U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Napadi na islam – opovrgavanje navoda

Kratki sadržaj

 

Poslije učenja sure Fatiha, hazreti Halifatul Mesih, da mu Allah bude pomagač, je nastavio
svoju hudbu.
Ponovljen je intenzitet u napadima na islam, Časnog Poslanika Muhammeda s.a.v.s. i na
Časni Kur’an s ciljem klevetanja islama. Razlog iza ovih napada je da islam ispunjava potrebe
ovog vremena, i ljudi se okreću prema islamu nakon istraživanja učenja Kur’ana. Nepristrasni
ljudi su se zamislili nad Časnim Kur’anom. Iako samo prijevod ne obezbjeđuje duboko znanje
poruke Časnog Kur’ana, ipak oni koji imaju čistu savjest postignu neko razumijevanje.
Pojavio se novinski članak da je jedna Britanska novinarka otišla u Afganistan radi socijalnog
rada. Ona je bila uhapšena od Talibana i oslobođena uz obećanje da će pročitati Časni Kur’an.
Nakon što je stigla kući, poslije čitanja Časnog Kur’ana uvidjela je veliku razliku između
učenja islama i tretmana žena u Afganistanu. Ona je prihvatila islam. Ova stvar je privukla
mnogo medijske pažnje. Zbog svog obrazovanja i iskustva bila je uzeta u službu u Kataru.
Ona je ustrajala na principima istine i poštenja što je vodilo sporu sa vlasnikom i rezultiralo u
njenom odstranjivanju. Ona je slučaj predala sudu i dobila ga zagovarajući jednaka prava za
žene u islamu. Imala je slično iskustvo u drugom zaposlenju. Ponovo je slučaj predala sudu i
pobijedila zagovarajući da je odgovornost muslimanskih vlada da osiguraju prava žena. Ovi
događaji su ojačali njenu vjeru. Premda su njena iskustva bila negativna, njena vjera je
napredovala kroz čitanje Časnog Kur’ana. Radije nego da kleveće islamska učenja ona je
provodila džihad protiv onih koji nisu slijedili ova učenja.
Ovakvi primjeri brinu protiv-islamske sile. Bez obzira na stepen njihovog srodstva sa
vlastitom vjerom, protiv-islmska osjećanja ih prisiljavaju da se upuštaju u neprikladne
postupke. Ovo nije ništa novo. Poslanici su i prije ovo doživljavali i islam je sada meta jer je
uzvišena religija. Mekanlije  su ustali protiv islama pošto je počeo dobivati snagu. Omer,
nepokolebivi neprijatelj islama, sagnuo je svoju glavu pred Poslanikom s.a.v.s. poslije učenja
nekoliko ajeta Časnog Kur’ana. Allah je uzdigao njegov položaj tako da je postao drugi
ispravni halifa. Poslije preseljenja (Hidžre) Poslanika u Medinu, Jevreji su se počeli
pribojavati sve većeg uticaja islama. Dalje širenje je zabrinulo kraljevstva Irana i Rima.
Danas se sve velike sile boje islama. One su pribjegle tako nepoštenim strategijama protiv
islama da su njihovi vlastiti savjesni stanovnici počeli podizati svoje glasove protiv njihovih
nepoštenih postupaka.
Neprijateljski glasovi Zapada koji se povećavaju ne predstavljaju osjećanja opće javnosti.
Javnost je ustala u znak protesta protiv nepoštenih i zlobnih napada.
Jedna gospođa koja čita novosti je u interviju sa našim misionarom, osudila ponovno
objavljivanje danskih kartuna, i proglasila da je prije njihovog objavljivanja bila ponosna na
svoju zemlju. Općenito ljudi na internetu i u medijima oštro su reagovali protiv ponovnog
objavljivanja danskih kartuna. Halifatul Mesih je predstavio brojne navode u ovom pogledu i
rekao da ovaj talas protiv islama nije posao nekoliko pisaca, izabranih službenika, političara
ili kartunista nego je tu ruka velikih sila iza ovih događaja, koji se boje islamskih učenja i ne
žele da njihov narod zna islamska učenja, i žele da utemelje svoju nadmoć u ime religije.
Velika ruka kršćana je bila u pozadini zatvaranja našeg televizijskog kanala na srednjem
istoku (koji je odmah bio nadomješten drugim sredstvom). Oni pokušavaju da budu bog
svijeta, i ovi umovi su uključeni u protiv-islamskim naporima.
Sudbina islama je sada da se širi, ne kroz terorizam ili borbenost nego kroz Mesiju ovog doba.
Svi mi treba da učinimo napore da širimo miroljubivu poruku islama. Allahovi planovi ne
mogu biti onemoćani ovosvjetskim silama.
Halifatul Mesih je dao detalje napora Ahmadija zajednice u Danskoj u pogledu ponovnog
objavljivanja danskih kartuna, i predstavio pozitivna stajališta kraljice i parlamenta prema
muslimanima.
Nastavljajući s pregledom napada na islam, Halifatul Mesih je dalje naveo citate iz knjiga
napisanih protiv svetosti Časnog Kur’ana i opovrgao razne navode u ovoj knjizi.
On je dalje istakao, pozivajući se na Časni Kur’an i njegovo objašnjanje od Obećanog Mesije
a.s., da ljudi koji žive nemoralnim i nezdravim životima ne mogu razumjeti i okoristiti se od
čistih učenja Kur’ana. Uprkos toga što Kur’an ima duboka značenja, on je lahko shvatljiv.
Samo posebni ljudi dokuče dubinu njegovog značenja premda je svako u stanju da razumije i
praktikuje njegova učenja. Ljudi koji su napunjeni zavišću, neprijateljstvom i opakošću ne
mogu raspoznati njegovu dobrobitnost, osim kad to analiziraju sa nepristranim umom. Zbog
toga, kad čujemo neprijateljska mišljenja, oni povećavaju našu vjeru jer ispunjavaju ono što
nam je Časni Kur’an rekao stoljećima ranije.
Časni Kur’an nam govori da ljudi koji su se latili toga da kleveću (omalovažavaju) Časnog
Poslanika Muhammeda s.a.v.s. i Časni Kur’an neće izbjeći posljedice; mi smo vidjeli
ispunjenje ovoga upozorenja kroz historiju. Posljedice su neminovne ako se njihovo
ponašanje ne promijeni. Nikakav lažni bog neće biti u stanju da ih spasi kad stigne vrijeme
posljedica.
Mi pozivamo svoje neprijatelje da pažljivo pogledaju učenja i sadržaje Časnog Kur’ana i
raspoznaju njegove izvanrednosti u pogledu duhovne, moralne i društvene upute
čovječanstva. Učenja islama su u skladu sa prirodom ali je neophodno imati pobožno srce da
ih razumijemo, i čistioca da upućuje. U ovo doba Ahmadija zajednica odslikava ljepote
njegovih učenja.
Postoji ogromna potreba za molitvama ovih dana za tim da muslimani uvide nebeske znakove
i napuste svoje pogrešno razumijevanje i ujedine se radi uzvišenije svrhe spašavajući sebe od
teške nesreće.
Na kraju hudbe Halifatul Mesih je prenio tužnu vijest o ubistvu Basharat Ahmada Mughala u
Karačiju, Pakistan i iznio detalje događaja kao i usluge ubijenog za lokalni ogranak i njegove
napore u utemeljenju džamije tamo. On je bio pogođen nekoliko puta dok je bio na putu za
džamiju da klanja sabah namaz. Pristipio je Zajednici 1988. skupa sa svojom porodicom.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp