U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Stvarna misija Obećanog Mesije a.s.

Kratki sadržaj

 

Huzur je svoju današnju hudbu održao o stvarnoj misiji Obećanog Mesije a.s. pozivajući se na značaj današnjeg dana, 23. marta. Na današnji dan prije 118 godina Obećani Mesija a.s. je uzeo prvi bai’at (zavjet odanosti) i tako je Zajednica bila osnovana.
Ovaj dan je prekretnica u drugoj fazi islama. Letimičan pogled na pogibeljno stanje islama u to vrijeme obaviještava nas da su iskreni muslimani indiskog podkontitenta bili krajnje ozbiljno zabrinuti okrutnim napadima na islam od strane ljudi drugih religija. Muslimanski vjerski učenjaci su bili uzemireni i nadjačani ovim jurišom i jedini Božiji heroj koji se mogao hrvati s njima bio je Mirza Ghulam Ahmad a.s. iz Kadiana. On je napisao značajnu knjigu u pet tomova pod nazivom ‘Brahin i Ahmadija’ kroz koju je ubjedljivo i pouzdano ušutkao sve protivnike islama. U ovoj knjizi on je predstavio argumente o božanstvenosti i neuporedivosti Časnog Kur’ana i istinitosti tvrdnje poslanstva Časnog Poslanika s.a.v.s. On je najavio da ako bilo tko može odgovoriti čak na jednu četvrtinu argumenata koje je on predstavio u knjizi on će tome dati 10.000 rupija, što je bilo ogromna suma u to vrijeme.
Muslimani su bili uveliko ohrabreni ovom knjigom i neki iskreni drugovi su mu nalagali da od njih uzme bai’at (zavjet odanosti). Međutim, Mirza Ghulam Ahmad a.s. je to odbijao dok nije došlo vrijeme kad mu je od Boga bilo naređeno da to učini. Prvog decembra 1888. godine on je najavio da mu je bilo naređeno da uzme bai’at od onih koji su bili tragači za istinom i koji su željeli da napuste život bezčašća. On je rekao da će on imati razimijevanja i utješiti ih i da će Bog blagosloviti njegove molitve u njihovu korist. 12. januara 1889. godine on je dao drugu najavu i pozivajući se na prvu, postavio je uvjete svog bai’ata. Huzur je rekao da svi Ahmadi muslimani dobro znaju ovih deset uvjeta ali će ih Huzur ponoviti kao podsjetnik. Osim toga (povrh toga, još, uz to) pošto MTA stiže do vrlo široke publike, tako će drugi također dobiti neku ideju o ovim uvjetima.
Deset uvjeta Bai’ata su:
1. Onaj koji pristupa će čvrsto obećati da će se uzdržati od širka (pripisivanja bilo kakavog partnera Bogu) sve do dana svoje smrti.
2. Da će se držati dalje od neistine, razvrata, preljube (brakolomstva), grijeha očiju, razvrata, razuzdanosti, grubosti, neiskrenosti, nereda i bune; i da neće sebi dozvoliti da bude zanesen strastima, ma koliko snažne bile.
3. Da će redovno obavljati pet dnevnih namaza u skladu sa Božijim naredbama i komandama Časnog Poslanika s.a.v.s.; da će nastojati koliko najviše može da bude redovan u obavljanju tahadžud namaza (dobrovoljnog namaza prije zore) i u učenju darud šerifa (salavata) na Časnog Poslanika s.a.v.s.; da će učini svojom svakodnevnim običajem da traži oprost za svoje grijehe, da pamti Božije blagodati i da Ga hvali i veliča.
4. Da pod nagonom bilo kakve strasti, neće izazvati povredu bilo kojem Allahovom stvorenju općenito, a muslimanima posebno, niti svojim jezikom niti svojim rukama niti na bilo koji drugi način.
5. Da će uvijek ostati vjeran Bogu u svom okolnostima životnim, u žalost i radosti, nevolji i blagostanju, u sreći i kušnjama; i da će u svim okolnostima ostati pomiren sa Allahovom odredbom i biti spreman da se suoči sa svim vrstama poniženja i patnji na Njegovom putu, i da se nikada neće okrenuti od toga na nalet bilo kakve nesreće; nasuprot, da će uvijek marširati naprijed.
6. Da će se uzdržati od slijeđenja neislamskih običaja i požudnih sklonosti i da će se potpuno pokoriti vlasti Časnog Kur’ana; i da će Božiju riječ i izreke Časnog Poslanika učiniti vodećim principima u svakom životnom položaju.
7. Da će potpuno napustiti ponos i ispraznost i da će cijeli svoj život provesti u skromnosti, poniznosti, zadovoljstvu, popustljivosti, strpljivosti i mehkoći.
8. Da će držati vjeru, čast vjere, i put islama dražim od svog života, imetka, časti, djece i drugih dragih.
9. Da će se okupirati služenjem Božijim stvorenjima, samo u Njegovo ime; i da će nastojati da koristi ljudima koliko najbolje može prema svojim od Boga datim sposobnostima i moći.
10. Da će ući u ovu vezu bratstva sa ovim poniznim Božijim slugom, zavjetujući se na pokornost meni u svemu dobrom, u ime Allaha, i da će ostati vjeran tome do dana svoje smrti; da će primjenjivati tako visoku odanost u pridržavanu ove veze da se takva ne može naći ni u kakvoj drugoj ovosvjetskoj vezi i povezanosti, zahtijevajući odanu pokornost.

Huzur je objasnio da u stvarnosti veza koju Zajednica danas ima sa Halifatom je na temelju ovog zavjeta odanosti koji je povezuje sa Obećanim Mesijom a.s. Isto tako stavljajući stopu na prečku ove ljestvice, to ih povezuje sa Časnim Poslanikom s.a.v.s. i na kraju s Bogom.
Huzur je izrazio žaljenje što ostali muslimani ovo ne cijene i ne razumiju, jer ovo može biti glavni povod njihovog izbavljenja od teškoća u kojima se nalaze. Zaista, misija Obećanog Mesije a.s. je da utemelji pravilnik Časnog Poslanika s.a.v.s. i istinu Časnog Kur’ana.
Objašnjavajući ovaj predmet Huzur je rekao da je revna ljubav Obećanog Mesije a.s. prema Časnom Poslaniku s.a.v.s. bila ogromna i ako je iko cijenio njegov status to je bio on. Huzur je pročitao isječak iz pisanja Obećanog Mesije a.s. koji izražava dubokoumno poštovanje i duboke osjećaje koje je on imao prema uzvišenom statusu Časnog Pslanika s.a.v.s.
Huzur je rekao da je Obećani Mesija a.s. očekivao da istinska privrženost prema Časnom Kur’anu i Časnom Poslaniku s.a.v.s. bude pobuđena u njegovim sljedbenicima i da je to razlog zašto je on skrenuo posebnu pažnju na ovo u svojim uvjetima bai’ata.
Huzur je rekao da je između zadataka Mesije bilo da muslimanima dadne stvarno shvatanje o Časnom Poslaniku s.a.v.s., da zaštiti islam od snažnih napada drugih religija i da svijetu propagira njegova prelijepa učenja. Njegova misija je prosvjetlila svijet sa zbirkom upute koju je zadnji Poslanik s.a.v.s. sa zakonom donio, i koju je, prema hadisima (predanjima) Mehdi i Mesija trebao propagirati u kasnijem dobu.
Huzur je objasnio zemaljske i nebeske znakove koji su bili manifestovani da podrže istinu Obećanog Mesije a.s. i rekao da tvrdnja osobe, zajedno sa svim ovim znakovima koji su se pojavili da je on bio Mehdi i da oni koji su tražili duhovno utočište treba da dođu k njemu, nije bila tek slučajnost.
Ahmadi muslimani su krajnje sretni u tome da su bili u stanju da se pridruže Zajednici Obećanog Mesije a.s. Sada je naš zadatak da ovu poruku istine predamo svijetu tako da Božije jedinstvo bude utemeljeno i zastava Časnog Poslanika s.a.v.s. bude uzdignuta. To je Allahov rad i određeno je da se tako dogodi; sve što mi možemo učiniti je da sudjelujemo u tome i zaradimo neku nagradu.
Čitajući drugi isječak iz pisanja Obećanog Mesije a.s. koji iznosi da je svrha njegovog dolaska bila da ljude čiste prirode privuče prema Božijem jedinstvu. Huzur je rekao da ovo u današnjoj klimi izgleda najteži zadatak. Međutim, ako se zamislimo nad tim kako je Obećani Mesija a.s. krenuo posve sam u malom zaseoku u Pundžabu u Indiji i u toku svog života imao na hiljade sljedbenika, i ljudi u Evropi i Americi su vjerovali u njega. Sada svaki dan donosi napredak i širenje za Zajednicu i njeno utemeljenje u 185 zemalja svijeta je živi dokaz istinitosti Obećanog Mesije a.s. Ako iko danas brani islam to je ova Zajednica. Arapi muslimani su svjedoci činjenice da su oni bili najviše namučeni od svijeta – ova Zajednica je bila ta koja ih je koordinirala i podržala zato što samo ona ima argumente i dokaze da utemelji Božije jedinstvo i da odbije lažna vjerovanja.
Huzur je rekao da smo mi mala i siromašna Zajednica, mi nemamo prihoda od nafte ili bilo kojih drugih posjeda, naša sredstva su ograničena i mi nismo mogli ni zamisliti da ćemo biti u stanju da zauzdamo najsavremeniju tehnologiju da širimo svoju poruku. Međutim, mi smo danas svjedoci ispunjenja objave date Obećanom Mesiji a.s.: ‘Ja ću predati tvoju poruku do krajeva svijeta’ sa novom slavom u tome da je danas MTA započeo novi program kroz novi satelit posebno namijenjen Arapskom svijetu. Ovaj program će se zvati ‘MTA 3 Al Arabijja’ i prenosit će 24 sata na arapskom da porukom istine zasiti sasušene Arapske duše.
Huzur je rekao da se satelitska kompanija s kojom smo sklopili ugovor suočava sa protivljenjem, da ih Allah čuva sigurnim od svakog zla i da ispoštuju ugovor, i da kao rezultat toga čiste duše budu u stanju da izvuku korist od ovog programa. Huzur je također rekao da, kao što je obećani Mesija a.s. rekao, Bog sada želi da ovaj zadatak bude upotpunjen.
Huzur je rekao da on nema sumnje da će većina muslimana prihvatiti ovu poruku u skladu sa Božijim obećanjem. Huzur je molio da se to dogodi uskoro i da budemo u stanju da budemo svjedoci toga u toku svog života.
Pozivajući se na novi program MTA 3 Al Arabijja Huzur je pročitao poruku koju je Obećani Mesija a.s. napisao narodu Arabije. U tome je on hvalio status naroda iz zemlje Arabije jer je ovo zemlja odakle je Bog započeo slijed Svojih objava od hazret Adema a.s. kroz Časnog Poslanika s.a.v.s. On govori o svojoj vlastitoj čežnji da posjeti ovu zemlju da može ‘uzeti njenu prašinu kao surmu svojim očima’ i tako da može sresti njene svete ljude i biti zadovoljen (namiren). On govori o svojoj dubokoj ljubavi prema zemlji gdje je konačno počivalište (grob) blagoslovenog Poslanika s.a.v.s. On je rekao da mu je Allah dao radosne vijesti o Arapima i da mu je rekao da reformiše njihove puteve. On je od njih tražio da, ako su spremni, pristanu uz njega u ime Boga Koji je Gospodar svih svjetova?
Huzur je dodao: ‘O ljudi Arabije, u svom nadležnosti kao predstavnik Mesije ja tražim od vas da se pokorite glasu ovog duhovnog sina Poslanika s.a.v.s.!’ Huzur je rekao da je on predstavio samo nekoliko kratkih uvida ovog obraćanja ali ako neko želi da se zamisli nad pisanjem Obećanog Mesije a.s. neće naći ništa osim dubokog osjećaja časti prema Časnom Poslaniku sa..v.s.
Huzur je rekao da svaki novi dan manifestuje nove znakove Božije podrške za Zajednicu i Huzurovo obraćanje danas narodu Arapskog svijeta preko satelita zaista je jedan takav znak. Huzur je rekao da je naša Zajednica mala i siromašna zajednica koja je teško šparala da postigne ovaj satelit i sada šalje poruku preko njega. Huzur je preporučivao (nalagao) narodu Arapskog svijeta da pozitivno odgovore na ovu poruku Mesije. On ih je pozvao da se pridruže i budu desna ruka Zajednice i rekao da danas spas može biti postignut samo podržavanjem i pomaganjem Zajednice istinitog i revnog poklonika Časnog Poslanika s.a.v.s.
Huzur ih je podsjetio da je Allahovo obećanje da će On ovoj Zajednici pokloniti pobjedu i rekao da će, ako ne ljudi koji ga gledaju, onda njihove buduće generacije prihvatiti ovu poruku i sigurno će žuditi za tim da su njihovi preci prihvatili istinu.
U zaključku je Huzur molio da Allah učini da oni razumiju ovu stvarnost danas i da Allah primi naše ponizne molitve.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp