U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Revna ljubav ashaba prema Obećanom Mesiji a.s.

Kratki sadržaj

U svojoj hutbi petkom hazeti Halifatul Mesih V a.t.b.a. iznio je predanja nekih ashaba Obećanog Mesije a.s. koja ističu njihovu revnu ljubav prema njemu. U svom desetom uvjetu bai’ata Obećani Mesija a.s. je rekao da je neophodno da veza bratstva i predanosti s njim moraju nadići sve druge svjetske veze. To je neophodno zato zato što je u ovom dobu jedini on istinski i revni poklonik Časnog Poslanika s.a.v.s. koji je, u skladu s predskazanjem Časnog Poslanika s.a.v.s. vratio vjeru natrag od udaljenih zvijezda, uklonio štetne novotarije u vjeri i ponovo predstavio čisto učenje islama.  On je tako utvrdio isitnski položaj Časnog Poslanika s.a.v.s. i povezao čovjeka s Bogom. Obećani Mesija a.s. je rekao: ‘Ja znam iz svog stvarnog i potpunog znaja da bilo koji čovjek ne može steći Božiju blizinu bez slijeđenje Časnog Poslanika s.a.v.s. niti može primiti savršeno duhovno znanje.’ Njegova potpuna predanost i savršena potčinjenost Časnom Poslaniku s.a.v.s. postali su povod blizine Bogu. Zauzvrat je Bog takođe smatrao neophodnim da bude održavana veza bratstva i predanosti s njim. Obećani Mesija a.s. je rekao kad čovjek voli Boga u istinskom smislu, Bog također voli tu osobu. Za tu osobu bude rašireno prihvatanje na Zemlji i u hiljade srca bude  stavljena ljubav prema njemu i bude mu poklonjena moć privlačnosti. Njemu je dato svjetlo koje uvijek ostaje s njim. Hazreti Jar sahib r.a. prenosi kako je zbog svoje duboke predane ljubavi prema Obećanom Mesiji a.s. preselio u Kadian i započeo posao stolara. Međutim, njegova ušteđevina je ubrzo bila potrošena i da bi obezbjedio srestva za život počeo je prodavati svježe napravljenu halvu. Postavio je sto direktno pod kućom Obećanog Mesije a.s. Čuvši njegovo oglašavanje robe hazreti Amma Džan r.a. se glasno čudila nad novim zanimanjem koje je izabrao i izrazila mišljenje o tome koje bi druge poslove mogao uzeti i Obećani Mesija a.s. je objasnio ograničenja koja je Jar sahib imao. Za to vrijeme Jar sahib je pod kućom čuo njihov razgovor. Kasnije mu je Obećani Mesija a.s. dao da napravi 20 dijelova za okvire kreveta od bilo kojeg matrijala koji je imao na raspolaganju. Hazreti Malik Khan sahib r.a. prenosi kako je otišao u Kadian sa Sahibzadom Abdul Latifom šehidom r.a. i možda narednog dana poslije stizanja je dao zavjet bai’ata. To se dogodilo poslije zuhr (podne) namaza i prvo je Sahibzada šehid ispružio svoju ruku i stavio je na ruku Obećanog Mesije a.s. a onda je Malik sahibova ruka bila druga. Kasnije su par dana proveli u Kadianu kad mu je Sahibzada šehid rekao da se vrati kući jer se plaši da će mu upravljači Khosta izazvati teškoće. Malik sahib kaže kako je Sahibzada šehid govorio da samo s Božijom milošću, on nije sreo većeg učenjaka od sebe i ako ga sretne da će poljubiti njegove stope. Malik sahib kaže da je poslije davanja zavjeta bai’ata vidio svojim očima Sahibzadu šehida da ljubi blagoslovljene  stope Obećanog Mesije a.s. Hazreti maulvi Sakandar sahib r.a. prenosi da je u toku jedne posjete u Kadian prije nego što je tamo preselio, otišao s Obećanim Mesijom a.s. u jutarnju šetnju. Sjeća se da je Obećani Mesija a.s. govorio kako će oni koji ne mogu napustiti male stvari čije napuštanje neće nikoga naljutiti – kao što su pušenje duhana ili druge ovisnosti, moći napustiti veće stvari koje će učiniti da se njihovi bliski i dragi okrenu protiv njih. Maulvi sahib piše da je u to vrijeme pušio huku ali je odmah riješio da to napusti. Ljubav i predanost prema Obećanom Mesiji a.s. su učinili za njega mogućim da to napusti. Hazreti Shukr Elahi Ahmadi r.a. prenosi o vremenu kad je imao dvnaest ili trinaest godina i uopće nije bio upoznat o religiji. Obećani Mesija a.s. je dolazio da prisustvuje sudskom procesu u obližnjem mjestu gdje je bila njegova škola. On ne bi odlazio u školu nego bi išao da gleda blagoslovljeno lice Obećanog Mesije a.s. Bio je zadivljen gledajući kako jedan ashab, koji je imao veliki ventilator u ruci i hladi je Obećanog Mesiju a.s. mašući s tim s velikom energijom kao da je priključen na struju. Kao dijete se čudio neobičnom načinu na koji su ashabi predano jednom rukom hladili Obećanog Mesiju a.s.  On piše da sada shvata da je to bila revna ljubav prema Obećanom Mesiji a.s. zbog koje su ga ashabi služili onako kako su ga služili. Hazreti Madad Khan sahib r.a. prenosi da je tek bio primljen na dužnost u vojsci i da mu je velika želja bila da posjeti Kadian prije nego što počne raditi i da dadne zavjet bai’ata svojom rukom, pošto je prije dao bai’at preko pisma. Bojao se ako ode zbog zaposlenja možda neće imati priliku da vidi Obećanog Mesiju a.s. Nakon što je stigao u Kadian kad je vidio blagoslovljeno lice Obećanog Mesije a.s. trenutno je osjećao da čak i da mu daju cijeli Kašmir on ne bi napustio Kadian. Vidjevši ovo blagoslovljeno lice za njega je postalo vrlo teško napustiti Kadian. On je zaboravio sve drugo i osjećao da mu ‘napolju’ dadnu platu čak od hiljadu rupija a da ne vidi ovo svjetlo lice, to ne bi bilo vrijedno.  Mislio je ako umre to je u Kadianu, Obećani Mesija a.s. će klanjati njegovu dženazu i on će ostvariti svoj cilj.  On je svaki dan ostavljao kovertu s pismom za Obećanog Mesiju a.s. ali nije bio siguran da li radi ispravnu stvar. Jedan dan je Obećani Mesija a.s. odgovorio i rekao da je dobra ideja da što ga redovno podsjeća o dovama. Također je napisao da redovno čini dove za Khan sahiba i da će tako činiti i u buduće. Hazreti Muhammed Ismail sahib r.a. prenosi da mu je bilo dvadset godina kad je Obećani Mesija a..s došao u Gurdaspur radi saslušanja na sudskom procesu. Ismail sahib je otišao tamo i vidio da je Obećani Mesija a.s. stigao i da je njegov otac bio među ljudima oko njega. Ismail sahib je počeo hladiti Obećanog Mesiju a.s. s ventilatorom. Obećani Mesija a.s. se nasmijao na Ismail sahibovog oca i rekao: ‘Mian Ismail takođe sudjeluje u sevapu.’ Ismail sahib prenosi da se svaki put kad navede ovaj događaj osjeća zadovoljnim. Hazreti Sheikh Asghar sahib r.a. piše da je općenito kad je išao da posjeti svoje prijatelje tražio odobrenje da napusti Kadian i Obećani Mesija a.s. ih je savjetovao da često posjećuju Kadian. Drugi put, kad je osjećao da ljudi mogu ostati duže, tražio je od njih da ostanu još nekoliko dana. Svaki posjetilac bi napuštao Kadian nakon traženja odobrenja da ide i nakon što se rukuje sa Obećani Mesijom a.s. Ponekad bi vrijeme za rukovanje došlo kasno i postojala je mogućnost da propuste voz, ali je mnogo puta voz kasnio. Asghar sahib prenosi da se ovo dogodilo s njim također. No, oni su onda žurili i čak trčali do vozne stanice da dođu na vrijeme ali bi saznali da zapravo voz kasni. Hazreti master Nazir Hussein sahib r.a. piše da mu je bila navika kad god je imao priliku da bude u blagoslovljenom društvu Obećanog Mesije a.s. on bi sa sobom imao bilježnicu i olovku i zapisivao bi stvari po kojima treba postupati i druge korisne stvari. Hazreti Ditta sahib r.a. prenosi da je 1901. ili 1902. Navab sahib došao hazreti maulani Nur ud dinu r.a. radi liječenja sa nekolko svojih radnika. Za to vrijeme su dobili vijesti da će vladi predstavnik doći da posjeti njihovu oblast. Navab sahibova želja je bila da sa sobom u povratku kući povede hazreti maulan Nur ud din sahiba r.a. ali mu je hazreti maulana Nur ud din sahib r.a. rekao da njegov život nije bio njegov, da on ima gazdu kojeg treba pitati. Navab shibovi radnici su otišli i pitali Obećanog Meisju a.s. koji je rekao da nema sumnje ako bi ‘Maulvi Nur ud din sahiba’ stavio u vatru on bi to prihvatio i ako bi ga stavio pod vodu on bi to prihvatio, ali on je jako potreban u Kadianu gdje liječi siromašne ljude i ako navab sahib treba liječenje da treba produžiti boravak ovdje. Hazreti maulana Nur ud idn sahib r.a. je bio izuzetno sretan kad je čuo šta je Obećani Mesija a.s. rekao o njemu. Rekao je da je bio toliko sretan da nije mogao govoriti da je njegov učitelj misli o njemu ovako. Hazreti Master Wadaway Khan sahib r.a. prenosi da mu je bilo rečeno kako je jedanput u Kadianu Obećani Mesija a.s. pokazao na hazreti maulana Nur ud idn sahiba r.a.a i rekao: ‘Ova osoba je moj istinski revni predanik.’ Hazreti Master Maula Baksh sahib r.a. prenosi da je jedanput došao u posjetu Kadianu u vrijeme godišnjeg odmora. Kad je trebao otići nije želio da ode, sjeo je na livadu i plakao. Onda se vratio u Kadian i ostao do zadnjeg dana odmora i onda otišao. Hazreti maulvi Mohib sahib r.a. prenosi da je otišao u Kadian sa svojim ocem 1899. Čim je nosiljka stala ispred kuće za goste njegov otac je iskočio iz nosiljke i otišao unutra. O prtljagu se pobrinuo hafiz Hamid Ali sahib koji se pojavio iz zgrade. Narednog dana su njegov otac i on otišli do kuće Obećanog Mesije a.s. poslije fadžr (sabah) namaza. Obećani Mesija a.s. je lično otvorio vrata. On je sjeo na divan okružen knjigma. Mohib sahibov otac i Obećani Mesija a.s. su nadugo razgovarali.  Otac je rekao da je sa sobom doveo Mohib sahiba radi bai’ata. Obećani Mesija a.s. je odgovorio da je njegov bai’at dobar kao da ga je i dao jer bai’at oca vrijedi i za maloljetnu djecu ali je otac rekao da želi da on lično dadne zavjet bai’ata tako da može biti uključen u dove. Mohib sahib prenosi da je dao zvajet bai’ata poslije magrib namaz i onda je shvatio zašto je njegov otac iskočio iz nosiljke kad su stigli. Zaista je to bilo radi njegove revne ljubavi prema Obećanom Mesiji a.s. koja ga je na to natjerala. Hazreti hadži Musa sahib r.a. prenosi da je jednom njegov četverogodišnji sin insistirao cijelu noć da želi zagrliti Obećanog Mesiju a.s. Njegova ustrajnost je bila takva da ga  narednog jutra Musa sahib s malim dječakom otputovao vozom u Kadian. Kad su stigli tamo poslana je poruka Obećanom Mesiji a.s. da je dijete željelo da ga zagrli. Kad se Obećani Mesija a.s. pojavio, dijete je obgrlilo njegove noge i reklo – u lokalnom narječju da je sada utješen. Hazreti Abdul Ghafar sahib r.a. prenosi kako je jedanput kad je bio na klinici hazreti maulana Nur ud din sahiba sa svojim ocem, vidio da Obećani Mesija a.s. izlazi napolje u Ahmadija nošnji. On je rekao svom ocu da je Obećani Mesija a.s. tamo. Otac mu je rekao da tiho govori da se ne bi okupio skup ljudi i oni neće imati priliku da budu blizu Obećanog Mesije a.s. i da ga slušaju. Otišli do njega i rukovali se s njim. Obećani Mesija a.s. je tražio od Ghafar sahibovog oca da mu nešto detaljno kaže o Amristru. Njegov otac je rekao Obećanom Mesiji a.s. da su ljudi skloni da prekidaju i upadaju sa svojim govorom ali je Obećani Mesija a.s. rekao da će danas samo govoriti Ghafar sahibov otac. Kako su išli neko je rekao Ghafar sahibovom ocu da prestane govoriti ali je Obećani Mesija a.s. rekao: ‘Danas će samo Ghulam Rasool govoriti i niko drugi.’ Hazreti Sheikh Zainul Abideen sahib r.a. prenosi kako se njegov brat koje je bio učenik osmog razreda razbolio. Kad je izgubljena svaka nada u njegov oporavak porodica ga je odvela u Kadian. Obećani Mesija a.s. je primio objavu da će klanjati dječiju dženazu i on je mislio da će to biti jedno od njegove djece. Dok je Zainul Abideen sahobov brat bio u Kadianu, Obećani Mesija a.s. je primio drugu objavu da dječak neće preživjeti i da ga treba odvesti natrag. Napravlejni su aranžmani da ga vrate kući ali je on odbio da ide i rekao je da želi biti blizu Obećanog Mesije a.s. Kad je Obećanom Mesiji a..s rečeno o ovome, on se nasmijao i rekao da je to u redu, da može ostati, ali je obavijestio porodicu da će dječak umrijeti dok bude hodao okolo. Jedno veče je dječak došao kući i rekao svojoj majci da će se lampa uskoro ugasiti. Negova ga je majka zagrlila i on je umro u zagrljaju svoje majke. Obećani Mesija a.s. je klanjao dženazu namaz koja je trajala toliko dugo da su se ljudi osjećali izmorenim. Hazreti Mian Abdur Razzak sahib r.a. prenosi kako se, kad je Obećani Mesija a.s. jednom posjetio Džehlum da prisustvuje popularnom sudskom procesu, okupilo mnoštvo ljudi da ga vide i kako su svi žarko željeli da ga bar nakratko vide. Policija i skup su na kraju smireni. Mian sahib prenosi da je njihova glavna briga bila da Obećani Mesija a.s. bezbjedno stigne do mjesta boravka. Hazreti Mian Wazir Muhammed Khan sahib r.a. prenosi kad je prvi put ugledao lice Obećanog Mesije a.s. da su negova čula su bila paralisana. Klanjao je džumu namaz blizu Obećanog Mesije a.s. i primijetio da ga je Obećani Mesija a.s. pažljivo pogledao. Ovo ga je toliko dirnulo da se tokom namaza jako rasplakao kao i poslije. Hazreti dr. Ghulam Ghaus sahib r.a. piše da je Mir Mehdi Hussein prenio kako je jedanput bio poslan iz Kadiana u Amritsar da donese neku rižu. Na putu natrag dok je bio na vozu, pogledao je kroz prozor i vjerar mu je odnio kapu s glave. Kad se vratio Mir Nasir Navab sahib ga je pitao je li ga neko pretukao pa mu je glava nepokrivena. On je rekao da mu je vjetar odnio kapu. Mir Nasir Navab sahib je ovo prenio Obećanom Mesiji a.s. koji je rekao da će mu on dati kapu.  Mir Mehdi sahib to nije tražio i kupio je sebi običnu kapu. Oko šest mjeseci kasnije Obećani Mesija a.s. mu je dao kapu skupa sa vrlo finim vunenim mantilom i cipelama. On je uzeo mantil i kapu a cipele je do svom ocu. Na putu kući neko mu je rekao da mu je kapa izgledala malo iznosana i da će mu dati  novu kapu iz Amritsara. Mir Mehdi sahib je odgovorio da se takva kapa kakvu je on imao na glavi ne može naći ni na nebesima ni na zemlji zato što je ona dvije godine bila na glavi Obećanog Mesije a.s. Hazreti maulvi Aziz Din sahib r.a. prenosi kako je sreo Obećang Mesiju a.s. oko šezdeset ili sedadeset puta. On kaže da je svaki put kad bi ga sreo skidao mu je turban s glave i trljao glavu Obećanog Mesije a.s. sa objema rukama i dokle god on ne bi stao Obećani Mesija a.s. nikada nije sklonio njegove ruke. Aziz sahib je napisao da kao rezultat toga nikada nije bio bolestan iako je imao 81 godinu. Hazreti Šeikh Muhammed Ismail sahib r.a. prenosi kad bi Obećani Mesija a.s. poslije namaza ostao u džamiji Mesdžid Mubarak svi su bili sretni. Oni su željno očekivali da slušaju stvari duhovnog znanja koje će ukloniti hrđu njihovih srca. On prenosi kako su željno i sa zanimanjem gledali na blagoslovljeno lice svog dragog učitelja tako da bi dobro razumjeli ono što je govorio. Nikada se nisu umarali slušajući ga i Obećani Mesija a.s. ih nikada nije zaistavljao od toga da pitaju. Hazreti Chiragh Bibi sahiba r.a. bila je kćerka jednog od učenika Sahibzade Abdul Latifa šehida. Badr ud din Ahmad sahib piše o njoj kako je navela da je jednaput Obećani Mesija a.s. bio napolju radi šetnje u bašči i ona je kao dijete išla za njim unaokolo. Iz ljubavi prema Obećanom Mesiji a.s. ona je stavljala svoje stope tačno u trag njegovih stopa. Ona prenosi da je znala da je u tome blagoslov. Čuvši  zvuk njenih stopa Obećani Mesija a.s. se okrenuo i pogledao je i onda usporio hod. Hazreti Muhammed Zahoor ud din sahib r.a. prenosi da je tri ili četiri mjeseca poslije povratka iz Kadiana čuo vijesti da je Obećani Mesija a..s. umro u Lahoru. On piše da je njegov punac bio pored njega u velikoj žalosti. Otišli su na stanicu i tražili da pošalju telegram u Lahor da utvrde da li su ove vijesti tačne ili ne. Vidjevši ih ožalošćenim, mnogi neahmadi su im se rugali i ismijavali ih. On prenosi da je ovaj događaj bio izuzetno tužan za njih. Kad je hazreti Halifatul Mesih I r.a. bio izabran oni su poslali pisma svog bai’ata i kasnije su prisustvovali đelsa salani. Mjesto na kojem je nekada sjedio Obećani Mesija a.s. izgledalo je prazno i ovo ih je rastužilo. Na đelsi je Mian Mahmood r.a. održao govor u kojem je rekao da su suze koje su Israilićani prolili zbog tlačenja od strane faraona postale rijeka koja je potopila faraona. Zbog ovog govora su se svi osjećali  sretnim. Iza toga je slijedio govor hazreti Halifatul Mesiha I r.a. i prije nego što je održao svoj govor rekao je da je Mian Mahmood govorio na temu koja njemu čak nije ni pala na pamet. Hazreti Sheikh Muhammed Ismaili r.a. prenosi dok osoba klanja namaz u džamiji Mesdžid Mubarak bude duhovno dirnuta ljubavlju i strahom od Boga i on kaže da ga lišenost ‘Božijeg svjetla’ (Obećanog Mesije) ispunjava tugom i da, sjećajući se njegovog blagoslovljenog društva, njegovo srce osjeća bol. Čovjek zaboravi sve svoje probleme samo gledajući na ‘Božije svjetlo’ i dok su u njegovom društvu izgledalo je kao da su bili u Džennetu. On prenosi da su tako bili ispunjeni ljubavlju prema Obećanom Mesiji a.s. da su kao najmlađi poslije klanjanja jednog namaza željno očekivali naredni namaz i nadali se da će dobiti mjesto s njegove lijeve strane u toku namaza i moći biti blizu njega. Ličnost Obećanog Mesije a.s. bila je tako blagoslovljena da su oni bili nemarni o ostatku svijeta. On im je pokazao Božiji prag. Hazreti Halifatul Mesih je molio Allha da i mi budemo u stanju da ispunimo dužnosti bai’ata i nastavimo jačati svoju vezu ljubavi i predanosti s Obećanim Mesijom a.s. tako da budemo potpuno pokorni Časnom Poslnaiku s.a.v.s. i tako steknemo Božiju ljubav. Hazreti halifatul Mesih  je najavio da će klanjati dženazu namaz u odsustvu  za dvije poštovane gospođe iz Kadiana. Rashida Begum sahiba imala je 85 godina, bila je žena derviša Kadiana i kći ashaba Obećanog Mesije a.s. Šest godina je služila kao predsjednica Leđna ženske organizacije u Indiji, iza sebe ostavlja tri sina, jedan je umro. Nazar un Nisa sahiba je imala 75 godina i bila je musi. Ona iza sebe ostavlja tri sina koji su svi posvetili život služenju islamu. Da Allah uzdigne položaj umrlih i osposobi njihovu djecu da idu njihovim stopama.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp