U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Iskrenost i poslušnost ashaba Obećanog Mesije a.s.

Kratki sadržaj

Hazreti Halifatul Mesih je održao svoju hutbu petkom u džamiji Bait us Sabuh, Frankfurt, Njemačka. Naveo je pisanja Obećanog Mesije a.s. u kojima on zahvaljuje Allahu što mu je dao zajednicu nesebičnih i iskrenih ljudi koji su uvijek bili voljni i spremni da poslušaju u svemu što je tražio od njih.  On je napisao da je neusporediva iskrenost i poslušnost ashaba Časnog Poslanika s.a.v.s. značila da su oni izdržali ne samo sve vrste bola radi njega nego također nisu oklijevali da daju svoje živote i ovo je to što ih je na kraju učinilo uspješnim. Obećani Mesija a.s. je u svojoj knjizi ‘Hakikat-ul-Vahi’ napisao da mu je Bog predskazao i da je zabilježeno u knjizi ‘Braheen Ahmadija’ da će Allah staviti ljubav prema njemu u srca ljudi. Ova objava je došla u vrijeme kad niko nije zno Obećanog Mesiju a.s. pa ipak je Bog stvorio hiljade koji su postali njegovi iskreni i predani sljedbenici. Neki od ovih sljedbenika dali su svoje živote radi njega, drugi su podnijeli finansijsko uništenje, neki su bili istjerani iz svojih kuća, pa ipak su ovi sljedbenici dali prednost svom zavjetu odanosti Obećanom Mesiji a.s. nad svemu drugom. Jedan od njegovih sljedbenika Seid  Mir Nasir Shah sahib mu je napisao: ‘Moja je želja da na Sudnjem danu budem uključen u bagoslovljeni Džemat pod Tvojim nadzorom kao što sam sada. Allah zna da je ljubav koju moja ponizna ličnost osjeća prema Tebi takva da ću ja žrvovati sav svoj imetak i život radi Tebe. Ja sam predan Tebi sa hiljadu života, i neka moja braća i moji roditelji budu žrtvovani radi Tebe. Da Allah dadne da moj kraj bude u ljubavi i poslušnosti Tebi.’ Zatim je hazreti Halifatul Mesih iznio kazivanje nekih ashaba Obećaog Mesije a.s. koji su se isticalu u svojoj iskrenosti, predanosti i poslušnosti. Svako pojedino kazivanje ima za nas duboku pouku u tome s kakvom su radošću ashabi ponudili potpunu poslušnost. Ova kazivanja su uzor za sve nas; takva poslušnost također postaje izvor uvećavanja bogobojaznosti. Hazreti Fazl Illahi sahib, službenik na pošti r.a. prenosi kad je bio unapređen na poslu da je također bio premješten na drugo mjesto. Obećani Mesija a.s. mu je rekao kako ljudi troše hiljade da dođu u Kadian a da on planira da ga napusti. Savjetovao mu je da ne ide i rekao da će mu pomoći. Fazl sahib je ostao u Kadianu. Hazreti Mufti Fazlur Rahman sahib r.a. prenosi da je u toku sudskog procesa u Gurdaspuru Obećani Mesija a.s. uvijek tražio od njega  da vozi njegovu nosiljku s konjima. U nosiljki nije bilo drugih putnika. U toku ovog vremena njegovo dijete se razbolilo od ozbiljne upale. Obećani Mesija a.s. je često posjećivao dijete. Dan prije narednog pojavljivanja na sudu njegova žena je tražila od njega da piše Obećanom Mesiji a.s. i traži dovu. U odgovoru je Obećani Mesija a.s. napisao da će činiti dovu ali ako to bude neopoziva sudbina da neće biti odvraćena. Ovo je rastužilo Mufti sahiba i on je shvatio da Obećani Mesija a.s. ne bi to samo tako napisao. Narednog dana je bio dan kad je trebao putovati u Gurdaspur ali je Obećani Mesija a.s. došao u Mufti sahibovu kuću i rekao mu da ostane. Mufti sahib prenosi da je ovo bio jedini primjer kad nije mogao biti u društvu Obećanog Mesije a.s. u Gurdaspuru i bilo mu je žao. Hazreti hafiz Abdul Zaki sahib r.a. prenosi da je čuo od Mir Muhammeda Ismail sahiba kad je bio student medicine u Lahoru Obećani Mesija a.s. mu je savjetovao da ne boravi sam u svo smještaju. Mir sahib je ovo učinio navikom i uvijek je iznajmljivao kuću i dijelio je s drugim osobama, i to mu je ostala navika za cijeli svoj život. Hazreti Malik Shadi Khan sahib r.a. prenosi kako je prije davanja zavjeta bai’ata posjetio Kadian. Tada je nosio naušnice. Obećani Mesija a.s. je rekao da muslimani ne nose naušnice i tražio od njega da ih skine. Shadi sahib je uradio kako mu je rečeno i Obećani Mesija a.s. mu je rekao kako sada izgleda kao musliman. Shadi sahib je onda dao zavjet bai’ata. Majka Bashir Ahmad Batti sahiba r.a.  prenosi kako je jedanput Amaan Džan r.a. skuhala rižu i podijelila je u svim kućama i bilo je naloženo da svi članovi porodice trebaju jesti ovu rižu kao blagoslov. Muž ove žene bio je u to vrijeme zaposlen vani, u Džammu. Ona mu je poslala malo riže u koverti tako da i on može imati udjela u ovom blagoslovu. Hazreti Abdul Ghaffar sahib r.a. prenosi kad je Obećani Mesija a.s. posjetio Lahor prvi put tražio je od njegovog oca da tamo dođe.  Khavaja Kemal je pitao zašto je njegov otac tamo. Ghafar sahibov otac mu je pokazao pismo Obećanog Mesije a.s. u kojem je od njega traženo da dođe. Njegvo otac je obrijao Obećanog Mesiju a.s. i uredio mu kosu. Prenio je Obećanom Mesiji a.. šta je Khavaja sahib rekao i on je odgovorio: ‘Ja sam poslao po tebe, nije te briga šta drugi kažu.’ Hazreti Sheik Zain ul Abideen sahib r.a. prenosi kad je hafiz Hamid Ali došao u Kadian često je pušio huku. Išao je u posebnu kuću radi pušenja. Kad je Obećani Mesija a.s. to saznao dao je Hamid sahibu nešto novca i tražio od njega da sebi kupi huku i rekao mu da ne ide u tu kuću da puši huku (jer je to bilo loše društvo). Šest mjeseci kasnije Obećani Mesija a.s. je tražio od Hamid Ali sahiba da ostavi huku. On je to odmah uradio. Hazreti Halifatul Mesih je objasnio da iz ovoga ne treba zaključiti kao da je pušenje dozvoljeno. Obećani Mesija a.s. je jedanput rekao kako bi Časni Poslanik s.a.v.s. zabranio pušenje da je postojalo u njegovo vrijeme. Hazreti Malik Ghulam Hussein muhadžir sahib r.a. prenosi da je jedanput neki bogati trgovac došao da boravi u Kadianu i Obećani Mesija a.s. je odredio Malik sahiba da nadgleda dva radnika koji paze na ovog trgovca i također tražio od njega da pazi na goste. Kad je od njega bilo traženo Malik sahib je donosio frišku vodu za goste koji su tu boravili mjesec dana. Obećani Mesija a.s. se lično raspitivao o ovom trgovcu. Nakon što je otišao Obećani Mesija a.s. je drugoj dvojici radnika i Malik sahibu dao neku plaću. Hazreti Halifatul Mesih je objasnio da su u to vrijeme svi služili goste i to je zaista naše učenje. Međutim, ovo iznošenje pokazuje da je osim obaveze to bio  rad  ljubavi. Hazreti maulvi Aziz Din sahib r.a. prenosi da je jedanput mufti Sadik sahib tražio odobrenje od Obećanog Mesije a.s. da ode ali on mu je rekao da treba ostati još jedan dan.  Mufti sahib je rekao Obećanom Mesiji a.s. da se treba javiti na posao. Obećani Mesija a.s. mu je rekao da se ne brine o vremenu. Mufti sahib je otišao. Voz koji je trebao uhvatiti od Batale bio je voz u 2 sata poslije podne a on je tamo stigao u 4 sata poslije podne. Kad je stigao na voznu stanicu voz je kasnio dva sata i tako je uspio da stigne na voz. Hazreti Abdul Aziz sahib r.a. piše da je Mian Chiragh Din sahib  prenio kako je jedanput posjećivao Kadian i pitao je Obećanog Mesiju a.s. za dozvolu da ode u nedelju pošto je narednog dana trebao na posao. Obećani Mesija a.s. mu nije dozvolio da ode u nedelju nego je rekao da može otići u ponedeljak. Bilo je 3 sata poslije podne kad je Chiragh sahib stigao u ponedeljak u kancelariju. Čim je sjeo u svoju fotelju u kancelariji jedan službenik je došao u vezi nekih papira od podneva tog dana. Kasnije je Chiragh sahibov pretpostavljeni došao i predao mu neki papir i rekao da je to bio odgovor na memorandum koji je on (navodno) poslao u 11 sati prije podne. Tako je izgledalo da su si u kancelariji pretpostavljali da je Chiragh sahib bio tamo cijeli dan. Hazreti Mir Mehdi Hussein sahib r.a. prenosi da je jedanput Obećani Mesija a.s. tražio od njega da do večeri donese neko gorivo za zajedničku kuhinju. Mir sahib je sjeo na krov džamije Mesdžid Mubarak i molio Boga da ga uputi pošto je bio potpuno neupoznat s ovim zadatkom. U toku učenja dova čuo je glas koji ga je uvjerio da će gorivo doći do njega. Tako je još neko vrijeme ostao učeći. Kasnije je bio zabrinut da je objavu koju je primio uzeo preozbiljno. Sluškinja ga je vidjela da još tamo sjedi poslije zuhur namaza i prekorila ga je što tamo sjedi i čeka na ispunjenje svoje objav. Ona je rekla da će reći Obećanom Mesiji a.s. da on tamo sjedi i čeka. Mir sahib se  osjećao loše da je Obećani Mesija a.s. primio toliko Božijih objava a da on sjedi na bazi jedne objave, tako da je odžurio da nađe gorivo. Poslije toga je osjećao da mu je Bog naredio da će mu gorivo doći tako da se vratio i ponovo se zauzeo u dovama. Kasnije je čuo nekoga da uzvikuje da je stiglo gorivo i ko god ga želi treba doći i kupiti ga. Na kraju je Mir sahib bio u stanju da kupi gorivo po cijeni po svom izboru. Hazreti Ghulam Rasool Rajiki sahib r.a. prenosi kako je jedanput neko tražio od njega da otputuje u Kapurthalu da dadne seriju lekcija i također obavi posao prenošenja poruke, ali je Rajiki sahib odbio i rekao da želi ostati u Kadianu.  Ovo osoba mu je rekla ako upita Obećanog Mesiju a.s. da Rajiki sahib ide s njim i ako bude dat nalog, hoće li onda ići. Na ovo je Rajiki sahib rekao da će onda, naravno, ići. Maulana Rajiki prenosi da je ostao u Kapurthali šest mjeseci gdje je dao seriju lekcija i obavio posao prenošenja poruke. On kaže da je to bilo prvi put da je zbog Obećanog Mesije a.s. putovao samo da služi islamu. Hazreti Khair ud din sahib r.a. prenosi kako je bio u Gurdaspuru u toku jednog od sudskih procesa. Jedne večeri je Obećani Mesija a.s. rekao da osoba koja je trebala svjedočiti narednog dana nije došla. Obećani Mesija a.s. je pitao ko zna tu i tu osobu. Hair ud din sahib je rekao da zna tu osobu. Obećani Mesija a.s. mu je naredio da odmah ode i do devet sati narednog jutra dovede tu osobu. Khair ud din sahib je putovao u toku noći i prvo ujutro stigao na svoje odredište i otišao da vidi malvi sahiba za kojeg je Obećani Mesija a.s. pitao. Khair ud din sahib je obasnio situaciju. Maulvi sahib je pročitao kur’ansi ajet: ‘O vi koji vjerujete! Odgovorite Allahu i Poslaniku kad vas poziva da vam dadne žiot…’ (8:25) i odmah otišao sa Khair ud din sahibom. Ashab po imenu hazreti Nur ud din sahib r.a. bio je stanovnik Džmua, Kašmir. On prenosi da su jednput stariji muškarac i žena sjedili pored groba. Oni su rekli Nur ud din sahibu da je to bio grob poslanika. Kad je Nur ud din sahib izrazio iznenađenje oni su mu rekli da je taj poslanik putovao do Kašmira iz daleka. Nur ud din sahib je ovo spomenuo hazreti maulana Nur ud dinu r.a. (koji je također u to vrijeme živio u Kašmiru). Dugo nakon ovoga je maulana Nur ud din sahib r.a. napustio svoje zaposlenje u Kašmiru i otišao za Kadian. Jedanput u skupu gdje je maulana Nur ud din također bio prisutan, Obećani Mesija a.s. je rekao da ima osjećaj da se ajet ‘…i Mi smo ih spasili (i pomogli im da stignu) do  brdovite zemlje, uvaženog mjesta sa izvorima tekuće vode.’ (23:51) odnosi na mjesto kao što je Kašmiru. Maulana Nur ud din r.a. je spomenuo događaj koji mu je Nur ud din sahib prenio. Obećani Mesija je pozvao Nur ud din sahiba i tražio od njega da dalje provede istraživanj o ovoj stvari. Ovo istraživanje je odvelo Nur ud din sahiba oko Kašmira gdje je sakupio potpise 560 vjerskih učenjaka o tom grobu. Obećani Mesija a.s. je bio zadovoljan njegovim radom. Hazreti seid Taj Husein Bukhari r.a. prenosi kad je Obećani Mesija a.s. posjećivao Sialkot on je otišo da ga vidi sa svojim djedom i dao bai’at. Obećani Mesija a.s. mu je rekao da dođe u Kadian da se obrazuje. Seid sahib je poslušao ovu naredbu. Hazreti Mian Sonay Khan sahib r.a. prenosi da je imao mnoge snove u vezi sa Obećanim Mesijom a.s. ali nekako nije dao bai’at. U snovima ga je neki pobožan čovjek pitao zašto ne dadne bai’at. Na kraju je Sonay Khan sahib otišao u Kadian i predstavio se Obećano Mesiji a.s. koji ga je prepoznao kao Sonay Khana koji je imao mnoge snove. Sonay Khan sahib je ostao u Kadianu tri dana i dao bai’at. Obećani Mesija a.s. mu je dao slijedeći savjet: ‘Smatraj me istinitim, klanjaj pet dnevnih namaza i nikada ne govori laž.’ Hazreti Fazl Ullahi sahib r.a. prenosi da su jedanput Obećani Mesija a.s i  hazreti Amaan Džan r.a. došli radi šetnje u njihovo selo. Na putu natrag je Amman Džan r.a.  tražila vode. Illahi sahibova majka mu je dala vode da dadne Amman Džan.  Samo što je počela piti Obećani Mesija a.s. je rekao da vodu treba piti sjedeći. Hazreti Amman Džan r.a. je odmah sjela i ispila vodu. Hazreti Nizam Din sahib r.a. prenosi o vremenu kad je bio običaj za sve goste da se okupe u jednoj sobi zvanoj ‘Gol Kamra’, onda bi bila poslana poruka Obećanom Mesiji a.s. da su svi bili prisutni i on bi stigao.  Jedanput je Obećani Mesija a.s. stigao u sobu ranije i hazreti maulana Nur ud din još nije bio došao. Obećani Mesija a.s. je tražio od Nizam sahiba da traži od Nur ud din sahiba da dođe. Kad je Nizam sahib otišao hazreti Nur ud din sahibu r.a. on je pitao  da je Obećani Mesija a.s. stigao. Kad je čuo da jeste, hazreti Nur ud din sahib r.a. je odmah ustao i trčao cijelim putem do Gol Kamra. Nizam sahib prenosi da je hazreti Nur ud din sahib r.a. u društvu Obećanog Meisije a.s. uvijek sjedio oborenih očiju i samo je govorio kad mu se Obećani Mesija a.s. direktno obraćao. Hazreti hafiz Jamal Ahmad sahib r.a. prenosi da je čuo od maulvi Ghulam Muhammeda da je jedanput neko iz kuće Obećanog Mesije a.s. došao hazreti maulana Nur ud dinovoj kući blizu ponoći i tražio mlijeka. Hazreti maulana Nur ud din r.a. je rekao da u kući nema nimalo mlijeka ali je tražio od ove osobe da učini sve što može da nađe mlijeka jer da ne želi da bilo ko ko dođe da vidi Obećanog Mesiju a.s. bude bez mlijeka. Ovaj čovjek je trčao i našao kuću koja je imala bufala i dogodilo se da su ga mogli pomusti u to doba noći. Mauana Nur ud din sahib r.a. je bio presretan. On također prenosi da je jedanput od hazreti maulana Nur ud din sahiba r.a. neko tražio da ode u Batala da liječi neku bolesnu osobu. Tamo je primio poruku od Obećanog Mesje a.s. da se vrati do večeri. Zbog obilne kiše oblast je bila plavljena i hazreti Nur ud din sahib r.a. je išao kroz vodu dokoljena da stigne do Kadiana. Obećani Mesija a.s. mu je rekao da zaista nije želio da ide kroz takvu vrstu teškoće da bi se vratio. Hazreti maulvi Mian Abdul Aziz sahib r.a. prenosi da je jedanput hazreti maulana Nur ud din sahib r.a. sjedio u svojoj klinici na toplom sunčanom danu kad je hazreti Amma Džan r.a. poslala slugu s porukom za maulana da provede phlebotomy (otvaranje vene). Maulana Nur ud din sahib r.a. je poslao natrag poruku da je u njenom sadašnjem stanju phlebotomy bilo strogo zabranjeno u medicini. Ona je ponovo poslala svog slugu ali je dat isti odgovor. Kasnije je Mian Mahmood došao u kliniku. Hazret Nur ud din sahib r.a. ga je uzeo u krilo i pitao ga kako je došao. On je odgovorio da je njegov otac tražio od njega da dođe i provede phlebotomy postupak. Maulana Nur ud din sahib r.a. je odmah ustao i uradio kako mu je rečeno. Na putu natrag neko ga je pitao kako je ranije rekao da je ovo bilo zabranjeno. Maulana Nur ud din sahib r.a. je odgovorio da ovo sada nije bila stvar medicine nego naredbe koju je trebao poslušati. Hazreti Mian Sharaf Ahmad sahib r.a. prenosi kako je maulana Nur ud din sahib r.a. uvijek naređivao posjetiocima u Kadianu da prvo odu i vide Obećanog Mesiju a.s. i onda dođu da vide njega. Mian sahib prenosi da je njegov otac uvijek slijedio ovu praksu. Hazreti Muhammed Zafrullah Khan sahib r.a. prenosi da je maulana Nur ud din sahib r.a. pored vođenja klinike održavao i ders (tumačenje) Kur’ana. Ponekad bi u toku dersa neko rekao da je Obećani Mesija a.s. izašao napolje. Hazreti maulana Nur ud din sahib r.a. bi odmah zaustavio ders i počeo vezivati svoj turban dok bi kretao prema Obećanom Mesiji a.s. i nastojao da natakne svoju obuću dok je hodao. Hazreti Sufi Ghulam Ahmad sahib r.a. prenosi kako je poslije smrti Obećanog Mesije a.s. svako dao bai’at na ruci hazreti maulana Nur ud din sahiba r.a. koji je rekao da je do prethodnog dana bio njihov brat ali da je sada njihov otac. On je također rekao da je u to vrijeme čak najmlađa kći Obećanog Mesije a.s. uzimala zavjet bai’ata on bi to obavio. Da nas Allah sve osposobi da slijedimo stopama ovih ashaba i da i mi također postavimo visoke standarde u održavanju veze s drugom mnifestacijom koja je utemeljena kroz Obećanog Mesiju a.s. i u pridržavanju halifatu, da postanemo dio ovog Džemata koji treba biti primaoc Božije milosti u ovo doba. Hareti Halifatul Mesih je rekao da će poslije džume klanjati dvije dženaze u odsustvu. 17. maja je Tarik Ahmad sahi bio ubijen u Layyahu, Pakistan. Imao je 41 godinu. Izašao je da kupi zelen. Na putu kući kidnapovali su ga nepoznati ljudi. Bio je brutalno batinjan i kasnije pogođen u glavu. Njegovo tijelo je bilo stavljeno na put i bačeno u kanal. Prema izvještaju lokalnog Amir sahiba ovo nije bio slučaj neprijateljstva prema Džematu ali Halifatul Mesih misli da je to bilo upravo to. Da Allah uzdigne položaj ovog šehida i da ove neprijatelje učini upozoravajućim znakom dok pokazuje Svoje znaove u potporu Ahmadijatu. Uvijek trebate zapamtiti da ukoliko ne činite ibadet i ne tražite znakove od Boga u takvim situacijama, znakovi koje je Bog obećao se ne pojavljuju. Ovaj šehid iza sebe ostavlja hudovicu, šest sinova i dvije kćeri. Amatul Kuyyum sahiba je umrla 3. maja u Rabvi. Ona je bila iz stare porodice u Rabvi i iza sebe ostavlja tri kćeri i pet sinova. Da Allah uzdigne njen položaj.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp