U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Posjeta Americi i Guatamali

Kratki sadržaj

 

Poslije Šehdeta, Euze i Sure El-Fatiha Hazreti Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač) je rekao: radi najavljivanja nove Tahrik i Džedid godine prošlog Petka, ja nisam govorio u vezi mog putovanja u Ameriku i Guatemalu. Uz milost Uzvišenog Allaha, ovakva putovanja imaju vrlo pozitivan efekat. Tri glavne koristi su da prvo ja mogu da upoznam dosta intelektualaca i utjecajnih ljudi iz ovih zemalja. To jeste kroz ceremonije otvaranja džamija i drugih recepcija itd. Drugo, predstavljam ljudima ispravno učenje Islama i Ahmadijjata kroz razne medije u toku ovih skupova. Treće i najvažnije jeste da ja personalno stupim u kontakt i sklopim vezu sa članovima zajednice. Ovo poveća njihovu vjeru,iskrenost i vezu ljubavi i bratstva. Sastanak sa Halifom i članovima zajednice donosi fenomenalne promjene u osobma.

 

Hvala Uzvišenom Allahu, u toku putovanja u Americi, imao sam priliku da otvorim tri džamije. Da Uzvišeni Allah uvijek drži ove džamije punim obožavaoca i da On nastavi da povećava iskrenost i lojalnost svih članova zajednice.

U toku ovog putovanja, upoznao sam veliki broj Ahmadi koji su došli u Ameriku preko azila ili kao izbjeglice iz Malezije, Tajlanda, Sri Lanke i Nepala poslije vrlo teških situacija u ovim zemljama. Da Svemogući Allah im podari da uznapreduju i prosperiraju, ali da uvjek daju prednost vjeri iznad ovosvjetskih stvari, i da ne postanu privrženi ljepotama i ukrasima ovog svijeta. 

 

Sad ću da spomenem neke slučaje koji su se dogodili u toku mog putovanja. Američki političari i vođe, akademici i javnost su prihvatili dobre savjete; slušali su otvoreno i dali su dobrodošlicu pozitivnoj poruci. Istinsko učenje Islama nije im bilo dobro predstavljeno. Oni koji su dobili ispravnu poruku Islama, oni su ti koji imaju blisku vezu s džematom i oni imaju pozitivno mišljenje o Islamu. 

 

Naša je dužnost da širimo istinsko učenje Islama u Americi, također širom svijeta sa našim trudom i ispravnim metodama. Ja ću predstaviti komentare od gostiju koje sam upoznao u tokou mog putovanja u Americi.

Počasni Dwight Evans, član Američkog Kongresa je prisustvovao otvaranju Baitul Afijat džamije u Filadelfiji. Na vrlo pozitivan način je rekao:” Dobrodošli u ovaj veliki grad, grad bratske ljubavi. Ispred Filadelfije i ispred administracije, želim da kažem Muslimanskoj zajednici da vaša poruka mira je dobro došla ovdje. On je dodao:” Neki Amerikanci su izjavili u poslednjih  nekoliko godina svoje mišljenje o Islamu u negativnom smislu. Ja želim da vam kažem da vam većina ovdje želi dobrodošlicu. Mi stojimo uz vas i mi smo protiv mržnje, predrasuda i terorizma. Izjavljujući njegova 

osjećanja on dalje govori: “Vi ste dali prelijepu poruku kako da uspostavimo mir.  Vrlo je žalosno da prolazimo kroz mračni period u Americi i ova poruka je velika i odlučna za ovaj period. Ovo dokazuje veliki značaj Muslimanske zajednice ne samo u Americi, već širom svijeta. Nama je potrebna nada i mir za budućnost. Filedelfija ima vrlo značajnu ulogu u vezi slobode religije. U Filedelfiji ugovor za slobodu svih religija je bio sklopljen, i omogućla je da sve religije borave u njoj. Ovo je vrlo važno i ovo mjesto će da se dokaže odličnim za vašu džamiju.      

 

Muslimanka iz Palestine je prisustvovala. Ona kaže:” Vaša poruka je vrlo važna. Ja pripadam malom Palestinskom selu. Danas sam ponovo čula istinsko učenje Islama, o kojem sam ucila kao malo djete. Ovo je istinski Islam, o kojem ste vi govorili. Nije važno kojoj zajednici mi pripadali, naša je dužnost da se ujedinimo i radimo da postignemo mir. Onda dalje govori:” Vi ste uistinu predstavili sve Muslimanske zajednice.” Hazur kaže ovo je mišljenje onih ljudi koji nemaju predrasude u sebi. Kako god, drugi Muslimani bi trebali da shvate da je Ahmadija Džemat koji istinski prestavlja Islam. 

Jedna žena je rekla: kad sam čula vaše riječi: “Mi ćemo obrisati vaše suze”, Koliko ljudi može iskreno da kaže ovo? Ovo je bila veličanstvena poruka zbog koje nisam mogla da kontrolišem svoje emocije. Da neko prenese poruku nema potrebe da govor bude glasan i uzbuđujući, vi ste dali govor na način koji je pun ljubavi.” Hazur kaže: ja sam rekao da smo mi uvijek spremni da pomognemo siromašne i ako je iko u bilo kakvoj patnji, mi ćemo biti ti koji će obrisati njihove suze. 

 

Baitus Samad Džamija u Baltimoru je također otvorena. Ovo je prije bila crkva koju smo kupili i renovirali i sad je džamija. Bila je okrenuta prema kibli 99.9% , zbog ovoga nije bilo potrebno da se prave ogromne promjene. Zbog toga jer nisam spomenuo informacije o ovoj džamiji ja ću da ih sad navedem. Cijena ove džamije je bila 2 miliona Američkih dolara, ima posebne odaje za namaz za žene i muškarce, u koje može da stane 400 ljudi. Osim ovoga postoje uredi, biblioteka, učionice, komercionalna kuhinja, trpezarije itd.

Gradonačelnica Baltimora je bila prisutna otvaranju. Ona kaže:” Vi ste govorili u vezi mira. Ovo je poruka koja je nama potrebna na današnjici, ne samo u našem gradu, već u cijeloj Americi a vrlo je potrebna širom svijeta. Ja vjerujem da svi moraju da čuju vašu poruku. Ako je saslušamo, shvatićemo da je jedina solulcija za probleme u svijetu mir i naučit ćemo da volimo jedni druge.   

Jedna žena je rekla: kad sam čula vaše riječi: “Mi ćemo obrisati vaše suze”, Koliko ljudi može iskreno da kaže ovo? Ovo je bila veličanstvena poruka zbog koje nisam mogla da kontrolišem svoje emocije. Da neko prenese poruku nema potrebe da govor bude glasan i uzbuđujući, vi ste dali govor na način koji je pun ljubavi.” Hazur kaže: ja sam rekao da smo mi uvijek spremni da pomognemo siromašne i ako je iko u bilo kakvoj patnji, mi ćemo biti ti koji će obrisati njihove suze. 

 

Baitus Samad Džamija u Baltimoru je također otvorena. Ovo je prije bila crkva koju smo kupili i renovirali i sad je džamija. Bila je okrenuta prema kibli 99.9% , zbog ovoga nije bilo potrebno da se prave ogromne promjene. Zbog toga jer nisam spomenuo informacije o ovoj džamiji ja ću da ih sad navedem. Cijena ove džamije je bila 2 miliona Američkih dolara, ima posebne odaje za namaz za žene i muškarce, u koje može da stane 400 ljudi. Osim ovoga postoje uredi, biblioteka, učionice, komercionalna kuhinja, trpezarije itd.

Gradonačelnica Baltimora je bila prisutna otvaranju. Ona kaže:” Vi ste govorili u vezi mira. Ovo je poruka koja je nama potrebna na današnjici, ne samo u našem gradu, već u cijeloj Americi a vrlo je potrebna širom svijeta. Ja vjerujem da svi moraju da čuju vašu poruku. Ako je saslušamo, shvatićemo da je jedina solulcija za probleme u svijetu mir i naučit ćemo da volimo jedni druge.   

Pop iz crkve koji se zove Otac Džo je prisustvovao i rekao je:” U toku vašeg govora ja sam se složio sa svakom vašom riječi jer sam i prije dolazio u Ahmadijja Džamiju u Baltimoru, i rekao mi je šta ste god vi rekli. Ja sam svjedok sa mojim očima u toku zadnjih nekoliko godina u drugim džamijama, npr. svađe i nesuglsice. Ova džamija je otvorena svakome, i ja sam dolazio na nekoliko džuma. Ja sam svjedok da sve što ste rekli je stavljeno u praksu, i bio sam vrlo zadovoljan da čujem ovo. Ljudi iz različitih 

religija su sakupljeni ovdje i govore o miru. Ovo je uistinu šta nam je potrebno, ne samo ovdje nego širom svijeta.”

 

Trećeg Novembra otvorena je Masrur Džamija u Virdžiniji. Ovo je bila crkva. Iznos zemljišta je 17.6 ekara a cjena je bila 5 miliona Američkih dolara. Za renoviranje je potrošeno 75 hiljada Američkih dolara. Ova crkva je bila takdjer okrenuta prema kibli. Iznos objekta je 22,403 skverne fite. Odvojene prostorije za muškarce i žene, u koje može da stane 650 ljudi da klanja namaz. Osim ovoga ima 11 soba, koje će služiti kao uredi. Ima biblioteku, sobu za konferencije i komercionalnu kuhinju. 

Na ovom otvaranju džamije gost koji se zvao Corey Stewart je bio prisutan, on je republikanski kandidat za izbore i rekao je da je bio vrlo iznenađen porukom koja je puna mudrosti. Cijeli svijet, kao i Amerika bi trebali da je čuju poruku ljubav svakome mržnja nikome i da je prisvoje u djela, pogotovu u ovim danima kad se situacija u svijetu pogoršava. Vrlo je važno da se  podrži sloboda religija, zato ova džamija je simbol ponosa za nas jer vaša zajednica radi mnoge usluge za ovu zemlju. 

Osim otvaranja džamija, kao što mnogi od vas već znate bolnica je otvorena u Guatemali pod podkroviteljstvom Humanity First organizacije. Ceremonija za otvaranje ove bolnice je bila organizovana. Mnogi političari su bili prisutni. Jedna članica parlamenta, koja je dva puta bila na dželsa salani u Velikoj Britaniji i došla je da me dočeka na aerodromu. Govorila je vrlo visoko u vezi bolnice i zahvalila se zajednici na otvaranju bolnice u njenoj zemji. Također je rekla da džemat se trudi da napravi ljubav i jedinstvo izmedju zajednica. Hazur kaže da  njeno ime nije ovdje zapisano. 

Hazur je spomenuo mnoge događaje koji su se desili u toku putovanja. Mnoge žene i ljudi su putovali iz daleka u Guatemalu i pokazali su veliku iskrenost i lojalnost. Da im Allah omogući svima da se njihova ljubav i lojalnost poveća i da ih učini istinskim Ahmadi Muslimanima. 

 

Što se tiče medijskog pokrića hvala Allahu, Džemat u Americi medijski tim je radio vrlo naporno u vezi ovoga i napravili su vrlo dobro poznanstvo. Iakosu  neke promjene napravljene u medijskom timu, i prijašnji tim je radio vrlo dobro na ovome. U Americi naša poruka je dostigla 2.869 miliona preko televizije. Preko radija dostigao je 5.398 miliona ljudi. Kroz digitalnu platformu veb stranice i društvene mreže pokriće je bilo blizu 2 miliona. Novine su objavile 45 članaka u vezi moje posjete. Neke od poznatijih novina su bile: The Baltimore Sun, The Philadelphia Inquirer, Religion News Services i Huston Chronicles. Kroz sve ove medije rečeno je da je naša poruka dostigla više od 10 miliona ljudi. U Guatemali je bilo dobro medijsko zainteresovanje. Nacionalne novine Guatemale Prensa Libre štampaju 130 hiljada kopija dnevno a broj čitaoca je 4 miliona ljudi. Razni nacionalni radiji su prenosili u vezi moje posjete. U Latinskoj Americi medijsko pokriće je dostignuto do 32 miliona ljudi u vezi otvaranja Nasir bolnice kroz razna medijska pokrića. Uz blagoslove Uzvišenog Allaha putovanje je bilo uspješno, da Allah omogući sve nas da postignemo dobre svrhe sa ovog putovanja.

Poslije džume namaza klanjat ću dženazu u odsustvu Gospodinu Savadogo Ismailu iz Burkina Faso. 14 Novembra je hodao putem do džamije prije Sabah namaza i onda se srušio doživoi je srčani udar. Odvezen je u bolnicu ali ga nisu uspjeli spasiti. Zaista smo Allahovi i Njemu se vraćamo. Rodjen je 1964 godine a Ahmadijjat je primio 1994 godine. Uvjek je želio da živi blizu džamije. Kad je naš centar premješten on je rentao kuću blizu centra. Uvjek je dolazio u džamiju i učio Ezan. U toku Dželsa Salane budio je prisutne na Tahadžud namaz. Išao je u Itikaf u toku Ramazana. Bio je vrlo regularan u svojim molitvama i govorio bi i drugima da rade isto. Radio je kao čuvar u Šumarstvu. U toku dženaze, ispred glavnog Majora komadant je govorio u vezi gospodina Ismaila i njegovog rada, kako je on bio vrlo iskren, lojalan i veseo, koji je uvjek ispunjavao svoje dužnosti na najbolji način. Uz Allahov blagoslov bio je Musi. Od njegove prve supruge iza njega ostaje sin i kćerka, a od druge supruge ostavlja iza sebe kćerku koja ima samo 2 mjeseca. Da Uzvišeni Allah podigne njegov status i obaspe ga Njegovom milošću. Da Uzvišeni Allah podari zaštitu njegovoj djeci. 

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp