U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Iznošenja ashaba Obećanog Mesije a.s

Kratki sadržaj

Huzur je svoju hutbu petkom održao u Njemačkoj povodom đelsa salane ove zemlje. Huzur je rekao da mi održavamo đelsa salanu, kao što je Obećani Mesija a.s. objasnio, da stvorimo posebnu vezu s Bogom u prepoznavanju cilja svog stvaranja. Huzur je rekao da ove dane godine trebamo potrošiti čisto radi Allaha u obrazovnom, poučnom i duhovnom okruženju delse. Mi trebamo analizirati sebe i zamisliti se jesmo li prevazišli svoje slabosti u skladu sa Božijim učenjima i učenjima Njegovog Vjerovjesnika s.a.v.s. ili jesmo li barem učinili krajnji napor za to. Mi trebamo slušati govore na đelsi radi svog duhovnog napretka. Ponekad male stvari mogu postati povod duhovnog buđenja. Nažalost, međutim, samo je malo onih koji ne iskoriste ovu atmosferu i prisustvuju đelsi iz ovosvjetskih razloga. Oni tvrde da su dali zavjet ba’ita Obećanog Mesije a.s. ali su zapravo oni koji bježe od njegovih učenja. Dani đelse treba da budu potrošeni u dovama i istighfaru. Iako je ovakvih ljudi vrlo mali broj, dove većine mogu biti povod njihove reforme. Šejtan uvijek nastoji da ljude udalji od dobrih puteva; da nas Allah čuva daleko od šejtana. Svi vršioci dužnosti na đelsi trebaju svoje vrijeme potrošiti u dovama, učenju salavata i istighfaru.

Huzur je rekao da se ove godine đelsa Njemačke održava na novom mjestu. Džemat je ostavio vrlo dobar dojam u okolnim oblastima prethodnog mjesta održavanja đelse – i kod vlasti i kod javnosti. Treba učiniti napor da ostavimo još bolji dojam na vlasti i javnost oko novog mjesta, tako da to bude povod upućivanja poruke Ahmadijata drugima. Za hotele je novo iskustvo da ugoste tako ogroman broj gosta iz Azije. Zbog općeg pogrešnog shvatanja o islamu, hoteli nekako nisu bili sigurni o tome da nas ugoste. Huzur je obaviješten da je policija uvjerila hotelsko osoblje o našem Džematu i rekao je da trebamo pokazati dobre primjere, ne samo oko prostora đelse, nego takoder i na mjestima gdje smo smješteni i u toku putovanja na đelsu i natrag. Ako neko bude agresivan, Ahmadi nikada ne smije reagovati na taj način. Niti uprava đelse treba i neće pokazati bilo kakvu olakšicu prema onima koji prisustvuju đelsi radi ovosvjetskih ciljeva ili su uvredljivi zbog ličnih pritužbi. Medutim, o kome god imaju pritužbu trebaju biti strpljivi, ovi dani su radi Allaha, zato svako treba svoje poslove prepustiti Allahu.

Obećani Mesija a.s. je rekao da su nacije pripravne da naprave pobožne promjene i budu uključene u ovaj Džemat. Ovo treba biti razlog za zabrinutost za one koji su dugo godina Ahmadi muslimani. Na đelsi su prisutni novi Ahmadi muslimani i oni nadilaze u iskrenosti i odanosti. Oni koji su dugo vremena Ahmadi muslimani trebaju se zabrinuti o stanju svog vjerovanja da će novi Ahmadi postati istinski muslimani i biti primaoci Božijih blagoslova a dugogodišnji Ahmadi muslimani biti uvučeni u ovaj svijet i lišeni blagoslova vezanih za Obećanog Mesiju a.s.

Zatim je Huzur iznio izlaganja ashaba Obećanog Mesije a.s. koji su osvijetlili plemenite atribute Obećanog Mesije a.s. Huzur je rekao da ova iznošenja trebamo pažljivo slušati.

Hazreti Zia Haq sahib je napisao kako je putovao kroz Indiju da stigne u Kadian, skupa sa dvojicom prijatelja, i stigao tamo ujutro. Sreli su Obećanog Mesiju a.s. poslije zuhr (podne) namaza i dali svoj zavjet bai’ata poslije magrib (akšam) namaza. Kad ga je u toku davanja zavjeta bai’ata Obećani Mesija a.s. pitao za ime Zia ul Haq sahib je svoje ime izgovorio izgovarajući glasove iz grla, ističući glas ‘q’ kao što je tradicija u oblastima Indije gdje se govori urdu jezikom. Obećani Mesija a.s. je, međutim, izrekao ime bez grlenog izgovaranja ovog glasa i Zia sahib piše da je prvi put shvatio da je ovo oglašavanje bilo u Pandžabu. Obećani Mesija a.s. je rekao da novim Ahmadi muslimanima trebaju biti date neke knjige na što je Zia sahib spomenuo da je je već pročitao nekoliko knjiga Obećanog Mesije a.s. s kojima je jako zadovoljan. On je naredio da se napravi aranžman za goste iz Orissa i da im bude sevirana riža u toku jela. Zia sahib piše da su sedam dana ostali u Kadianu i njihova je želja bila da nekako učestvuju u masiranju stopala Obećanog Mesije a.s., ali je tu bila tolika grupa omladinaca da su oni jedva mogli dotaći njegova stopala.

On piše da je Obećani Mesija a.s. poslije doručka išao u šetnju i oni bi se pridružili. Obećani Mesija a.s. je išao vrlo brzo i neki ljudi su imali problem da drže korak s njim. U toku šetnje Zia sahib je pitao o aranžmanu za namaz u svojoj susjednoj džamiji, na što je Obećani Mesija a.s. pitao da li bi to komšije dozvolile. Zia sahib je odgovorio ko ih može zaustaviti. Obećani Mesija a.s. je odgovorio da, ako im je dozvoljeno da klanjaju namaz trebaju ga obavljati odvojeno. On piše da u ranim danima nije imao pojma o suprotstavljanju koje će doći, o tome da će biti obilježeni kafirima (nevjernicima) itd. Huzur je rekao da u ranim danima ljudi zaista nisu shvatali kako će biti snažna mržnja poslije njihovog bai’ata. Sada je tamo u toj oblasti naša džamija. Huzur je dodao da je ove godine njemački džemat bio u stanju izgraditi četiri džamije iprepraviti dvije zgrade u džamije.

Hazreti Nizam ud Din sahib piše da je, upravo kad je htio tražiti dozvolu od Obećanog Mesije a.s. da ode poslije đelse, čovjek iz Multana (grad u Pandžabu) pitao Obećanog Mesiju a.s. razumljivim jezikom da mu dadne vazifa (dovu). Obećani Mesija a.s. se nasmijao i rekao: ‘uči u obliju salavate, jedino ovo je vazifa’. Hazret je dodao da je ovo također bila vazifa za dane đelse. Nizam ud Din sahib piše da je vidio Maulvi sahiba u Kadianu koji je ljudima davao vodu iz samovar vrste posude. Kako je ljudima nudio vodu, počeo je plesati i rekao: ‘Pitajte me ko sam i zašto plešem?’ Onda je sam odgovorio: ‘Ja plešem jer sam vojnik Mesije a.s.’

Hazreti Mian Ameer ud Din piše da je jedanput rekao Obećanom Mesiji a.s. o svojim dugovima na što mu je Obećani Mesija a.s. rekao da u obilju uči Salavate i istighfar. Hazret je također dodao da je ovo također za one koji pišu o finansijskim teškoćama, ovo je Obećani Mesija a.s. uvijek naređivao. Amir sahib je tako bio oslobođen duga. On piše da bi željno očekivao Obećanog Mesiju a.s. da stigne radi namaza i stao bi na njegovu lijevu stranu. On piše da je bila mala soba susjedna do oblasti za namaz gdje im je Obećani Mesija a.s. lično služio rižu. On dalje piše da je bio prisutan na đelsi u vrijeme kad je vladala kuga. On kaže da je bilo 300 do 400 prisutnih. Poslije toga je bio svjedok rasta Džemata velikim razmjerama.

On piše o događaju u Kadianu kad nije bio u stanju dobiti ništa da jede i otišao je u krevet gladan. Tokom noći Obećani Mesija a.s. je primio objavu: ‘O Poslaniče, hrani gladne i one u neprilici.’ (Tadhkirah, str. 884) Ujutro je Obećani Mesija a.s. ispitivao o aranžmanu za hranu i odredio da vrata kuhinje budu otvorena za sve i rekao: ‘Neka svako ko dođe da jede.’

Hazreti Hakeem Abdul Samad sahib piše kako je stigao u Kadian 1907. godine. Poslije asr (ikindije) namaza stao je kod vrata kuhinje. Kad su se vrata otvorila ljudi su pokušali da uđu. Međutim, neko je gurnuo i zatvorio vrata. Poslije nekog vremena je Samad sahib ponovo otišao tamo i vrata su bila otvorena. Narednog dana poslije fadžr (sabah) namaza saznao je da je Obećani Mesija a.s. stigao i pitao je li se prethodne noći dogodila svađa. Hazreti Maulvi Nuruddin r.a. je odgovorio da je zbog greške osobe na dužnosti dječak zatvorio vrata kuhinje. Obećani Mesija a.s. je rekao da onaj ko je napravio ovu grešku treba da se stidi i da su sretni oni čije su prigovori primljeni kod Boga. Onda je rekao da mu se Allah obratio riječima kao nikada prije: ‘O Poslaniče, hrani gladne i rastužene.’ (Tadhkirah, str. 884) Hakeem sahib piše da nije bila obična stvar da je Obećani Mesija a.s. za sebe koristio riječi ‘O Poslaniče’. Doći će vrijeme kad će ljudi koji će nastojati da umanje i umanjivati njegov položaj, no naravno njegov položaj je bio položaj poslanika. Huzur je dodao da je održao cijelu hudbu posvećenu ovoj temi položaja poslanstva Obećanog Mesije a.s. Neki ljudi pokazuju kukavičluk u priznavanju ovog njegovog položaja ali oni treba da zapamte da mu se Allah obratio kao poslaniku; međutim, on je bio poslanik u potpunoj pokornosti Časnom Poslaniku s.a.v.s. Hakeem sahib dalje piše da su nekim ljudima koji su prethodnog dana bili gurnuti s vrata navrle suze na oči kad su čuli Obećanog Mesiju a.s. i rekli su da nisu došli da jedu nego su došli da vide Mesiju a.s.

Hazreti Chaudhry Abdul Aziz sahib piše da je prisustvovao đelsi 1907. godine, koja je bila zadnja đelsa u životu Obećanog Mesije a.s. On je stigao u 9 sati ujutro i rekao hazreti maulvi Nuruddinu r.a. da gostima koji su prethodne noći stigli kasno nije data hrana i da su ostali gladni i da je njihov plač stigao do Allaha. On je naložio da bude formiran odbor koji će omogućiti služenje hrane cijelu noć. Hazreti Ditta sahib piše da je to bilo 1903. ili 1904. godine kad je u toku njegove posjete Kadianu prilikom Bajrama napravljena neka razlika u kuhinji između posebnih i običnih gostiju. On piše kako je imao loš osjećaj o tome da je Mehdi bio Hakm i Adl (sudac i posrednik) – zašto se praktikuje ova dvoličnost u kuhinji. Narednog jutra, prije fadžr namaza, Obećani Mesija a.s. je rekao hazreti Hakim Nuruddinu r.a. da ga je prethodne noći Allah obavijestio da njegova kuhinja nije kod Allaha ni truna prihvaćena zato što su tamo pokazane razlike među ljudima. On je nastavio i rekao da oni koji su napravili ovu grubu pogrešku trebaju biti otpušteni iz ovog zadatka i  izbačeni iz Kadiana na šest mjeseci i da na njihovo mjesto budu određeni pobožni ljudi. On je naložio da jutarnje jelo treba biti podijeljeno direktno ispod njegove kuće tako da on i ‘Mian Mahmud’ mogu gledati s vrha kuće. Ditta sahib je rekao da je činio istighfar na fadžr (sabah) namazu zato što je noć prije gajio loše misli i da je svojim očima vidio čuda Obećanog Mesije a.s. Huzur je dodao da ponekad loše mišljenje može udaljiti ljude. Ako se osoba općenito zauzme u činjenje istighfara bude spašena od lošeg mišljenja o drugima.

Maulvi Burhan ud din iz Džheluma kaže: kad je Obećani Mesija a.s. napisao knjigu ‘Brahini e Ahmadija’, Burhan sahib je osjećao da je ovo osoba koja budi velike nade i osjećao je da treba otići da ga vidi. Obećani Mesija a.s. je u to vrijeme bio u posjeti Hoshiarpuru. Buthan sahib je otišao tamo za njim i poslije nekog napora našao je mjesto gdje je odsjeo. Nakon što je stigao do kuće pokucao je na vrata. Hadim je odgovorio i pitao ko zove. Burhan sahib je odgovorio: ‘ Burhan ud din iz Džehluma došao da se sretne sa hazreti Mirza sahibom.’ Hadim je rekao da će tražiti odobrenje. U to vrijeme je Burhan sahib primio objavu na perzijskom jeziku da je stigao gdje je želio ići i da se ne treba odmicati odatle. Za to vrijeme se Hadim vratio i rekao da je Mirza sahib bio zauzet, i pitao ga može li doći kasnije. Burhan sahib je odgovorio da je njegova kuća daleko i da će sjediti i čekati, i da će se sresti s hazreti sahibom kad on bude slobodan. Kad je hadim uputio ovu poruku Obećanom Mesiji a.s. on je primio objavu na arapskom jeziku koja je rekla da kad gosti dođu treba biti gostoprimljiv prema njima. Obećani Mesija a.s. je tražio od Hadima da brzo otvori vrata i sreo se sa Burhan sahibom na vrlo topao način i rekao mu o svojoj objavi na arapskom jeziku kod čega mu je Burhan sahib rekao o svojoj objavi na perzijskom.

Hazreti Mistri Ditta sahib piše kako su, u ljetno vrijeme, neki gosti stigli ujutro. Obećani Mesija a.s. je pozvao kuhara i pitao da li ima išta od hrane. On je odgovorio da ima samo ostataka hljeba od prethodne noći. Obećani Mesija a.s. je rekao da nije važno i tražio od njega da to posluži. On je također jeo ovaj hljeb kao i drugi. Kad su gosti htjeli da odu Obećani Mesija a.s. je rekao: ‘Sunnet je da jedemo ostatke.’ Huzur je rekao da su ponekad neki ljudi nezadovoljni kad se posluže ostaci. Rekao je da hljeb koji se ovdje služi je izbor pita hljeba napravljenog mašinom koji svakako nije svjež ali da može biti problem sa ostacima druge kuhane hrane. Međutim, Huzur je dodao da ovo ne znači da uprava treba početi servirati ostatke kuhane hrane!

Hazreti Muhammed Ali Azher sahib piše da se đelsa 1906. održavala u džamiji Aqsa koja je do tada bila proširena. Zbog nedovoljnog prostora, neki ljudi su radi namaza stajali na krovu susjedne kuće koja je pripadala nekom hindusu. On je bio jako uvredljiv o Obećanom Mesiji a.s. kao i o Džematu. Odmah poslije završetka namaza Obećani Mesija a.s. je savjetovao prisutnim da ostanu mirni i da ne idu ponovo na njegov krov. Kao dalja mjera opreza bio je izgrađen zid na sljemenu krova i podignuta ograda od bodljikave žice tako da niko ne stane ponovo na njegov krov. Kasnije je njegova kuća bila uništena i morala je biti prodana. Džemat je to kupio i sada je to dio džamije.

Hazreti Chiragh Muhammed sahib piše kako je jedanput poslije zuhr (podne) namaza Obećani Mesija a.s. držao dugačak govor u džamiji Aqsa. Jedan oštri lokalni protivnik sjeo je i slušao i klimao glavom govoreći: ‘SubhanAllah’ i rekao je da će sada prekinuti svoje suprotstavljanje. Kad ga je Chiragh sahib sreo poslije nekoliko dana, pitao ga je za mišljenje. Ovaj čovjek je odgovorio da ne zna zašto je za njega sve izgledalo ispravno u to vrijeme, ali da više ne izgleda. Hazreti Maulvi Muhammed Ibrahim sahib Baqapuri piše da kad  je stigao u Kadian mislio je o tome kako će ljude tamo staviti na kušnju. On je tamo našao jednog najučenijeg učenjaka i uljudnog, i našao je da je Obećani Mesija a.s. bez premca. @elio je da vidi moralno stanje običnih ljudi Kadiana. Otišao je u kuhinju i vidio malu tavu sa (mesnom) supom. Tražio je nešto da jede i dat mu je hljeb i nešto leće. On je na to rekao da je želio jesti meso. Tako mu je ova osoba dala meso. Na ovo je Baqapuri sahib rekao: ‘Ne, ne, leća je u redu, daj mi leću.’ Tako je i bio poslužen. On piše da je njegov motiv bio da vidi uljudnost radnika. On je sjeo, pojeo je svoju hranu i govorio s drugima u kuhinji i bio je zadovoljan sa svim aspektima kuhinje. Sve ga je tamo podsjećalo na Allaha i ovo je imalo dubok dojam na njega. Ujutro je iz svake sobe čuo glas učenja Časnog Kur’ana i na sabah namazu je vidio kako djeca klanjaju namaz. Huzur je dodao da dani đelse trebaju takođe imati slične prizore. Svaki i svi postupci radnika trebaju pokazivati da su dali zavjet bai’ata Obećanog Mesije a.s. i da su osnovali vezu sa Allahom, i ovo također treba biti dio našeg svakodnevnog života.

Hazreti Munshi Mahboob Alam sahib piše da je jedanput posjetio Kadian. Pošto je svakodnevno pisao pisma Obećanom Mesiji a.s. on je izrazio veliku ljubav prema njemu i bez oklijevanja mu je dao povlasticu službenog prijema. Ovom prilikom on je otišao da vidi Obećanog Mesiju a.s. u džamiji Mubarak. On mu je rekao da sjedne i da čeka, i otišao je da za njega donese hranu. Prošao je pored njega u svoju kuću i poslije kratkog vremena se ponovo se pojavio sa tacnom fidelina i rekao kako je posebno tražio od svoje porodice da ovo jelo skuhaju za njega. Munshi sahib je bio i postiđen i radostan. Obećani Mesija a.s. je tražio od njega da preko noći prespava u džamiji. Munshi sahib kaže kako cijelu noć nije mogao ni zažmiriti. Nije želio izazvati pomutnju i cijelu noć je učio salavate. Obećani Mesija a.s. je došao da ga probudi u 4 sata radi namaza. Munshi sahib je već bio budan tako da je odmah ustao.

Hazreti Mian Wazir Khan sahib piše kako su jedanput Obećani Mesija a.s. i nekoliko drugih, uključujući i njega, jeli kad je bilo servirano jelo nadjevenih gorkih tikvica. Obećani Mesija a.s. je svakome ponudio po jedan komad. Wazir sahib piše kako je osjećao da Obećani Mesija a.s. nudi drugima, ali ne nudi njemu. Upravo u to vrijeme, kad su ostala samo dva komada, Obećani Mesija a.s. ih je oba ponudio Wazir sahibu i ništa nije uzeo sebi.

Hazreti Abdul Rahim sahib, koji je kuhao hranu za Obećanog Mesiju, piše kako je jedanput zbog svakodnevnog pojavljivanja na sudu Obećani Mesija a.s. boravio u Gurdaspuru. Rahim sahibova praksa je bila da ne jede dok Obećani Mesija a.s. nije jeo. Jedan dan je pitao hafiz Hamida Ali sahiba (koji je servirao hranu) da za njega ostavi nešto hrane. Međutim, hrana je sva bila pojedena. Rahim sahib piše kako je bio ljut na hafiz sahiba i otišao je spavati gladan. Narednog jutra kad je Obećani Mesija a.s. pitao da li je hrana bila spremna hafiz sahib mu je rekao da je onaj ko je kuhao spavao i također bio ljut. Obećani Mesija a.s. je dva puta zovnuo Rahim sahiba kroz prozor ali Rahim sahib nije odgovarao. Obećani Mesija a.s. ga je pozvao nježnim riječima i pitao šta se dogodilo, kako će pripremiti hranu. Hafiz sahib je ponovo objasnio da je Rahim sahib bio ljut zato što je tražio da mu bude servirana neka hrana ali kako nije preostalo ništa on je otišao bez hrane. Obećani Mesija a.s. je rekao: ‘Njemu prvo treba biti data hrana.’ Kad su mu objasnili da on nije htio jesti prvi Obećani Mesija a.s. je rekao: ‘Trebaš za njega donijeti svaki dan napitak od mlijeka (jednu litru).’ Čuvši ovo, Rahim sahib je odmah ustao i rekao: ‘Hrana će biti spremna za pola sata.’ Brzo je krenuo na posao i poslužio hranu u okviru vremena koje je dao. Obećani Mesija a.s. je pitao: ‘Koju si ti čaroliju ovdje uradio?’ Narednog dana, kad je bio sam, Obećani Mesija a.s. ga je ponovo pitao kako je tako brzo pripremio hranu na što je Rahim sahib odgovorio da je ranije stavio meso da se kuha na vrlo niskoj temperaturi. Kad ga je Obećani Mesija a.s. pozvao, on je na meso brzo dodao povrće i tako je hrana bila gotova. Ovo je obradovalo Obećanog Mesiju a.s.

Hazreti Sultan Buksh sahib piše kako je Obećani Mesija a.s. jedanput držao govor u džamiji Mubarak kad je neki čovjek došao i otišao naprijed, blizu Obećanog Mesije a.s. preskačući preko drugih. Dok je prekoracivao preko ljudi nečiji turban je pao i ovaj čovjek je napisao prigovor. Obećani Mesija a.s. je pozvao hazreti maulvi Nurudin sahiba r.a. i otišao unutra. Hazreti maulvi sahib se vratio i rekao da želi reći nešto zabrinjavajuće. On je rekao da to ne govori sam od sebe nego je određen da to kaže. Rekao je: ‘Danas naš Imam moli Allaha da suhe grane budu otkinute od njega.’ Hazreti maulvi Nuruddin sahib r.a. je dodao: ‘Mi ne možemo steći Božiju blizinu gazeći glave drugih, ona je podarena Božijom milošću.’ Huzur je dodao da čak i sada neki obrazovani ljudi nastoje da preskaču preko drugih da dođu naprijed. Oni trebaju biti pažljivi i sjesti gdje god ima mjesta a ne da budu povod neudobnosti drugima. Huzur je rekao da oni koji dođu na đelsu prvi trebaju sjesti naprijed.

Hazreti Ghulam Muhammed sahib piše da je putovao u Kadian sa mnogim drugim ljudima da prisutvuje đelsi 1904. godine. Kad je stigao u Kadian, Obećani Mesija a.s. je držao govor koji je bio kometar na ruk’u 1 sure Al-Bakara kao i kometar sure Dahr; obrazlaganje o nafse amara, nafse lavama i nafse mutma’inna (‘ja’ koje podstiče na zlo, ‘ja’ koje prekorava i duša u miru). Ponekad postoji sukob između nafse amara i nafse lavama, ponekad nadjača griješenje a drugi put nadjača pobožnost. Kad je zlo u potpunosti nadjačano, osoba postiže nafse mutma’inna i samo je naklonjena vrlinama. Obećani Mesijaa.s. je onda proučio ajet: ‘A dobri ljudi će piti iz čaša čije je piće začinjeno kamforom (džumbirom)’ začinjeno kamforom (džumbirom)’ (76:6) i objasnio da, baš kao što piće od džumbira izaziva hlađenje, kad postigne nafse  mutma’inna osoba bude zadovoljna. Obećani Mesija a.s. je onda proučio ajet: ‘I u njemu će biti napajani iz čaše izmiješane sa džumbirom,’ u njemu će biti    napajani iz čaše izmiješane sa džumbirom,’ (76:18) i objasnio da, baš kao što je džumbir ukusan, slično osoba nalazi zadovoljstvo u stanju nafse mutma’inna.

Huzur je rekao da navodi ova iznošenja zato da cijenimo kako su ashabi Obećanog Mesije a.s. pažljivo slušali njegove riječi i okoristili se od njih i rekao je da ljudi na đelsi trebaju slušati govore i predavanja s ovim gledištem i zapamtiti ih i dalje ih raširiti. Hazreti dr. Muhammed Din sahib piše da je dao svoj zavjet bai’ata preko pisma u aprilu 1905. godine i kasnije je, u decembru iste godine, prilikom đelse i fizički dao svoj zavjet bai’ata. Imao je dvadeset godina i u to vrijeme je bio student medicine. On piše da su u vrijeme bai’ata bili prisutni mnogi drugi ljudi i on je svoju ruku stavio na ruku druge osobe čija je ruka bila direktno na ruci Obećanog Mesije a.s. S njim je bilo još pet studenata medicine. Kasnije, kad su tražili dozvolu da odu, Obećani Mesija a.s. je od njih tražio da čekaju. Knjiga ‘Oporuka’ je upravo izašla iz štampe i kopije se još nisu bile osušile. Obećani Mesija a.s. im je dao po knjigu i oni su se vratili u Lahor. Blizu 1906. godine bio je štrajk na koledžu u kojem su učestvovali i Ahmadi studenti. Obećani Mesija a.s. im je rekao da je ovakva praksa protiv učenja islama i Ahmadijata. On im je savjetovao da se izvinu direktoru koledža i također mu je lično napisao pismo. Huzur je dodao da je nedavno održao hudbu o ispravnim islamskimučenjima u stvarima kao što su štrajkovi itd.

Hazreti Chaudhry Ghulam Rasool Basra sahib piše da je u četvrtak prije đelse 1907. saznao je da će Obećani Mesija a.s. ići u ranu jutranju šetnju. Znao je da oko Obećanog Mesije a.s. bude napravljen lanac povezanih ruku i odlučio je da će on i njegovi prijatelji to uraditi narednog jutra. Međutim, tu je ujutro bio veliki skup ljudi koji su željno očekivali Obećanog Mesiju a.s. Iako su Chaudhry sahib i njegovi prijatelji mislili da su spremni da formiraju vezu ruku oko Obećanog Mesije a.s. kad se on na kraju pojavio, došlo je veliko mnoštvo ljudi i pomeli su Chaudhry sahiba. Obećani Mesija a.s. je stao pod drvo i rukovao se s ljudima. Obećani Mesija a.s. je rekao da je već bio obaviješten od Boga da će ljudi u velikim brojevima dolaziti da ga vide i onda je dodao na Pandžabi jeziku da ne treba biti umoran i da ga ovo nije umaralo.

Hazreti maulvi Muhammed Din sahib piše da je vidio Obećanog Mesiju a.s. na đelsi kad je držao govor gdje je spomenuo posvećivanje života (vakfe zinadagi). Jedanput je držao govor sjedeći u džamiji Aqsa gdje je rekao da je svaka prisutna osoba bila njegov znak. Njegovo govor je imao neprekidan tok; on bi počeo nižim tonom koji bi postepeno bio viši. Nije naglašavao nikakve fraze i učio je Kur’an na jednostavan način. Nije pravio gestove rukama ili prstima i svoj govor je održao smireno.

Hazreti Sufi Nabi Buksh sahib da je u toku đelse 1891. bilo najavljeno da svi trebaju doći u veliku džamiju (koja se sada zove Mesdžid Aqsa). On piše da je imao sreću da na taj dan uđe u Džemat ove odabrane Božije osobe. Obećani Mesija a.s. je došao i pitao maulvi Abdul Kareem sahiba r.a. da pročita svoju knjigu ‘Aasmani Faislah’. Dok su drugi slušali, Buksh sahib piše da kad je vidio ObećanogMesiju a.s. gledao je u zapanjenosti isto lice, istu odjeću koje je vidio u snu u svojim studentskim danima.

Hazreti Zainul Abadeen Shah sahib piše da je u toku vremena da je Obećani Mesija a.s. kad je primao objavu o svojoj smrti, održao govor u džamiji Aqsa u kojem je dao komentar sure Al-Fatiha i govorio o značenju ebudijjat (robovanja Bogu). On je rekao da kadAbd (Božiji rob) istinski posvoji ebudijjat, njegovo stanje je nalik komadu željeza koji, kad se stavi u vatru, postaje dio vatre. Slično se Abd okoristi od Božijih atributa. Baš kako što komad željeza nije dio vatre nego je entitet u sebi, od metala, ali kad se stavi u vatru, privremeno ga stanje vatre prožme (natopi). Slično tome, abd je u stvarnosti ljudsko biće u kojem su Božiji atributi na djelovanju. Takav abd nema nikakve svoje volje; zapravo su svi njegovi pokreti stavljeni u red (izravnati) sa Božijom voljom. Huzur je dodao da svaki Ahmadi musliman treba nastojati i tražiti takav stepen ebidijjata jer se radi ovoga dogodio dolazak Obećanog Mesije a.s.

Hazreti maulvi Muhammed Ibrahim sahib iz Baqapuri prenosi da je u toku đelse 1906. Obećani Mesija a.s. rekao: ‘Moja smrt sada uskoro dolazi i kad vidim stanje mog Džemata osjećam patnju kakvu osjeća majka čija beba ima nekoliko dana i na umoru je. Međutim, ja imam savršenu vjeru u Božije obećanje da neće dozvoliti da moj Džemat propadne. Moje srce neka tako bude uvjereno.’

Huzur je rekao da je Allah ispunio Svoje obećanje i Džemat Obećanog Mesije a.s. raste iz dana u dan i nastavlja rasti. Međutim, sam rast u brojevima nije dovoljan; mi trebamo biti zabrinuti o svojim vjerovanjima, svojoj duhovnosti i trebamo nastojati i neprestalno to razvijati. S ciljem da sačuvamo svoje vjerovanje i vjerovanje naše buduće generacije trebamo uvijek nastojati i prenijeti ovo vjerovanje na svoju buduću generaciju. I radi ovoga trebamo postaviti pobožne primjere tako da nastavimo sticati dobrotvornost od dova Obećanog Mesije a.s. Ovo će zauzvrat uvećati našu vezu sa Allahom. Huzur je rekao da su ova iznošenja ashaba koje je naveo, za nas uzori, tako da budemo upoznati o tome kako su oni izrazili svoju ljubav prema Obećanom Mesiji a.s. i kako se on prema njima ophodio, i kakvu su duhovnu revoluciju oni napravili u sebi. Da nas Allah osposobi da uvećamo svoju vjeru i da nikada ne uradimo nešto što može biti uzrok Božijeg nezadovoljstva. Amin

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp