U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Savjeti Obećanog Mesije a.s.

Kratki sadržaj

 

U svojoj hudbi petkom Huzur je danas dao izlaganje o nizu savjeta
Obećanog Mesije a.s. Zajednici. Savjet koji je u vezi sa skretanjem pažnje
prema cilju formiranja Zajednice, proisteklih odgovornosti članova
Zajednice, blagoslovi koji prozilaze iz postizanja rečenih ciljeva i
konačno, krajnji cilj Zajednice. Huzur je rekao da je svrha zbog koje ih
on danas predstavlja je bila da nas podsjeti o našim odgovornostima
tako da možemo nastaviti razmišljati i duboko se zamisliti nad njima
da postignemo Božiju blizinu i Njegovo zadovoljstvo.
Obećani Mesija a.s. je rekao da je ovo doba doba vođenja duhovnog
rata. Bitka sa Šejtanom traje – on želi da porazi islam, međutim Bog je
stvorio Ahmadija pokret s ciljem da savlada Šejtana. Blagoslovljeni su
oni koji ovo prepoznaju. Huzur je rekao: mi smo zahvalni da smo bili u
stanju, bilo kroz pronicljivost naših starijih ili svoje, da uđemo u ovu
Zajednicu. On je rekao da će ljudi i dalje ulaziti u ovu Zajednicu da
budu dio te posebne grupe ljudi koji će boriti zadnju bitku sa šejtanom.
Huzur je rekao u nekim zemljama svijeta naša Zajednica se suočava sa
proganjanjem, međutim, u odnosu na postizanje naših ciljeva žrtve koje
su napravljene nisu ništa. Zaista, obećani Mesija a.s. nam je rekao da
ćemo morati podnositi kušnje i teškoće. Obećani Mesija a.s. je rekao da
će njegovi sljedbenici morati voditi nevjerovatnu borbu sa ‘sobom’ jer
je svjet oko njih neprijateljski i otvoreno ih proklinje. Međutim, nagrada
za ustrajnost leži kod Boga.
Huzur je rekao da je takva situacija u nekim zemljama svijeta i oni
koji prave žrtve usred proganjanja imat će svoju nagradu kod Boga.
Opozicija raste u Pakistanu, i u Indiji je mnogo proganjanja novih
Ahmadi muslimana. Otkad je nova vlada došla na snagu u Pakistanu
proganjanje (Ahmadi muslimana) se smatra zaslužnim činom, vlada je
hodžama dala slobodnu vladavinu. Tamo nema zakona i reda u zemlji
bilo kako bilo, i šta god se donosi za zakon i red, nije na raspolaganju
za Ahmadi muslimane da od njih traže pomoć. Božiji je blagoslov da
svaki put kad naši protivnici skuju veliki obim plana protiv nas, njihovi
se planovi odbiju o njih Božijom odredbom. Ovo je ono čemu smo
svjedoci sada već nekoliko godina. Ogromna skala plana protiv nas je u
pravljenju ovih dana ali je Bog stvorio takvu situaciju da su uvidjeli da
su sami oni u teškoći. Huzur nas je podsjetio da je ovo zadnja bitka sa
šejtanom, mi treba da ojačamo svoju vjeru, molimo Boga za ustrajnost,
pokazujemo strpljenje i čvrstinu (hrabrost) i okrenemo se Njemu.
Huzur je rekao da je vrijedno da zapamtimo da s ciljem da savladamo
vanjskog šejtana mi moramo osvojiti unutršnjeg šejtana također. Naša
pobjeda neće biti kroz ovosvjetske puteve i sredstva radije će to biti
kroz molitve i za ovo je neophodno da idemo putem Božijeg zadovoljstva
koji iziskuje džihad sa ‘sobom’.
Obećani Mesija a.s. je rekao egoističke (samožive) težnje su širk
(pripisivanje partnera s Bogom) i one zatvaraju srca. Treba uvijek da se
zauzimamo da promovišemo Božije Jedinstvo i da nikada ne
zanemarimo namjeru sa kojom dolazimo u zavjet (bai’at) (Obećanog
Mesije). On je rekao da je Boga započeo ovu Zajednicu tako da bi On
pokazao bogobojaznost i čistoću svijetu.
Huzur je dodao da danas muslimani ubijaju muslimane u ime Boga.
Situacija ove zemlje koja je stečena u ime islama tako da religija može
biti utemeljena, takva je da su ljudi tamo ubijani za ispovjedanje svoje
potrde vjere (kelimej šehadeta) i danas svijet predočava Pakistan
poistovječen sa proganjanjem i barbarizmom. Da Bog ima milosti na
našu zemlju. Zajednica je napravila ogromne žrtve za osnivanje ove
zemlje, svaki Pakistanac Ahmadi musliman treba da uvijek bude toga
svjestan. Danas, ako iko može spasiti ovu zemlju od oluje grijeha i
siromaštva, to je lađa koja je bila pripremljena od Obećanog Mesije a.s.
Mi smo na toj lađi i treba da sebe učinimo vrijednim toga. Mi treba da
činimo dove za narod Pakistana da se urazume. Ovo su dvije značajne
odgovornosti Ahmadi muslimana, pogotovu Pakistanskih Ahmadi
muslimana ili Ahmadi muslimana koji žive u mjestima gdje je situacija
loša.
Huzur je rekao ponekad Ahmdi muslimani koji su blagoslovljeni
napretkom zaborave cilj zašto su Ahmadi muslimani i ne vode računa o
učenjima islama, i nemarni su o mnogim stvarima, na primjer za
obavljanje namaza. Huzur je rekao da je to otriježnjavajuća misao. Da
Bog ne učini čak ni jednu osobu među nama da oslikava ovaj Kur’anski
ajet:
“O Nuhu, on zaista nije među porodicom tvojom; on je bio potpuno
nečistih djela.” (11:47)
Huzur je rekao da moli Allaha da nikada ne učini tako da bilo ko
među onima koji daju svoj zavjet odgovara ovom opisu. Da nikada ne
osmjelimo i stvaramo svoje vlastite mjere postizanja standarda koje je
Obećani Mesija a.s. očekivao od nas, radije da se uvijek borimo da
postignemo standarde postavljene od našeg Imama. Obećani Mesija
a..s je rekao da niko ne može postići spas bez posvajanja bogobojaznosti.
Sve tvrdnje o pobožnosti su uzaludne bez pridržavanja visokim
standardima pokornosti i praktikovanja iskrene poniznosti. On je rekao
da ako naša Zajednica zaista želi da postane istinska zajednica oni moraju
proći kroz stanje nalik smrti (da unište sebe), da daju prednost Bogu i
da uvijek sebe ocjenjuju i nastoje da se reformišu. Huzur je rekao da
nastojanje da se reformišemo uspijeva kad je odsutna nesavitljivost i
spoznaja da je nakon pridruživanja Zajednici čovjekov cilj da predstavi
pobožan uzor svijetu i da se očisti da traži Božije zadovoljstvo.
Obećani Mesija a.s. je rekao da svaki stranac koji sretne Ahmadi
muslimana opaža način na koji se on drži, njihovo vladanje i ponašanje.
Ako ne uvidi da su fini (dobri), on posrne zbog Ahmadi muslimana.
Zbog toga je neophodno da primjerom pokazujemo iskrenost i
istinoljubivost.
Huzur je rekao da je ovo kratki sadržaj ciljeva naše zajednice. Obećani
Mesija a.s. je rekao da Bog priprema zajednicu istinoljubivih. Mi treba
da neprestalno sebe ocjenjujemo, ovo stvara spoznaju i uviđanje ka
popravljanju i onda nas okreće Bogu zato što nije moguće ići ovim
putevima bez Božije milosti. Da Allah učini tako da se svaki od nas drži
bogobojaznosti. Obećani Mesija a.s. je rekao da je Božija volja da spasi
čovjeka od vatre grijeha i stvori grupu bogobojaznih koji će dati prednost
vjeri nad svijetom. Huzur je molio Allaha da svakog od nas učini da
dadnemo prednost vjeri nad svijetom i da istinski pripadamo grupi
bogobojaznih i da razumijemo osnove bai’ata (zavjeta) i da nikada ne
previdimo naredbe zbog egoističnih razloga. Huzur je molio da budemo
uzori tako da naše generacije također idu pravim putem i mole Boga.
Da oni koji prime Ahmadijat kroz nas čine dove za svoje dobrotvore.
InšaAllah za zajednicu je određeno da raste i cvjeta, mi smo bili svjedoci
za više od stotinu godina da je ruka Božije milosti na nama i svake
godine stotine hiljada pobožnih duša ulaze u zajednicu, da Allah pokloni
ustrajnost novopridošlim.
Huzur je rekao da je prije rekao nekoliko puta da kako se povećavamo
po broju osjećaji ljubomore također raste među našim neprijateljima.
Njihov način razmišljanja i njihova želja za Zajednicu je da bude
uništena, međutim, Božiji blagoslovi na nama su uvijek u povećanju.
Da On nastavi da prekriva naše mahane Svojom milošću i učini svaki
napad neprijatelja neuspješnim. Svi naši uspjesi su odlikom obećanja
koje je Bog dao Obećanom Mesiji a.s. i zato je Obećani Mesija a.s. uvijek
davao uvjeravanje Zajednici. Nama će biti data nadmoć, inšaAllah,
međutim, mi treba da ne budemo nemarni u času nadmoći. Da Bog
osposobi svakog Ahmadi muslimana da ispune svoje obaveze, osposobi
ih da ispune sva očekivanja Obećanog Mesije a.s., spasi nas od svakog
zla o kojem je Obećani Mesija a.s. izrazio zabrinutost i da nastavimo da
budemo primaoci njegovih molitvi.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp