U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Ispunjavanje naših obaveza prema čovječanstvu

Kratki sadržaj

Hazreti halifatul Mesih je svoju hutbu održao prilikom održavanja đelsa salane u Njemačkoj. U svjetlu prošlogodišnjih propusta na velikom prostoru gdje se održava đelsa menadžment je ove godine napravio neke popravke. Sistem ozvučenja nije dobro radio prošle godine i vidjet ćemo koliko je popravljen. Prošle godine se na ovom prostoru održavala prva đelsa tako da su se naravno pojavili neki propusti na novom mjestu. Ovo nije nešto zbog čega bi menadžment trebao biti kritikovan jer su primili na znanje i nastojali su da to poprave.  Također su nastojali da snize troškove u oblastima u kojima su prošle godine prekomjerno potrošili.  Međutim, ostaje još prostora za popravljanje. Napredni ljudi uvijek traže načine za popravljanje, bilo iz vlastitog iskustva ili iz iskustva drugih i nastoje i stavljaju u praksu sve dobre savjete drugih. Zaista je Časni Poslanik s.a.v.s. naredio da je dobra riječ mudrosti izgubljena stvar vjernika. U toku prošlogodišnjeg putovanja u Njemačku hazreti Halifatul Mesih  je citirao upravo ovaj hadis gradonačelniku Berlina koji je odgovorio ako je ovo naše učenje da ćemo onda uskoro nadvladati svijetom ili bar zvuči tako. Ako smo mi napredni ljudi, koji jesmo, onda ne trebamo zatvoriti oči na svoje propuste. Naši napori da reformišemo ne trebaju jednostavno biti sa svjetske perspektive.  Mi tvrdimo da smo prihvatili Imama ovog doba koji je na licu Zemlje bio najveći i najrevniji poklonik Časnog Poslanika s.a.v.s., koji je došao da skrene pažnju na dužnosti prema Bogu i dužnosti prema čovječanstvu.  Ovo od nas zahtijeva da na sve gledamo s bogobojaznošću i da svaku dužnost ispunjavamo  sa strahom i poniznošću i da s ovim u vidu nastojimo i uklonimo sve svoje nedostatke. Ovo ne znači samo slabosti menadžmenta nego također označava pojedinačne slabosti. Ako svi ljudi i žene drže ovu visoku tačku gledišta i menadžment će također voditi računa o ovome, drugim riječima ako rade s bogobojaznošću, svaki pojedinac će ubrati korist. Treba da uvijek pamtite dok objašnjavate ciljeve đelse, da je Obećani Mesija a.s. dok je govorio o ibadetu, širenju poruke, bogobojaznosti i mnogim drugim aspektima, posebno spomenuo ispunjavanje obaveza prema ljudima, pogotovu o saosjećanju prema ljudima. Ako bude stvoreno istinsko sažaljenje prema ljudima onda ispunjena je dužnost prema njima. Obećani Mesija a.s. je skupa s ovim skrenuo pažnju na ibadet, predanost Bogu i bogobojaznost i sa sličnom jačinom je skrenuo pažnju na nježnost, bratstvo, poniznost i mehkoću. Bogobojaznost se ne postiže samo obavljanjem ibadeta, služenjem Džematu, time što volimo Boga i Njegovog Poslanika s.a.v.s. i poslušnošću prema Obećanom Mesiji a.s. i halifatu. Bogobojaznost je usavršena kad su ispunjene dužnosti prema roditeljima, ženama, muževima, djeci, prijateljima i rodbini, kad su ispunjene dužnosti prema članovima Džemata, zapravo kad su dužnosti prema neprijatelju ispunjene. Mi smo došli na đelsu radi duhovnog napretka i dok ovdje držimo u vidu obožavanje Boga također trebamo posvetiti pažnju uzajamnoj ljubavi, prijateljstvu i simpatiji. Ljudi se okupljaju na đelsi i ovdje susreću svoje prijatelje i porodicu. Oni također kako treba cijene akademske govore na đelsi. Međutim, istinski cilj đelse nije postignut ukoliko nemate stajalište saosjećanja i poštovanja prema svojoj ostaloj braći. Obećani Mesija a.s. je jedanput odgodio godišnji skup (đelsu) zato što je saznao da su neki ljudi davanjem bai’ata i primanjem Džemata još uvijek zadržali prethodna mišljenja i da su loše i ponižavajuće postupali prema svojoj siromašnoj braći. On je rekao da je za njega začuđujuće da vidi koliko je duboko sebičnost utjecala na ove ljude. On je rekao da vjera osobe nije ispravna ukoliko ne dadne prednost udobnosti svoga brata nad svojom udobnošću. Obećanog Mesiju a.s. je duboko zaboljelo da vidi da je kod nekih ljudi njegovog Džemata nedostajala uzajma ljubav. Kao pokazatelj svoje tuge i kao kaznu on je odgodio đelsa salanu. Neki ljudi su pretpostavljali da je đelsa odgođena zbog nedostatka sredstava dok je to zapravo bilo zbog oholosti nekoliko ljudi koja je duboko zaboljela Obećanog Mesiju a.s. Nedostatak uzajamnog poštovanja i simpatije nije sporedna stvar; ako Ahmadi musliman ovo čini treba zapamtiti šta je Obećani Mesija a.s. osjećao o tome. Ne smijete osjećati nikakav ponos o svom ibadetu, ili što imate službu u Džematu ili činite finansijske žrtve ukoliko nemate poniznosti i istinske simpatije sa svojom braćom. Ovo istinska bogobojaznost zahtijeva i osoba koja slijedi istinsku bogobojaznost nema nikakvog osjećaja ponosa nad bilo kojom pobožnošću. Umjesto toga u njemu treba rasti poniznost i strah od Boga. Poslije činjenja svakog dobrog djela treba da se zabrine hoće li ili neće ono što ste uradili steći primanje kod Boga. Ovo je zaista ono što je Obećani Mesija a.s. došao usaditi. On je simpatiju prema drugima uključio u svoje uvjeta bai’ata.  Četvrti uvjet glasi: ‘Da pod dejstvom svojih osjećaja neće uzrokovati štetu ničemu što je Allah stvorio, a posebno  muslimanima, niti rječju, niti djelom, niti na bilo koji drugi način.’ Zato je važno da samo Ahmadi muslimani budu sigurni od Ahmadi muslimana nego također svaki musliman i sva Božija stvorenja. Mnogi ljudi po navici ne nanose povredu drugima, i oslobođeni su ove loše navike, ali oni ne trebaju misliti da su postigli visoke položaje pobožnosti. Vjernik uvijek maršira naprijed. Zato deveti uvjet bai’ata, kako je rekao Obećani Mesija a.s., kaže: ‘Da će se on/ona posvetiti čovječanstvu u ime Allaha i upotrijebiti sve vrline i sposobnosti koje mu je On podario u cilju ispomoći.’ Među Božijim stvorenjima najviši su ljudi, najistaknutiji od sveg stvaranja ali čovjek postaje istinsko ljudsko biće kad nastoji biti od koristi drugima. Hazreti halifatul Mesih je prije skrenuo pažnju kako uvijek iznosi drugima da je izvanrednost islama taj da, dok svjetski sistemi zahtijevaju ispunjavanje prava i kad ova prava nisu zadovoljena upotrebljava se sila, islam poučava da ispunjavamo prava jedan drugog. Svjetski sistemi zahtijevaju prava i često kroz neovlaštene načine, no Bog kaže da ispunjavamo dužnosti prema drugima ne samo kad se to zahtijeva nego s pravednošću i da te dužnosti budu rođene iz ljudske ljubaznosti. Ako svaki Ahmadi musliman bude razvijao ovu naklonost neće biti pitanja o tome da se unutar Džemata pojave bilo kakvi problemi kod čega Halifa vremena prolazi kroz stotine pisama o takvim stvarima. Njegovo vrijeme će biti bolje potrošeno u konstruktivnim stvarima. Kad se Halifi predstave problematični slučajevi on mora odvagati mnoge aspekte, kao što je bolje upravljanje kao i reformu. Ima nekih slučajeva gdje se ljudi ne drže pravila, ne vode računa o savjetu koji im je dat. Njima se mora čvrsto odgovriti. Hazreti halifatul Mesih  im odgovara ako nisu spremni prihvatiti odluku Džemata da trebaju biti spremni za odgovarajuće mjere. Ponekad se ljudi moraju kazniti, no osjećaj simpatije također obavezuje da činimo dove za ove ljude. Obećani Mesija a.s. je rekao u svom uvjetu bai’ata da osoba ‘neće izazvati nikakvu štetu.’ Ovo podrazumijeva da ponekad bude izazvan bol ali je to iz dozvoljenog razloga i nije nekome nanesena namjerno. Uz to, uprava Džemata ili Halifa vremena trebaju ponekad poduzeti korake koji druge zabole, međutim, ovaj bol je izazvan  s ciljem reforme i tako nije nedozvoljen. Čak i u takvoj situaciji osoba treba uvijek činiti dove za onoga ko prolazi kroz bol i Halifa vremena ovo mora činiti više od bilo koga drugog, da njegov postupak ne bi nepotrebno poremetio mir u porodici. Ne samo to, primjenjeni metod treba biti takav da unapređuje reformu. Preduvjet su poštenje i simpatija koje Halifa vremena treba da zadovolji i zadovoljava sa sredstvima koja su mu na raspolaganju. Vršioci dužnosti Džemata također trebaju raditi s ovim duhom, inače će izdati povjerenje koje im je dato i sigurno će za to biti odgovorni pred Bogom. Služba u Džematu nije kao svjetski položaj, nego zapravo zahtijeva pokazivanje veće simpatije i potpore za ljude. Takav duh simaptije treba biti stvoren u svakom vršiocu dužnosti. Oni će ispuniti svoju dužnost služenja samo ako se predstave kao uzori. Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da je vođa nacije zapravo njen sluga i Obećani Mesija a.s. je rekao da je služenje naciji znak da smo njen sluga. Čitajući i slušajući hadis vidimo da smo samo korisni ako učinimo potpun napor da to praktikujemo. Vršioc dužnosti mora svoj karakter držati vrlo visoko i da ne dozvoli osjećajima simpatije da se rasprše. Obećani Mesija a.s. je rekao da je potiskivanje ljutnje najviša vrlina i Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da je šampion onaj ko u vrijeme ljutnje kontroliše svoju narav. Zaista, osoba samo može biti pravedna i poštena ako kontroliše svoju narav. Ovo je standard koji svi vršioci dužnosti trebaju poprimiti.  To što hazreti Halifatul Mesih drži svoju hutbu u Njemačkoj ne znači da se obraća samo Njemačkom džematu. On je objasnio da se obraća svim Ahmadi muslimanima širom svijeta i rekao je da ovo pojašnjava zato što neki ljudi misle da se u svojoj hutbi obraća samo ljudima koji su prisutni u toku hutbe  dok se on obraća ljudima širom svijeta. MTA sada omogućava Halifi vremena priliku za to. Međutim, privilegija je zemlje koja direktno sluša dati savjet i treba smatrati sebe prvima kojima je upućen. Naprijed spomenuti uvjeti bai’ata bili su upućeni svakom pojedinačnom Ahmadi muslimanu, svakom Ahmadi muslimanu koji sebe smatra da je povezan sa upravom Džemata. Vršioci dužnosti su spomenuti zato što oni moraju predstavljati uzor. U četvrtom uvjetu bai’ata Obećani Mesija a.s. je rekao da nikakva šteta ne smije biti nanesena bilo jezikom, rukama, niti bilo kojima drugim srestvima a ovo se samo može postići kroz bogobojaznost. Ljubomora je korijen svakog potiskivanja prava u svijetu danas, gdje musliman ubija muslimana i gdje je razuzdana strašna okrutnost. Mi smo sretni da smo prihvatili Imama ovog doba ali mi također doživljavamo ove nepravde na manjem stepenu u svojim domovima. Ako pošteno analiziramo ovu situaciju vidjet ćemo da je posve očito da je to tako. Tu su prigovori između braće koji su rođeni iz ljubomore; žene imaju prigovore jedna s drugom koji su rođeni iz ljubomore. Također postoje prigovori ako je nekom data prilika da služi Džemat. Ako neko ima vjeru da je ovo Božija zajednica onda se treba zauzeti u istighfaru (traženju oprosta). Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da osobi koja želi službu ne može biti data služba. Služba Džemata je povjerenje i ako osoba ima bogobojaznost uvijek treba biti u strahu od polaganja računa. Allah je Znalac nevidljivog, On je Sveznajući, Sveupoznat i ništa nije skriveno od Njega. Ako oni koji imaju službu u Džematu i oni koji žele službu ovo zapamte koračat će prema bogobojaznosti. Ponekad su napravljeni planovi kako nekome nanijeti bol, kako osoba može biti ponižena pred upravom Džemata ili Halifom vremena. Na jednom kraju sprektruma je zavjet bai’ata da ne povrijedimo bilo koje stvorenje a na drugom kraju su takve prakse.  Istina je da izbijaju takvi slučajevi i oni su povod izuzetne sramote. Hazreti Halifatul Mesih kaže svijetu da je naš Džemat takva zajednica koja vodi u ispunjavanju prava drugih i da se dolazak Obećanog Mesije a.s. dogodio da utemelji bogobojaznost međutim, takva je praksa nekih od nas. Ako hoćemo da postanemo uzrok revolucionarne promjene u svijetu, prvo moramo napraviti revolucionarnu promjenu u svojim životima. Časni Poslanik s.a.v.s. je naredio da ne kvarimo trgovački ugovor druge osobe nudeći više novca. Ovo ne znači samo podizanje iznosa ponuđenog novca u poslovnim odnosima s velikim sredstvima nego ovaj savjet ima ogromni djelokrug. Ponekad se u nalaženju bračnih drugova upliće druga strana. Ako je nalaženje bračnog druga u toku niko ne treba da se upliće. Porodica treba prvo uz dove uzeti u razmatranje reporuku koja dođe prva. Oni ne smiju čak ni misliti o bilo kojoj slijedećoj preporuci dok ne uzmu u razmatranje prvu. U određenim situacijama djevojke prime preporuku ali treća strana s prigovorom kontaktira mladićevu stranu i daje im informaciju o takvom i takvom nedostatku kod djevojke. Onda oni idu dalje i daju preporuku o ‘boljem partneru’ koji se nikada ne ostvari ali za to vrijeme je situacija pokvarena. Upotrebljavaju su smutnje da se djevojka i njena porodica ponize i tako sirota djevojka bude oštećenog ugleda a sve ove slabosti su rođene iz ljubomore. Umjesto da budu poslušni naredbi Poslanika s.a.v.s. i svoja srca ispune bogobojaznošću i budu kao što Kur’an kaže: ‘Vi zaista u Allahovom Poslaniku imate izvanredan uzor…’ (33:22) Zaista, Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da je vjernik onaj od koga je svako siguran. I njegov vlastiti blagoslovljeni uzor bio je takav da je njegovo ophođenje s ljubavlju i naklonošću bilo vrhunsko. Zapravo ne postoji moralna vrlina u kojoj on nije dostigao najizvršniji stepen. Mi smo se danas okupili da napravimo čiste promjene u sebi, pa je prema tome velika potreba da obratimo pažnju na učenja Časnog Poslanika s.a.v.s. Takav je bio stepen njegove poniznosti da je učio dovu: ‘O moj Allahu, ja tražim Tvoje utočište od lošeg morala, loše prakse i loših želja.’ On je bio savršen uzor pa ipak je molio Boga na ovaj način. Koliko onda mi trebamo samokritičnog razmišljanja o sebi i da se osjećamo postiđeni nad onim što radimo.  Naš dragi Bog i naš dragi Poslanik s.a.v.s. su nam otkrili kako da živimo svoje živote. Sretni su oni koji uvijek nastoje da zadovolje Boga i brinu se o svom boljem završetku. Zatim je hazreti halifatul Mesih pročitao nekoliko isječaka iz pisanja Obećanog Mesije a.s. koji objašnjavaju načine i sredstva da budemo saosjećajni prema bližnjim i dragim kao i prema svim ljudskim bićima. Hazreti Halifatul Mesih je rekao da trebamo proširiti svoje osjećaje simpatije. Dani đelse trebaju biti upotrebljeni za ibadet Bogu i za Njegovo spominjanje kao i da pokazujemo saosjećanje jedan drugom i da uklonimao uzajamne nesporazume.  Trebamo napraviti napore radi ovoga samo da zadovljimo Boga a ovo se ne može postići ukoliko iz srca ne bude uklonjena zloba. Ponekad uzajmno sažaljenje unapređuju dovu jednog za drugog a dova jednog za drugog unapređuje bogobojaznost i tako budu postavljeni novi standardi. Temelj zavjeta bai’ata nije sporedna stvar; on je neophodan da napravimo revolucionarnu promjenu u sebi, on je neophodan da postignemo Božije zadovoljstvo i neophodan je za širenje učenja islama u društvu. Treba učiniti napore da uvećamo ova osjećanja u toku dana đelse. Da Allah podari svima blagoslove dova Obećanog Mesije a.s., da naše generacije koje dolaze ostanu povezane sa Ahmadijatom. Da nas sve Allah čuva sigurnim od svakog zla neprijatelja u toku ovih dana i u budućnosti. Zbog ovih osjećaja simpatije trebamo činiti dove da Allah spasi svijet od uništenja prema kojem ide. Treba činiti dove također za muslimanske zemlje da ih Allah osposobi da prihvate Imama ovog doba. Trebate obratiti pažnju na namaz. U vrijeme fadžr (sabah) namaza neki ljudi su spavali u holu. Namaz trebaju obavljati čak i oni koji nisu dobro. Takav prizor se ne smije vidjeti u holu, i odjeljenje za odgoj treba povesti računa o ovome. Svaki pojedinac treba također biti oprezan o bezbjednosti i paziti na bilo kakvu smutnju. Zatim je hazreti Halifatul Mesih rekao da će klanjati dženazu namaz u odsustvu za Seida Amtul Begum sahibu.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp