U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Atributi Iskrenih Ahmadi Muslimana

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehadeta, Euze i Sure El-Fatiha Hazreti Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač) je rekao:

Ako smo rođeni Ahmadi ili da prihvatimo doktrinu (učenje) Ahmadijjata nije dovoljno da budemo Ahmadi. Uistinu da prihvatimo Obećanog Mesiju a.s je prvi korak prema Ahmadijjatu, kako god, da bi praktično postali Ahmadi, podmorajuće je da učinimo napore da praktikujemo sve što je očekivano od Ahmadi; sa punom posvećenosti i istrajnosti. Drugačije je samo verbalizam. Obećani Mesija a.s je rekao: “Kad uzmemo bai’at (zakletvu) znači da damo svoj život Uzvišenom Allahu.”  Iako ova stvar nije beznačajna, kad prodamo svoje stvari nekome mi na njih nemamo nikakvo pravo. Ovako isto nemamo ništa sa svojim životom poslije bai’ata. Obećani Mesija a.s kaže: “ Da bi postigli ovakvo stanje i razmišljanje, osoba koja uzme Bai’at mora prvo da usvoji blagost i poniznost i  da se udalje od njihovog ega i sebičnosti.” Ovo su riječi Obećanog Mesije a.s “ da osoba mora da se udalji od ega i sebičnosti.”

Hazur kaže moja posjeta  nije bila važna jednom džematskom službeniku, on nije došao da klanja Namaz u džamiji, zbog toga što nije u dobrim odnosima sa drugim službenikom u džematu.

Ovo je najveći ego, da uzalud što je uzeo zakletvu lojalnosti Hilafetu, nije dao poštovanje velikom statusu Hilafeta, zbog toga što nije došao da klanja svoj namaz iza Halife vremena. Kad uzmemo Bai’at osoba mora da se odrekne svog ega i sebičnosti, jedino tad će ta osoba da ima duhovni napredak. Bai’at koji nije potpun i ako je osoba uobražena od tog Bai’ata nema ništa.

Hazur kaže oni službenici Džemata koji tvrde da su Ahmadi, su me poselamili sa poštovanjem i ali nisu pokazali praktični primjer visokom statusu Halife zbog svojih ne suglasica; toliko daleko da nisu došli u džamiju a kalnjaju Namaz iza svog Halife. Zašto oni idu u džamiju? Radi Uzvišeni Allah ili službenika džemata. Nema smisla da budete Ahmadi ako se ovako ponašate. Onda” prodati svoj zivot” znači da osoba mora da usvoji poniznost i blagost i da odbaci sebičnost.

Osoba treba da nastoji da dostigne stanje, gdje njegova ličnost je osvojena i svako djelo je prema naređenjima Uzvišenog Allah. Kad postignemo ovo stanje, onda nije moguće da Uzvišeni Allah uništi ovakvu dušu. Kad predate svoj život Allahu  dž. š On ga čuva i štiti u svakom pogledu.

Obećani Mesija a.s govori:” ako su vaša djela na suprotno vašoj zakletvi u vrijeme Bai’ata onda postoji veliko nepodudaranje u vašim riječima. Ako se držite daleko od Boga, onda zauzvrat i on će da se drži dalje od vas… Zato preispitajte svoju vjeru i vaša djela i razmotrite da li ste postigli trensformaciju koja će vam pomoći da vaše srce postane utjelovljenje Božijeg prijestola, od kojeg vi možete da dobijete zaštitu.”

Obećani Mesija a.s onda govori:” Ja sam mnogo puta rekao mom džematu da se ne oslanjaju samo na ovaj Bai’at. Nećete postići spas dok ne dostignete istinsku svrhu Bai’ata.” On dalje govori:” Često sam vas savjetovao, da morate da očistite sebe na isti način kao ashabi Časnog Poslanika (savs). Zato, pogledajte u ovaj divni i čisti primjer transformacije ovih ashaba.” Oni su prešli preko mnogo godina neprijateljstva radi svoje vjere, sve su ostavili forme Širka. Kad uzmemo Bai’at, iskreni Ahmadi obećava da će da se drži što dalje od svake forme širka. Šta je otvoreni širk? Objašnjavajući ovo Obećani Mesija a.s govori:” obožavanje ovosvjetskih koristi, i duboko cjenjenje ovosvjetskih bogova su također širk. Šta znači ovosvjetski bogovi? Ovo su ovosvjetske koristi, zbog koje osoba zapostavi naređenja vjere i Uzvišenog Allaha. Ako osoba odbaci vjersko naređenje da ispuni ovosvjetsku želju, on postaje krivac širka.”

Obećani Mesija a.s kaže:” Svaka stvar, riječ, ili djelo ako dobije važnost koja treba samo da se da Uzvišenom Allah, postaje idol prema Uzvišenom Allahu. Trebamo da zapamtimo da istinito Božije jedinstvo, ono što On želi od nas, i uz koje je naš spas povezan; jeste da držimo Allaha da bude čist od bilo kojeg širka, da li to bila forma idola, osobe, sunca, mjeseca, samog sebe, ili bilo kakvog plana i prevare. Dalje da ne smijemo da usporedimo nikoga da je moćan kao On, ili da prihvatimo nekoga da je naš obskrbljivač osim Allaha.” Ovo je fundamentalni princip Islama, koji je fundamentalni princip Ahmadijja istinskog Islama.

Hazur kaže neko mi je rekao da ljudi daju veliki status Hilafetu i Halifi vremena do te mjere da je stiglo širk. Treba da bude jasno da je Obećani Mesija a.s došao u poslušnosti Časnom Poslaniku (savs) radi toga da istrijebi širk sa ovog svijeta. Onda je nemoguće da ovaj istinski Hilafet bi mogao da ohrabri bilo kakav širk. Osnovni cilj Hilafeta je da istrijebi širk, i uspostavi Božije jedinstvo i da ispuni i završi misiju Obećanog Mesije a.s. Ako osoba formira ovo mišljenje kad vidi drugu osobu da se sretne sa Halifom sa velikim poštovanjem i časti, onda oni trebaju da razmisle da li oni razmišljaju loše o drugima. Kako god ako neko zaista stigne do tog stepena gdje daje drugima povoda za ovo, Bože sačuvaj, da diže Halifin status do širka. Onda ta osoba treba da radi istagfar i da bude pažljiva. Uistinu, dužnost Halife vremena je da uspostavi poštovanje i čast institucije Hilafeta.  Jer je ovo Halifina dužnost i nastavit će da je izvršava. Pomislti da veliki status Hilafeta je forma širka, je proizvod naivnog mišljenja i nedostatak moralnog treninga i treba da se ostave ovoga.

Kad uzima Bai’at istinski Ahmadi se zaklinje da će se držati dalje od laži i zla. Uzvišeni Allah govori u Časnom Kur’anu:” Čuvajte se prljavšitne idola i čuvajte se lažnog govora.”

Obećani Mesija a.s kaže:” Razmislite o činjenici da u ovom ajetu laž je uspoređena sa idolom, a činjenica je da je laž idol. Drugačije, zašto bi osoba ostavila istinu i okrenula se lažima… Laž je idol i ako osoba koja stavi svoju vjeru u laži, odklanja njegovu vjeru u Boga. Onda kad govorite laži, osoba izgubi Boga.”

Postoje neki koji lažu radi nevažnih stvari. Ovo ne priliči vjerniku. Osoba ne bi trebala da misli da neke male netačne izjave ne spadaju u laž. One su uistinu laž i odvode osobu daleko od tevhida (Božijeg jedinstva) Postoje mnogi problemi i nesuglasice gdje osoba slaže da bi okreno to u svoju korist. Kako je precizno Časni Poslanik (savs) upozorio nas u vezi laganja. Časni Poslanik (savs) je rekao da ako neko kaže malom djetetu dođi dat ću ti nešto i onda nedadne mu ništa, onda i ovo spada u laž. Iako je rečeno u šali, i dalje je laž. Časni Poslanik (savs) je onda rekao da laži odvode osobu da griješi i odvodi je do Džehennema.

Nepristojnost i grijesi znači da se odaljite od istine i da postanete vrlo zli. Zato moramo uvjek analizirati sami sebe i naše standarde.

Onda postoji zlo o kojem je Obećani Mesija a.s vrlo istaknuto spominjao i posebno je upozorio svoje sljedbenike da se drže što dalje od njega. Činjenica je da ga je uključio i u uslove Baia’ta a to je blud (preljuba). Ovo ne znači samo otvorena fizička preljuba, radije objašnjeno je da je Uzvišeni Allah rekao: “ Ne prilazite blizu bluda” što znači da osoba treba da izbjegava i skupove gdje i misli o bludu se mogu proizvest. Trenutno TV i internet pokazuju toliko nepristojnosti u filmovima i programima da otvoreno pozivaju osobu na blud. Zato je dužnost svakog Ahmadi da se što dalje drži ovoga. Nepristojnosti pokazane u medijima odvode osobe da rade blud, porodično nasilje, da imaju haram veze i zlostavljaju djecu. Obećani Mesija a.s je savjetovao nas da i ne pomislimo na blud, svaki Ahmadi mora posebno da se drži što dalje od programa koji podstiču na blud.

Da bi postali iskreni Ahmadi Muslimani Obećani Mesija a.s je usmjerio našu pažnju da se držimo što dalje od svake nepravde. On govori:” Ako želite da ste u vezi sa mnom, onda ne dozvoli te nikakve zle i nepravedne misli da vam se uvuku u um. U Islamskom učenju je uključeno da dajete najveći status pravima drugih. Umjesto da uzimate prava drugih Islam nas usmjerava da dajemo prava drugima. Standard koji je  Obećani Mesija a.s postavio, da osoba ne bi trebala da dopusti da i ružna misao o nepravdi uđe u njihov um, a posebno da to pretvori u djelo.

Dalje nastavlja, vrlo važan uslov da bi bili vjernici jeste da obožavamo Uzvišenog Allaha, radije Uzvišeni Allah je rekao da svrha čovjekovog stvaranja jeste da obožava Allaha. Obećani Mesija a.s je rekao: “ Dobro poslušajte svi vi koji smatrate sebe da pripadate ovoj zajednici. Kad istinski hodate putem bogobojaznosti, jedino onda ćete biti ubrojani u moju zajednicu od Uzvišenog Allah. Onda klanjaj te svoje namaze pet puta dnevno, i posvetite pažnju i budite svjesni prisustva Uzvišenog Allaha kao da ga gledate svojim očima. Časni Poslanik (savs): “Prva stvar za koju će osoba biti pitana na Sudnom Danu je Namaz. Ako bude uspješan u tome onda će biti spašen. Ako ovo nije uspješno, onda će biti uništen i biti će gubitnik.”

Zato ovo nije nevažna stvar ako osoba ne ispunjava prava prema namazima. Da Uzvišeni Allah pomogne da svaki Ahmadi ovo ispuni. Također je vrlo važno osim obaveznih namaza da steknemo naviku da klanjamo nafile i tahadžud namaz.

Još jedan vrlo važan aspekt zbog kojeg svaki Ahmadi bi trebao da povede pažnju jeste da konstantno traže oprost grijeha. Čovjek je vrlo slab, i ponekad iako želi da ne radi grijehe, učini neki grijeh. Činjenica je, da Uzvišeni Allah nam je dao metodu kroz koju osoba može da traži oprost za grijehe i da sačuva sebe da griješi, a to je kroz istighfar. Časni Poslanik (savs) je rekao da Uzvišeni Allah neće kazniti onoga koji konstantno trazi oprost grijeha. Ako imaju nekolike osobe koje konstantno traže oprost, oni mogu da postanu način opraštanja grijeha od mnogih ljudi tako da i oni postaju spašeni.

U vezi ovoga Obećani Mesija a.s kaže:” Istighfar je da osoba treba da nastavi da traži Božiju zaštitu od svih grijeha, bili skriveni ili očigledni, znani ili neznani, da li bili počinjeni rukom, nogom, jezikom, nosem, ili bilo kojim djelom tjela. Zbog ovoga slijedeću dovu iz Časnog Kur’ana je Obećani Mesija nas savjetovao da učimo. “Gospodaru naš mi smo svojim dušama nasilje učinili, iako nam ti ne oprostiš i nebudeš imao milosti prema nama mi ćemo sigurno biti izgubljeni.” Obećani Mesija a.s dalje govori:” Kad osoba traži snagu od Boga — to jeste , da radi istighfar, oni mogu da postanu slobodni od svakog nedostatka uz Allahovu pomoć.”

Onda arogantnost je vrlo veliko zlo o kojem nas je Uzvišeni Allah podučio kroz Časni Kur’an da se držimo što dalje. Časni Poslanik (savs) je skrenuo pažnju na ovo govoreći ako osoba ima bar kao malo zrno arogantnosti u svom srcu neće ući u Džennet. Obećani Mesija a.s kaže:” Moje mišljenje je da je ovo vrlo dobar način da postanemo očišćeni. Nije moguće naći bolji način već da odbacimo arogantnost i ponos u bilo kojem smislu, da li to bilo prema obrazovanju, porodici, bogatstvu.”

Obećani Mesija a.s dalje govori,”… Ja zapovjedam svom džematu da odbace arogantnost, jer je arogantnost najodvratnija Allahu, Uzvišenom Gospodaru.

Da smo ponosni na svoju rasu, je forma arogantnosti i svaki Ahmadi treba da se drži što dalje ovakvog mišljenja. Mlada žena mi je skrenula pažnju na ovo, da u Americi u džematu postoji diskriminacija prema rasi. Upitao sam je da mi ovo napiše detaljno, zašto se ona osjeća ovako. Diskriminacija je forma arogantnosti, i moramo da se sačuvamo ovoga u bilo kakvoj formi ako postoji.

Drugi aspekt koji je Obećani Mesija a.s nam usmjerio pažnju jeste prema instrukcijama Uzvišenog Allaha, Časnog Poslanika (savs) da dajemo financijsko žrtvovanje. Osoba mora da preispita svoju zaradu, jer iznosi mjesečnih čendi (članarine) je stvar između vas i Allaha. Administracija za Finansije ne zna koliko vi zarađujete, ali Uzvišeni Allah sigurno ima puno znanje o ovome. Zato bi svi  trebali da preispitate svoje finansije i da plaćate prema propisima. Svi oni ljudi koji žive u svim ugođajima a ne plaćaju članarinu prema propisima… želio bi im skrenuti pažnju prema ovome tako da i oni postanu primaoci Božijeg blagoslova.

Hazur kaže danas ja ću da spomenem zadnju stvar koju sam planirao da predstavim a to je poslušnost.

Časni Kur’an nam naređuje na nekoliko mjesta da budemo poslušni Uzvišenom Allahu i Njegovom Poslaniku (savs) i da pokažemo poslušnost onima koji imaju autoritet nad nama. Dalje Obećani Mesija a.s govori da je uključio kao jedan od uslova Bai’ata i da osoba koja uzima Bai’at će da bude poslušna svim ma’ruuf naređenjima, do zadnjeg njenog daha.

Nije posao svake osobe da tumači šta ma’ruuf znači. Ma’ruuf odluka je ona koja ide u liniju sa Kur’anom i praksom i riječima Časnog Poslanika (savs) i koja ide u liniju sa Obećanim Mesijom a.s. Kroz ovo jedinstvo u Džematu može da opstane. Obećani Mesija a.s je jasno rekao da njegova želja nije da poveća broj članova koji nemaju ideje šta znači poslušnost. Zbog ovoga Obećani Mesija a.s je rkao:” Oni koji kažu da su uz mene i uđu u Bai’at sa mnom, ali se ne reformišu i ne žive svoje živote prema učenju Boga i Njegovog Poslanika (savs) onda od te osobe Bai’at je beskoristan.

Jedino ćemo ispunit svrhu što smo Ahmadi kad shvatimo ovu istinu i učinimo sve od sebe da je postignemo. Obećani Mesija a.s kaže:” Pokazati poslušnost nije mala stvar ili je lahko ovo pokazati. Ovo traži da osoba doživi ovosvjetsku smrt. Ko god nebude pokazivao potpunu poslušnost radi nasuprot ove zajednice.” Obećani Mesija a.s dalje goovri:” Ja sam mnogo puta savjetovao moju zajednicu da osoba se ne može samo osloniti da verbalne izjavi svoju zakletvu lojalnosti. Dok osoba ne shvati svrhu svog Bai’ata ona ne može postići spas.”

Da Uzvišeni Allah podari svima nama razumjevmnje u vezi Islamskog učenja i da nam pomogne da se ponašamo prema ovom učenju. Da budemo oni koji ispunjavaju dužnosti prema bai’atu Obećanog Mesije a.s i da uvjek ostanemo uz Hilafet sa najboljom poslušnosti i da uvjek se ponašamo prema svakom Halifinom Ma’ruuf naređenju. Sa iskrenim srcem i da uvjek poskazujemo potpunu poslušnost. Da Allah omogući sve nas da ovo postignemo. Amin

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp