U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Uzvišeni položaj Poslanika s.a.v.s.

Kratki sadržaj

U današnjoj hutbi petkom hazeti Halifatul Mesih je dao izlaganje bazirano na pisanjima Obećanog Mesije a.s. koja oslikavaju duboku, iskrenu i revnu ljubav i predanost koje je on imao prema Časnom Poslaniku s.a.v.s.

U prosli petak, u hutbi je rečeno da će se povodom dana rođenja Časnog Poslanika s.a.v.s. sigurno održavati skupovi u Pakistanu i obzirom na prethodna iskustva, vrlo je vjerovatno da će se na ovim skupovima manje spominjati blagoslovljeni život Časnog Poslanika s.a.v.s. i ljubav prema njemu i da će biti više zuzeti u vrijeđanju i ruganju Obećanom Mesiji a.s. i Džematu i da će se ovo pogotovu dogoditi u Pakistanu u Rabvi. Došli su izvještaji da se to upravo i dogodilo. U Rabvi je održan skup – oni imaju svu slobodu dok Ahmadi muslimanima nije čak dozvoljeno da izgovaraju Božije ime ili ime Njegovog Poslanika s.a.v.s. Bacanje uvreda je pravilo takozvanih vjerskih vođa tamo. Međutim, njihova uvreda nije zapreka u našem napretku; zapravo svaka struja opozicije nas vodi naprijed i naviše.

U svojim pisanjima je Obećani Mesija a.s. objasnio svoju veliku ljubav prema Časnom Poslaniku s.a.v.s. i ovdje objašnjava njegovu izvanrednost nad drugim poslanicima:

‘U stvarnoj činjenici, najveći među poslanicima mora biti onaj ko je sebe dokazao najvećim reformatorom čovječanstva. To mora biti onaj koji je ispravio najveću iskvarenost i nevaljaštinu svih vremena; onaj koji je ponovo utemeljio dugo izgubljeni koncept Božije Jedinstvenosti; onaj koji je razboritošću i argumentom nadvladao sve lažne vjere i uklonio dvojbe i sumnje onih koji su skrenuli s pravog puta i nisu vjerovali; onaj koji je pokazao istinski put spasa – put koji nije tražio da nevin čovjek bude razapet ili da Bog bude istjeran iz Svog vječnog i trajnog položaja u stomak žene; i koji je oživio i ponovo utemeljio isitnske principe vjere. Pošto je takav od najveće korosti ljudima, njegov položaj je prirodno najviši. Historija nam govori, Božije knjige tome svjedoče, i svako oštroumno oko može vidjeti da u svjetlu ovog kriterija onaj koji stoji superiorniji naspram svih poslanika nije niko drugi do hazreti Muhammed Mustafa (Odabrani) s.a.v.s.’ (Barahin e Ahmadijat, dio I&II, str. 113-114 podbilješke)

U pogledu njegovog uzvišenog morala Obećani Mesija a.s. je napisao:

‘U blagosti i nježnosti, Musa stoji više od svih poslanika u Israilu i nijedan drugi poslanik u Israelu, bilo Isa (Isus) ili bilo ko drugi, nije se približio uzvišenom položaju Musaa. Tevrat je svjedok da je u blagosti, nježnosti i moralnim vrlinama Musa bio viši od svih poslanika u Israelu. Treći stih dvanaestog poglavlja Brojevi (Novi zavjet) kaže da je Musa bio veoma skroman čovjek, najskromniji od svih muškaraca koji su postojali na licu zemlje.

Bog je u Tevratu hvalio blagost Musaa kako nije hvalio nijednog drugog poslanika u Isarelu. Istina je, međutim, da su visoke moralne vrline Časnog Poslanika s.a.v.s. koje su spomenute u Časnom Kur’anu hiljade puta uzvišenije od Musaovih. Bog je rekao da je Časni Poslanik s.a.v.s. u svojoj ličnosti spojio sve visoke moralne vrline koje su se nalazile kod raznih poslanika i rekao je u pogledu njega:

I ti nesumnjivo posjeduješ visoke moralne odlike. (68:5)

Riječ ‘azim’ je u Arapskom načinu izražavanja upotrijebljena da podrazumijeva najviši kvalitet neke stvari. Naprimjer, kad je veliko drvo nazvano ‘azim’, to bi značilo da ono posjeduje svu visinu, širinu i opseg koji su za drvo mogući  da ih posjeduje. Prema tome, ovaj stih znači da su sve moralne vrline i izvanredne odlike koje ljudsko biće može posjedovati, bile do napotpunijeg stepena prisutne kod Časnog Poslanika s.a.v.s. Prema tome, ovo je najviša moguća hvala.  Ovo je također pokazano u drugoj strofi, što znači: Bog je tebi da Svoju milost u najvećoj mjeri i nijedan poslanik nemože biti ravan u položaju s tobom. Ova hvala je spomenuta u Psalmima kao predkazanje o Časnom Poslaniku s.a.v.s., jer je rečeno: Stoga Bog, Bog tvoj, tebe premaza uljem radosti kao nikog od tvojih drugova. (Psalm, poglavlje 45, str. 457′ (Brahin- e Ahmadija, Ruhani Khaza’in, tom 1, str. 605-606, podbilješka 3, Bit islama, tom 1, str. 263-264)

‘To svjetlo visokog stepena koje je dato savršenom čovjeku nije se nalazilo kod meleka, niti je bilo u zvijezdama, niti u mjesecu, ni u suncu, niti ga je bilo u okeanima ni rijekama, ono nije bilo u rubinima, emeraldima, safirima ili biserima; ukratko, ono nije bilo ni u jednom svjetskom ili nebeskom predmetu. Ono se nalazilo samo u savršenom čovjeku čiji je najviši, najuzvišeniji i nasavršeniji primjer bio naš Učitelj, poglavica poslanika, poglavica svih živih, Muhammed, Odabrani s.a.v.s. To svjetlo bilo je dato ovom čovjeku i, prema njihovom položaju, svima onima koji do nekog stepena imaju iste odlike… Ova čast se nalazila u svojoj najvišoj i najsavršenijoj formi u našem učitelju i poglavici, i našem vodiču, besprijekornom Poslaniku, ispravnom, posvjedočenom od ispravnih, Muhammedu, odabranom s.a.v.s.’ (A’ina Kamalat e islam, Ruhani Khaza’in, tom 5, str, 160-162;  Bit islama, tom 1, str. 197.)

Uzvišeni Allah kaže u Časnom Kur’anu:

Ti reci: ‘Moje obožavanje, i moje žrtvovanje, i  moj život, i moja smrt su za Allaha, Gospodara svih svjetova. (6:163)

(naglasi): ”Ovo je Pravi put Moj. Zato ga slijedite; i ne slijedite druge puteve, da vas oni ne bi vodili dalje od Njegovog puta. Ovo je ono što vam On naređuje, da budete bogobojazni.” (6:154)

Ti reci: ”Ako volite Allaha, slijedite mene; Allah će vas voljeti i oprostiti vam vaše grijehe. Allah najviše prašta, (i) milostiv je.” (3:32)

 ‘…Ja sam svu svoju pažnju usmjerio prema Allahovom zadovoljstvu…’ (3:21)

‘…i naređeno mi je da se potpuno pokorim Gospodaru svjetova (40:67)

Obećani Mesija a.s. predstavlja ove ajete u svojoj knjizi ”A’ina Kamalat Islam’ kao dokaz za one besramne ljude koji kažu da nije dokazana superiornost Časnog Poslanika s.a.v.s. nad drugim Božijim poslanicima i koji u ovom pogledu navode slab hadis. Ovi hadisi samo pokazuju poniznost Časnog Poslanika s.a.v.s. kad je rekao da mu ne treba davati prednost nad drugim poslanicima.

U svojoj knjizi ‘Hakikatul Vehi’ (podbilješke, str.101-104) Obećani Mesija a.s. objašnjava da velika ljubav koja je bila stvorena u srcima ashaba Časnog Poslanika s.a.v.s. prema njemu, nadahnula ih da se žtvuju posve dobrovoljno. Obećani Mesija a.s. dokazuje da se ova vrsta odanosti nemože vidjeti kod sljedbenika nijednog drugog Božijeg poslanika i objašnjava da je to bilo odlikom dubokoumnih dova Časnog Poslanika s.a.v.s., koje je činio u toku trinaest godina u Meki; time su se nekad neuka bića ashaba preokrenula u izvanredne uzore pobožnosti i vrlina. On kaže da su sve druge religije napustile vjerovanje u Božiju Jedinstvenost ali su blagoslovi te jedinstvenosti ostali u islamu i da je ovo zbog uzvišenosti dova Časnog Poslanika s.a.v.s. Obećani Mesija a.s. kaže da narod ranijih poslanika nije usadio nivo bogobojaznosti kao što su sljedbenici islama iz razloga što raniji poslanici nisu imali goreću brigu za svoj narod kakvu je Časni Poslanik s.a.v.s. imao za svoj.

Objašnjavajući čuda Časnog Poslanika s.a.v.s. Obećani Mesija a.s. je napisao:

‘Kad čovjek stigne na uzvišeni stupanj susreta sa svojim Gospodarom, on ponekad obavlja postupke koji izgledaju da su izvan ljudske moći i imaju sve boje božanske moći. Naprimjer, u toku Bitke na Bedru, Časni Poslanik s.a.v.s. je bacio šaku šljunka na vojsku neprijatelja bez ikakve dove uz to, ali svojom vlastitom duhovnom moći, što ih je pogodilo na tako izvanredan način da su oči sviju bile pogođene šljunkom i nisu mogli vidjeti pa su počeli trčati unaokolo u zbunjenosti i bespomoćnosti. Na ovo se čudo poziva u ajetu:

…nisi ti bacio (šakom kamenje prema njima), kad si bacio, nego je Allah bacio…(8:18);

što znači da je božanska moć djelovala iza ovog prizora i učinila ono što nije bilo u ljudskoj moći. Na isti način, drugo čudo Časnog Poslanika s.a.v.s. koje je bilo rascjepljenje mjeseca, bilo je pokazano božanskom moći. Uz to nije bilo nikakve dove jer se dogodilo samo time što je on svojim prstom, koji je bio ispunjen božankom moći, pokazao na mjesec. Tu su mnoga druga čuda koja je Časni Poslanik s.a.v.s. pokazao čisto svojom moći i uz koja nije bilo nikakve dove. U mnogim prilikama je mnogostruko uvećao količinu vode uranjajući svoje prste u čašu vode tako da su cijela vojska i njihove kamile i konji pili odatle a ipak početna količina vode nije nestala. U mnogim prilikama, stavljanjem svoje ruke na drvo ili četiri kriške hljeba, on je zadovoljio glad hiljada. U nekim prilikama  on je svojim usnama blagoslovio malu količinu mlijeka i skupina ljudi je pilo odatle i bilo zasićeno. Jednom prilikom je izliječio povrede teško ranjenim ljudima stavljanjem ruku na njih. U nekim prilikama je stavio natrag očne jabučice ljudi koje su bile ispale kao posljedica nekih povreda zadobijenih u bici i izliječio ih blagoslovima svoje ruke. Na ovaj način je učinio mnoge druge stvari svojom ličnom moći iza koje je djelovala božanska moć.’ (‘A’ina Kamalet e islam, Ruhani Khaza’in, tom 5, str. 65-66, Bit islama, tom 1, str. 274-275)

Obećani Mesija a.s. je uvijek tvrdio da je spoznao Boga kroz Časnog Poslanika s.a.v.s. On je napisao:

‘Naša duša i svaki djelić našeg bića padaju na tle pred Moćnim, Istinitim i Savršenim Bogom Čijom su rukom nastali svaka duša i svaki djelić stvaranja sa svim svojim sposobnostima, i kroz Čiju potporu je svako biće održavano. Ništa nije izvan Njegovog znanja, izvan Njegove kontrole ili izvan Njegovog stvaranja. Mi prizivamo hiljade blagoslova i mira na Časnog Poslanika Muhammeda, odabranog s.a.v.s. kroz kojeg smo spoznali Živog Boga Koji nam je kroz Svoju Riječ dao dokaz o Svom postojanju. On nam je kroz izvanredne znakove pokazao Svoje sjajno lice koje posjeduje trajnu i savršenu moć. Mi smo našli Poslanika s.a.v.s. koji nam je pokazao Boga i mi smo spoznali Boga Koji je stvorio sve kroz Svoju savršenu moć. Kako je uzvišena Njegova moć da ništa nije nastalo bez toga i ništa  nemože nastaviti postojati bez Njegove potpore. Taj naš istinski Bog posjeduje bezbrojne blagoslove, bezbrojne moći, bezbrojne blagodati i dobrotvornost. Nema drugog boga mimo Njega.’ (Nasim-e-Daw’at, Ruhani Khaza’in, tom 19, str. 363; Bit islama, tom 1, str. 39)

Obećani Mesija a.s. je uvijek govorio da je sve što mu je dato bilo odlikom Časnog Poslanika s.a.v.s. U svojoj knjizi na Arapskom jeziku ‘Mian nur Rahman’ on je napisao: ‘Tako mi Boga, svaki moj uspjeh je od Boga; zato Ga ja hvalim i tražim blagoslove Arapskog Poslanika. Od njega su se spustili svi blagoslovi i od njega dolazi potpunost. On je taj koji je učinio da za mene ovo bude potpuno na raspolaganju. I on je uzrokovao da moje sijanje i moje polje rastu. On je najbolji od Uzgajivača.’ (‘Minar ur Rahman’, engleski prijevod, str. 77)

Obećani Mesija a.s. je objasnio:

‘Ja se kunem Njime da je On, baš kao što je poklonio svoj razgovor poslaniku Ibrahimu a.s. i onda Isaaku a.s., Ismailu a.s., Jakubu a.s., Jusufu a.s., Musau a.s. i Isau a.s. sinu Merjeminom, i poslije svih njih govorio sa neusporedivom jasnoćom našem poslaniku Muhammedu s.a.v.s., tako počastio mene Svojim govorom i objavom. Ali ova čast je meni data samo zbog moje potpune potčinjenosti Časnom Poslaniku Muhammedu s.a.v.s. Da ja nisam bio dio ummeta Časnog Poslanika s.a.v.s. i da nisam bio njegov sljedbenik, onda, čak da su moja dobra djela bila ravna svim planinama svijeta, ja nikada ne bih primio ovu čast razgovora s Bogom, jer se sve poslanstvo završilo i osim poslanstva Muhammeda s.a.v.s. nijedan poslanik sa zakonom nemože doći poslije njega. Poslanik koji ne donosi novi zakon može doći, ali on prvo mora biti sljedbenik Časnog Poslanika s.a.v.s.’ (Božije manifestacije, Tajalliyat-e-Ilahiyyah, str. 27-28)

Obećani Mesija a.s. je napisao:

‘Bezbrojna hvala neka je Tebi, o Allahu, što si nas uputio na put koji vodi Tebi, i što si nas, slanjem Svojih časnih Knjiga spasio grešaka misli i razumjevanja. Mi prizivamo blagoslove na poglavicu poslanika, hazreti Muhammeda Mustafu s.a.v.s. (Odabranog), na njegovo potomstvo i na njegove ashabe. Kroz njega je Bog uputio cijeli svijet koji je izgubio svoj put ka Pravom putu. On je bio učitelj i dobrotvor koji je zalutale ljude doveo natrag na Pravi put; dobrotvoran i sažaljiv koji je ljude izbavio iz širka (mnogoboštva) i prokletstva idola; svjetlo i raznosilac svjetla koje je osvijetlilo svijet svijetlom Teuhida (Božije Jedinstvenosti); izlječitelj i liječnik koji je osposobio bolesna srca da idu putem bogobojaznosti; plemenit pokazatelj čuda koji je eliksirom života oživio mrtve; milostan i sažaljiv koji je podnosio bol i patnju radi svog ummeta; smion i hrabar koji nas je izbavio iz ralja smrti; ponizan i nesebičan koji je sagnuo glavu pred svojim Gospodarom u potpunoj pokornosti i potpuno satro svoje ‘ja’; savršeni vjernik u Božiju Jedinstvenost i okean znanja koji nije bio uplašen  ničim osim Božijom uzvišenošću i sve mimo Njega smatrao bezvrijednim; i to čudo božanske moći koji je, premda nepismen, nadmašio sve u pogledu božanskog znanja i svim narodima jasno predočio zablude i greške od kojih su patili.’ (Barahin e Ahmadija, str. 25-26)

Hazreti Halifatul Mesih je rekao da je obavezujuće za sve muslimane da prizivaju selame i blagoslove (salavate) na Časnog Poslanik s.a.v.s. zato što bez toga osoba nemože ispuniti uvjet ljubavi prema njemu. Ibadet ili dova bez salavata ne stiče prihvatanje. Stvarni motiv učenja salavata treba biti ljubav prema Časnom Poslaniku s.a.v.s.

Obećani Mesija a.s. je objasnio:

‘Baš kao što sam lično savjetovan, on (salavat) se treba učiti sa svrhom da Svemogući Bog pošalje Svoje savršene blagoslove na Svog plemenitog Poslanika s.a.v.s. i učini ga glavnim vrelom blagoslova za cijeli svijet i pokaže njegov visoki položaj i veličanstvenost u svijetu i na Ahiretu. Ova dova se treba učiti sa potpunom predanošću, baš kao kad osoba moli (Allaha) s potpunom predanošću u vrijeme lične teškoće. Zapravo, ovu dovu treba učiti s većom poniznošću i preklinjanjem. Ona ne treba imati lični motiv da stekne nagradu ili položaj. Umjesto toga, čisti motiv treba biti da pošalje savršene blagoslove na Časnog Poslanika s.a.v.s. i da njegova uzvišenost sija na ovom svijetu i na Ahiretu. Ovo treba biti jakost volje. Ovome treba danonoćno posvetiti stalnu pažnju do takvog vremena kad u srcu ne ostane  nikakve želje osim toga.’ (Maktoobat e Ahmad, tom 1, str. 523.)

On je također napisao:

‘Ostanite do krajnosti usredsređeni u učenju salavati-šerifa. Vi trebate željeti blagoslove za Časnog Poslanika s.a.v.s. sa istom iskrenošću i radošću kao što osoba želi blagoslove za svoje drage u stvarnom životu. Želite to sa potpunom poniznošću i ova smjerna molba ne smije imati nikakvog pretvaranja. Nasuprot, ona treba biti rođena iz istinske ljubavi i veze s Časnim Poslanikom s.a.v.s. Treba svojim srcem i dušom tražiti blagoslove za Časnog Poslanika s.a.v.s. koji čine bitan dio salavata.. A znak lične ljubavi je da se osoba nikad ne umori ili osjeća dosadu i slobodna je od bilo kakvih sebičnih motiva i to izgovara samo u svrhu slanja blagoslova Uzvišenog Boga na Časnog Poslanika s.a.v.s. (Maktoobat e Ahmad, tom 1, str. 534-535.)

Obećani Mesija a.s. je također napisao:

‘Ovo je moje lično iskustvo da kroz prizivanje blagoslova na Časnog Poslanika s.a.v.s., Božija milost u obliku prekrasnog svijetla ide u pravcu Časnog Poslanika s.a.v.s. i njegove grudi ga upijaju i onda odatle istječe bezbroj vrela svjetla i stižu do svakoga ko ih zaslužuje u skladu sa njegovim stanjem. Sigurno nikakva milost nemože stići bilo koga bez posredstva Časnog Poslanika s.a.v.s. Prizivanje blagoslova na Časnog Poslanika s.a.v.s. pokreće njegov prijesto iz kojeg ova vrela svjetla istječu. Onaj ko želi da postigne milost Svemogućeg Boga treba ustrajno prizivati blagoslove na njega tako da Božija milost bude pokrenuta.’ (Al-Hakam, 28. februar 1903., str. 7; Bit islama, tom 1, str. 210-211.)

Obećani Mesija a.s. je naložio da učimo verziju salavata koju je Časni Poslanik s.a.v.s. učio svojim blagoslovljenim ustima. Bosanski prijevod tog salavata glasi:

‘Blagoslovi, o Allahu, Muhammeda i narod Muhammedov, kao što si blagoslovio Ibrahima i narod Ibrahimov. Ti si zaista Hvale vrijedan, Uzvišen.

Unaprijedi, o Allahu, Muhammeda i narod Muhammedov kao što si unaprijedio Ibrahima i narod Ibrahimov. Zaista si Ti Hvale vrijedan, Uzvišen.’

Objašnjavajući mudrost iza učenja salavata Obećani Mesija a.s. je napisao:

‘Časni Poslanik s.a.v.s. nema potrebe za bilo čijim dovama, ali je u tome duboka zagonetka. Osoba koja iz lične ljubavi za nekoga želi milost i blagoslove, rođene iz njegove lične ljubavi postaje element bića te osobe. I kao što je Jedini Bog dao bezgraničnu blagodat na Časnog Poslanika s.a.v.s., oni koji prizivaju salavat na Časnog Poslanika s.a.v.s. i šalju blagoslove na njega iz lične ljubavi, imaju udjela u njegovim bezgraničnim blagoslovima u skladu sa vlastitom gorivošću. Međutim, bez duhovne gorivosti i lične ljubavi, ova dobrotvornost se vrlo malo manifestuje.’ (Maktoobat e Ahmad, tom 1, str. 534-535.)

Hazreti Halfatul Mesih je pročitao nekoliko strofa poetičnog sastava Obećanog Mesije a.s. pod nazivom ‘Kasida’ koja je vrhunski izraz ljubavi prema Časnom Poslaniku s.a.v.s.:

‘Nema sumnje, Muhammed je taj koji je najbolji od sveg stvaranja

Suština plemstva (otmjenosti) i najvišeg sloja

Tako mi Boga! Muhammed je sigurno najbliži Bogu

I jedino kroz njega može se doseći prag Najvišeg Boga

Ja sam sigurno bio vraćen u (duhovni) život kroz njegovu podmlađujuću moć

Bravo! Kakvo čudo! Kako me je on ispravno uzdigao u (duhovni) život!

O moj učitelju (Poslaniče), ja zaista žudim da dođem na tvoja vrata

Dok su me ljudi zaista povrijedili nazivajući me nevjernikom

Ti gledaš na mene s milošću i ljubaznošću

O moj (duhovni) učitelju! Ja sam najponizniji sluga

Moje tijelo tako (žudi) da tebi leti, moja želja je tako snažna da se vinula visoko

Kad bih samo imao moć da letim!’

Hazreti Halifatul Mesih je molio Allaha da budemo u stanju da uistinu razumijemo visoki položaj Časnog Poslanika s.a.v.s. i slijedimo ga. On je tražio dove za muslimanski ummet, bez obzira šta oni misle o nama. Većina njih se suprotstavlja nama bilo zbog nedostatka znanja ili iz straha od svojih vjerskih vođa. Međutim, pošto oni sebe povezuju s našim učiteljem, Časnim Poslanikom s.a.v.s. mi trebamo činiti dove zbog njihovog žalosnog stanja. Većina muslimanskih zemalja su na rubu uništenja. Da Allah ima milosti. Njihove vođe nemaju straha od Boga, da ga Allah usadi u njih. Javnost također pokazuje neispravne načine ljubavi prema svojoj zemlji koja zapravo šteti njihovoj zemlji. Da Allah dadne da pokažu ljubav prema svojoj zemlji s pravdom i jednakošću, inače situacija izgleda alarmantna i ako ustraje to se može promijeniti u potpunu tiraniju. Osnovane su pogrešne organizacije u ime islama koje mu samo donose ozloglašenost. Da (Allah dadne da) se svijet oslobodi njih. Oni kvare lijepo lice islama. Naša nastojanja trebaju predstaviti lijepe istine islama a klevetnici islama su prihvatili nečiste napore ovih orgnizacija. Da nas Allah uskoro oslobodi ovh ljudi i uveća našu ljubav prema Poslaniku s.a.v.s. i osposobi nas da provodimo svoje obaveze.

Zatim je Halifatul Mesih najavio dvije dženaze, jednu za osobu čije je tijelo prisutno a jednu u odsustvu. Dženaze su za Ahsan Ullah sahiba koji je umro 19. januara i Nađmi sahiba iz Arapskog odjeljenja koji je umro u decembru 2012.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp