U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Financijsko žrtvovanje- Tehrik-e-Jadid 2018

Kratki sadržaj

Nakon učenja Tashahuda, Ta'awwuza i Fatihe, hazreti Halifatul Masih V (aba) je proučio nekoliko ajeta sure Al-Baqarah i potom rekao : Ajete koje sam upravo proučio su ajeti sure Al-Baqarah u kojima se spominje predmet financijskog žrtvovanja. Uzvišeni Bog iznova spominje financijsko žrtvovanje u ovim ajetima. Prijevod ovih ajeta je slijedeći:

 ‘Primjer onih koji troše svoj imetak na Allahovom putu je kao primjer zrna iz kojeg iznikne sedam klasova, u svakom klasu stotinu zrna. A Allah dalje uvećava kome On želi; I Allah je Darovalac uvećanja i ima trajno znanje. (2:262)

U slijedećem ajetu Uzvišeni Bog kaže :

‘Za one koji svoj imetak troše na Allahovom putu, pa za ono što su potrošili ne prigovaraju i ne vrijeđaju, nagrada je kod Gospodara njihovog, i nad njima neće biti straha, oni neće tugovati.’ (2:263)

Potom Uzvišeni Bog kaže:

‘A oni koji svoj imetak troše da traže Allahovo zadovoljstvo i da učvrste svoje duše nalik su  bašči koja je na visokom mjestu. Jaka kiša padne na nju, i ona dadne dvostruke plodove. A ako na nju ne padne jaka kiša, onda je i rosa dovoljna. A Allah prozire šta vi radite.’ (2-266)

U slijedećem ajetu On kaže:

‘ Šejtan vas straši siromaštvom i naređuje vam bestidnost, a Allah vam obećava oprost i blagodat Svoju. A Allah je Darovalac znanja i ima trajno znanje.’ (2-269)

Onda Uzvišeni Bog kaže:

‘Nije tvoja dužnost da ih uputiš; nego Allah upućuje koga On hoće. A šta god od imetka potrošite, to će biti korist za vas. Vi inače ne trošite osim za Allahovo zadovoljstvo. A šta god od imetka potrošite, to će vam u potpunosti biti vraćeno i neće vam biti učinjena nepravda.’ (2-273)

Uzvišeni Bog onda kaže :

Oni koji svoj imetak troše noću I danju, tajno I javno,za njih će biti nagrada kod Gospodara njihovog; nad njima neće biti straha, oni neće tugovati.’ (2-275)

Obećani Mesija (as), je rekao jednom prilikom spominjujući financijsko žrtvovanje, ‘ Prema Božijoj zapovjedi, ja redovno naglašavam važnost trošenja na putu Svemogućeg Boga. Islam je plijen ostalim suprostavljenim vjerama I one žele da u potpunosti unište islam. Kada je ovo trenutno stanje islama, onda zar ne trebamo učiniti napor za njegov napredak. Zbog ovoga je Uzvišeni Bog uspostavio ovu Zajednicu. Dakle, da težimo ka njenom napretku u skladu sa Božijom zapovjedi I želji.Ova obećanja su od Uzvišenog Boga, da ukoliko osoba potroši na putu Uzvišenog Boga onda će ju On obasuti mnogim blagoslovima. Uzvišeni Bog će obilno nagraditi takvu osobu na ovom svijetu I nakon smrti ona će također osjetiti nagradu na Onom svijetu u smislu velike udobnosti.’

Uzvišeni Bog je podario Obećanom Mesiji (as) Zajednicu iskrenih ljudi, koji su čuli njegov poziv I poslušali ga I također ponudili svoje žrtvovanje. Stoga, u pogledu tih žrtvovanja, Obećani Mesija (as) kaže, ‘ Veliki dio naše Zajednice se sastoji od siromašnih ljudi. Međutim, iako je ovo Zajednica siromašnih, zahvaljujući Uzvišenom Bogu, vidim da oni imaju iskrenost I suosjećanje. Oni shvataju potrebe islama I ne suzdržavaju se od trošenja u tu svrhu u skladu sa svojim mogućnostima.’

Svemogući Bog nije samo dao mogućnost članovima Džemata u toku vremena Obećanog Mesije (as) da se istaknu u pogledima njihovog žrtvovanja, iskrenosti I odanosti, već u skladu sa Njegovim obećanjem, Uzvišeni Bog stalno nagrađuje I dan danas ovaj Džemat koji je osnovan prije otprilike 130 godina, sa iskrenim osobama, koje se žrtvuju zbog svoje vjere u skladu sa svojim mogućnostima a nekad I više od toga. Dalje, oni također ispunjavaju standarde I učestvuju u obećanjima, koje je Uzvišeni Bog naglasio u Časnom Kur’anu. Zahvaljujući milosti Uzvišenog Boga, ovi standardi se mogu vidjeti samo u ovom Džematu Uzvišenog Boga, koji je osnovan kroz Obećanog Mesiju (as).

Huzur (aba) je ispričao mnoge vjerom inspirisane događaje gdje su ljudi koji su platili Tehrik-e- Jadid uprkos velikim teškoćama čudesno dobili dobre poslove, ogromnu sumu novca iz neočekivanih izvora, I dobili svoj ukradeni motor nazad potpuno neočekivano.

Ovo je također zapanjujući primjer povjerenja I vjerovanja u Uzvišenog Boga.

Shahab Sahib, inspektor za Tehrik-e-Jadid u Indiji piše da je jedna žena pod imenom Sophia Begum iz Chinta Gunta poslala poruku putem svog brata govoreći ‘ Kada sam bila jako mlada, prisustvovala sam okupljanjima I slušala razne govore učenjaka. Mnoge žene su donijele svoj nakit kada je hazreti Musleh-e-Maud (ra) uspostavio Tehrik-e-Jadid I tražio od članova da učine žrtvovanje. Kada god bih slušala ovaj vjerom inspirisan događaj dobila bih jaku želju da imam neki nakit I da ga dam na isti način za Tehrik-e-Jadid ali ovo nije bilo moguće jer sam bila siromašna.Međutim, nakon smrti moje majke, naslijedila sam 24 gr. zlata I dajem ovo tebi jer nisam sigurna da će ovaj nakit ostati u mom posjedstvu.’ Kaže da su je ljudi iz okoline pokušavali ubjediti da pošto se udaje ubrzo onda će taj nakit biti potreban za to. Međutim, ona je ostala odlučna I platila cijelu količinu od 24 gr.zlata prema Tehrik-e-Jadid.

Postoje mnogi događaji gdje ljudi, nakon što plate Tehrik-e- Jadid, uspiju vratiti svoj dugogodišnji zajam, imaju čudestan porast plate I vidi da njihov biznis napreduje izvan svih očekivanja. Drugi su primjetili da se neko iz porodice ko je bio dugo godina bolestan počeo osjećati bolje, a drugi su dobili priliku da odu na Hadždž. I to su ljudi o kojima je Obećani Mesija (as) izjavio : ‘ Nevjerovatno je vidjeti njihovu iskrenost I odanost.’

Misionar sa Obale Slonovače piše da je otišao na jedno mjesto da sakupi Tahrik-e-Jadid gdje postoji zajednica ljudi koji su tek prihvatili ahmadijat. Prije samo godinu dana oni su dali Bai’at I postali dio Džemata. On kaže, ‘ Održao sam govor ovim ljudima u pogledu važnosti Tahrik-e-Jadida I njegove svrhe. Dalje sam im objasnio da je hazreti Halifatul Masih rekao da svi članovi trebaju učestovati I sudjelovati u ovom blagoslovu. Slijedećeg dana, nakon sabah namaza neki članovi Džemata su počeli davati novac u skladu sa svojim mogućnostima I Imam džamije je također učestvovao u ovome, također plačajući u ime svoje porodice u svrhu Tahrik-e-Jadida. Kasnije, njegov šestogodišnji sin je donio 100 franaka od svog oca govoreći da je to njegov doprinos.’ Dalje je rekao, ‘ Bili smo oduševljeni veličinom želje ovog malog djeteta da čini financijsko žrtvovanje.’

Neka Uzvišeni Allah prihvati žrtvovanje ovih novih Ahmadi muslimana I blagoslovi ih dobrim na ovom I na slijedećem svijetu.

Misionar sa Obale Slonovače piše : ‘ U gradu San Pedro živi dječak koji ima 14 godina. Dječakov otac kaže da ga je pitao da obavi sastanak za kuću u nedjelju, na šta je njegov sin rekao da je on financijski sekretat u Atfal Amila I da on skuplja chandu od drugih ljudi, međutim nije bio u mogućnosti da plati svoju chandu. Pošto ide u školu ostalim danima, tog dana je odlučio da ode I radi na farmi I kroz ovaj rad će biti u mogućnosti da zaradi novac I plati chandu. Njegov otac je rekao da će on platiti chandu u njegovo ime, međutim on je rekao kako je misionar kazao da djeca trebaju platiti chandu od svog džeparca. Pošto nije bio mogućnosti da dadne chandu od svog džeparca, bio je odlučan da ode zaraditi novac kako bi uplatio chandu. Završio je svoj posao I dao novac koji je zaradio za chandu.’

Dakle takvo je razmišljanje djece, onih koji žive u dalekim mjestima I koji su se nedavno pridružili zajednici – ovo je nešto što samo Uzvišeni Bog može usaditi u osobu.

Amir Sahib iz Gambije piše, ‘ Član iz sela Gira redovno je plaćao chandu za Tehrik-e-Jadid. Nedavno je došlo do bolesti među govedima u njegovom selu I životinje su počele umirati. Gotovo sve životinje su uginule. Međutim nijedna životinja iz stada Samza Sahiba nije uginula. Ostali seljaci su ga pitali kako to da nijedna životinja iz njegovog stada nije uginula. On je rekao da svake godine proda jednu od svojih životinja I plati sumu prema chandi Tehrik-e-Jadida I zbog tih blagoslova Uzvišeni Allah je zaštitio njegove životinje od epidemije. Na ovo, sedam seljaka koji su bili Ahmadi, su također platili svoju Tehrik-e-Jadid chandu I zdravlje njihovih životinja se počelo poboljšavati, iako je veterinar rekao da nijedna životinja neće preživjeti epidemiju. Nakon nekoliko dana kada je veterinar ponovo došao I pregledao životinje, upitao je koju su metodu koristili da poboljšaju zdravlje svojih životinja. Jedna starija žena je donijela račun svoje chande I rekla da je ovo bio njihov način izliječenja. Čuvši ovo, veterinar je bio jako iznenađen I rekao da će istražiti o Ahmadija džematu tako da mu je dato dosta literature o Džematu.’

Osoba može svjedočiti kako  vjera I iskrenost ljudi koji žive u dalekim zemljama napreduje. Ova iskrenost I njihovo potpuno povjerenje u Uzvišenog Boga I Njegova obećanja zauzvrat ostavlja drugima nijedan drugi izbor do onog da razmisle o istinitosti islama. Neka Uzvišeni Allah nastavi da ojačava njihovu vjeru I vjerovanje I podari im Svoju ljubav I privrženost.

Nakon što sam ispričao priče o blagoslovima Uzvišenog Boga, kao što je to običaj vrijeme je da najavim novu godinu Tehrik-e-Jadida u novembru, I sa ovim ja ću također predstaviti neke brojeve od prethodne godine.

Ove godine počinje 85 godina Tehrik-e- Jadida, ili je počela od 1 novembra. Pregled blagoslova u doprinosu iz 84 godine su slijedeći:

U skladu sa izvještajima prihoda, Uzvišeni Bog je omogućio iskrenim članovima Džemata da doprinesu preko 12.79 miliona funti. Milošću Uzvišenog Allaha, povećano je 212,000 funti u odnosu na prethodnu godinu- I Uzvišeni Bog je omogućio ovo uprkos teškim okolnostima koje se osjete u cijelom svijetu I činjenicu o padanju vrijednosti valute.

U pogledu ukupnog doprinosa, Pakistan je kao I uvijek na prvom mjestu, nakon njega slijede:

 1. Njemačka
 2. Velika Britanija
 3. Amerika
 4. Kanada
 5. Indija
 6. Australija
 7. Džemat sa Bliskog Istoka
 8. Indonezija
 9. Ghana
 10. Džemat sa Srednjeg Istoka

Džemati koju su se istakli u Africi prema ukupnom doprinosu su:

 1. Ghana
 2. Nigerija
 3. Gambija
 4. Tanzanija

Mnogo je pažnje posvećeno ka povećanju broja ljudi koji učestvuju u Tehrik-e-Jadidu, I milošću Uzvišenog Boga ove godine je učestvovalo 1,717,000 članova, broj se povećao za 117,000 I večina članova dolazi iz Afričkih država među kojima su Nigerija, Gambija,Benin, Burkina Faso, Ghana, Nigerija, Cameroon, Kongo-Kinshasa, Liberija, Maurituis I Obala Slonovače učinile primjetan napor. Među velikim Džematima u pogledu porasta njihovog ukupnog doprinosa su:

 1. Indonezija
 2. Indija
 3. Pakistan
 4. Kanada
 5. Amerika
 6. Norveška
 7. Malezija

Milošću Uzvišenog Boga,  svi računi koji pripadaju Daftar Awwal se još uvijek pregledaju a ukupan iznos je 5,927.

S obzirom na izvještaje distrikta u Pakistanu, financijsko žrtvovanje iz 3 velika distrikta u Pakistanu je slijedeće:

 1. Lahore
 2. Rabwa
 3. Karači

Iako Rabwa nije distrikt već grad, međutim računa se među distriktima. Ukupan dorinos među distriktima u Pakistanu je slijedeći:

 1. Sialkot
 2. Sargodha
 3. Gujrat
 4. Gujranwala
 5. Umerkot
 6. Hyderabad
 7. Narowal
 8. Mirpur Khas
 9. Toba Tek Singh
 10. Mirpur Azad Kashmir

Istaknuti Džemati s obzirom na njihov ukupni doprinos su:

 1. Islamabad
 2. Amarat Defence Lahore
 3. Amarat township Lahore
 4. Amrast Azizabad Karachi
 5. Peshawar
 6. Amarat Gulshan Iqabal Karachi
 7. Amarat Karim Nagar Faisalabad
 8. Quetta
 9. Nawabshah
 10. Bahawlpur
 11. Okarra

Prvih deset Džemata u Njemačkoj su:

 1. Neuss
 2. Rödermark
 3. Pinneberg
 4. Mahdi Abad
 5. Kiel
 6. Flörsheim
 7. Koblenz
 8. Weingarten
 9. Cologne
 10. Colmberg

U pogledu na regije u Njemačkoj, prvih deset su:

 1. Hamburg
 2. Frankfurt
 3. Morfelden
 4. Gross-Gerau
 5. Dietzenbach
 6. Wiesbaden
 7. Mannheim
 8. Riedstadt
 9. Offenbach
 10. Darmstadt

Prvih pet regija u Velikoj Britaniji u pogledu na doprinos su:

 1. London B
 2. London A
 3. Midlands
 4. North East
 5. South

Prvih deset velikih Džemata u Velikoj Britaniji su:

 1. Masjid Fazl
 2. Worcester Park
 3. Birmingham South
 4. New Malden
 5. Bradford North
 6. Islamabad
 7. Birmingham West
 8. Glasgow
 9. Gillingham
 10. Scunthorpe

U pogledu doprinosa od manjih Džemata u Velikoj Britaniji, su slijedećih pet Džemata:

 1. Spen Valley
 2. Swansea
 3. North Wales
 4. Southfields
 5. Edinburgh

Prvih pet regija u pogledu na doprinos su:

 1. South West
 2. Midlands
 3. Islamabad
 4. North East
 5. Scotland

U pogledu ukupnog doprinosa među Džematima u Americi su:

 1. Oshkosh
 2. Silicon Valley
 3. Seattle
 4. Detroit
 5. Silver Spring
 6. York
 7. Central Virginia
 8. Georgia
 9. Atlanta
 10. Los Angeles East
 11. Central Virginia
 12. Florida

U pogledu ukupnog doprinosa među regijama u Kanadi su:

 1. Brampton
 2. Vaughan
 3. Peace Village
 4. Calgary
 5. Vancouver
 6. Western
 7. Mississauga

Pet istaknutih Džemata u Kanadi  po svom ukupnom doprinosu su:

 1. Edmonton West
 2. Durham
 3. Hamilton South
 4. Bradford
 5. Saskatoon North

Deset velikih Džemata u Indiji po svom ukupnom doprinosu su:

 1. Qadian, Punjab
 2. Hyderabad, Telangana
 3. Patah Perium, Kerala
 4. Chennai, Tamil Nadu
 5. Calicut, Kerala
 6. Bangalore, Carnatic
 7. Calcutta, Bengal
 8. Pengari, Kerala
 9. Noor Town, Kerala
 10. Yad Gir, Carnatic

U pogledu provincija u Indiji prve su:

 1. Kerala
 2. Carnatic
 3. Tamil Nadu
 4. Telangana
 5. Jammu Kashmir
 6. Odissa
 7. Punjab
 8. Bengal
 9. Dehli
 10. Maharashtra

Prvih deset Džemata iz Australije po svom ukupnom doprinosu su:

 1. Castle Hill
 2. Melbourne
 3. Berwick
 4. Canberra
 5. Perth
 6. Melbourne Long Warren
 7. Marsden Park
 8. Adelaide South
 9. Brisbane
 10. Logan
 11. Drugi Džemat iz Brisbana*

Slijedeća je lista Džemata u pogledu doprinosa po osobi:

 1. Tasmania
 2. Canberra
 3. Castle Hill,
 4. Darwin,
 5. Marsden Park,
 6. Melbourne,
 7. Berwick,
 8. Sydney City,
 9. Perth,
 10. Campbelltown,
 11. Parramatta

Neka Uzvišeni Bog obilato nagradi sve one koji su ponudili svoje financijsko žrtvovanje I također svoje financijsko bogatstvo.Također, ljudi predpostavljaju da   ću sa njima podijeliti priče sa svojih turneja, međutim ja ću to insh Allah spomenuti u slijedećoj hutbi.

 

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp