U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Vizije i istinski snovi ashaba Obećanog Mesije a.s.

Kratki sadržaj

Hazreti Halifatul Mesih je svoju današnju hutbu održao u Hamburgu, Njemačka, i govorio je na temu iznošenja ashaba Obećanog Mesije a.s. koja se odnosi na snove i vizije koje su imali a koje su ih vodile da prihvate Obećanog Mesiju a.s.

Hazreti Sardar Karam sahib r.a. prenosi da je dao zavjet bai’ata 1902. i iste godine je vidio Obećanog Mesiju a.s. Prije bai’ata je u snu vidio Obećanog Mesiju a.s. Zapravo je vidio kako Časni Poslanik s.a.v.s. i Obećani Mesija a.s. hodaju prema njemu. Časni Poslanik s.a.v.s. je prstom pokazao prema Obećanom Mesiji i tri puta ponovio: ‘On je od Boga.’ Sardar sahib prenosi kad je posjetio Kadian i kad je lično vidio Obećanog Mesiju a.s. u džamiji Mesdžid Mubarak, uvidio je da je njegov lik onakav kako mu se pojavio u snu.

Hazreti Karim ud Din r.a. prenosi da je dao bai’at 1896. Negdje polovinom godine vidio je u snu Obećanog Mesiju a.s. da je uzjahao na kamilu. Vidio ga je da je bio sam na svježe uzoranom i zasijanom polju gdje se rukovao s Obećanim Mesijom a.s. koji ga je dočekao s ljubavlju i toplinom. U istom snu on je prije vidio Nakšibendi vođu koji je odbio njegovu ruku i rekao: ‘Odlazi, ti si osoba bez vjere.’ Karim ud Din sahib je u drugom snu vidio kako je jedan poznanik policajac Nabi Baksh sahib, koji je dao bai’at, primalac Božijih objava. On je ovo prenio nekome po imenu Syed Muhammed Ali Shah koji ga je odbacio. Međutim, kasnije je ujutro vidio kako Nabi Baksh sahib i Muhammed Ali Shah sahib slažu neke riječi pribilježene na komad papira. Pretpostavljao je da bi to mogle biti riječi  objave od prošle noći i da ih redaju. Prišao im je i pitao ih. Oni su odgovorili da se ljudi rugaju takvim stvarima i da zato ne govore o tome. Na to je Karim ud Din sahib mislio: ako je sljedbenk Obećanog Mesije bio primalac Božijih objava zasigurno je Obećani Mesija istinit. On prenosi da mu je u to vrijeme bilo samo šesnaest godina i da nije pročitao ni jednu knjigu Obećanog Mesije a.s. Kasnije je Karim ud Din sahib rekao Muhammedu Ali Shah sahibu: ‘Ti si pročitao tolike knjige Obećanog Mesije a.s. a ne znaš kad ćeš biti zadovoljan. Ja ću otići i dati bai’at prije tebe.’ On prenosi kako je pješke krenuo u Kadian. Nakon što je stigao mnogo dana je šetao unaokolo. Jedan dan je razgovarao s nekim o bai’atu i ovaj čovjek je rekao kako je pretpostavljao da ovaj dječak luta unaokolo bez cilja. Njegov zahtjev da dadne bai’at je bio primljen i Obećani Mesija a.s. ga je dočekao nasamo, držao njegovu ruku u svojoj i primio bai’at. Karam ud Din sahib prenosi da je uvidio da je Obećani Mesija upravo onakav kako mu se pojavio u snu. Rekao je kako je ovo bio ogroman Božiji blagoslov prema njemu.

Hazreti Mian Ditta sahib r.a. dao je bai’at 1900. ali je vidio Obećanog Mesiju a.s. 1905. On prenosi da je iz Hoshiarpur oblasti i da je imao dvanaest ili trinaest godina kad se dogodilo pomračenje sunca i mjeseca. Vijest o Obećanom Mesiji a.s. je 1898. stigla u njihovo selo preko Sheikh Shuhab ud Din sahiba. Negdje u 1900. vidio je u snu Obećanog Mesiju a.s. u Kadianu dok u stvarnom životu nije vidio Kadian. Ovaj san ga je zadovoljio i želio je da što prije dadne bai’at. Obratio se nekome i tražio da za njega napiše pismo i traži da dane bai’at i da na pismo stavi otisak palca. Nekoliko dana kasnije njegovo ime je bilo poslano za bai’at skupa sa četrdeset drugih imena.

Hazreti Din Muhammed sahib r.a. je dao bai’at 1902. i vidio Obećanog Mesiju a.s. 1904. On prenosi da je bio vrlo bolestan od dizenterije a da je njegov otac otišao u Kalkutu radi zaposlenja. Tada je u snu vidio Kadian. Prije ovoga on nije ni razmišljao o Kadianu. U snu je vidio malu sobu sa četiri udubljenja u zidovima. U svakom udubljenju je bila tintarnica. Obećani Mesija a.s. je hodao po sobi kao da piše esej. Prema kojem god je udubljenju išao umakao je svoje pero. Din Muhammed sahib je prišao vratima i nazvao selam. Obećani Mesija a.s. je odgovorio i zaželio mu dobrodošlicu i kazao mu da će se prekosutra osjećati bolje i također rekao nešto o njegovom ocu – da će mu poslati novac. Narednog jutra on je ovaj san prenio svom učitelju i tražio  od njega da napiše pismo bai’ata. Narednog dana Din Muhammed sahib je u drugom snu vidio kako ide da vidi Obećanog Mesiju a.s. koji mu je rekao da će imati sina koji će biti takav kakvog niko u porodici nikada nije imao. Ovaj sin će imati crni biljeg na gornjem dijelu tijela. Tri dana poslije prvog sna Din Muhammed sahib se osjećao bolje i njegov otac mu je poslao neki novac. Poslije ovoga Din Muhammed sahib je neodoljivo želio da ide i vidi Obećanog Mesiju a.s. Njegovi roditelji su se tome suprotstavljali ali je on otišao i dao bai’at u Lahoru.

Hazreti hafiz Ibrahim sahib r.a. je dao bai’at 1899. preko pisma i onda lično 1900. On prenosi da je njegov učitelj sejid Bhaval Shah sahib dao zavjet bai’ata Obećanog Mesije a.s. i pročitao mu mnoge njegove knjige. Ibrahim sahib je u snu vidio Časnog Poslanika s.a.v.s. i Ibrahim sahib ga je pitao: ‘Mirza sahib je iznio tvrdnju, je li on istinit?’ Časni Poslanik s.a.v.s. je odgovorio: ‘Jeste.’ Ibrahim sahib je tražio od njega da se zakune ali je Časni Poslanik s.a.v.s. rekao: ‘Ja nemam nikakve potrebe da se kunem, ja sam Amin (pouzdani) nebesa i Zemlje.’ Narednog jutra je Ibrahim sahib napisao pismo bai’ata u kojem je Obećanom Mesiji a.s. poslao selam od  Časnog Poslanika s.a.v.s.

Hazreti Munshi Barkat Ali sahib r.a. je dao bai’at 1901. i iste godine vidio Obećanog Mesiju a.s. Trebao je biti proveden popis stanovništva početkom 1901. kad je Obećani Mesija a.s. najavio preko postera da se oni koji su ga prihvatili u svom srcu, a nisu dali bai’at,  mogu u popisu upisati kao Ahmadi. Munshi sahib se registrovao kao Ahmadi. Onda je u snu vidio Obećanog Mesiju a.s. kako je otišao da ga vidi i Obećani Mesija a.s. ga je pitao: ‘Brakat Ali, kad ćeš doći k nama?’ On je odgovorio: ‘Doći ću.’ Poslije ovoga je dao bai’at preko pisma i kasnije otišao na đelsu gdje je lično dao bai’at. Vidio je da je Obećani Mesija a.s. ne samo isti kako ga je vidio u snu nego da je također u istoj situaciji kako mu se pojavio u snu.

Hazreti Khair Din sahib r.a. je dao bai’at i vidio je Obećanog Mesiju a.s. 1906. On prenosi kako je jedanput, dok je spavao, čuo glas s neba kako mu govori: ‘Nur-ud-Dinovo ime među melekima je Abdul Basit.’ Kad je ovo prenio hazreti maulana Nur-ud-Dinu r.a. on se nasmijao i rekao da zna da ima ovo ime. Khair Din sahib prenosi viziju koju je imao o hazreti Halifatul Mesihu II r.a. u vrijeme kad je postao Halifatul Mesih i kad je dao svoj prvi govor u mesdžid Mubarak i džamija je bila puna ljudi. Khair sahib je sjeo ispred hazreti Halifatul Mesiha II r.a. i bio potpuno budan kad je vidio svjetlo pored svjetla sunca koje je bilo tako ugodno da se ne može ni s čim uporediti. Postepeno su svi ljudi oko njega izblijedili i samo je lik hazreti Halifatul Mesiha II r.a. ostao ispred njega i svijetlio je sjajno kao zvijezda. On je bio svjestan da je u skupu ali da je zapravo svjedok ovog duhovnog svjetla. Postepeno se stvarnost skupa vraćala. On prenosi da je narednih jedanaest dana vidio isto briljantno svjetlo oko hazreti Halifatul Mesiha II r.a. bez obzira gdje je bio ili šta je radio. On kaže da ranije niti je vidio takvu viziju niti je o tome čuo nego da je sve to bilo kroz blagoslov Obećanog Mesije a.s. – da je obična osoba kao on svjedok takve vizije. On prenosi da je ova vizija bila u skladu s ajetom Kur’ana: ‘…Njihovo svjetlo će ići ispred njih i na njihovim desnim rukama…’ On je osjećao kao da ga je Bog obavijestio da je njegov halifa od onih odabranih ljudi koji cijelo vrijeme ostaju u svjetlu.

Hazreti Kazi Muhammed Jusuf sahib r.a. je dao bai’at poštom u

1902. a u decembru 1902. ga je dao lično. On prenosi da mu je pokazano da je Bog odredio dvojicu meleka da ga čuvaju. Jedan od njih se zvao Muhammed Sadik i on je izgledao kao njegov otac, a drugi se zvao Ghulam Samdani. U vrijeme teškoće ovi meleki su se pojavili u tjelesnom obliku. Njegov otac mu je rekao da barem treba ponoviti dva puta ‘Alhamdolillahi Rabbil Alemiin’. On prenosi da mu je ovo bila praksa u svakom namazu.

Hazreti Muhammed Fazil sahib r.a. dao je bai’at ili pred kraj 1899. ili početkom 1900. On prenosi da je po običaju koji je vladao oko njega savijao ruke ispod pupka u toku namaza ali je bio zabrinut i nezadovoljan u vezi toga.  Također nije bio siguran da li se sura Al-Fatiha treba  ponavljati iza imama u toku namaza. Jedanput, dok se mislio o ovom pitanju zaspao je i u snu vidio kako ulazi u džamiju Mesdžid Aksa u Kadianu gdje je Obećani Mesija a.s. predvodio namaz a klanjači su savili ruke na prsima. On se pridružio skupu savijajući svoje ruke također na prsa i počeo je učiti suru Al-Fatiha. Kad je proučio suru Al-Fatiha probudio se. Tako je njegova zagonetka bila riješena.

Hazreti Khair Din sahib r.a. prenosi kako je u snu vidio da je Obećani Mesija a.s. pozvao mnogo ljudi na jelo i hazreti Ummul Muminiin r.a. je pripremala hranu. Kad se Khair Din sahib predstavio Obećanom Mesiji a.s. on je rekao: ‘Dajte mu riže da jede’ tako da su mu dali rižu. On prenosi da nije potpuno siguran da li je nešto drugo čega se sjeća, iz istog sna ili je to bio drugi san. Vidio je kako Obećani Mesija kaže: ‘Dajte mu kurtu (tuniku) da obuče.’ Khair Din sahib je trenutno vidio da je obukao lijepu bijelu tuniku ali nema pojma gdje i kako ju je obukao ali kaže da i do sada osjeća efekat iznošenja ovog događaja. U drugom snu je vidio neku osobu za koju je shvatio da je ashab Časnog Poslanika s.a.v.s. Ova osoba je imala veliki komad tkanine omotane oko sebe koja je imala crvenu ivicu. Khair Din sahib je pitao odakle mu tkanina i on je odgovorio da mu je to dao Časni Poslanik s.a.v.s. Lhair Din je rekao kako je Časni Poslanik s.a.v.s. umro prije 1400 godina ali je ova osoba rekla da mu je, to svakako dao Poslanik s.a.v.s. ili je možda rekao da je to uzeo od Časnog Poslanika. Khair Din sahib ga je onda pitao ko čuva kuće Poslanika s.a.v.s. i on je odgovorio: ‘Dječaci iz džamije.’ Onda ga je pitao o blagoslovljenim ženama Časnog Poslanika s.a.v.s. i osoba je odgovorila: ‘Jedna od njih je stigla do Delhija.’ Khair Din sahib prenosi da u vrijeme kad je ovo sanjao nije znao da je hazreti Ummul muminiin (žena Obećanog Mesije) bila iz Delhija. Osjećao je kao da mu je Bog dao fizičko kao i duhovno uvjerenje da je ovo bilo u skladu sa onim što Časni Kur’an kaže: ‘I među drugima (je njega poslao) od onih koji im se još nisu pridružili…’ Khair Din sahib je jedanput također vidio Mesdžid Aksa u Kadianu uz Kabu i oni su u snu izgledali jako slični jedan drugom. Khair Din sahib je ovo interpretirao kao manifestaciju naprijed spomenutog ajeta.

Hazreti Halim Atta Muhammed r.a. dao je bai’at 1901. i također vidio Obećanog Mesiju a.s. iste godine. Kratko vrijeme poslije bai’ata čuo je kako neko na mio način kaže: ‘Muhammed sahib je ponovo došao u Kadian.’ Rekao je kako je bio iznenađen kad je ovo čuo i molio je Boga pitajući je li vjera ove zajednice da se Časni Poslanik s.a.v.s. vratio! I kako Mirza sahib može biti Muhammed s.a.v.s. On prenosi da je u snu vidio kako Obećani Mesija a.s. stoji kad se melek spustio s  neba i njega pitao: ‘Ko je ovo?’ On je odgovorio: ‘Ovo je Mirza sahib.’ Onda je vidio kako se svjetlo Časnog Poslanika s.a.v.s. spušta s neba i ulazi u mozak Obećanog Mesije a.s. i onda prožima njegovo cijelo tijelo i njegovo lice svijetli tim duhovnim svjetlom. Onda je melek pitao: ‘Ko je ovo?’ On je odgovorio: ‘On je prije bio Mirza sahib ali je sada stvarno postao Muhammed.’

Hazreti Sheikh Afzal sahib r.a. dao je bai’at 1905. On prenosi da su neki članovi njegove dalje porodice dali bai’at kad je on imao dvanaest godina. On u to vrijeme niti je vidio lično Obećanog Mesiju a.s. niti je vidio njegovu sliku. U snu je vidio kako u njegovom tijelu nije preostalo nikakvog života, da  mu samo mozak ima mogućnost shvatanja i da mu je u očima ostala sposobnost vida. Neka pobožna osoba je sjedila nasuprot njega i gledala na njega i iza ove osobe on je mogao vidjeti par blagoslovljenih stopa. Onda se u njegovom srcu rodila misao da je ova pobožna osoba koja tamo sjedi Obećani Mesija a.s. a da su blagoslovljene stope iza njega stope Časnog Poslanika s.a.v.s. On je ujutro ovaj san prenio nekome ko je rekao da će kroz Obećanog Mesiju a.s. steći pokornost Časnom Poslaniku s.a.v.s. On prenosi kad je dao bai’at 1905. kako je vidio da je Obećani Mesija a.s. upravo onakav kako ga je vidio u snu.

On prenosi kad je imao petnaest godina da je u snu vidio Džennet i Džehennem. Kad je izašao iz Dženneta vidio je pobožnog čovjeka kojeg je pitao o vrijednosti Dženneta. Pobožni čovjek mu je odgovorio kad bi čak njegova Patiala (njegov rodni grad) bio prodan stotinu puta to ne bi bilo vrijedno čak ni jedne cigle ovog boravišta. On prenosi, zaklinjući se Bogom, kad je otišao da dadne bai’at vidio je da je Obećani Mesija a.s. taj pobožni čovjek kojeg je u svom snu sreo pored Dženneta.

Hazreti Muhammed Fazl sahib r.a. prenosi kako je u snu vidio da sjedi na sedžadi i da je Obećani Mesija a.s. došao i sjeo na vrh sedžade i svojim nožnim palcem energično brisao Fazl sahibov desni palac i pitao ga da li je u njegovom srcu stvorena snaga? Fazl sahib je osjećao snagu i odgovorio potvrdno. Fazl sahib prenosi drugi san u kojem je vidio kako Obećani Mesija a.s. sjedi u Mesdžid Mubarak u Kadianu i da je u džamiji bilo mnogo svjetla. Fazl sahib je otišao i sjeo ispred Obećanog Mesije a.s. koji mu je svojom blagoslovljenom rukom  dao  malo svjetlucavo crveno obojene halve na bijelom porculanskom tanjiru i rekao: ‘Pojedi ovo.’ Fazl sahib je pojeo halvu koja je bila izuzetno prijatna.

Hazreti hafiz Đemal Ahmad sahib r.a. je vidio Obećanog Mesiju a.s. 1908. On prenosi da mu je njegova žena rekla da je u srcu osjećala sumnju o tome kako okolo ima mnogo drugih vođa pa zašto da samo Obećanog Mesiju a.s. smatraju istinitim a druge lažnim? On je te noći u snu vidio kako Časni Poslanik s.a.v.s. drži ruku Obećanog Mesije a.s. i kaže: ‘Ko god njega ne prihvati kafir je.’

Hazreti Mian Zahoor ud Din sahib r.a. dao je bai’at 1905. On prenosi da je prije tvrdnje Obećanog Mesije a.s. njegov punac Kazi sahib dao bai’at hazreti  Munshi Ahmad Jan sahiba. Nakon što je Munshi sahib umro njegov punac je mnogo puta išao na grob hazreti mudžaddid Alf Sanija/Thanija i tamo činio dove.  Jedan dan je u viziji vidio mudžaddid Alf  Sanija koji ga je pitao šta želi. On mu je rekao da je njegov duhovni mentor/vođa umro. Na ovo je mudžaddid Alf Sanijevo lice nestalo. Kazi sahib je ponovo otišao na grob i ponovio raniju praksu i ponovilo se isto iskustvo. Kazi sahib ga je pitao da li da ide Mirzi Ghulam Ahmadu iz Kadiana. Mudžaddid Alf Sani je odgovorio da tamo neće naći zadovoljstvo. Kratko poslije ovoga Kazi sahib je otišao u Kadian ali njegovo iskustvo nije bilo potpuno zadovoljavajuće. On je poslije ovoga mnogo puta išao tamo i ostajao sedmicu dana.

Vidjevši prve godine Obećanog Mesije a.s. Munshi Ghulam Ahmad Jan sahib je prestao primati bai’at i ako bi bilo ko došao na njegova vrata radi ovoga on bi im rekao da idu u Kadian i vide Mirzu Ghulam Ahmada iz Kadiana. Munshi Ghulam Ahmad Jan sahib je umro 1885. On je o Obećanom Mesiji a.s .govorio da je osoba velike hrabrosti koja je potpuno otvorila fontanu i ko god je želio da pije mogao je da se zasiti. On je svojim sljedbenicima rekao da će Mirza sahib uskoro doći u Ludhianu i da će on ići da ga vidi na željezničkoj stanici i prema kome on pokaže, njegovi sljedbenici trebaju shvatiti da je on Mirza sahib. Njegovi sljedbenici su ga pitali kako će biti u stanju da kaže ko je Mirza sahib kad ga nije vidio. Munshi Ahmad Jan sahib je odgovorio da je u hadisu dat njegov opis. Kad je Obećani Mesija a.s. stigao na željezničku stanicu u Ludhiani, Munshi Ghulam Ahmad Jan sahib ga je pokazao svojim sljedbenicima. Kazi sahib prenosi da je dao bai’at Obećanog Mesije a.s. zbog svoje predanosti Munshi Ghulam Ahmad Jan sahibu i kad je jednom prihvatio običaje njegovog društva, navike društva iz prošlosti su opali.

Zatim je hazreti halifatul Mesih rekao da redovito traži da činimo dove za Pakistan i da Ahmadi već čine dove za Pakistan. Danas želi ponovo skrenuti pažnju na ovo. Situacija je učinjena još užasnijom za Ahmadi muslimane Pakistana. Kad vlasti budu kontaktirane oni kažu da njihovi izvještaji pokazuju da je sve normalno. Sigurno je za nas samo Bog centar pažnje a ovi ljudi nemaju pojma o Božijoj moći. Naš zadatak je da se okrenemo Bogu s većom usredsređenošću i da ne dozvolimo da ovo ikada manjka. Prije nekoliko dana četrnaest do petnaest muškaraca su bili prisiljeni da idu u naše groblje u Model Town u Lahoru i zavezali su našeg čuvara i njegovu porodicu pod prijetnjom pucanja i oskrnavili 120 grobova. Sada čak ni mrtvi Ahmadi nisu sigurni od zla ovih kolovođa smutnji. Izgleda da je policija podržavala prijestupnike u ovom događaju zato što je bilo izuzetno teško podnijeti izvještaj policiji o ovome.

Danas je primljena vijest o šehidu u Kuetti gdje je ubijen mladi Ahmadi musliman Maksood Ahmad. Hazreti Halifatul Mesih  je o ovome obaviješten kratko vrijeme prije hutbe i rekao je da će dati detaljan izvještaj kad ga primi i inša’Allah klanjat će njegovu dženazu narednog petka. Njegov stariji brat je ubijen u Kuetti prije mjesec dana.

Da Allah dadne neprijateljima odmazdu za njihova zla djela; naš zadatak je da se okrenemo Njemu više nego ikada: Da nas Allah osposobi za to.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp