U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Iskazi ljubavi prema Bogu i Njegovim odabranim ljudima koja nadahnjuju vjeru

Kratki sadržaj

Huzur je izlagao o iskazu ljubavi nekih ashaba Obećanog Mesije a.s. prema Bogu i Njegovim odabranim ljudima, i započeo citiranjem slijedećeg ajeta iz Časnog Kur’ana:

“No, oni koji vjeruju imaju jaču ljubav prema Allahu.” (2:166)

Huzur je rekao da jedino ljubav prema Allahu, naklanja čovjeka, korak po korak, da voli Allahove miljenike. Hadis prenosi da će onog dana, kad neće biti utočišta osim Allahovog utočišta sigurnosti, među onim ljudima koje će Allah uzeti u Svoje utočište biti dvoje ljudi koji su voljeli jedno drugo radi Allaha. Huzur je objasnio da je ljubav radi Allaha jaču ljubav prema Allahu i kad On tako blagoslovljava ljubav prema običnim ljudima radi Njega, kako će onda ogromni biti Njegovi blagoslovi da volimo Njegove poslanike i odabrane ljude. Vrhunac takve ljubavi je Božije Biće; kako su onda sretni oni koji su doživjeli vrijeme onih koji su bili poslani od Boga. Preci nekih od nas su doživjeli vrijeme obećanog Mesije a.s. i izrazili svoju ljubav i predanost direktno njemu i zauzvrat primili njegovu naklonost i ljubav. Kako su oni bili blagoslovljeni da uživaju fizičku prisutnost Obećanog Mesije a.s. Slijedeće su najvažniji događaji ovih blagoslovljenih predaka.

Hazreti Wali Daad Khan r.a. bio je Rajput rase i pripadao je Narowal oblasti. Imao je sreću da dadne zavjet bai’ata na ruci Obećanog Mesije a.s. u vrijeme đelse 1907. godine. On je stigao u Kadian radi bai’ata i vidio ogroman skup okupljen na ulici odakle su očekivali da će Obećani Mesija a.s ići do Mubarak džamije. Kao novopridošli, on je stajao u narednoj ulici i učio dove da Obećani Mesija a.s. umjesto tom ulicom prođe ovuda gdje je on stajao, tako da ima priliku da se s njim rukuje. Ovo se dogodilo i kad je prvi put pogledao Obećanog Mesiju a.s. osjećao je kao da je sunce izbilo iza oblaka.

Hazreti Madad Khan sahib r.a. bio je inspektor Baitul Maal u Kadianu i pripadao je oblasti Kašmir. On je svoj zavjet bai’ata dao 1896. godine. On je dobio posao u vojsci i želio je da ode u Kadian prije nego počne raditi. Imao je ogromnu želju da vidi Obećanog Mesiju a.s., jer je osjećao da, kad počne raditi, možda neće imati priliku za to. Kad je prvi put vidio blagoslovljeno lice obećanog Mesije a.s. osjećao je da ne želi napustiti Kadian čak kad bi mu dali cijeli Kašmir. Mislio je da, čak kad bi mu dali ogromnu plaću, ne bi vidio duhovno blistavo lice Obećanog Mesije a.s. Napustio je ideju povratka kući i mislio je da će, ako umre, Obećani Mesija a.s. će mu klanjati dženazu i to će biti njegovo ispunjenje. On je svaki dan pisao Obećanom Mesiji a.s. da uči dove za njega i pitao se da to možda ne bude dodijavanje. No, Obećani Mesija a.s. mu je rekao da je to bila dobra praksa i da je bio vrlo zadovoljan s njim. Hazreti Master Muhammed Sohail sahib r.a. bio je iz Kamal Dera Sindh oblasti. Božijom milošću on je dao zavjet bai’ata 1905. godine na blagoslovljenoj ruci Obećanog Mesije a.s. U ovo doba je Mubarek džamija bila izizetno mala i on bi sjedio pored Obećanog Mesije a.s. i mahao lepezom da ublaži ljetnu vrelinu. Jedanput je Maulvi Muhammed Ali sahib htio nešto reći Obećanom Mesiji a.s. i zato je želio sjesti pored njega. Pošto nije bilo mjesta za njega da sjedne pored Obećanog Mesije a.s. on je pokretom pokazao Master Sohai sahibu da se pomakne. Međutim, Obećani Mesija a.s. je od njega tražio da se ne miče i Maulvi Muhammed Ali je svoj prijedlog dao stojeći. Kasnije se Master Sohai sahib osjećao radosnim zbog činjenice da je on bio skromna osoba u poređenju sa učenim Maulvi Muhammed Alijem, no, Božiji poslanik ih je obojicu tretirao jednako. Čaudhry Abdul Hakeem sahib r.a. bio je iz Gujaranvala oblasti. Po porijeklu je pripadao Ahle hadis zajednici. On je upoznao jednog Ahmadi muslimana koji mu je dao literaturu da čita; uživao je u čitanju novina Al Hakm i dobio je jaku želju da posjeti Kadian. Uprkos toga što su ga hodže podbadale, on se pripremao da putuje u Kadian. Njegova sredstva su bila skučena i putovanje je bilo teško; kupio je voznu kartu koja nije bila za cijelo putovanje ali mu je osoba koja je provjeravala karte dozvolila putovanje kao i kondukter koji je provjeravao karte na kraju putovanja. On je to vidio kao prvo čudo svog putovanja za koje je smatrao da ga je poduzeo radi dobre svrhe. Konačno je stigao u Kadian sa kolegom koji je bio sljedbenik Ahle hadis sekte. Kad je Obećani Mesija a.s. stigao u Mubarak džamiju njegov kolega mu je postavio neka pitanja. Obećani Mesija a.s. je počeo odgovarati. Čovjek je bio zadovoljan i želio je dati zavjet bai’ata ali mu je Obećani Mesija a.s. rekao da prvo treba u potpunosti biti zadovoljan. Jedan ashab Obećanog Mesije a.s. je prokomentarisao da su bili objavljeni odgovori na sva pitanja ali da ljudi izvan zajednice i dalje pitanjima uznemiravaju Obećanog Mesiju a.s.

Obećani Mesija a.s. je rekao da je on taj koji je dao odgovor, zašto su onda drugi uznemireni. Hakeem sahib kaže da je uveče kad je dao zavjet bai’ata otišao da vidi hazreti Maulana Hakeem Nur-ud-Din sahiba r.a. koji je sjedio na malom okviru kreveta na vrhu krova i odgovorio na mnoga njegova pitanja; jedno od njih je bilo posebnog značaja. Rekao je da klevetnici kažu kako je on došao u Kadian iz ovosvjetskih razloga, iako je čak njegov krevet bio malen za njega. Međutim, rekao je, kako je spoznao Boga dajući zavjet bai’ata Obećanog Mesije a.s.

Hamid Husein Khan sahib r.a. bio je iz Ali Garha i radio je u Meerutu gdje je upoznao jednog Ahmadi muslimana i koji mu je pokazao neke knjige. On je slušao govor Ahmadi učenjaka na temu smrti Isa a.s. i bio zanesen da upozna Obećanog Mesiju a.s. i tražio da ga obavijeste ako Obećani Mesija a.s. bude dolazio u posjetu bilo gdje blizu Meeruta. U 1904. godini dogodio se strašan zemljotres i govorili su da ga je Obećani Mesija a.s. pretskazao. Za to vrijeme Obećani Mesija a.s. je došao u posjetu Delhiju i Hamed sahib je otišao da ga vidi. Stigao je do kuće gdje je Obećani Mesija a.s. boravio i  tamo zatekao mnogo okupljenih ljudi. Obećani Mesija a.s. je stajao na gornjem spratu i kad je došao niz stepenice, Hamid sahib ga nije odmah vidio jer je sjedio leđima okrenut prema stepenicama. Obećani Mesija a.s. je tiho došao i krajnje ležerno sjeo pored njega. Kako ga on nije prepoznao, kad mu je bilo rečeno ko je upravo stigao, Hamid sahib je postao nervozan i ustao je. Obećani Mesija a.s. je tražio od njega da sjedne. Svi su bili obviješteni o njegovom dolasku i nastalo je uzbuđenje. Klanjali su namaz i onda je Obećani Mesija a.s. rekao da svi koji žele da daju zavjet bai’ata dođu naprijed. Mnogi su to uradili a Hamid sahib je ostao otraga. Obećani Mesija a.s. je objasnio da svi koji ne mogu rukom doseći do njega trebaju staviti svoju ruku na osobu ispred sebe. Hamid sahib u to vrijeme nije namjeravao dati zavjet bai’ata. Međutim, kad je započeo proces davanja bai’ata, njegova ruka se sama ispružila i spustila se na leđa osobe ispred njega. Kad je Obećani Mesija a.s. proučio (Arapsku) dovu: ‘Moj Gospodaru, ja sam zaista zgriješio svoju dušu…’ svi su to ponovili kao i urdu prijevod dove. U toku ponavljanja na urdu jeziku, Hamid sahib je doživio snažnu poniznost. Sjećajući se svojih grijeha, toliko je plakao da se onesvjestio. Obećani Mesija a.s. je od nekoga tražio da donese malo vode, proučio neku dovu na vodu i poprskao je na Hamid sahiba. Dok je bio u nesvjesti, Hamid sahib je vidio stupove svjetla različitih boja kako dosežu u nebo.

Hazreti Mistri Allah Ditta sahib r.a. bio je iz Gurdaspur oblasti. On je dao zavjet bai’ata 1894. godine i također se sreo sa Obećanim Mesijom a.s. On je imao osnovno znanje o Kur’anu i njegov učitelj mu je rekao da dadne zavjet bai’ata Imamu Mehdiju i zato je on to i učinio. Često je čuo da je Obećani Mesija a.s. kaže: ‘Naša misija je istinita i inša Allah nikada neće oslabiti.’

Hazreti Meeran Bakš sahib r.a. bio je iz Gujaranvala oblasti. On je dao svoj zavjet bai’ata ili 1897. ili 1898. godine i njegov otac ga se odrekao radi toga. On je uzeo u zakup radnju i živio na vrlo skromnim sredstvima. Bila mu je želja da sašije odijelo za Obećanog Mesiju a.s. i uspio je da ga sašije. Skupio je novaca da otputuje u Kadian. Bio je petak i želio je da njegov poklon stigne do Obećanog Mesije a.s. tog dana. Neko ga je odveo Obećanom Mesiji a.s. koji je odmah probao odjeću. Jakna je bila malo tijesna tako da ju je Bakš sahib odnio do krojača u blizini, pozajmio je šivaću mašinu i popravio jaknu, ali ona ipak nije bila ispravne veličine. No, Obećani Mesija a.s. ju je ipak obukao.

Hazreti Master Khalilul Rahman sahib r.a. bio je iz države Jummu. Na đelsi 1907. godine kad je Obećani Mesija a.s. stogao u Aksa džamiju, koja je već bila puna. Prostrte su još neke serdžade gdje god je bilo mjesta i kao rezultat toga je Master sahib mogao klanjati namaz vrlo blizu Obećanog Mesije a.s. Master sahib prenosi da nije slušao ni jedan od govora prije završnog govora Obećanog Mesije a.s. jer je bio izgubljen gledajući u njegovo blagoslovljeno lice i bio savladan emocijama. Cijelo vrijeme je jecao i kasnije je shvatio da je to bilo iz razloga što više neće imati priliku da ponovo vidi ovo blagoslovljeno lice. Kad je Obećani Mesija a.s. došao na govornicu dao je krajnje izvanredno izlaganje o Suri Al Fatiha.

Prekidajući govor Huzur je rekao da je zbog snijega bila velika gužva na putu do džamije i da je zato bio zastoj iako je krenuo ranije, te da će zbog toga uzeti dodatno vrijeme za današnju hudbu. Hazreti Ghulam Rasool sahib r.a. pripadao je Pasroor oblasti. On je dao zavjet bai’ata ili 1902. ili 1903. godine. On prenosi da bi poslije magrib (akšam) namaza masirao noge Obećanom Mesiji a.s. i  on mu nije branio. On kaže da, kad je vidio lice Obećanog Mesije a.s. sve sumnje koje su hodže iznosile bile raspršene. On je čuo da će lice Obećanog Mesije biti svijetlo kao zvijezda i on je uvidio da je blagoslovljeno lice Obećanog Mesije a.s. bilo upravo takvo.

Hazreti Rahmat Ullah sahib Ahmadi r.a. bio je iz Ludihana oblasti. Obećani Mesija a.s. boravio je u Ludihani nekoliko mjeseci kad je Rahmat Ullah sahib bio student i uvidio je da je lice Obećanog Mesije a.s. bilo puno duhovnog svjetla ali su ga hodže filovale sumnjama. Bila mu je data knjiga Obećanog Mesije a.s. ‘Izala Auham’ da pročita. On je jecao dok ju je čitao i pitao se zašto su hodže napustile ono što je u Kur’anu. On se dopisivao sa hodžama i tražio od njih da opovrgnu dokaz i zdravo zaključivanje Obećanog Mesije a.s. u pogledu smrti Isa a.s. U povrat je čuo da ne treba da sa ‘Mirza sahibom i njegovim sljedbenicima’ diskutuje o smrti Isa a.s.; da imaju ajeti Kur’ana o ovom pitanju ali da je to sporno pitanje o kojem postoje različita mišljenja. Bilo mu je rečeno da treba raspravljati o tome kako je ‘Mirza sahib’ bio Mesija. Kad im je on dao odgovor, oni su rekli da je pao pod njihov utjecaj. Rahmat Ullah sahib je u snu vidio Časnog Poslanika s.a.v.s. i bio tako nadahnut da je napisao pismo bai’ata. Kasnije je imao priliku da lično upozna Obećanog Mesiju a.s. i sreo se s njim u nekoliko prilika.

Maulvi Fatah Ali sahib r.a. bio je iz Jhelum oblasti. On je dao zavjet bai’ata skupa sa svojom porodicom 1904. godine i svake godine je sa svojom porodicom posjećivao Obećanog Mesiju a.s. i imao dobrotvornost od njegovog pobožnog govora. U toku putovanja u Kadian žene iz njegove porodice rekle su da, pošto putuju prilično daleko, nisu mogle ponijeti svoju posteljinu sa sobom. Obećani Mesija a.s. je uredio da za njih bude obezbjeđena posteljina. Maulvi sahibov mlađi sin je lijepo recitovao strofe iz poema Obećanog Mesije a.s. i on je bio krajnje srdačan prema dječaku. Jedanput se Obećani Mesija a.s. odmarao kad je dječak otišao k njemu da nešto kaže i uklonio mu jorgan s lica da bi govorio s njim. Obećanom Mesiji a.s. to uopće nije smetalo i nježno je slušao dijete.

Hazreti Bahawal Šah sahib r.a. bio je iz Ambala. On prenosi da je od djetinjstva bio naklonjen religiji i tražio je nekoga da ga uputi. Jedanput je bio upleten u sudski postupak i otišao je u Kadian da traži dove. Sreo se sa Obećanim Mesijom a.s. u Mubarak džamiji gdje su bili prisutni mnogi njegovi ashabi. Obećani Mesija a.s. ga je pitao je li došao da dadne zavjet bai’ata ali je on rekao da nije, nego da je došao da traži dove. Pitali su ga je li se boji hodža na što je on odgovorio da se ne boji hodža i da mu je istinitost Obećanog Mesije a.s. postala očita gledajući na njegovo lice. Bio je prisutan još jedan čovjek koji je želio da dadne bai’at i oni su onda zajedno dali bai’at Obećanog Mesije a.s. i Bahawal sahib je osjećao snažnu privlačnost prema Obećanom Mesiji a.s. kao da je bio povučen užetom. Doživio je snažne emocije u toku svog davanja zavjeta bai’ata. Kasnije je osjećao tako ogromnu ljubav prema Obećanom Mesiji a.s. i Kadianu da nije želio da se vrati kući. Njegovo stanje se potpuno promijenilo poslije bai’ata i dan i noć osjećao je žarku ljubav prema Bogu. Jednog dana je osjećao kao da je bio očišćen i da duhovno svjetlo teče kroz njegovo srce. Osjećao je duhovni zanos. On prenosi da ovo nije bilo njegovo stanje nego stanje Obećanog Mesije a.s. Rekao je kako je Allah učinio da ovaj sudski proces bude povod dolaska Obećanom Mesiji a.s.

Huzur je naveo još jedan događaj koji nadahnjuje vjeru o hazreti Madad Khan sahibu r.a.

U zaključku Huzur je rekao da je prije također iznio događaje o ovim precima da pogotovu oni čijim su porodicama pripadali ovi preci trebaju voditi računa o njihovoj ogromnoj usluzi za nas. Možda danas mnogi ne bi imali hrabrosti prihvatiti Obećanog Mesiju a.s. Mi trebamo činiti dove za svoje pretke i također za postojanost svoje vjere. Trebamo nastojati i ići stopama naših predaka. Neki od njih su možda imali skromno obrazovanje ali su se duhovno zadovoljili (zasitili) i bili istinski i revni zaljubljenici Božiji. Njihov uzor ljubavi i iskrenosti treba čuvati živim u budućim generacijama. Da nas Allah osposobi da održimo ove uzore radi Njega.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp