U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Uzvišena uputa izvanrednim načinima usađivanja Bogobojaznosti

Kratki sadržaj

Huzur je na početku svoje hutbe petkom proučio slijedeće ajete iz Časnog Kur’ana:        ‘Oni vjeruju u Allaha i u Sudnji dan, i naređuju dobra djela, i zabranjuju loša djela, i žure da se natječu jedan s drugim u dobrim djelima. I oni su među ispravnim.A koje god dobro djelo oni čine, neće im biti odbijeno; a Allah dobro zna bogobojazne.’ (Sura Ali-Imran, ajeti 115 i 116) Huzur je rekao da su propisi objašnjeni u ovim ajetima ponovljeni i u drugim ajetima Sure Ali-Imran. Božija je blagonaklonost da je On poslao Obećanog Mesiju a.s. u vrijeme nereda kao Imama ovog doba i mi smo, zaista, vrlo sretni da smo bili u stanju da ga prihvatimo i zavjetovali smo se da ćemo nastojati i svoju vjeru dovesti u sklad sa putevima koje je Obećani Mesija a.s. objasnio u svjetlu Časnog Kur’ana i sunneta. Obećani Mesija a.s. je rekao: ‘Baš kao što je neophodno da kontrolišete svoj jezik da ne kaže nešto što je suprotno Allahovom zadovoljstvu, također je neophodno da ga učinimo razgovjetnim za izražavanje istine. ‘…naređuju dobra djela i zabranjuju loša djela…’ je ukras mumina (vjernika). Prije naređivanja onoga što je dobro i zabranjivanja onoga što je zlo, neophodno je da osoba svojom praksom pokaže da zaista posjeduje ovu krepkost. Neophodno je da prije nego što utiče na druge, njegovo vlastito stanje bude uvjerljivo. Prema tome zapamtite da nikada ne stanete od naređivanja onoga što je dobro i zabranjivanja onoga što je zlo. Zaista je također važno da prepoznate pravo vrijeme i mjesto i da vaš način govora bude nježan i jasan. Isto tako, veliki je grijeh reći nešto protivno bogobojaznosti.’ (Malfuzat, tom I, str. 424) Huzur je rekao kad smo jednom prihvatili Obećanog Mesiju a.s., naše odgovornosti se povećavaju u terminima postizanja standarda gdje svaka naša riječ i djelo trebaju širiti dobro i trebaju zaustavljati zlo. Inače, od koje će valjanosti biti naš zavjet bai’ata? Zapravo, to može navući Allahovo nezadovoljstvo. Obećani Mesija a.s. je rekao: ‘Ja neprestano govorim da, što veću blizinu osoba postiže prema Allahu veća je njegova odgovornost.’ (Malfuzat, tom I, str. 44) Objašnjavajući Huzur je rekao da ne trebamo tek biti zadovoljni da smo prihvatili Obećanog Mesiju a.s. Zapravo, trebamo posvetiti veću pažnju svojoj ličnoj reformi (popravljanju). Sticanje znanja ne spašava osobu od odgovornosti. Sticanje službe (u Džematu) ne spašava osobu od odgovornosti ako tamo nema prakse koja se traži. Pripadanje nekoj porodici gdje su preci učinili žrtve ne spašava osobu od odgovornosti ako njegova praksa nije u skladu sa učenjima islama. Obećani Mesija a.s. je rekao da sigurno u Allahovim očima nisu miljenici oni koji odijevaju lijepu odjeću i koji su imućni. Nasuprot, ljudi koji su dragi u Allahovim očima su oni koji daju prednost vjeri nad svemu drugom i sa iskrenošću postaju predani Allahu. Obećani Mesija a.s. je također rekao da je među Božijim obećanjima jedno obećanje da će On ućiniti pobjednicima sljedbenike istine nad onima koji poriču istinu. Međutim, Obećani Mesija a.s. je dodao da je ispravno da njegovi sljedbenici budu pobjednici nad svojim klevetnicima, ali da je vrijedno da se zamislimo nad tim da svaka osoba koja je dala zavjet bai’ata nije postala njegov iskreni sljedbenik. Ukoliko osoba ne usadi potpuno stanje u sebi koje za sobom povlači to da bude sljedbenik, on ne može biti uključen među iskrene sljedbenike. Huzur je naglasio da se trebamo ozbiljno zamisliti nad ovom stvari. Mi samo možemo prakticirati naredbu: ‘…naređuju dobra djela i zabranjuju loša djela…’ ako se držimo naredbi Obećanog Mesije a.s. koji je bio istinski i revni predanik Časnog Poslanika s.a.v.s. Naredbe i savjeti Obećanog Mesije a.s. su važne za našu vjersku dobrobit kao i za naš svjetski napredak. Ako ne nastojimo da se u potpunosti držimo njegovih riječi ne možemo biti nazvani njegovim istinskim sljedbenicima. Obećanom Mesiji a.s. je bio povjeren ogromni zadatak upućivanja poruke islama svijetu u ovo doba i ovo je također zadatak onih koji vjeruju u njega. Međutim, mi za ovo trebamo od sebe napraviti dobre uzore i da vodimo računa da nam riječi i djela budu u skladu. Obećani Mesija a.s. je rekao da je ova stvar bila ograničena na brbljanje i pretvaranje, kakva bi bila razlika između nas i drugih? On je rekao da se trebamo usredsrediti na pokazivanje dobrog uzora koji će imati sjaj u sebi koji će učini da to drugi prihvate. Ukoliko tu ne bude sjaja, niko neće prihvatiti. Huzur je objasnio da je sjaj na koji se ovdje poziva sjaj čistoće koju trebamo usaditi u sebi i tako ispuniti dužnost svog zavjeta bai’ata. Obećani Mesija a.s. je rekao: ‘Uzvišeni Allah voli bogobojaznost. Pamtite uzvišenost Uzvišenog Allaha i budite mehki i vodite računa da je svaki pojedinac Božije stvorenje. Nemojte biti okrutni prema bilo kome ili pokazivati neobuzdanost i plahovitost. Nemojte gledati na drugog s prezirom. Ako u Džematu postoji jedna osoba koja je podla (pokvarena), ona može ukaljati (pokvariti) svakoga drugog. Ako ste naklonjeni ljutnji istražite svoje srce i vidite odakle ova ljutnja potječe. Ovo je vrlo opasan stadij.’ (Malfuzat, tom I, str. 9) Obećani Mesija a.s. je rekao: ‘Strah od Boga je kad čovjek vidi koliko su mu u skladu  riječi i djela. I kad vidi da njegova riječ i djelo nisu jednaki, treba uvidjeti da je  podložan Božijoj srdžbi. Nije važno koliko čiste riječi neko izgovori čije je srce nečisto; takvo srce nema vrijednosti u Božijim očima. Nasuprot, ono navlači Božiju srdžbu. Zato, moj Džemat treba shvatiti da su došli meni da ja posijem sjeme koje će napraviti plodno drvo. Svaki pojedinac treba da razmisli o sebi i vidjeti svoju unutrašnjost i kakvo je njegovo skriveno stanje. Ako, Bože sačuvaj, naš Džemat također ima nešto drugo na svojim jezicima a nešto drugo u svojim srcima, onda njihov svršetak neće biti dobar. Kad Uzvišeni Allah  vidi da je neka zajednica praznog srca i tek verbalno izgovara, On je Sam Sebi dovoljan, On se ne brine. U vrijeme Bitke na Bedru, dato je predskazanje o pobjedi i svuda je postojala nada u pobjedu, pa ipak je Časni Poslanik s.a.v.s. jecao kad je upućivao dove. Hazreti Abu Bakr Sidik r.a. je pitao: ‘Kad je tu obećanje o pobjedi na svaki način, koja je potreba za zabrinutost?’ Časni Poslanik s.a.v.s. je odgovorio: ‘Allah je Sam Sebi dovoljan u Svom Biću. To jest, moguće je  da Božije obećanje nosi neke skrivene uvjete.’ (Malfuzat, tom I, str. 11) Objašnjavajući, Huzur je rekao ako je Allahov najmiliji Časni Poslanik s.a.v.s. molio sa takvom žestinom pitajući se jesu li Božiji uvjeti bili zadovoljeni, kakvo treba biti stanje srca ostalih?! Obećani Mesija a.s. je rekao: ‘Na ljudima je uvjet bogobojaznosti da svoje živote provode u krotkosti (blagosti) i poniznosti. Ovo je ogranak bogobojaznosti kroz koji se borimo sa neopravdanom ljutnjom. Ovaj zadnji i kritični stadij za vrlo predane i istinoljubive ljude je da izbjegavaju ljutnju.  Oholost i taština (samoljublje) su rođeni iz ljutnje i ponekad ljutnja u sebi prozilazi iz oholosti i taštine. Ljutnja bude stvorena kad osoba daje prednost svom vlastitom egu nad drugom. Ja ne želim da ljudi mog Džemata jedan drugog smatraju bilo niskim ili velikim ili da imaju ponos jedan nad drugim ili da na njih gledaju s prezirom. Allah zna ko je nizak a ko je velik. Ovo je vrsta poniženja koja nosi prezir (omalovažavanje). Prisutna je bojazan da ovaj prezir raste kao sjeme i postaje izvor uništenja. Neki ljudi su vrlo uljudni kad se sretnu sa onima koji su veliki. Ali veličina je da sa poniznošću slušamo ono što ponizna osoba ima reći i da ga razveselimo, poštujemo ono što on ima reći a ne da mu ne kažemo bilo šta osjetljivo što ga može povrijediti. Uzvišeni Allah kaže:,… i ne zovite jedan drugog ružnim nadimcima. Loša je  neposlušnost nakon vjerovanja; a oni koji se ne pokaju, silnici su.(49:12) Nemojte nadivati imena iz razdražljvosti, ovo je postupak bezbožnih. Onaj ko ismijava drugog neće umrijeti dok on također ne bude slično upleten. Nemojte kuditi svoju braću. Kad svi vi pijete sa istog izvora ko zna čija je sudbina da pije više? Osoba ne može biti ispravna i poštovana kroz svjetske principe. U očima Uzvišenog Allaha onaj ko je bogobojazan velik je…Uistinu, kod Allaha je najplemenitiji onaj među vama ko je najbogobojazniji. Sigurno, Allah sve zna (i) uvijek je obaviješten (49:14) (Malfuzat, tom I, str. 36) Obećani Mesija a.s. je također rekao: ‘Istinska pronicljivost i istinsko znanje se ne mogu postići bez klanjanja Uzvišenom  Allahu. Zato se kaže da se treba bojati unutrašnjosti mumina zato što on vidi s Božijim svjetlom. Kao što sam upravo rekao, istinska pronicljivost i stvarno znanje nikada se ne mogu postići dok se ne postigne bogobojaznost. Ako želite da budete uspješni, koristite svoja čula, razmislite. Časni Kur’an ponavljajući naređuje da se osvrnemo i razmislimo. Zamislite se nad skrivenim značenjima Časnog Kur’ana i postanite čestite prirode. Kad vaša srca budu očišćena  i budete također koristili mudrost i držali se bogobojaznosti, veza ovog dvoga stvorit će stanje gdje će: ‘…Naš Gospodaru, Ti ovo nisi uzalud stvorio ; Slavljen neka si Ti; spasi nas, onda, od kazne Vatre. (3:192) slijediti iz vaših srca.U to vrijeme shvatit ćete da stvaranje nije bez svrhe, zapravo, to pokazuje ka istinitosti i dokazu Istinskog Stvaraoca tako da su sve vrste umjetnosti i nauke koji podupiru religiju učinjeni očitim.’ (Malfuzat, tom I; str. 66-67) Huzur je objasnio kad nečije srce svjedoči da Božije stvaranje nije uzalud, on moli Boga da bude spašen od kazne Vatre i razumije da svaka osoba ima svoj položaj i da je neophodno da ih poštujemo. Obećani Mesija a.s. je rekao: ‘Ako želite da napredujete na ovom svijetu i na Ahiretu i da pridobijete srca – posvojite čistoću. Koristite svoja čula i držite se naredbi Božije Riječi. Popravite sebe i pokažite visok moral drugima. Samo onda ćete biti uspješni. Kako je dobro neko rekao: ‘Šta god dolazi iz srca, utječe na srca.’ Prema tome, prvo stvorite hrabrost srca. Ako hoćete da utječete na srca, stvorite krepost prakse, jer bez prakse, verbalna snaga i fizička snaga ne mogu biti ni od kakve koristi. Postoje stotine koji ispovjedaju verbalno. Mnogima su date titule hodža i uleme (vjerskih vođa) i oni stoje na govornicama da propovijedaju, smatrajući sebe zastupnicima Poslanika i nasljednicima Poslanika. Oni kažu, izbjegavajte oholost, ponos i nemoralnost. Ali takve su njihove vlastite prakse i njihovo vlastito vladanje. Vi ih možete procijeniti iz ovoga. Kako njihove riječi mogu djelovati na vaša srca? (Malfuzat, tom I, str.67) Huzur je objasnio da među onima koji ne prihvataju Obećanog Mesiju a.s. ima obrazovanih ljudi koji imaju pristojnost i oni preziru hodže. Obećani Mesija a.s. je rekao: ‘Ja smatram da ove hodže griješe koji su protiv modernih nauka. Oni to zapravo rade da sakriju svoj vlastiti nedostatak i slabost. Oni su u svoja srca usadili da istraživanje modernih nauka okreće osobu protiv islama i vodi na krivi put. Oni su proglasili da su intelekt i nauka postuno suprotni islamu. Pošto oni nemaju sposobnosti da kritikuju pogreške filozofije, oni su, s ciljem da sakriju ovaj svoj neuspjeh, izmislili da nije ovlašteno proučavati moderne nauke. Njihova duša drhti na ime filozofije i pada na tle pred novim izumima. Međutim, njima nije data isitnska filozofija koja je rođena iz Božije objave kojom  je Časni Kur’an napunjen. To je dato samo onima i jedino onima koji sebe posvete Uzvišenom Allahu s krajnjom poniznošću i moralom. Čija srca i umovi su oslobođeni zadaha oholih misli, koji priznaju svoje slabosti dok potvrđuju iskrenu predanost Allahu. Prema tome, potrebno je sticati današnje moderne nauke za svrhu služenja vjeri i da prenesemo Božiju Riječ, i  stečene su s velikim trudom. Međutim, također je moje iskustvo i ja sam ovo spomenuo kao upozorenje da se oni ljudi koji u ove nauke budu upleteni usmjereno prema jednom cilju i budu tako obuzeti i zadubljeni ne drže društva duhovnih ljudi. Oni nisu imali nikakavog Božijeg svjetla od sebe. Takvi ljudi često posrnu i postanu udaljeni od islama. Umjesto da nauku učine podređenom islamu, oni uzalud nastoje da islam učine podređenim ovim naukama i u svom umišljanju postaju pribavljači religijskih i nacionalnih službi. Međutim, zapamtite da samo ona osoba može služiti vjeri koja u sebi ima Božije svjetlo.’ (Malfuzat, tom I, str. 68-69) Huzur je objasnio da je također naglasio važnost istraživačkog rada jer je to veliki povod prenošenja poruke i širenja dobra. Pozivajući se na ‘nebesko svjetlo’ kako je naveo Obećani Mesija a.s. Huzur je rekao da nam je u sadašnjem dobu ovo svjetlo zaista dato kroz Obećanog Mesiju a.s. Obećani Mesija a.s. je također napisao: ,… Strpite se i savjetujte strpljenje, i budno bdijtena  (svojim)  granicama… (3.201) Baš kao što je važno braniti granice protiv neprijatelja tako da neprijatelj ne prijeđe granice; slično tome, trebate biti spremni da neprijatelj ne pređe granicu i povrijedi islam. Ja sam ovo prije rekao da, ako želite da pomognete i služite islamu, prvo posvojite bogobojznost i čistoću koji će vas dovesti u neoboriva utvrdu Uzvišenog Allaha i bit će vam data privilegija i pravo da mu služite. Vi vidite kako je slabo vanjsko stanje muslimana postalo. Nacije na njih gledaju s prezirom. Ako vaša unutrašnja snaga također bude smanjena i oslabljena onda smatrajte da je sve svršeno. Očistite sebe tako da sveta moć prodire u vas i postanete snažni branitelji kao oni koji brane granice. Milost Uzvišenog Allaha je uvijek s bogobojaznim i istinitim. Nemojte posvajati onaj moral i puteve koji će ukaljati islam. Nemoralni ljudi i muslimnai koji ne praktikuju učenja  islama kaljaju ime islama. Musliman koji pije alkohol i povrati na javnom mjestu i turban mu se razmota i padne blizu kanalizacije; policija ga udara, hindusi i kršćani mu se smiju. Njegov nereligiozni postupak nije samo povod njegovog poniženja; zapravo to neprimjetno utječe na islam. Takve vijesti ili izvještaji iz zatvora mene duboko ožaloste kad vidim da su zbog svojih loših djela muslimani postali meta javnog ukora. Moje srce postaje uznemireno da ovi ljudi kojima je bio pokazan Pravi put jednostavno ne štete samo sebi svojim prijestupom; zapravo se zbog njih ruga islamu i ismijava se.’ (Malfuzat, tom I, str. 77-78) Huzur je rekao da je to još isto tako. U toku putovanja avionom, gdje je alkohol lahko dostupan, muslimnai pretjerano piju na putovanju u arapske zemlje ili Pakistan i neugodni su drugim putnicima. Obećani Mesija a.s. je rekao: ‘Naš Džemat ne treba snažne ljude i one koji posjeduju snagu atlete. Zapravo su potrebni ljudi koji imaju snagu da nastoje popraviti moral. Činjenica je da snažan čovjek nije onaj koji može pokrenuti planine iz njihovog podnožja; sigurno ne. Onaj ko ima sposobnost da popravi moral je istinski hrabra osoba. Zapamtite da koristite svu svoju snagu da popravite moral zato što je ovo stvarna moć i hrabrost.’ (Malfuzat, tom I, str. 140) Obećani Mesija a.s. je rekao: ‘Uz to, tu su dalje dva dijela koja istinita i iskrena osoba treba imati u vidu. Jedan od njih je istinsko vjerovanje. Izvanredna je milost Uzvišenog Allaha da nam je On kroz Časnog Poslanika s.a.v.s. pokazao način savršenog i potpunog vjerovanja i bez ikakvog teškog rada ili truda s naše strane. Mnogi učenjaci još su lišeni puta koji je vama bio pokazan u ovo doba. Zato trebate biti zahvalni za ovu milost i blagoslove Uzvišenog Allaha. Zahvalnost je u tome da posvojite  ova dobra djela s iskrenošću koja dolazi poslije istinskog vjerovanja i to je drugi dio. Izvlačenje pomoći iz svojih praksi, molite Allaha da vas drži čvrstim na istinskom vjerovanju i da vas osposobi da činite dobra djela. Ibadet sačinjava post, namaz, zakat itd. Sada, na primjer, mislite o namazu. On je došao svijetu ali nije od svijeta. Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao: ‘ Namaz je radost oka.’ (Malfuzat, tom I, str. 149-150) Obećani Mesija a.s. je rekao: ‘Vidite, kakav je bio kraj nacija kao nacije Luta. Neophodno je da svako, čak i ako im je srce otvrdlo, prekorava ga i odgaja ga i uči da bude ponizno i mehko. To je vrlo važno za naš Džemat zato što vi primate svježe duhovno znanje. Ako neko iznese tvrdnju da ima duhovno znanje ali ga ne prakticira, onda je to samo hvalisanje. Zato,  naš Džemat ne smije biti nemaran zbog nemara drugih i vidjevši ohladnjelu naklonost drugih ne treba ohladiti svoju naklonost. Ljudski rod ima mnoge želje ali ko je upoznat o nevidljivom, o sudbini. Život nikada ne ide u skladu sa čovjekovim željama. Aspekt želja je drugačiji od aspekta sudbine i ovo je istinski aspekt. Zapamtite da Uzvišeni Allah drži obračun  čovjeka koji ne zna šta je napisano u njima. Zato treba da probudimo srce i skrenemo njegovu pažnju.’ (Malfuzat, tom I, str. 153) Obećani Mesija a.s je rekao: ‘Oni trebaju posvojiti bogobojaznost jer je bogobjaznost jedino to što se može nazvati sažetkom Šerijata. Ako se Šerijat treba opisati ukratko, bit Šerijata može samo biti bogobojaznost. Bogobojaznost ima mnoge stepene i položaje ali ako je tragač za istinom iskren i proputuje osnovne položaje i stupnjeve (stadije) s odlučnošću i iskrenošću, on stiče visoke položaje zbog svoje iskrenosti i traženja istine. Uzvišeni Allah kaže: ‘…Allah prima samo od bogobojaznih.'( 5:28) To jest, Uzvišeni Allah prima molitve bogobojaznih, to je Njegovo obećanje a u Njegovim obećanjima nema kršenja. Kao što je rečeno: ‘… Zaista, Allah ne krši Svoje obećanje.’ (3:32) Prema tome, kad je bogobojaznost obavezujući uvjet za primanje molitve, zar neće osoba koja želi primanje molitve dok ostaje nemarna i zalutala, biti nerazumna i glupava. Prema tome, neophodno je da se svaka osoba u našem Džematu drži bogoobjaznosti koliko god je moguće tako da može steći zadovoljstvo primanja molitve i ojačati svoju vjeru.’ (Malfuzat, tom I, str. 108-109) Obećani Mesija a.s. je napisao: ‘Pokajanje nije  dodatna ili beskorisna stvar za čovjeka. Djelovanje pokajanja nije ograničeno samo na Sudnji dan nego ono zapravo ukrašava oba čovjekova života i religiju, i on prima udobnost i istinsko dobro i na ovom svijetu i na Ahiretu. Uzvišeni Allah kaže u Časnom Kur’anu: ‘…Naš Gospodaru, podari nam dobro na ovom svijetu i dobro na budućem svijetu, i spasi nas od patnje u Vatri. (2:202) Riječ ‘Rabbena’ (naš Gospodaru) čini profinjeno ukazivanje na pokajanje jer riječ ‘Rabbena’ zahtijeva i uvjetuje da se čovjek okreće Gospodaru nakon što bude umoran od drugih bogova koje je prethodno stvorio. Ova riječ ne može biti izgovorena od čovjeka bez istinskog bola i mehkoće. Gospodar je Onaj koji vodi osobu postepenoj vrlini i Koji hrani i održava. Činjenica je da čovjek stvara mnoge idole/bogove; on se u cjelosti oslanja na svoje planove (zamisli) i trikove i ovo su njegovi bogovi. Ako je nabusit o svom znanju ili fizičkoj snazi, onda je to njegov bog, ako je ponosan o svojoj fizičkoj privlačnosti ili imetku, onda je to njegov bog. Ukratko, on je upleten u hiljade takvih aspekata. Dok ih on sve ne napusti i ne bude izmoren njima i ne ponudi svoju pokornost pred Jednim Bogom Koji je bez ikakvog partnera i Koji je Istinski Gospodar i ne okrene se Njemu s mehkim i srčanim glasom ‘Rabbena’, on nije razumio stvarnog Gospodara. Kad se on pokaje u prisustvu Gospodara s mehkoćom srca i duše, priznaje svoje grijehe i poziva Njega kao Rabbena, to jest, jedino si Ti istinski i stvarni Gospodar i mi smo kroz svoju vlastitu grešku bili izgubljeni na drugim mjestima. Sada, ja sam napustio ove lažne bogove i potvrđujem Tvoj Rabubijjat sa iskrenošću srca i okrećem se Tebi. Ukratko, teško je učiniti da Bog bude nečiji Gospodar bez ovoga. Ukoliko drugi idoli i njihova vrijednost, veličina i čast ne napuste srce osobe, ona se ne može držati istinskog Gospodara i Njegovog Rabubijjata. Neki ljudi naprave laž svojim bogom, oni shvataju da ne mogu raditi i napredovati bez laži. Drugi možda kradu, pljačkaju ili varaju svog boga i njihovo je vjerovanje da bez ovih načina nemaju obezbjeđenog nikakvog drugog puta. Ovo su njihovi bogovi. Kradljivac koji ima svu aparaturu (uređaje) za provale i vrijeme noći im odgovara i okolo nema nikakve straže, da li on razmatra bilo koji drugi put osim krađe koji bi mogao biti sredstva njegovog izdržavanja?  On svoje uređaje smatra svojim bogom. Ljudi koji se oslanjaju na svoje zamisli i zavjere, kakvu oni imaju potrebu da upućuju dove i mole Boga? Samo ona osoba ima potrebu za dovom za koju su svi drugi putevi zatvoreni i koja nema nikakvog drugog puta osim Božijeg praga. To je osoba čije srce uči dovu. Dova: ‘Naš Gospodaru, podari nam dobro na ovom svijetu…’ je samo za one koji vjeruju u Boga kao svog Gospodara i oni su uvjereni da svi drugi bogovi nisu ništa u poređenju s njihovim Gospodarom. Vatra ne znači samo vatra Sudnjeg dana. Osoba koja živi dug život na ovom svijetu vidi da postoji hiljade vrsta vatri na ovom svijetu. Iskusni znaju da postoje široki niz vatre na ovom svijetu, sve vrste patnji, strahova, ubijanja, nedaća, zaraza, neuspjeha, straha od poniženja i nesreće, hiljade vrsta nemira, teškoća u pogledu žene i djece i  neprilika s rodbinom. Ukratko, sve su ovo vatre. Mumin moli Boga da bude spašen od svih vrsta vatri. Mi tražimo Tvoju pomoć, spasi nas od svih vrsta teškoća koji ljudski život čine bijednim i koji su kao vatra za čovjeka. (Tafsir ul Kur’an od Obećanog Mesije a.s., tom I, str. 696-697) Obećani Mesija a.s. je rekao: ‘Uzvišeni Allah kaže u Časnom Kuranu: ‘…i dat ću da oni koji tebe slijede budu iznad onih koji ne vjeruju, do Sudnjeg dana .'(3:56) Ovo uvjerljivo obećanje je dato sinu Merjeminom rođenom u kršćanstvu. No, ja vam dajem radosnu vijest da je Uzvišeni Allah dao ovo obećanje u istim riječima. Sada razmotrite da li oni koji žele da naprave vezu samnom i budu uključeni u ovo veličanstveno obećanje i veličanstvenu poruku mogu biti oni koji su pali u stanje Ammarah (poticanja na zlo) i posvajanja puteva bezbožnih? Zasigurno ne; oni koji istinski vrednuju ovo Božije obećanje i ne smatraju pričama ono što ja kažem zato zapamtite i slušajte od srca. Ja se ponovo obraćam onima koji su povezani sa mnom, a ovo nije obična veza, zapravo je to je golema veza. Njeno djelovanje ne stiže do mene nego također stiže do onog Bića Koje me je dovelo do ličnosti tog cijenjenog čovjeka koji je donio duh istine i zbilje ovom svijetu. Ja kažem: da su ove stvari trebale utjecati samo na moje biće, ja ne bih  imao brige ili ne bi me se ticalo i ne bih mario. Ali ovo ne staje ovdje. Njeno djelovanje stiže našeg Časnog Poslanika s.a.v.s. i Uzvišenog Allaha. U ovom slučaju, slušajte krajnje pažljivo. Ako želite da uzmete učešće u ovoj vijesti i želite biti njen potvrdživač, i imate istinsku žeđ za takvim velikim uspjehom (da budete dominanatni nad poricateljima do Sudnjeg dana), onda vam kažem samo toliko da ovaj uspjeh neće biti postignut ukoliko ne prođete kroz stadij Lavvama (prekora) i stignete do tvrđave Mutmainnah (u miru). Ja ne kažem ništa više nego to da ste vi povezani sa osobom koja je određena od Boga. Slušajte ove riječi s iskrenim srcem i budite uvijek spremni da ih praktikujete, tako da ne budete među onima koji padaju u nečistoću poricanja poslije primanja i tako zamijenite trajnu muku.’ (Malfuzat, tom I, str. 103-105) Huzur je činio dovu da se, u zahvalnosti što smo blagoslovljeni sa pronicljivošću koje nam je dao Obećani Mesija a.s., držimo bogobojaznosti. Huzur je najavio da će klanjati dženazu u odsustvu za slijedeće umrle: Sheikh Muhammed Naeem sahib, Asim Kemal sahib i Irfan Ahmad sahib.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp