U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Ashabi Obećanog Mesije, đelsa salana u Bangladešu i Siera Leonu

Kratki sadržaj

Hazreti Halifatul Mesih je nastavio na temu koja se odnosi na događaje ashaba Obećanog Mesije a.s. koji su bili upućeni kroz snove i vizije. On je rekao da ovi događaji ilustruju njihovu vezu s Bogom i Božiju vezu s njima kao i Božije postupanje s njima. Mi i danas možemo naći pouke u nekim od ovih događaja.

Hazreti Muhammed Zuhur ud Din sahib r.a. je dao bai’at 1905. On kaže:

Ja sam jedan dan ležao u krevetu iznemogao od gladi. Bilo je podne i moja žena me je masirala. Zaspao sam i u snu vidio kako je neka žena u plavoj odjeći došla našoj kući i držala zdjelu mlijeka. Dala mi mlijeko da popijem i rekla da je u mlijeko stavila šećer i da promiješam. Baš kad sam počeo miješati šećer probudio sam se. Prenio sam san svojoj ženi i onda sam zaboravio na to. Kratko poslije toga našoj kući je došla žena odjevena u plavu odjeću i u rukama je držala zdjelu. Ona je bila majka jednog mog studenta. Dala mi je zdjelu s mlijekom i onda mi rekla da promiješam šećer u mlijeku. Moja žena je gledala sve ovo i rekla da je ovo bilo doslovno ispunjenje mog sna.

Hazreti Halifatul Mesih je rekao da Allah ponekad čini da se snovi ispune s doslovnom interpretacijom kao ovdje i gladovanje pobožne osobe je bilo ublaženo. Oni koji ne vjeruju u Boga možda kažu da je to bilo slučajno ali je tome prethodila obavijest koja je bila od Boga. Tako se manifestuje Njegova moć i On je stavio u srce pobožne žene da olakša nečiju glad.

Hazreti maulvi Abdul Raheem Nayyer sahib r.a. je dao bai’at 1901. i kaže:

Kad sam bio učitelj u visokoj školi imao sam neko neslaganje o sportu sa maulvi Sher Ali sahibom koji je bio direktor a ja sam bio na dužnosti za sport. Molio sam Allaha u toku tahadžud namaza i pokazane su mi riječi: ‘Nema turnira, nema natjecanja.’ Ja sam se razbolio i nisam mogao učestvovati u ovim događajima a uz to je turnir morao biti otkazan zbog obilne kiše. Studenti su bili radosni što se ova Božija objava ispunila. Kad su Obećanom Mesiji a.s. preneseni ovi događaji on je rekao da se moja objava ispunila i da je to pokazalo čistoću mog srca.

Hazreti Sheikh Atta Muhammed sahib r.a. prenosi:

U vrijeme sudskog procesa vezano za problem sa zidom (koji su rođaci Obećanog Mesije podigli da onemoguće prolaz), Obećani Mesija a.s. je otišao u Batala. On je rekao ako bilo ko vidi nešto u snu da mu prenese svoj san zato što mu je Bog rekao da je on bio drugi Jusuf. (Hazreti Jusufu a.s. su također njegova braća zadala žalost kao što su Obećanom Mesiji a.s. zadali njegovi rođaci). Ja sam svoj san prenio Obećanom Mesiji a.s. u kojem sam vidio kako jedem dinju ali kad sam dao rižanj dinje svom sinu ona je postala suha. Obećani Mesija a.s. je interpretirao da ovaj san znači da ću dobiti još jednog sina koji će umrijeti. Ovo se i dogodilo; ja sam imao još jednog sina koji je umro kad je imao jedanaest mjeseci.

Hazreti Ameer Khan sahib r.a. je dao bai’at 1903. i prenio je mnoge snove. On kaže:

Godine 1917. ja sam u snu vidio čovjeka kako jaše na konju. On mi je rekao da je kralj i da je njegovo ime Ahmad Ali i tražio od mene da činim dovu za njega. Mi smo obojica podigli ruke da učimo dovu i onda se on popeo na konja i odjahao. Odmakao je kratku razdaljinu kad se sreo sa svojom četom koja je dolazila prema njemu u magli prašine. Tu je također bila suprotstavljena vojska s četama u odori i impresivnom odjećom i nakitom. Neko je u snu rekao da je paun također vrlo ukrašen ali pobjegne na zvuk puške. Tako će se i ova vojska također povući. (Ovo znači da je Božija moć najveća moć i ni odore ni ukrasi nemaju nikakvog značaja ni moći).

Navodeći drugi san on kaže:

Moj stariji brat Chaudhry Atta Muhammed sahib je također bio upleten u sudski proces u vezi sa zemljom. On je u snu vidio kako njegova žena ima vjersko vjenčanje (nikah) s nekim drugim. U ispunjenju ovog sna on je izgubio sudski proces i imanje.

Hazreti Halifatul Mesih je objasnio da snovi imaju različitu interpretaciju. Ponekad se ljudi upliću u optužbe kao rezultat snova i također postaju zabrinuti. Ovdje, san u kojem je njegova žena imala nikah s nekim drugim označavao je da će on izgubiti sudski postupak. U pogledu nekoliko drugih njegovih snova hazreti Amer Khan sahib kaže:

Ja sam 1912. vidio u snu kako je u mojoj porodici rođen sin. Ja sam ga zagrlio i proučio salavat ali beba je bila slaba. 1913. je u mojoj porodici bio rođen sin kojem je hazreti Halifatul Mesih I r.a. dao ime Abdullah Khan i on je do sada, sa 24 godine, još uvijek slab.

Ja sam 1913. u snu vidio jednog hindu sadhu koji boluje od gube  ali je fizički jak. On je pokazivao svoje snažno tijelo mladićima da ih navede u monaštvo (kaluđerstvo). On je također obojio bakar i predstavljao ga kao zlato. Kad sam ga ja pitao da ‘napravi zlato’ preda mnom i da njegova tajna izađe u javnost i rekao sam mu da ću reći drugima da znaju stvarnost. Ovaj sudhu je bio postiđen i molio me da to ne uradim. Ja sam onda njegovim sljedbenicima počeo govoriti o islamu što je imalo dobar dojam na njih i oni su tražili knjigu Mirze sahiba da im se pročita. Ja sam onda rekao ovom sudhu da je Bog dao čovjeku sposobnosti i ako ih bude koristio na prikladan način okoristi se od njih a pogrešna upotreba ovih sposobnosti nanosi mu štetu. Kao što je Bog dao čovjeku sposobnost sažaljenja. Sada, ako žrtva pokrene sudski postupak i želi počinitelja prijestupa izvesti pred sud ali niko nije htio dati svjedočenje u ovom postupku zato što je izvođenje na sud protivno sažaljenju, hoće li to biti pošteno? Sigurno ne. Ja sam onda dao primjer da je Bog dao oči da ih koristimo da gledamo. Ako ih zemljoradnik ne koristi u svom poslu bit će na gubitku. Na ovo su zemljoradnici među sudhu sljedbenicima sami od sebe rekli da je Bog dao čovjeku sposobnost da rađa i ako čovjek ne koristi ovu sposonost odakle će doći prelijepe bebe? Ja sam im onda rekao kako on ne bi bio rođen da sudhu majka i otac nisu imali bračni odnos. Sudhu je bio jako impresioniran i rekao je kako je raniji narod potvrdio monaštvo ali da je Mirza sahib razorio svaku laž. Ja sam onda objasnio ako isti princip primjenimo na stoku, kako bismo imali životinje koje daju mlijeko i koje pomažu u zemljoradnji? Kad sam završio rekavši ovo, u snu se pojavio hazreti Halifatul Mesih I r.a. i držao je ders Kur’ana i rekao da se duhovno znanje koje ljudi stiču od njega ne bi moglo tražiti da se prakticiralo monaštvo. Poslije buđenja objašnjeno mi je da je ovaj sudhu imao gubu zbog izbjegavanja zakona prirode.

Hazreti Halifatul Mesih je iznio opažanje: ‘Slično je sa bilo kojim neprirodnim postupcima koji su protiv Božijih zakona ili takvim određenim organizacijama koje su formirane i parlamentima i zakonodavnim tijelima koji su počeli donositi zakone u vezi ovoga. U takvim primjerima Božiji zakon također stupa na djelovanje i kad jednom stupi na djelovanje to bude uzrok uništenja nacije. Prema tome, ovih dana Ahmadi muslimani koji su rašireni u mnogim zemljama svijeta – svjetski ljudi žele da svaki neprirodan postupak učine zakonom – i zato se, da ne budemo dio ovoga traži  da mnogo činimo istighfar.’

On je također rekao:

Ja sam u snu, u junu 1905. vidio kako lovim ribu u čistoj vodi i da je bila oluja. Čim se oluja utišala nastao je zemljotres. Ja sam pao na sedždu i počeo moliti Allaha kad se dogodio drugi zemljotres. Ljudi su govorili da je to samo obični zemljotres ali je u moje srce stavljeno da ostanem na sedždi jer će se dogoditi snažan zemljotres. Onda je nastao snažan zemljotres koji je izazvao mnogo uništenja.

Hazreti Halifatul Mesih je rekao da je ovo bilo 1905. kad se dogodio ogroman zemljotres u Kangri i mnogi drugi zemljotresi. Prema tome, to može ukazivati na svjetski rat. Moralna pouka iz ovog događaja je da osoba ne treba biti nemarna kad u snu vidi o zemljotresima i drugim prirodnim nesrećama. Zapravo se treba uvijek okretati Bogu i biti privučen k Njemu – jedino onda može biti spašen. Postoje mnoga predskazanja o zemljotresima i prirodnim nesrećama (katastrofama) koje se odnose na ovo doba, koje je doba Obećanog Mesije. Tako da ovo također pokazuje da se trebamo okrenuti Bogu i biti privučeni Njemu.

Drugi san Ameer Khan sahiba kojeg je imao 1905. je slijedeći:

Bila je jaka kiša i olujni vjetar i ljudi su trčali u polje dalje od drveća da se ne bi srušilo na njih. Međutim, siromašni ljudi su se okupili pod drvetom da se sklone od oluje. Baš tada su oni u polju nestali u oluji.

Hazreti Halifatul Mesih je rekao da je ovdje moralna pouka u tome da su često siromašni ljudi ti koji prihvate Božije poslanike i nastoje da dođu pod njihovo utočište.

U junu 1905. on je u drugom snu vidio:

Ja sam vidio Obećanog Mesiju a.s. kako u mojoj kući čini ibadet. Kad je završio uzjahao je konja i nakon što je otputovao  na kratku razdaljinu rekao je: ‘Hazreti Nur ud Dinu treba reći da se brzo spremi.’ Onda je napisao poruku u kojoj je rekao da hazreti Nur ud Din donese sa sobom novac i nakit itd. Ja sam ponudio da poruku odnesem hazreti Nur ud Dinu i odnio sam je. Kad smo stigli do Meke vidjeli smo mala brdašca sa šljunkom i drvećem lipa i usred njih vrela čiste vode. Shvatio sam da je samo Božija milost da čista voda teče na ovaj način i ako bi zemljotres porušio brdašca čista voda bi bila zagađena.

Hazreti Halifatul Mesih je rekao da Bog zna koja je stvarna interpretacija ovog sna ali on može ukazivati na to da će sljedbenici istinskog i revnog poklonika Časnog Poslanika s.a.v.s. ponovo nastojati i očistiti učenje stvarnog islama i da će se ova dobrotvornost nastaviti pod nadzorom halifata i razne nacije će se okoristiti od toga.

Ameer sahib je takođe imao dva slijedeća sna:

Ja sam vidio pomračenje sunca u snu nekoliko dana prije smrti hazreti Halifatul Mesiha I r.a. iz kojeg sam razumio o njegovoj smrti.

Ja sam vidio blagoslovljenu osobu hazreti Halifatul Mesiha II r.a. kako je činio dove u društvu nekih prijatelja. Nekoliko dana kasnije on je zaista činio dove za sina Mirze Aziza Ahmada u društvu nekih prijatelja.

1912. ja sam u snu vidio hazreti  Halifatul Mesiha I r.a. i neke prijatelje gdje on govori kako ne može podnijeti da nevjernici prelaze granice u ponižavanju Časnog Poslanika s.a.v.s. a mi ostajemo mirni. Mi im želimo da budu uništeni prije nego što mognu sasuti uvrede na njega.

1913. ja sam u snu vidio kako hazreti Halid bin Valid i Zarar bin Azver drže sablje i osvajaju pobjedu za pobjedom. Zapravo ljudi dobrovoljno polažu svoje oružje ispred njih, toliko da je čak Jazid položio svoje oružje ispred njih i pridružio im se.

1913. vidio sam hazreti Halifatul Mesiha I r.a. u snu kako drži veliki štap. Smeđi bivol je jurišao prema njemu ali vidjevši štap vratio se u strahu. Hazreti Halifatul Mesih I r.a. je stigao do mjesta gdje je bila prodavnica u kojoj se prave pečati i neki čovjek je želio da mu se u radnji napravi lažni pečat Halifata. On je bio u radnji kad je hazreti Halifatul Mesih I r.a. stigao. Trgovac je pitao je li on tu i ja sam rekao da jeste. Trgovac je zgrabio ovog čovjeka. Upravo tada je hazreti Halifatul Mesih I r.a.  posjećivao nečiju kuću gdje mu je iskazana počast. Kad je izašao iz kuće okupio se skup ljudi ali čovjek koji je želio da napravi lažne pečate je otišao i nisu ga mogli naći uprkos pretragi. Ovaj san se ispunio dugom bolešću hazreti Halifatul Mesih I r.a. i njegovim boravkom u Navab sahibovoj vili radi promjene klime, maulvi Muhammed Alijevim objavljivanjem lifleta protiv halifata, ogromnim skupom na dženazi hazreti Halifatul Mesiha I r.a. i maulvi Muhammed Alijevim konačnim napuštanjem Kadiana.

U noći 13. marta 1914. ja sam u snu vidio kako iz košnice teče vrelo meda i mi ga svi skupljamo u posude. Hazreti Halifatul Mesih I r.a. je rekao u snu da maulvi Sher Ali treba okupati njegovo tijelo prije ukopa, da je on njegov brat i vrlo pobožan. Ja sam ovaj san na vrijeme prenio Sahibzadi Mirzi Bashir ud Din Mahmood Ahmadu. Maulvi Sher Ali sahib je bio taj koji je okupao hazreti Halifatul Mesiha I r.a. prije ukopa. Ja ne znam je li ovo bilo zbog direktnog rezultata mog sna ili nije, ali se moj san ostvario.

Hazreti Mian imam Din Saikhvani sahib r.a. je dao bai’at 1899. On kaže:

Jedanput je Obećani Mesija a.s. šetao kad sam mu dao nešto novaca, možda nekoliko rupija manje od 20. On se nasmijao i pitao me kako sam. Ja sam rekao: ‘Huzur, ja sam u snu vidio kako ti dajem ovaj iznos.’ Obećani Mesija a.s. je primio novac.

Hazreti Abdus Sattar sahib r.a., sin Abdullah sahiba koji je dao bai’at 1892. prenosi:

Moja žena mi je rekla da je u snu vidjela Obećanog Mesiju a.s. kako joj je dao 2 rupija. Kad  je Obećani Mesija a.s. dobio sudski proces dao mi je 2 rupija i ja sam ih dao svojoj ženi; tako se ovaj san ostvario.

Hazreti Mirza Afzal sahib r.a., sin Mirze Muhammeda Jalal ud Din sahiba je dao bai’at 1895. On kaže:

Kad je Obećani Mesija a.s. došao u Đehlum 1903. ja sam također otišao s njim. Okupio se veliki broj ljudi da ga vide. Obećani Mesija a.s. je tada rekao da je Ahmadija džemat Božije svjetlo i da neće biti ugašeno nastojanjem ljudi da ga ugase. Hazreti Sahibzada Lateef sahib je rekao u ovoj prilici da je Bog od njega tri puta tražio da žrtvuje/dadne svoju glavu i da će on to uraditi.

Hazreti Khair Din sahib r.a., sin Mustakeem sahiba je dao bai’at 1906. On iznosi dobrotvornost prvog Halifata i Ahmadijata:

Ja sam u snu vidio krasnog kraljevskog konja blizu kojeg je bio raspremljen krevet. Baš tada je počeo duvati vjetar koji je nosio prašinu i izgledao je kao vjetar koji duva u ljetnim noćima. Krevet je bio prekriven prašinom, grančicama itd. Ja sam počeo čistiti krevet i izgledalo je da je to krevet hazreti Halifatul Mesiha I r.a. Kad sam o ovom snu napisao hazreti Halifatul Mesihu I r.a. on je odgovorio: ‘Šta god sam ja primio ti si primio dio toga.’

Hazreti Ditta sahib r.a., sin Mian Abdul Sattar sahiba je dao bai’at 1898. On je rekao:

Ja sam vidio veličanstvenu viziju u toku blagoslovljenog vremena hazreti Halifatul Mesiha I r.a. U vrijeme tahadžud namaza, na dan hadža vidio sam kako dvojica ljudi razgovaraju. Jedan je rekao da je čuo da se odavde mogu vidjeti lica ashaba Časnog Poslanika s.a.v.s. Drugi je rekao: ‘Da, kažu da se mogu vidjeti iz Đehluma’. I rekao je: ‘Vidi’. Ja sam pogledao i vidio lijepo mjesto sa plafonom i zidovima od ogledala (Shees Mahal), i Časnog Poslanika s.a.v.s. i njegovih četiri halife kako sjede na stolicama.  To je bio izuzetno veličanstven prizor. Onda se scena pomakla samo na hazreti Osmana r.a. i onda samo na hazreti Abu Bakra r.a. kojeg sam vidio tačno istog lica i pojave kao hazreti Halifatul Mesih I r.a. i svom srcu sam ovako mislio. Baš tada sam primio objavu da je Abu Bakr bio u formi Nur ud Dina. O ovome sam napisao hazreti Halifatul Mesihu I r.a. i on je rekao da je ovo bio ispravan san.

Također sam vidio hazreti Osmana r.a. kako me hrani pilavom a Časni Poslanik s.a.v.s. mi je dao halvu da podijelim. Klanjao sam namaz sa i iza Obećanog Mesije a.s. i poslužio ga pitkom vodom. Vidio sam ga kako stoji na brežuljku a ja sam bio u jami. On je držao moje ruke, podigao me i stavio me pored sebe. Vidio sam kako Obećani Mesija a.s. bere cvijeće i ja sam također ubrao malo cvijeća i dao ga njemu. Vidio sam Meku, obavio sam hadž i poslije obilaska oko Kabe vidio sam da je napunjena drvećem natovarenim voćem.

Halifatul Mesih je rekao da pobožni ljudi također primaju radosne vijesti o njemu. U vrijeme tahadžuda maulana Ghulam Rasool Rajjiki je vidio kako je potkralj došao u Kadian i između ljudi koji su se sreli s njim ja mu predstavljam Ahmadi muslimane. Maulana Rajjiki i ja smo bili zajedno i podkralj je osjećao prijetnju od maulana. Ja sam imao prijateljsku vezu sa podkraljem tako da sam ga uvjerio da nema nikakve opasnosti i da sam ja odgovoran za njega.

Hazreti Seikh Muhammed Ismail sahib r.a., sin Sheikh Maseet sahiba, koji je dao bai’at 1894. prenosi san:

Ja sam vidio u snu kako se cijeli Džemat okupio u bašči. Bogati su se okupili na jednoj strani a siromašni na drugoj. Bogati su odredili maulana Abdul Kerima iz Sialkota za svog vođu a siromašni su odredili mene. Odlučeno je  da će maulana dati prvi govor a da ću ja odgovarati. Maulana je predstavio argumente u prilog svog halifata a ja sam predstavio argumente u prilog hazreti Nur ud Dina i opovrgao stajalište maulana. Baš tada je maulana iz Sialkota poskočio tri puta, predstavio se pred hazreti maulvi Nur ud Dinom i pitao ga da primi njegov bai’at koji je on i primio.

Hazreti Halifatul Mesih je rekao da je ovaj san hazreti Seikh Muhammed Ismail vidio  u vrijeme dok je Obećani Mesija a.s. bio živ. Ovaj san je o halifatu i Bog je uvijek pokazivao ljudima takve snove u vezi sa Halifatom.

Zatim je Halifatul Mesih rekao da će danas početi đelsa salana u Bangladešu i Siera Leonu. Ove godine se obilježava 100 godina Ahmadijata u Bangladešu baš kao što je sto godina otkad je Ahmadijat osnovan u Britaniji. Britanski džemat pravi programe zahvalnica u ovom pogledu kao i džemat u Bangladešu. Đelsa u Bangladešu je ogromni dio toga. Ove godine je džemat Bangladeša iznajmio stadion da održi đelsu tako da svi aranžmani mogu biti napravljeni na jednom mjestu. Pripreme za đelsu su bile završene. Prekjuče su takozvane vjerske vođe okupili svoje pristalice uključujući neke iz Đamat e Islami. Nekih 2000 do 3000 ljudi su napali mjesto gdje se trebala održati đelsa dok je policija stajala i gledala. Ekstremisti su uništili sve i onda to zapalili. Sva oprema koja je bila iznajmljena uništena je izazivajući štetu desetina miliona. Ovo je stav takozvanih sljedbenika islama. Đelsa nije otkazana; ona će se održati na mjestu koje pripada Džematu, iako će prostor biti ograničen. Da Allah čuva sve prisutne bezbjednim, uključujući mnoge predstavnike i goste koji su došli iz inostranstva i da se đelsa završi bezbjedno. Da Allah dadne da se zlo ovih hodža odbije o njih. Finansijki gubitak  je ogroman, da Allah to naknadi. Trebate činiti obilato dove za ovo.

Razlika kod vjerskih vođa Siera Leona je da su oni poslali poruku srdačnosti ili su prisustvovali đelsi. Bar imaju ljudskosti da prisustvuju našim programima uprkos neslaganja. Da ih Allah nagradi za ovo i da dalje otvori njihova srca. Trebate činiti dove da đelsa u Siera Leonu bude blagoslovljena i uspješna. Da prisutni tamo traže dobrotvornost đelse. S Božijom milošću džemat u Siera Leonu je jedan od izuzetno iskrenih džemata. Da Allah uveća njihovu iskrenost i da ova zemlja kao i cijela Afrika uskoro prihvate Ahmadijat istinski islam.

Zatim je hazreti Halifatul Mesih najavio tri dženaze u odsustvu.

Karifa Konday sahib je bio student u školi Džamija u Siera Leonu. Umro je 31. januara. Obavljao je pripreme za đelsu i u toku Vakar e Aml pao sa ljestava i zadobio teške povrede. Hitno je odvezen u bolnicu i podvrgnut liječenju. Bila je organizovana operacija ali je on umro. On je porijeklom iz susjedne Guineje i bio je vrlo pobožan i vrijedan student. Bio je jedini Ahmadi u porodici. Prošle godine, kad je otišao kući u toku odmora njegovi roditelji su bili tako impresionirani promjenama u njemu da su i oni također primili Ahmadijat. Karifa Konday je tražio od svog prijatelja da čini dovu za njega da umre kao Ahmadi kad god ga smrt snađe.

Chaudhry Bashir Ahmad sahib je umro 24. novembra 2012. sa 82 godine. Bio je sin ashaba Obećanog Mesije a.s., bio je u stanju da služi Džemat 61 godinu i imao privilegiju da služi pod vodstvom trojice halifa. Također je tri puta bio zatvoren radi svog vjerovanja.

Abdul Ghaffar Dar sahib je umro 5. februara u Ravalpindi sa 97 godina. Bio je dobrog zdravlja do samog kraja. Njegov otac i djed su imali čast da budu ashabi Obećanog Mesije a.s. On je stekao Maulvi Fazil diplomu iz Džamija Ahmadija Kadian. Služio je Džemat vrlo dugo vremena. Imao je privilegiju da služi pod vodstvom hazreti Halifatul Mesiha II r.a. koji ga je odredio doživotnim članom Majlis e Shura (savjetodavnog tijela Džemata).

Da Allah uzdigne položaj umrlih!

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp