U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Salat – Namaz

Kratki sadržaj

 

Huzur je u svojoj današnjoj hutbi nastavio sa temom o salatu (namazu). On je citirao ajet 19 iz
sure Al Fatir (35:19), čiji prijevod glasi:
I nijedna natovarena (duša) ne može nositi teret druge; i ako natovarena pozove prema svom
teretu, njen (teret) neće biti nošen, pa makar on bio i bližnji rod. Ti možeš upozoriti samo one
koji se boje Gospodara svoga – iako Ga ne vide, i koji obavljaju namaz. A ko god sebe očisti,
očisti se samo za svoje dobro; a zadnje boravište je kod Allaha.
Huzur je rekao da je naredba za obavljanje namaza temeljna i bez toga vjera ne može biti
ispunjena. Zaista je na samom početku u Časnom Kur’anu, odmah poslije vjere u ‘nevidljivo’
spomenuto obavljanje namaza. Zapravo čak prije toga u suri Al Fatiha mi molimo Allaha
govoreći: ‘Tebe jedino mi obožavamo.’
Huzur je rekao da će danas dalje razjasniti stvarne vrijednosti (bit) namaza u svjetlu Časnog
Kur’ana, hadisa i pisanja Obećanog Mesije a.s.
Huzur je rekao da je mislio da danas govori o drugom predmetu ali poslije razmišljanja i u
svjetlu izvještaja od sekretara za odgoj (tarbijat) VB i predsjednice ženske organizacije
(Leđna) USA osjećao je da je neophodno da dalje govori na temu namaza. Huzur je rekao da
je on spomenuo VB i USA ali da druge zemlje zbog toga ne smatraju da su postigle
neophodan standard namaza, da se zapravo visoki standard namaza koji će donijeti
zadovoljstvo ne može vidjeti bilo gdje. Neki vršioci dužnosti izražavaju optimizam u pogledu
obavljanja namaza dok nikakav prekomjeran optimizam ne treba da bude izražen u kontekstu
namaza ukoliko svaki pojedini Ahmadi musliman nije 100% čvrst na ispunjavanju zahtjeva
namaza.
Huzur je rekao dok smo mi u raspoloženju zahvalnosti u terminima stoljetnice Halifata mi
treba da do krajnosti vodimo računa o ključnom principu vjerovanja (tj. namazu) zato što je
halifat obećan samo onima koji imaju vjerovanje.
Komentarišući o kur’anskom ajetu proučenom na početku Huzur je rekao da ajet skreće
pažnju onih koji se boje svoga Gospodara u tajnosti da ostanu budni u pogledu obavljanja
namaza i nastoje i čuvaju ‘sebe’ čistim, i da nikada ne smiju misliti da je lijenost prihvatljiva o
namazu. Huzur je rekao da je sve ovo zato da slabe pojednice kao mi učini da vodimo računa
o Drugom svijetu i o činjenici da se svi mi moramo vratiti Allahu – ovo će nas natjerati da
mislimo o tome da se držimo čistim a zaista je najbolji način da se držimo čistim obavljanje
namaza.
Objašnjavajući koncept ‘straha od Boga’ Huzur je rekao da je to kao strah da ne izgubimo
nekog dragog kroz to što ćemo ga učiniti nesretnim. Takvo osjećanje prema Allahu će
potaknuti našu ljubav prema Njemu i bit ćemo mnogo pažljiviji da ne izazovemo Njegovo
nezadovoljstvo i bit ćemo privučeni prema obavljanju namaza. Inače, bai’at (zakletva) sam po
sebi nije povod spasa.
Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da će ljudi prvo odgovarati o namazu između svih svojih djela.
Allah će pitati Svoje meleke da vide je li Njegov rob u potpunosti obavio namaz ili ga je
ostavio nepotpunim. Ako je osoba napravila bilo kakve nafl (dobrovoljne) namaze to će biti
upotrijebljeno da nadoknadi bilo kakav nedostatak u farzu (obaveznom) namazu. Huzur je
rekao kako je, u svjetlu ovoga, za nas presudno da napravimo aranžmane za svoj namaz.
Zaista je ogromna Allahova blagodat na Ahmadi muslimanima da smo, nakon što smo
prihvatili Obećanog Mesiju a.s., mi sada Zajednica koja je skupljena zajedno kao đerdan
bisera – mi shvatamo značaj ustajanja i sjedenja uz pokret ruke, koliko mnogo onda treba da
vodimo računa o nečemu što najviše proizvodi disciplinu i nečemu što će nam biti od velike
pomoći upravo na Drugom svijetu?
Huzur je pročitao isječak iz pisanja Obećanog Mesije a.s. da označi važnost namaza.
Preijevod ovog isječka možete pročitati na stranicama 308-309 knjige ‘Bit islama’ tom II.
Citirajući ajete 23-24 iz sure Al Ma’ridž Osim onih koji klanjaju.Onih koji su u svom namazu
ustrajn.i (70:23,24) Huzur je objasnio da su istinski vjernici redovni u svom namazu i
ovosvjetske stvari nisu zapreka u njihovom obavljanju namaza, ovo su ljudi koji imaju visok
moral i ovo je zaista znak istinskog obožavaoca Boga. Huzur je rekao da ima nekih koji
redovito izgovaraju svoj namaz ali njihovo okruženje nije sigurno od njih; zaista osoba treba
da obavlja namaz sa namjerom da traži Allahovo zadovoljstvo. Huzur je rekao da je veliki
Allahov blagoslov da smo mi u Zajednici Obećanog Mesije a.s. shvatili istinsku poruku
islama kakvu je donio Časni Poslanik s.a.v.s.Što se tiče onih koji svoj namaz izgovaraju sa
raznim namjerama Kur’an govori u ajetima 5-7 u suri Al Ma’un (107:5-7), čiji prijevod glasi:
Teško onim klanjačima,onima koji su nemarni prema svom namazu Onima koji se pokazuju.
Huzur je rekao da stalni drugovi Časnog Poslanika s.a.v.s. nisu bili ovakvi, u ovome je
upozorenje za ljude u budućnosti. Kur’an također govori u suri An Nisa ajet 143 Licemjeri
misle da prevare Allaha, ali će On učiniti da oni sami budu prevareni. (4:143) Huzur je rekao
da smo mi sretni da smo uključeni u one ‘kasnije’ koji su bili stavljeni u vezu sa onim ranijim.
Ovaj ogromni blagoslov dolazi sa ogromnom odgovornošću da nikada ne dozvolimo da nam
izmakne obavljnaje namaza, da nikada ne budemo manjkavi u ispunjavanju Allahovih prava i
prava Njegovih ljudi. Ogromna je Njegova blagodat u tome što nam je podario uputu i
zahtijeva od nas da budemo krajnje zahvalni i da se okrećemo Njemu sa apsolutnom
iskrenošću. Huzur je rekao da je stvar vrhunske važnosti da ni jedna jedina osoba između nas
ne smije imati lijenost ili namar koja ga udaljava od vjere i od Boga.
Huzur je pročitao još jedan isječak iz pisanja Obećanog Mesije a.s.o stvarnoj vrijednosti
namaza. Prijevod ovog isječka možete pročitati na stranicama 295-297 knjige ‘Bit islama’ tom II.
Huzur je citirao ajete 2 i 3 iz sure Al Mumi’nun: Zaista, vjernici su uspjeli,oni koji su ponizni u
svojim namazima,(23:2,3) i rekao da je stvar koju treba zapamtiti je da je u svakom slučaju za
istinskog vjernika namaz prva stepenica ka uspjehu. Ovo je uvjetovano činjenicom da je
namaz obavljen sa potpunom iskrenošću samo radi Allaha, da tražimo Njegovu blizinu kao i
Njegove blagoslove i zadovoljstvo, što je zaista cilj postojanja čovjeka. Huzur je tekođar
citirao ajet 133 iz sure Ta Ha I naređuj namaz svojoj porodici, i budi ustrajan u tome. Mi od
tebe ne tražimo opskrbu; Mi smo ti koji tebi opskrbu dajemo. A lijep je kraj za
bogobojazne.(20:133).
Huzur je pročitao dalje isječke iz pisanja Obećanog Mesije a.s. objašnjavajući stvarnu
vrijednost i značaj namaza na najrječitiji način.
U zaključku je Huzur rekao da su ovo visoki standardi namaza koje ne samo da treba da
jednostavno postignemo i budemo u tome redovni, nego svaka žila našeg bića i sama duša
treba da se okrenu Allahu i saginju Njemu, i naša srca treba da naprave usrdnu molbu koja će
nas dovesti bliže Allahu, da postignemo revolucionarnu promjenu koja odražava zadovoljstvo
Jednog Boga. Da nas Allah osposobi da iskusimo sve ovo.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp