U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Život Poslanikovog istinskog i revnog poklonika, Obeæanog Mesije a.s.

Kratki sadržaj

 

Pozivajući se na svoju hudbu prethodnog petka, kad je izlagao o uslužnosti, saosjećanju I dobročinstvu Časnog Poslanika s.a.v.s. koje je dobio iz odlike Rahmanijata Milostivog Boga, Huzur je rekao da će danas govoriti o životu Poslanikovog istinskog i revnog poklonika, Obećanog Mesije a.s. i kako je on nastojao da u potpunosti poprimi uzor svog blagoslovljenog učitelja. Uprkos svog krajnje prezazuzetog svakodnevnog života pošto je preuzeo cijeli svijet da odbrani islam kroz svoja pisanja, Obećani Meisja a.s. je uvijek bio nestrpljiv da pruža uslužnost i saosjećanje ljudima. Njegova uslužnost je poticala iz želje da bude zahvalan svom Milostivom i Dobrostivom Bogu koji ga je kroz objavu obavijestio da mora služiti kao primjer uslužnosti i saosjećanja. Ovo saosjećanje je bilo tjerano dubokom brigom za duhovno bolesne, kao i molitvom i praktičnim koracima za fizički oboljele. Jedanput se Lala Šrampat Rai, koji se osvjedočio u veliki broj znakova istinitosti Obećanog Mesije a.s., razbolio od vrlo opakog čira na stomaku. Obećani Mesija a.s. je otišao da ga posjeti u njegovom skromnom domu i zatekao ga vrlo zabrinutog. On ga je utješio i slijedećeg dana ga ponovo posjetio skupa sa doktorom koji je onda bio određen da ga liječi. Troškovi doktora su bili izmireni i Obećani Mesija a.s. je nastavio da ga posjećuje svaki dan. Kad je Lala bio malo bolje, ove posjete su povremeno izostajale, ali je on i dalje išao da ga posjećuje sve dok Lala Šampat nije bio izliječen. Mehr Hamid je bio blaga, ponizna osoba i živio je na periferiji Kadiana u oblasti gdje se izbacivalo svo smeće. Kad se razbolio Obećani Mesija a.s. je poveo ljude iz Kadiana da ga posjete. Smrad ove oblasti, izazvan smećem, stvarao je smetnje posjetiocima. Obećani Mesija a.s. je imao krajnje profinjenu prirodu i on je također bio uznemiren smradom. Međutim, on nije dozvolio da ga ovo spriječi od odlaska u posjete, kad bi krajnje nježno govorio Mehr Hamidu i razveseljavao ga. Mehr Hamid je radio na poljima i bio sluga i kmet, pa ipak Obećani Mesija a.s. nikada nije pravio nikakvu razliku. Zapravo su ljudi komentarisali da se više brinuo o njemu nego što bi se neko brinuo za svoju vlastitu rodbinu. Allah je Obećanom Mesiji a.s. dao odvažno i čvrsto srce, ali je on također bio krajnje mehkog srca i nije mogao gledati nikoga u bolu. Zbog ovoga, katkada, ne bi posjetio bolesnu osobu i pokazivao bi svoju zabrinutost na druge načina. Pa ipak, on nikada ne bi odbio da posjeti bolesnog, iako bi ga, kad vidi da neko pati, to učinilo bolesnim. Jedan od njegovih štovalaca, Ejub Baig Sahib koji je živio daleko, razbolio se. Na samrtnoj postelji je osjećao neodoljivu želju da vidi Obećanog Mesiju a.s. i poslao mu je pismo i telegram tražeći da dođe do njega. Obećani Mesija a.s. također nije bio dobro u to vrijeme, tako da je poslao odgovor izražavajući da nije u stanju putovati i rekao da je bio svesrdno predan učenju dova za Ejub Baig Sahibovo zdravlje. On je napisao da nema riječi koje bi prenijele njegov bol, kojim je tako skrhan da jedva da može držati pero u svojoj ruci. Tražio je da bude svakodnevno obavještavan. Obećani Mesija a.s. nikada nije vratio siromašnu osobu, zapravo bi podmirio potrebe nekih prije nego što su imali priliku da traže pomoć. Na primjer, osjećajući potrebu drugih, on bi obezbjedio toplu odjeću u zimu. Ovo bi često radio i to bez ikakve razlike prema prijateljima ili neprijateljima, muslimanima ili hindusima. On je cijenio potrebe drugih i nudio pomoć bez traženja. On bi, bez izuzetka, ponudio da plati nešto od troškova puta onima koji su dolazili iz daleka da ga posjete. Šeikh Muhammed Naseem Ahmad Sahib je bio siroče koji je bio odhranjen pod brigom Džemata i otišao je da radi za neke novine. Prilikom rođenja prvog djeteta Halifatul Mesiha II (r.a.), Naseer Ahmada, koji je umro kao malo dijete, bila je potrebna dojilja za bebu. Obećani Mesija a.s. je pitao za uslugu Naseem Sahibovu ženu. Raspitao se o prihodu Naseem Sahiba i osjećao da on možda ima teškoća da sastavi kraj s krajem. Jenog dana on je diskretno ubacio mali smotak para u njegovu sobu. Nihal Singh je bio vrlo revan protivnik Obećanog Mesije a.s. pribjegavajući čak sudskom postupku. Tačno u vrijeme sudskog postupka jedna od njegovih rodica se razbolila i bio je potreban mošus koji se nigdje nije mogao naći. Tražeći svuda naokolo, na kraju je došao na vrata Obećanog Mesije a.s. i tražio mošus. Bez odlaganja, Obećani Mesija a.s. mu je dao količinu mošusa koju je trebao. Jednostavne seoske žene bi dolazile na njegov prag i zvale ga I Obećani Mesija a.s. bi se pobrinuo za njih bez oklijevanja, kao da su stigle neke ugledne ličnosti. žene koje bi dolazile da uzmu lijekove započele bi navoditi svoje kućne nezgode i Obećani Mesija a.s. bi stajao i slušao ih krajnje strpljivo. Jedanput je priličan broj žena došao da uzme lijekove u vrijeme kad je on morao pisati vrlo važno predavanje. Ipak je Obećani Mesija a.s. tri sata stajao pažljivo slušajući o problemima ovih žena. On je ovo smatrao služenjem vjere i držao je zalihu grčkih I zapadnih lijekova da ponudi ovim siromašnim ljudima. Mnogo puta bi sjedio na jednostavnom okviru kreveta s djecom koji bi ga u svom nestašluku gurnuli na kraj okvira (koji nije baš udoban za sjedenje) i navodili bi mu svoje dječije priče koje je Obećani Mesija a.s. slušao. Bez obzira šta bi djeca uradila, Obećani Mesija a.s. ih ne bi grdio. Onda su tu bili oni koji su koristili uslužnosti i dobročinstva Obećanog Mesije a.s. i tražili sve više. Jedanput je zbog nedostatka kišnice prihod usjeva na zemlji bio vrlo mali i oni koji su radili na zemlji osjećali su da ima dovoljno žita samo za njihovu vlastitu potrošnju. Tražili su da razlika bude nadoknađena naredne godine i da svo sjeme čuvaju za svoju ishranu. Obećani Mesija a.s. se složio. Slijedeće godine je žetva bila bogata i prošlogodišnji dio je bio namiren. Huzur je savjetovao da Ahmadi nadzornici imanja slijede ovaj primjer, pogotovo u oblasti Sind (Pakistan) sa radnicima na farmi koji su došli iz oblasti Thair. Obećani Mesija a.s. je imao sažaljenje prema svim živim stvarima.
Jedanput je zatekao mladog Hazret Halifatul Mesuiha II (r.a.) da nastoji da uhvati ptice zatvarajući vrata verande. On je rekao: ”Mladiću, ne hvataju se ptice koje su oko kuće. Onaj ko nema sažaljenja nema vjere.” On je jedanput vidio da su djeca htjela da udare psa koji je ušao u njegovu kuću. Izružio je djecu radi ovoga. Jedan mladić se strašno razbolio. Ljudi su ga donijeli iz njegovog sela i s njim je došla i njegova stara majka. Nažalost, mladić je umro. Obećani Meisja a.s. je klanjao dženazu koja je trajala tako dugo da se neki ljudi osjećali vrtoglavicu. Kasnije je Obećani Meisja a.s. objasnio da je intenzivno molio Boga za umrlog i nije stao dok mu nije bio dopušten ulaz u Džennet. Maulvi Abdul Kerim r.a. navodi da je imao apartman iznad Bait ut dova gdje je mogao čuti Obećanog Mesiju a.s. kako uči srceparajuće dove. Duboka briga i bol njegovih usrdnih dova su bile krajnje uznemirujuće za ćuti. On bi molio Boga krajnje sažaljivo za stvorenja da budu spašeni od kuge uprkos činjenici da se kuga pojavila kao znak njegove istinitosti. Pa ipak je on molio za ljude da budu spašeni toga I molio je za njih da vide svjetlo. Takva je bila savršenost u njegovom držanju blagoslovljenog uzora njegovog učitelja, Časnog Poslanika s.a.v.s. Zatim je Huzur pročitao nekoliko isječaka iz pisanja Obećanog Mesija a.s. u pogledu na njegovu žudnju da reformiše duhovno stanje ljudi. Huzur je zaključio da se Nur e Muhammed (duhovno svjetlo Časnog Poslanika s.a.v.s.) širi u prihvatanju dova Obećanog Mesije a.s. Danas smo mi, njegove sluge, dužni da ove dove napravimo dijelom naših života i u posvajanju njegovog učenja, prenesemo ovu poruku svijetu. Tako da se i mi također pridružimo u rasprostiranju Nur e Muhammedi, zbog kojeg razloga je Obećani Mesija a.s. došao i da se pridružimo uzdizanju slogana ”Nahnu Ansarullah” (mi smo pomagači Allahovi 3:53) . Da nas Allah omogući u ovome.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp