U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Salat – Namazi

Kratki sadržaj

 

Huzur je u svojoj hudbi danas održao govor o salatu (namazu). Huzur je citirao ajet 46 iz sure
Al Ankabut čiji prijevod glasi:
Ti uči Knjigu koja je tebi objavljena, i obavljaj namaz. Zaista, namaz zaustavlja od sramotnih i
ružnih stvari, a spominjanje Allaha zaista je najveće od svih (spominjanja). A Allah zna šta vi
radite.(29:46)
Huzur je rekao mi smo zaista sretni da smo prihvatili i povjerovali u istinskog i revnog
poklonika Časnog Poslanika s.a.v.s. to jest, Obećanog Mesiju a.s.. Međutim, ovo prihvatanje
stavlja ogromne obaveze na nas da uložimo trud da duhovno postignemo položaj koji je bio
dat drugovima Časnog Poslanika s.a.v.s. Ako ovo nije naš cilj onda mi nismo u potpunosti
shvatili svrhu dolaska Obećanog Mesije a.s. Huzur je rekao da svaki pojedinac Zajednice
treba da jasno spozna da će biti istinski vrijedan Božijih obećanja datih Obećanom Mesiji a.s.
u pogledu njegove zajednice kad budu nastojali i čistili svoje duše. Obećani Mesija a.s. je
rekao da upotreba množine riječi ahariin (onaj kasniji) u ajetu 4 iz sure Al Džuma znači da
onaj ko dođe u kasnijem dobu neće biti sam, da će mu biti data zajednica koja će postići
duhovni položaj ranijih.
Huzur je rekao da je namaz prvi izvor čišćenja duše, kao što ajet proučen na početku
označava. Ajet govori o učenju Allahove riječi, da je proširimo drugima i da obavljamo
namaz, jer je namaz, kad je obavljen sa potrebnim uvjetima, izvor čišćenja duše. Huzur je
rekao da je odgovornost svakog Ahmadi muslimana da pažnju koncentriše na obavljanje
namaza, da svaki namaz obavlja u njegovo propisano vrijeme. Pet dnevnih namaza su
prekretnica odakle počinje duhovno putovanje; to je sjeme koje ima potencijal duhovnog
rasta. Ako je osoba nemarna prema namazu, vrline budu potisnute onako kako korov potisne
rastinje polja. Naš je zadatak da korijene ovog obožavanja učinimo tako jakim da nas on čuva
od svakog zla. Ziasta je obavljanje namaza radi nas i da prvo njega utemeljimo, i kao
posljedica iskrenog obavljanja namaza on nas čuva zauzvrat. Svaki Ahmadi treba da sebe
preispituje da li ispunjavamo svoje dužnosti da budemo abidi (obožavaoci Allaha) kao i da li
se prema ljudima vladamo sa visokim moralom i uljudnošću.
Samo onda ćemo biti među onima koji ispunjavaju svrhu dolaska Obećanog Mesije a.s..
Obećani Mesija a.s. je rekao da je jedini namaz vrlina koja tjera šejtanske slabosti i da šejtan
želi da čovjek izostavi namaz zato što zna da je namaz to što čovjeka čisti. Post (u toku
ramazana) dolazi jedanput svake godine a zekat je za imućne da ga daju; međutim, namaz je
za svakog pojedinca i treba ga obavljati, tražeći Allahove darove jer su Allahove riznice
uvijek do vrha pune; sve što je potrebno je sigurnost pojedinca da stoji pred onim Bićem koje
Sve čuje, Sve vidi koje može obezbjediti u dijeliću sekunde ako hoće. Baš kao što vojnik
nikada neće predati svoje najbolje oružje na bojnom polju tako je namaz najizvanrednije
oružje za vjernika i vjernik ga treba čuvati po svaku cijenu.
Citirajući ajet 239 iz sure Al Bakara (2:239)
Čuvajte svoje namaze, i posebno srednji namaz, i pred Allahom ponizno stojte. (2:239)
Huzur je rekao da su razni komentatori različito interpretirali termin ‘srednji namaz’; ovo je
naredba u principu i ‘srednji namaz’ se može odnositi na različite ljude u skladu sa njihovim
naklonostima pema ovosvjetskim stvarima ili njihovoj lijenosti koja ih može učiniti nemarnim
prema obavljanju namaza. To može biti određeno vrijeme za različite ljude u toku dana kad je
njihova pažnja odvraćena negdje drugo šejtanskim poticajima. Ako mi ovo možemo
nadvladati onda smatramo da čuvamo svoj namaz i zauzvrat će namaz zaista čuvati nas. To je
neprestani napor. Zaista je ovo stanje istinske poslušnosti i ono što proizvodi čišćenje.
Obavezujuće je za svakog Ahmadi muslimana da ispuni zakletvu koji je dao poslije davanja
zavjeta (bai’ata) – da pokaže saršenu poslušnost i napor da ide putem koji daje jakost da se
borimo s namazom, koji ojačava jezgru čovjekovog vjerovanja i on sazna da su njegove
molitve naišle na prihvatanje kod Boga.
Huzur je rekao da su ponekad dva namaza sastavljena, nekada je to zbog valjanog razloga ali
nekada to ljudi jednostavno naprave pravilom. Huzur je rekao da je zaista Allah utvrdio
vrijeme za svaki namaz kao što ajet 79 iz sure Beni Israel kazuje:
Obavljaj namaz kad Sunce počne da se spušta, do noćne tmine, i daj važnost učenju u sabah.
Uistinu, učenju Kur’ana u sabah dat je svjedok. (17:79)
Huzur je pročitao krajnje izražajan isječak iz pisanja Obećanog Mesije a.s. objašnjavajući
značaj vremena pet dnevnih namaza. Obećani Mesija a.s. to objašnjava pozivajući se na faze u
ovosvjetskom životu kroz koje čovjek prolazi. Vrijeme zuhr (podne namaza), kad Sunce,
pošto je stiglo svoj zenit počinje da opada, povezano je s vremenom u životu čovjeka kad je
on suočen sa teškoćom i u stanju je krotkosti, zabrinut je i u beznadnosti i čini sve vrste
nastojanja u svom nespokoju; u to vrijeme mi treba da se zamislimo nad svojim duhovnim
stanjem i tražimo Božiju pomoć. Onda, kako je zabrinutost čovjeka promijenjena u stvarnost
ili možda primajući nalog o izvršenju ili sudski poziv i kasnije pretrpi unakrsno ispitivanje da
dokaže svoju nevinost, je vrijeme povezano sa vremenom asr (ikindije); ovo je vrijeme kad
čovjek treba spominjati Allaha i moliti za zaštitu da ne čini greške i da traži oprost. Scenario
se onda mijenja da sud donosi presudu protiv te osobe. Ovo povećava njegovu brigu i
beznadnost. Vrijeme magrib (akšama) je povezano sa situaciojom kad čovjek razmišlja nad
danom koji je upravo potrošio i opaža da nije uradio ništa hvale vrijedno. Zato se okreće
Allahu i traži oprost. Onda se scenario mijenja i sud donosi presudu, proglašavajući čovjeka
krivim i kazna počinje. Vrijeme iša (jacije) je upoređeno s tim kad je noć tamna i ništa se ne
vidi. Ovo vrijeme je kad vjernik treba da napravi inventuru svega što je uradio tokom dana i
treba da vodi računa da slijedeću noć provede daleko od šejtanskih pobuda, da ne bi bio
odveden ka duhovnom uništenju. Na kraju, kao što u ovosvjetskom scenariju zatvorenik bude
rasterećen po oslobađanju, vjernik bude zadovoljan da dočeka vrijeme fadžr (sabaha). To je
kao da je stiglo vrijeme ‘olakšanja poslije teškoće’ (94:7); zbog toga vjernik ne treba da bude
lijen (nemaran) prema obavljanju namaza i s ciljem da vodi brigu o svom duhovnom stanju
treba da napusti udobnost svog ležaja da obavi sabah namaz. Zaista, svaki Ahmadi treba da
nastoji da namaz obavlja na vrijeme kao što je rečano u ajetu 104 iz sure Al Nisa (4:104).
Huzur je molio da nas Allah sve osposobi da obavljamo ovu najznačajniju naredbu. Mi ne
možemo biti stvarno korisni u misiji Obećanog Mesije a.s. koji je došao da nastavi zadatak
Časnog Poslnaika s.a.v.s. ako ne očistimo svoje duše i ne možemo očistiti sebe ukoliko ne
čuvamo svoj namaz. Zaista, Obećani Mesija a.s. je ‘duhovno zadovoljstvo’ doživljeno u toku
sabaha nazvao ovosvjetskim Džennetom.
Zatim je Huzur dao komentar na zaista tužne i za žaljenje vijesti da su danske novine ponovo
štampale karikaturu Časnog Poslanika s.a.v.s. u reakciji na to što su bile uhapšene tri osobe
zbog navodne zavjere da ubiju čovjeka koji je nacrtao početne karikature. Huzur je rekao da
su oni ovako pokazali svoju nisku sklonost. Kad su vlasti uhvatile počinitelje zašto onda
nastoje da povrijede muslimanski ummet? Huzur se čudio nad poštenjem onih koji tvrde da su
uzori nosioca barjaka poštenog odnosa. Međutim Huzur je rekao da je tu Allah, Najbolji
sudac, koji je Moćni i koji će pokazati Svoju pravdu. Jedini On je dovoljan za one koji počine
ovakva odvratna djela.
Huzur je rekao da je naš zadatak bio da ovim ljudima objasnimo, što smo mi temeljito učinili.
Mi smo istražili sve avenije, pisali smo članke u odgovoru, pisali smo novinama, susreli se sa
određenim ljudima iz novinarstva, i mi sada stvar povjeramo Allahu. Što se nas tiče, mi treba
da pokušamo i stavimo blagoslovljeni uzor Poslanika s.a.v.s. u praksu više nego prije. Mi
imamo Gospodara koji je za nas ustanovio identitet Časnog Poslanika s.a.v.s. i naš Gospodar
voli Poslanika više nego bilo koga drugog; naš Gospodar će zaista pokazati Svoju moć. Naš
zadatak je da uzmemo svoju povredu i okrenemo se Njemu i obilno prizivamo salavate i
selame na Poslanika. Mi treba da molimo više nego prije, treba da nastojima i očistimo sebe
više nego prije treba da prizivamo blagoslove na Poslanika više nego prije. Ovo su aspekti
koji će uzrokovati njihov neuspjeh i pobjeda će biti za nas.
Huzur je završio dovom: ‘O Allahu, ovi ljudi su škodljivi u umišljanju svoje moći. Ti to
izliječi, jet Ti si Svemoćan.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp