U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Važne dove

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehadeta, Euze i Sure El- Fatihe, Hazreti Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomoćnik) je rekao: Dok je spominjao značaj Džume, Časni Poslanik (savs) je jednom rekao: “ Postoji momenat (Petkom) ako Musliman je zateknut u molitvi, onda koju god molitvu uputi, prihvaćena je i koje bilo dobro on upita dato mu je od Uzvišenog Allaha.”
Svi se mole i traže nešta u toku svojih molitvi prema svojoj potrebi. Također postoje neki koji klanjaju (mole se) ali se nikako ne mole za posebne molitve. Oni jednostavno klanjaju (mole se) ponavljajući riječi iz namaza i misle da je ovo dovoljno. Nisu svjesni važnosti molitve (namaza).
Tako danas, na zadnjoj Džumi u Ramazanu, mislim da je važno da proučim važne molitve (dove) tako da oni koji nisu svjesni mogu da razume važnost molitvi i tako da mi kao Zajednica predstavimo svoje molitve i dove ispred Uzvišenog Allaha i da se skupa molimo za primanje ovih dova u toku namaza.
Sad ću da proučim neke dove iz Kur’ana i neke od Časnog Poslanika (savs). Oni koji ih znaju bi trebali da ih uče u sebi i da govorite u sebi Amin. Da dragi Allah ih usliša.
SubhanAllahi ve bi hamdihi subhanAllahil Azim. Allahumme sali ala Muhammedin ve aali Muhammed.

Prvo ovo su dove iz Kur’ana:

“Naš Gospodaru, podari nam dobro na ovom svijetu i dobro na budućem svijetu, i spasi nas od patnje u Vatri.” (2:202)
“Gospodarunaš, obaspi nas saburom i daj da umremo kao Muslimani.” (7:127).
“O Allahu, Gospodaru naš, spusti nams neba (blagostanje) trpezu, da to bude blagdan za nas – za prve od nasi za zadnje od nas, i veliki znak od Tebe; i opskrbi nas, jer Ti si najbolji hranitelj.” (5:115)
Gospodaru naš, mi smo čuli glasnika da poziva u vjeru: ’Vjerujte u svoga Gospodara,’ pa mi vjerujemo. Gospodaru naš, oprosti nam zato naše grijehe i pokrij naša zla djela, i daj nam smrt sa dobrim.(3:194)
“Gospodaru naš, mi vjerujemo u ono što si Ti objavio i mi slijedimo poslanika. Zato nas upiši među one koji svjedoče (o istini).” (3:54)
“Gospodaru naš, ne daj da naša srca postanu iskrivljena nakon što si nas Ti uputio; i podaj nam milost Svoju; sigurno si Ti jedini veliki Darovatelj.(3:9)
“Moj Gospodaru, pokloni mi od Sebe čisto potomstvo; sigurno si Ti Onaj koji često sluša molitve.”(3:39)
“O Gospodaru naš, podari nam u našim bračnim drugovima i djeci radost očima našim i učini nas voðama bogobojaznim.” (25:75)
“Moj Gospodaru, podari mi sposobnost da budem zahvalan za Tvoju blagodat koju si udijelio meni i mojim roditeljima, i da činim dobra djela kojima ćeš Ti biti zadovoljan. I učini ispravnim potomke moje. Ja se obraćam Tebi; i uistinu sam od onih koji se pokoravaju.” (46:16)
“Gospodaru moj, podari mi (potomke) meðu dobrim.” (37:101)
“O Gospodaru moj, zaista, ja sam prosjak za bilo kakvo dobro koje mi dadneš.”(28:25)
“Moj Gospodaru, učini me sposobnim da budem zahvalan za Tvoju blagodat koju si podario meni i roditeljima mojim, i da činim dobra djela koja će Tebe zadovoljiti, i uvedi me Svojom milošću meðu Tvoje dobre robove.” (27:20)
„Moj Gospodaru, ja tražim utočište u Tebi od sumnji šejtanskih. I ja tražim utočište u Tebi,Gospodaru moj, od njihova prisustva kraj mene.“ (23:98-99)
“O Gospodaru moj, poveæaj mi znanje.” (20:115)
“O, Gospodaru moj, raširi moje grudi, i olakšaj mi moj zadatak, i odriješi uzo s mog jezika, da bi razumjeli moj govor.” (20:26-29)
“Gospodaru naš, podari nam milost od Sebe, i uputi nas u našoj stvari.” (18:11)
“Moj Gospodaru, uvedi me da moj ulazak bude s istinom i izvedi me da moj izlazak bude s istinom; i podari mi od Sebe snažnog pomagača.” (17:81)
“Moj Gospodaru,smiluj im se oboma, kao štosu njih oboje mene podizali dok sam bio dijete.” (17:25)
“Gospodaru moj, podari mi mudrost i pridruži me dobrima, i odredi za mene istinski spomen meðu zadnjima,i učini me nasljednikom džennetskih blagodati” (26: 84-86)
“Gospodaru moj, ja sam zgriješio svoju dušu, zato mi oprosti.” (28:17)
“Gospodaru naš, usavrši nam svjetlo naše i oprosti nam; zaista, Ti imaš trajnu moć nad svim stvarima činiti šta Ti želiš.” (66:9)
’Naš Gospodaru, mi vjerujemo; oprosti nam zato, i smiluj nam se; jer Ti si Najbolji meðu milostivim.’ (23:110)
“Gospodaru naš, mi smo svojim dušama nasilje učinili; i ako nam Ti ne oprostiš i ne budeš imao milosti prema nama, mi ćemo sigurno biti od izgubljenih.” (7:24)
“Naš Gospodaru, nemoj nas staviti sa silnicima.” (7:48)
„O, Gospodaru moj, nemoj me ostaviti samog, Ti si bolji od svih nasljednika. (21:90)
„O Gospodaru moj, ako mi Ti pokažeš ono čime im se prijeti, Gospodaru moj, nemoj me ostaviti sa silničkim narodom.“ (23:94-95)
“O,Gospodaru naš, Ti sve stvari obuhvataš Svojom milošću i znanjem. Zato oprosti onima koji se kaju i slijede Tvoj put; i sačuvaj ih kazne džehennemske. O, Gospodaru naš, uvedi ih u bašče vječnosti, koje si Ti obećao njima, i takoðer i očeve njihove, i drugove, i njihovu djecu, one koji čine dobra djela. Zaista si Ti moćan (i) mudar. I zaštiti ih od grijeha; a onaj koga Ti tog dana zaštitiš od (posljedica) grijeha – njemu si Ti zaista pokazao milost. A to je vrhunski uspjeh.”(40:8-10)
“Gospodaru naš, oprosti nama i braći našoj koji su nas u vjerovanju pretekli, i ne ostavi u našim srcima ikakvu zlobu prema onima koji vjeruju. Gospodaru naš! Ti si, zaista, blag i samilostan.”(59:11)
”Gospodaru moj, oprosti meni i mojim roditeljima, i onome ko uðe u moju kuću kao vjernik, i svim vjernicima i vjernicama; a silnicima ne povećaj ništa osim propasti.” (71:29)
“Gospodaru naš, daj nam ono što si nam obećao preko Svojih poslanika (znači zavjeta Poslanika); i nemoj nas osramotiti na Sudnjem danu. Sigurno, Ti ne kršiš Svoje obećanje.”(3:195)
“Ti si naš pomagač, zato nam oprosti i smiluj nam se, jer Ti si najbolji od onih koji opraštaju.” (7:156)
“Naš Gospodaru, otkloni nam kaznu Džehennema; zaista je njegova kazna neizbježna.” (25:66)
“Gospodaru naš, mi vjerujemo; oprosti nam, zato, naše grijehe i spasi nas od kazne Vatre.”(3:17)
“Moj Gospodaru, daj mi da obavljam namaz ja i moji potomci. Naš Gospodaru! Primi moju molitvu. Naš Gospodaru, oprosti meni i mojim roditeljima i vjernicima na Dan kad se bude polagao račun.”(14:41-42)
”Gospodaru moj, spasi mene i moju porodicu od onog što oni rade.”(26:170)
“O moj Gospodaru, moj narod je mene odbio. Zato Ti donesi konačnu presudu izmeðu mene i njih; i spasi menei vjernike koji su sa mnom.” (26:118-119)

“Gospodaru moj,pomozi mi protiv pokvarenog naroda.”(29:31)
“Ja sam nadvladan, zato mi pomozi!” (54:11)
”Gospodaru naš, ne stavljaj nam na odgovornost ako zaboravimo ili pogriješimo. O, Gospodaru naš, nemoj na nas stavljati teret kao što si stavio na one prije nas (zbog njihovih grijeha). Gospodaru naš, nemoj na nas stavljati teret koji je izvan naše moći; i prijeði preko naših grijeha i oprosti nam, i smiluj nam se. Ti si naš Gospodar; zato nam pomozi protiv nevjernièkog naroda. (2:287)
“O Gospodaru naš, podari nam strpljenje, i učvrsti naše korake, i pomozi nas protiv nevjerničkog naroda.”(2:251)
“Gospodaru naš, oprosti nam naše grijehe i prijestupe u ovoj našoj stvari, i učvrsti korake naše i pomozi nas protiv nevjerničkog naroda.”(3:148)
“O Gospodaru naš, Ti odluči izmeðu nas i izmeðu našeg naroda po istini, Ti si najbolji od onih koji odlučuju.”(7:90)
“Mi se u Allaha uzdamo. Naš Gospodaru, ne učini nas iskušenjem za silnički narod.”(10:86-87)
„O Gospodaru moj, pomozi mi, jer oni mene odbijaju.(23:27)
“Moj Gospodaru! Izgradi mi kuću kod Sebe u Džennetu; i spasi me od faraona i njegovih djela, i spasi me od silničkog naroda!”(66:12)

Sad ću navesti neke dove iz Hadisa. Spomenuto je da je Časni Poslanik (savs) nas je naučio slijedeću molitvu:

“ Gospodaru! Oprosti mi moje greške, sačuvaj me zla od nedostatka moje neukosti, nepravde u mojim poslovima i sačuvaj me svake štete i zla, o kojem Ti znaš mnogo više od mene. O Allah! Oprosti mi moje greške. Oprosti sve moje greške, bile one učinjene svjesno, nesvjesno ili u šali. Oprosti mi sve moje greške koje su već učinjene i koje još nisu učinjene. One koje su učinjene u tajnosti i u javnosti. Ti si Jedan, Koji čini ljude da uznapreduju i unazade, jedino Ti si Moćan iznad svih stvari.
Onda još jedna dova Časnog Poslanika (savs):
“O Allah! Ja sam poslušan Tebi, vjerujem u Tebe, i naklonjen sam Tebi. Uz tvoju pomoć suprostavljam se neprijateljima. Obraćam ti se za sud svih mojih prijašnjih i budućih grijeha, tajnih i vidljivih. Ti činiš da ljudi napreduju i unazade se. Niko nije ravan obožavanju osim Tebe. “
“O Allah! Ti si moj Gospodar, ne postoji niko ravan obožavanju osim Tebe. Ti si me stvorio i ja sam tvoj rob. Ja sam strpljiv u Tvojim naređenjima i Tvojim obećanjima što više mogu. Tražim utočište u Tebi od zlog efekta mojih djela. Ja potvrđujem Tvoje blagoslove i darove. Priznajem svoje grijehe, oprosti mi ih, jer nepostoji niko od Tebe ko može da oprašta grijehe.”
“O Allah!Tražim da me zaštitiš od srca koje je uskraćeno od straha, molitvi koje nisu primljene, mog stanja koje ne poznaje zadovoljstvo, i znanja koje nije korisno. Moj Zaštitniku, tražim utočište od ove četiri stvari.”
“O Pretvaraču srca, pretvori moje srce da bude istrajno u Tvojoj vjeri.”
“O Allah! Molim te da mi daš uputu i strah od Tebe. Molim te za čednost i zadovoljstvo.”
“Mi Tebe uzimamo kao štit šta god je u njihovim (neprijateljskim) srcima. Tražimo zaštitu od svakog zla i njihovib neprijatnosti.”
“O Allah! Tražim Tvoju ljubav i ljubav od onih koji vole Tebe, i također ponašanje koje će me dovesti do tvoje ljubavi. O Allahu učini da tvoja ljubav bude draža meni od moje duše, porodice, moje imovine i da mi je draža od hladne vode.”
Postoji dugačka dova, koju je prenio Hazreti Ibn Abbas (ra), da je čuo Časnog Poslanika (savs) da uči ovu dovu: “ O Allah! Tražim tvoju milost, koja će da vodi moje srce i pomoći mi sa mojim postupcima. Podari mi uspjeh u mojim neuspješnim postupcima. Spoji me sa mojim voljenim od kojih sam razdvojen. Podari dostojanstvo onima koji su uz mene. Očisti moja djela. Podari mi mudrost i uputu. Daj mi stvari koje ja volim a spasi me od zla. O Allahu, podari mi čvrstu vjeru koja će me spasiti od nevjerovanja. Podari mi milost koja će me učiniti dobitnikom na ovom svjetu i na Ahiretu. O Allahu, učini svaku moju odluku uspješnom, podari mi društvo šehida i život od Tvojih poslušnih sluga i pobjedu iznad neprijatelja. Gospodaru, dolazim Tebi sa svojim potrebama. I ako je moje mišljenje pogrešno i planiranje slabo, i dalje ovisim o Tvojoj milosti. Tako, O Sudijo svih postupaka i Daravaocu mira, molim te spasi me kazne vatre, kao što spasavaš ljude od burnog mora. Sačuvaj me propasti i iskušenja u mezaru. O moj Gospodaru, podari mi stvari o kojima nisam ni mislio. Stvari za koje Te nikad nisam molio. Dobre stvari za koje nisam učinio nijet, ali si Ti obećao ove blagoslove svakoj svjoj slugi i svakom svom stvorenju, i ja također molim za ove blagoslove O Gospodaru Univerzuma, molim te u ime Tvoje milosti da mi podariš blagoslove.
O Allahu, Iskreni Prijatelju i Gospodaru upute i mudrosti, molim te da mi podariš mir na Sudnjem Danu. Pomozi mi da dostignem Džennet i društvo Tvojih pobožnih ljudi, koji se Tebi klanjaju i koji ispunjavaju naređenju. Sigurno si ti Milostivi i voljeni. Bez sumnje Ti radiš šta poželiš.
O Allahu, učini nas upućenim vođama koji ne idu sa ispravnog puta i ne vode druge na stranputic. Učini nas nagovjesnicima mira za Tvoje voljene i za Tvoje neprijatelje. Molim ti se u ime Tvoje ljubavi, da nas učiniš da volimo sve one koji vole Tebe, i učini nas odbojnim prema Tvojim neprijateljima. Allahu ovo je naša skrušena molitva i od Tebe zavisi da li će biti uslišana. Ova molitva je sav naš trud koji smo ulagali, mi sad stavljamo svo naše povjerenje u Tebe.
“O Allahu! Osvjetli moje srce, osvijetli moj mezar, osvjetli moje puteve ispred mene i iza mene, osvjetli moju desnu i lijevu stranu, osvjetli iznad i ispod mene, osvjetli moj vidi i moj sluh, osvjetli moju kosu i moje kožu, ispuni moje tjelo i krv svjetlošću, i učini svjetlost da uđe u moje kosti. O Gospodaru, povećaj svjetlost u mom srcu i podari toliku svjetlost da postanme manifestacija svjetlosti.”
“Hvaljen neka je On, Koji bdije nad univerzumom sa moćnosti. Hvaljen neka je On, veličanje bilo koga osim Njega je ne prihvatljivo. Slavljen neka je On koji daje blagoslov. Hvaljen neka je Gospodar Časti i Hvale. On je Veličanstveni i Slavni.”

Onda imamo dove Obećanog Mesije (a.s).

Obećani Mesija (a.s) je napisao molitvu za jednog od svojih ashaba Chaudhry Rustam Ali u pismu: “ O Ti Koji zaslužuješ da budeš voljen iznad svih voljenih! Oprosti mi i podari mi Tvoju Milost i uključi me sa onim koji su pobožni tebi. Mi smo Tvoje griješne sluge i osvojeni smo sa svojim unutrašnjim željama. Oprosti nam i spasi nas poteškoća Ahireta.”
Obećani Mesija (a.s) je napisao pismo Hazreti Halifatul Masih I (ra) i pokazao mu je da obrati pažnju na slijedeću molitvu: “ O Dobroćudni Bože! Ja sam neznačajan, griješan i nepažljiv Tvoj rob. Vidio si me da pravim grešku iza greške ali si mi dao nagradu iza nagrade, a vidio si me da pravim grijeh iza grijeha a i dalje si mi dao blagoslov nad blagoslovom. Uvjek si sakrio moje mane i davao si mi bezbrojne blagoslove. Pa i sada podari mi svoju milost na mene koji sam bezkoristan i grešan i oprosti mi moje greške i nezadovoljstvo. Podigni ovu teškoću od mene jer ne postoji niko osim Tebe ko mi može pomoći.”
Dova koju je Obećani Mesija (a.s) nas naučio da se totalno predamo Bogu : “Gospodaru svih svjetova! Ja ne mogu ispoljiti svoju zahvalnost za sve Tvoje blagodati. Ti si Najmilostiviji i Svemilosni. Dao si mi bezbroj blagoslova, oprosti mi moje grijehe. Podari mi u mom srcu čistu ljubav prema Tebi tako da mi daš novi život a sakriješ moje greške. Pomozi mi da radim djela kojim si Ti zadovoljan. Tražim Tvoje Utočište od Tvoje kazne. Budi Milostiv prema meni, budi Milostiv prema meni, podari mi Milost! Sačuvaj me patnje ovog i budućeg svijeta, jer sve moći i blagoslovi su u Tvojim rukama. Amin”
Mi moramo da držimo generalno Muslimanski svijet u našim molitvama. Da Uzvišeni Allah napravi jedinstvo Muslimanskog svjeta i da odkloni razdvojenost njihovih srca i ujedini ih. Da Uzvišeni Bog napravi duhovno zadovoljstvo svih Ahmadi Muslimana. Da ih sačuva od svakog zla i podari im sabur. Da uvjek ostanu uz Džemmat i Hilafet. Da podari Džematu da ispunjavaju dužnosti i svim koji imaju funkciju u Džematu da shvate i ispune svoje dužnosti. Da svima onima koji su dali svoj život u službi Džemata podari da istinito ispune svoj nijet. Da Uzvišeni Allah nas sačuva Dežala i njegovog zla. Da Uzvišeni Allah zaustavi ruke svih onih koji nastoje da oslabe Muslimane i da nas sačuva od njihoviog zla. Da Uzvišeni Allah uzdigne status šehida Ahmedijjata i da On zaštiti njihove voljene koji su ostali iza njih. Da On podari slobodu onima koji su pritvoreni radi Ahmadijjata. Da Uzvišeni Allah skloni bilo kakve poteškoće svih onih koji pate. Da izliječi sve one koji boluji. Da Uzvišeni Allah skloni sve poteškoće bile vezane za politiku ili religiju. Ostalo je samo nekoliko Derviša u Kadijanu. Neki ljudi u Kadijanu prolaze kroz teškoće. Slično oni koji žive u Pakistanu, posebno u Rabvi, njihova situacija je sve teža i teža od strane vlade koja nastoji da pogorša stanje Ahmadija. Da i njih Allah sačuva od silnika i popravi njijovu situaciju. I u Indoneziji kad im se god pruži prilika neprijatelji progone Ahmadi Muslimane bezdušno. Da i njih Allah čuva pod Svojom zaštitom i zaštiti ih od zla neprijateljskog. Kao što sam već spomenuo što se tiče Muslimanskih zemalja, napad na Jemen zbog borbe nekih grupa iz Iraka i Sirije zbog svojih razlika, Muslimani ubijaju Muslimane. Da Allah zaustavi ratove u Jemenu, Siriji i Iraku i razum da se ponašaju prema učenju Poslanika (savs) i da im omogući da prihvate Imama Mahdija. Da budu sačuvani pogrešnog puta na kojem se nalaze tako da njihov život na ovom i budućem svijetu bude sačuvan. Dalje da Allah sačuva i blagoslovi bogatstvo i živote onih koji se žrtvuju i koji udjeljuju za različite doprinose u Džematu. MTA je vrlo važan u širenju poruke da Allah nagradi sve one koji rade za MTA i dobrovoljce i da im pomogne da služe još više nego prije. Da Uzvišeni Allah podari MTA Afrika znanje i razumjevanje i omogući da prave programe koji šire istinitu poruku Islama u njihovim zemljama i širom svjeta. Amin

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp