U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Ashabi Obećanog Mesije a.s.

Hazreti Maulvi Sufi Atta Muhammed sahib r.a.: piše da je u novinama pročitao da Obećani Mesija a.s. ide u posjetu gradu Đhelumu. Postao je zabrinut da neće dobiti dopust s posla da posjeti Đhelum. Zato je rekao svojoj porodici da će narednog dana, pošto je bila nedelja, nastojati da ode u posjetu Đehelumu. Željeznička stanica je bila oko tri milje daleko i put do nje bio brdovit i bilo ga je teško prijeći čak po danu i maulvi sahib je krenuo do stanice noću sa malo vremena da uhvati voz. Oslanjajući se na Allaha, krenuo je pješke. On piše da je u toku puta, slučajno neko sa svjetlom bio ispred njega na putu i tako je put prešao trčeći. Kad je stigao do stanice voz je već bio spreman da krene. Stigao je u Đhelum i vidio Obećanog Mesiju a.s. Neko od prisutnih je rekao da bi bilo lijepo da maulvi sahib pročita poemu koju je napisao u vrijeme davanja zavjeta bai’ata. Uz odobrenje Obećanog Mesije a.s. on je ustao i s oduševljenjem izrecitovao poemu. On piše kad je na početku napisao ovu poemu i poslao je Obećanom Mesiji a.s. i tražio da mu dadne vazifah (uobičajenu dovu). Nakon što je odrecitovao poemu ponovo je tražio od Obećanog Mesije a.s. da mu dadne vazifah i Obećani Mesija a.s. mu je dao tačno istu vazifah kako je dao prije. Maulvi sahib je bio zapanjen zbog izvanrednog pamćenja Obećanog Mesije a.s. koji mu je rekao da nema potrebe za bilo kakvom drugom vazifah nego da u obilju uči salavat, u obilju suru Fatiha, da u obilju uči istighfar i da uči Časni Kur’an dok razmišlja nad njim. On je rekao da je ovo bila vazifah za uspjeh. Huzur je rekao da ga ljudi često pitaju isto pitanje i da on također daje sličan odgovor.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp