U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Ashabi Obećanog Mesiej a.s. (nastavak)

Kratki sadržaj

Hazreti Halifatul Mesih je nastavio na temu iznošenja događaja iz života ashaba Obećanog Mesije a.s., koji potiču vjeru. Hazreti Valajat Šah sahib r.a. piše kako je imao malo prilika da vidi Obećanog Mesiju a.s. zato što nije imao mnogo slobodnog vremena od posla. On je dao bai’at na osnovu sna koji je imao. U snu je vidio skup ljudi koje je predvodio vrlo lijepo obučen pobožan čovjek koji je na glavi imao krunu. Skup se penjao na njegov krov i proučen je azan uz pomoć roga. Izgledalo je da ova grupa ljudi klanja namaz i onda se okrenula da ide natrag. Kad su prešli preko Valajat sahibovog kreveta, pobožni čovjek je rekao Valajat sahibu da se oslobodi sve nečistoće iz kuće na što je on odgovorio: ‘Da gospodine.’ Valajat sahib je pitao nekoga u skupu ko je bio ovaj pobožni čovjek i rečeno mu je da je to hazreti Mirza sahib. Istog dana jedan prijatelj je pokucao na Valajat sahibova vrata i rekao da je Valajat sahib postao Ahmadi. Kad ga je Valajat sahib pitao kako to, ovaj (Ahmadi) prijatelj je odgovorio da je u snu vidio Valajat sahiba odjevenog u dugi mantil. Tako da su oni obojica iste noći imali san koji je nešto ukazivao. Neko vrijeme kasnije Valajat sahib je imao priliku da s nekim ode u Kadian i prisustvovao je džumi u džamiji Mesdžid Aksa. Kad je Obećani Mesija a.s. stigao on ga je ispitivao o bai’atu. Obećani Mesija a.s. je srdačno uzeo njegovu ruku i on je tako dao bai’at. Hazreti Inayat Ullah sahib r.a. piše da je dao bai’at u 1901. kad je imao oko 15 godina. Prvi put je došao u Kadian i sa sobom je ponio bocu parfema. Međutim, u toku putovanja sav parfem se prosuo i samo je kap ostala u boci. Kad je Obećani Mesija a.s. uveče došao na krov džamije Mesdžid Mubarak, Inayat sahib je počeo masirati njegova stopala i rekao mu o boci parfema u kojoj je preostala samo jedan kap parfema i dao bocu Obećanom Mesiji a.s. koji je rekao Inajat sahibu da je bio nagrađen za punu bocu parfema. Inajat sahib je te večeri dao bai’at poslije namaza i ostao je u Kadianu deset dana. Kad se vraćao iz Kadiana boravio je preko noći u Batala. Jedan čovjek koji je putovao s njim pitao ga je da li je li tražio odobrenje Obećanog Mesije a.s. prije napuštanja Kadiana. Inajat sahib je rekao da nije i da žali. Uveče je u snu vidio kako Obećani Mesija a.s. jede hljeb.  Dao je Inajat sahibu pola hljeba i rekao mu da mu je dozvoljeno da ode. Hazreti Šuikh Atta Ullah sahib r.a. piše kako je jedanput Obećani Mesija a.s. izašao iz svoje kuće i pozvao ga imenom i tražio da umjesto njega ubaci pismo u poštansko sanduče. Atta Ullah sahib je bio ushićen što je Obećni Mesija a.s. zapamtio njegovo ime. On također piše kako je Obećani Mesija a.s. jedanput pio sirovo kozije mlijeko kad je neko rekao da ne bi trebao piti sirovo mlijeko. Obećani Mesija a.s. je odgovorio da su Božiji poslanici često pili sirovo mlijeko. On piše kako se jedanput razbolio i dobio tuberkulozu. Otišao je u Kadian i boravio kod hazreti Nuruddinom r.a. koji ga je liječio. Bio je stavljen na posebnu dijetu. Jedno veče je pitao hazreti maulana Nuruddinovu majku može li dobiti nešto ukusno da jede jer mu je u ustima loš ukus. Rečeno mu je da to hazreti maulani neće biti drago ali su mu ipak dali procijeđenu juhu. Kad je narednog jutra hazreti maulana Nuruddin r.a. provjeravao njegov puls pitao je Atta Ullah sahiba šta je jeo prethodne noći.  On je odgovorio: ‘Ništa.’ Hazreti maulana je otišao kući napuštajući ders koji je držao i kad je saznao šta je Atta Ullah sahib jeo bio je ljut i ovo spomenuo Obećanom Mesiji a.s. koji također nije bio zadovoljan time. On je napustio Kadian poslije dva mjeseca kad se završio njegov dopust. Hazreti maulana mu je dao lijekove da ponese sa sobom i rekao mu da će činiti dove. Kad je dobio dozvolu od Obećanog Mesije  on mu je rekao da moli Allaha u namazu s velikom poniznošću i blagošću i također da redovno piše Obećanom Mesiji radi dove i također da posjeti Kadian. On je Atta Ullah sahibu rekao da bude pažljiv sa svojom dijetom  i da će mu, Ako Bog da, Allah uskoro podariti zdravlje. Po povratku kući vidio je u snu poruku ‘strani’ jezik koju nije razumio. Molio je Boga s velikom poniznošću da mu dadane da razumije ovo značenje kad je njegov jezik počeo izgovarati: ‘zdrav, zdrav, zdrav.’ On piše da poslije ovoga nije imao čak ni glavobolje niti se uopće razbolio i dobio je djecu koju ranije nije imao. Hazreti Malik Barkat Ulah sahib r.a. piše da je, iako je njegov otac bio Ahmadi i tako  i on, on lično dao bai’at kad je imao 14 ili 15 godina. On piše kad bi bilo ko dao bai’at svi ostali bi se pridružili da steknu blagoslov dove koja se uči poslije bai’ata. Hazreti dr. Umer Din sahib r.a. piše da se rodio 1879. i dao svoj bai’at u 1905. godini kad se također priključio programu ‘Oporuka’. On piše kako je služio u Nairobi džematu u mnogim svojstvima. On je tamo stigao u 1900. godini gdje su mnogi ljudi ušli u okrilje Ahmadijata vidjevši visoki moral dr Rahmat Ali sahiba. On piše da je također saznao ovo i molio je Boga krajnje srčano da mu pokaže put koji je u Božijim očima ispravan. Kao rezultat istinitih snova on je napisao pismo bai’ata u junu 1905. Poslije ovoga počeo je uživati zadovljstvo u ibadetu Bogu koji prethodno nije mogao čak ni zamisliti. Cijelo vrijeme je jako želio da se sretne s Obećanim Mesijom a.s. Konačno je došlo vrijeme za godišnji odmor. Želio je ponijeti poklon za Obećanog Mesiju a.s. i odlučio je da ponese četiri nojeva jajeta te je pribavio potrebnu dozolu za nošenje nojevih jaja. Kad je stigao kući u Gudžrat, uvidio je da mu se njegova porodica suprotstavlja zbog njegovih vjerovanja. Molio je Allaha krajnje samilosno. Kad je došlo vrijeme đelsa salane njegov otac i brat su se složili da pođu s njim. Na đelsi je vidio zauđujuću scenu gdje su svi jako željeli da vide Obećanog Mesiju a.s. On piše da je kao putnik otišao na kratko vrijeme i toliko želio da privatno vidi Obećanog Mesiju a.s. ali nije izgledalo vjerovatno da se to može dogoditi. Pitao je nekoga kako se može sresti sa Obećanim Mesijom a.s. pošto je došao iz daleka i želio je da ga sretne. Rečeno mu je da razgovara sa starijom sluškinjom koja je radila u kući Obećanog Mesije a.s. On je požurio do stare sluškinje i rekao joj svoju priču i tražio od nje da njegovu poruku prenese Obećanom Mesiji a.s. Ona je odmah otišla u kuću i vratila se s pozivom za njega da dođe unutra. Umer Din sahib je poslao po svog oca i nekoliko prijatelja i oni su otiši u kuću. Obećani Mesija a.s. je započeo razgovor upućivanjem pozdrava: Assalamu aleikum gostima. Uprkos svog suprotstavljanja Umar sahibov otac se sagnuo prema Obećanom Mesiji a.s. koji mu je rekao da je samo Bog vrijedan da se pred Njim saginje. Umer Din sahib je dao nojeva jaja Obećanom Mesiji a.s. koji se krajnje nježno raspitivao za njega. On je uzeo Umar Din sahiba za ruku i rekao mu da ne voli previše ovaj svijet i savjetovao ga da se zauzme u istighfaru i da mu redovno piše. Obećani Mesija a.s. je uzeo bai’at od njegovog oca i prijatelja i učio dove sa suznim očima. Umer Din sahib piše kad se sjeti tog vrlo dirljivog iskustva kao da struja prođe kroz njega. Hazreti master Abdul Rauf sahib r.a. piše da je dao bai’at 1898. godine i da je također iste godine vidio Obećanog Mesiju a.s. Kad je bio u školi u Bhaira raširile su se vijesti kako neko tvrdi da je Imam Mehdi i da je njegovo ime Mirza Ghulam Ahmad. Pošto je bio mlad nije znao mnogo ali je njegov stariji brat Ghulam Illahi sahib čitao i dao bai’at i njegovo je ime među 313 ashaba. Stariji brat je napisao i dao imena cijele porodice za bai’at. Reuf sahib je također počeo čitati knjige i brošure i jako je želio da se sretne sa Obećanim Mesijom a.s. Sjedio bi pored mosta poslije magrib namaza i molio Allaha: ako je Obećani Mesija a.s. bio istinit da odvede Reuf sahiba njemu. On piše da je lično vidio pomračenje sunca i mjeseca.  Njegov brat ga je odveo u Kadian na ruku Obećanog Mesije a.s. i onda se vratio u Bhaira. U međuvremenu je hazreti maulana Nuruddin r.a. pisao njegovom bratu da Reuf sahiba pošalje u Kadian. On se vratio u Kadian 1899. i sreo Obećanog Mesiju a.s. Hazreti maulana Nuruddin r.a. je znao da je Reuf sahib bio obrazovan i da je također bio u oskudici tako da ga je zaposlio u školi. U ovo vrijeme hazreti maulvi Šer Ali sahib r.a. je bio direktor škole. Reuf sahib  je svih pet dnevnih namaza klanjao s Obećanim Mesijom a.s. U to doba je hazreti maulvi Abdul Kerim r.a. predvodio namaze. Poslije namaza je Obećani Mesija a.s. kazivao svoje objave i vizije, i Reuf sahib je imao priliku da masira stopala Obećanog Mesije a.s. Na drugom mjestu je napisano o master Abdul Reufu sahibu da je također služio za magazin Pregled religija (Review of religions) i bio je glavni službenik visoke škole. Hazreti maulvi Muhammed Abdul Aziz sahib r.a. je dao bai’at 1904. On piše da je važno da prije nego što kaže o svom bai’atu pripovjedi o svom ocu koji je dao bai’at na ruci Obećanog Mesije a.s. ali da ovo kazivanje nije bilo zapisano. On smatra da je važno da sin završi ono što otac nije mogao. Njegov otac maulvi Muhammed Abdullah sahib pripadao je Ahle Hadis sekti i bio važan vođa ove organizacije.  Maulvi Muhammed Hussein Batalvi i drugi su ga odredili kao zamjenika povjerenika Ahle Hadis. On je čuo da postoji neko u malom gradu Kadianu ko tvrdi da prima objave i ko je dao pretskazanje o obećanom sinu ali da se pretskazanje nije ispunilo jer se rodila kći i kasnije sin, ali je sin umro. Njegov otac je odlučio da uđe u debatu o ovoj stvari. Obećani Mesija a.s. u to vrijeme još nije tvrdio da je Mesija i pisao je svoju knjigu Barahin e Ahmadijja. Aziz sahibov otac je diskutovao s Obećanim Mesijom a.s. o pretskazanju o obećanom sinu i pitao kako to da njegovo pretskazanje nije bilo ispunjeno. Obećani Mesija a.s. ga je pitao da li se pretskazanje Časnog Poslanika s.a.v.s. koje je dao o hadžu ispunilo iste godine? On je odgovorio da se ono ispunilo naredne godine. Obećani Mesija a.s. je rekao da slično tome on nije rekao da će imati sina u godini kad je dao ovo pretskazanje i dodao da je to bilo Božije pretskazanje i da će se sigurno obistiniti. Aziz sahibov otac nije dalje raspravljao nego je šutio. On je bio učen i znao je Arapski, Perzijski, logiku mnogo drugog znanja ali se nije služio svojim znanjem. Obećani Mesija a.s. je procijenio da je on imao znanje i tražio od njega da provjeri rukopis i napravi ispravke u knjizi Brahin e Ahmadija i rekao da će biti plaćen no, nažalost on nije prihvatio ovaj zadatak. U međuvremenu je prošlo petnaest godina. Iako u to vrijeme Aziz sahibov otac nije prihvatio Obećanog Mesiju a.s. uvijek bi svakoga zaustavljao od upotrebe uvredljivog jezika za Obećanog Mesiju a.s. Možda je bila njegova vrlina da kasnije postane povod  njegove upute. U 1902. godini Aziz sahibov otac je pročitao dvije knjige Obećanog Mesije a.s. koje su odgovorile većinu pitanja koje je imao na umu. Međutim, rodila su se nova pitanja i on je napravio listu od 21 pitanja i otišao u Kadian da raspravlja o ovome. On je smatrao važnim da direktno sam ode u džamiju Medžid Mubarak. Ovo je bilo zato što su postojale glasine da ‘Mirza sahib’ drži agente koji pitaju svekoga ko je došao izvana koja pitanja imaju. Ova pitanja onda budu proslijeđena ‘Mirzi sahibu’ koji prethodno već zna šta će biti pitan i tako gosti budu zavedeni u vjerovanju da je ‘Mirza sahib’ evlija (visoko pobožna osoba/Božiji prijatelj). Tako je Aziz sahibov otac otišao direktno u džamiju, klanjao namaz i kad je poslije namaza Obećani Mesija a.s. pozdravio skup, Aziz sahibov otac je počeo masirati njegova stopala na što je Obećani Mesija a.s. rekao: ‘Nije dobro testirati Božijeg poslanika’. Ovaj pokušaj masiranja nije bio iz iskrenosti nego je imao skriveni motiv i Bog je obavijestio Obećanog Mesiju o ovome i Aziz sahibov otac je ovo zaista vidio.  Njegov otac je pročitao u hadisu da će Mesija i Mehdi biti vrsta ljudi sa ravnim stopalima i on je, s namjerom da ovo provjeri držao stopala Obećanog Mesije a.s. Čineći tako, on je vidio dva znaka: jedan da stopala Obećanog Mesije a.s. nisu bila tako savijena (da su ravna) a drugi znak je bio da mu je Obećani Mesija a.s. rekao da nije dobro testirati Božijeg poslanika. Mnogi ljudi su masirali njegova stopala ali on ovo nikada prije nije rekao. Aziz sahibov otac je rekao da je imao nekoliko pitanja. Iznio je prvo pitanje koje je bilo da je Časni Poslanik s.a.v.s. uvijek prenosio svoje svježe objave svojoj dojilji Aiman što je nju činilo zadovoljnom. Poslije smrti Časnog Poslanika s.a.v.s. hazreti Abu Bakr r.a. je postao halifa. Jedanput je otišao da vidi Aiman koja je jecala kad ga je vidjela. Hazreti Abu Bakr r.a. ju je pitao zašto plače i rekao je da je Božiji sunnet da svako umire. Ona je objasnila da je plakala zato što je objava prekinuta. Aziz sahibov otac je pitao Obećanog Mesiju a.s. ako je ovo bio slučaj, kako  je onda Obećani Mesija a.s. mogao reći da je primalac objave. Obećani Mesija a.s. je Aziz sahibovog oca pitao niz pitanja; pitajući ga utvrdio je da Kur’an naziva muslimane najboljim narodom i da Kur’an kaže da su učenici Isa a.s. (Isusa)  kao i pčele bili primaoci objave. Obećani Mesija a.s. je onda pitao Aziz sahibovog oca može li biti da je ummet Časnog Poslanika s.a.v.s. bio manje vrijedan od učenika Isa a.s. i pčele? Obećani Mesija a.s. je dalje nastavio objašnjavati stvar govoreći da je u suri al-Fatiha molimo da nam bude pokazan  put onih kojima je Bog dao Svoje blagoslove a jedan od ovih blagoslova je objava. Kako onda može ovaj blagoslov biti prekinut za muslimanski ummet? Osim toga, Obećani Mesija a.s. je naveo mnoge ajete Kur’ana u potporu ovog argumenta. U odgovoru je Aziz sahibov otac rekao da je sve što mu je izneseno  dokazalo da blagoslov objave nije prekinut, ali je pitao zašto je onda Aiman rekla ono što je rekla. Zar ona nije znala o svim Kur’anskim ajetima koji su navedeni Aziz sahibovom ocu? Obećani Mesija a.s. je odgovorio da je Aiman rekla osobito korišten termin ‘Al Vahi’ (objava) pozivajući se na objavu koja je data Časnom Poslaniku s.a.v.s. koja je formirala Kur’an i koja je bila objava koja je nosila zakon. Zaista, ta vrsta objave je presječena poslije Časnog Poslanika s.a.v.s. Poslije ovoga Aziz sahibov otac nije postavio nikakvo drugo pitanje. Obećani Mesija a.s. je nastavio sa razboritim (logičnim) i uvjerljivim govorom koji je odgovorio na sve prigovore Aziz sahibovog oca dok su njegova pitanja ostala u džepu. On je bio začuđen i zbunjen, i mislio ukoliko Obećani Mesija a.s. nije bio primalac objave, kako je mogao znati o određenim pitanjima/prigovorima. Rekao je Obećanom Mesiji a.s. da je želio dati bai’at na njegovoj ruci. Poslije bai’ata je vjera Aziz sahibovog oca dnevno rasla. Kada se vratio kući mislili su da će njegovi sljedbenici također dati bai’at. Međutim, oni su postali njegovi neprijatelji i napravili su plan da ga ubiju. Aziz sahibov otac se s ovim suočio s velikom odlučnošću. Ostao je počasni misionar osamnaest godina i tri stotine ljudi su primili Ahmadijat zbog njegovih napora u prenošenju poruke Ahmadijata. Da Allah prospe hiljade blagoslova na ove starješine i da On također osposobi nas da ispunimo dužnosti (obaveze) svog bai’ata. Zatim je hazreti Halifatul Mesih rekao da je upravo primio tužnu vijest o ubistvu iz Karačija, Pakistan. Jean mladi Ahmadi musliman je ubijen na motoru dok su članovi njegov porodice, koji su bili u autu, zadobili povrede. Trebamo činiti dove za ozdravljenje povrijeđene porodice. Također smo obaviješteni o drugom ubistvu u Pakistanu. Općenito je situacija u Pakistanu teška i trebamo činiti dove u ovom pogledu. Najavljeno je da će se klanjati dženaza  u odsustvu za Syeda Amtul Rehman sahibu koja je umrla 15 oktobra u Rabvi poslije duge bolesti. Ona je bila kći ashaba Obećanog Mesije a.s., bila je muusi i punica Munir Džavid sahiba, privatnog sekretara hazreti Halifatul Mesiha.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp