U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Položaj poslanstva Obećanog Mesije i Božije obećanje o pobjedi

Kratki sadržaj

Obečani Mesija a.s. je u svojoj knjizi ‘Nazul ul Mesih’ napisao: ‘Allah je od početka odredio i proglasio to Svojim zakonom i Svojim sunnetom, da če On i Njegovi poslanici uvijek pobjediti. Zato, pošto sam ja Njegov poslanik, to jest, ja sam određen od Njega – međutim bez novog zakona, ili nove tvrdnje ili novog imena – zapravo sam ja došao u ime tog vrlo plemenitog Pečata svih poslanika, i od njega sam i kao njegova manifestacija. Zato ja kažem da, baš kao što je bilo od prastarih vremena, to jest od vremena Adema do vremena Časnog Poslanika s.a.v.s., značenje ovog ajeta se uvijek obistinilo. I opet če se obistiniti u moju potporu:

“Allah je odredio: ‘Sigurno čemo Ja i Moji poslanici nadvladati.’Uistinu je Allah silan, močan.” (58:22)

Huzur je rekao da je nedavno primio pismo iz Pakistana i da se ne slaže sa sadržajem pisma i misli da se ne može smatrati kao opčenitost. Pismo kaže da u izdanjima Džemata treba biti istaknuto da je Obečani Mesija a.s. bio Božiji poslanik zato što se mnogi ljudi ustežu da ga nazivaju poslanikom. Huzur osječa da je ovo bilo badzani (loše mišljenje o drugima) prema ljudima Džemata i ne može se tome dati opčenit ton. Možda ljudi s kojima se ova osoba druži imaju takve misli zbog određenih okolnosti. Ovih nekoliko ljudi je možda bilo nadvladano materijalističkim težnjama. Takvi ljudi su skloni pasti plijenom samo kompromitovanja. Oni možda nikada nisu čuli proglase Obečanog Mesije a.s. Zapravo, oni možda nikada nisu slušali hudbe. Iako, Huzur kaže, on u svom izlaganju nastoji na jedan ili drugi način, predstaviti i objasniti položaj Obečanog Mesije a.s.

Ako bilo ko ima takvo razmišljanje onda Huzur želi da svakom

Ahmadi muslimanu bude jasno da je, u svjetlu predskazanja Časnog Poslanika s.a.v.s. Obečani Mesija a.s. bio poslanik. Baš kao što isječak  koji je Huzur pročitao kaže da je on bio poslanik, bez novog zakona  i  u potpunoj potčinjenosti Časnom Poslaniku s.a.v.s. i u svjetlu  kur’anske tvrdnje:

‘… i drugima (je njega poslao) među njima koji im se još nisu priključili…’ (62:4)

Zaista, Ahmadi muslimani u Pakistanu i Indoneziji su oštro proganjani zato što su Obečanog Mesiju a.s. prihvatili kao Božijeg poslanika. Naši protivnici, Bože sačuvaj, kažu da mi smatramo Obečanog Mesiju a.s. zadnjim poslanikom. Dok je ovo nezamislivo za Ahmadi muslimana. Dio naše vjere je da je Časni Poslanik s.a.v..s imao takav uzvišeni položaj da je njegovim sljedbenicima podaren status poslanstva. Zaista, on je Pečat svih poslanika a Obečani Mesija a.s. je Božiji poslanik samo u potčinjenosti njemu. Ako ne prihvatimo Obečanog Mesiju a.s. kao poslanika onda če naša tvrdnja da če islam biti pobjednik tokom svoje druge faze biti pogrešna, jer je Allah obečao pobjedu s poslanikom ne s mudžadidom (reformatorom) kao što je rečeno u: ‘i drugima (je njega poslao) među njima koji im se još nisu priključili…’ Zato je također Časni Poslanik s.a.v.s. savjetovao da, kad Obečani Mesija a.s. dođe, da mu uputimo njegove selame čak i ako budemo morali puzati preko ledene planine da dođemo do njega. Ovo je trebalo ojačati vjerovanje i da uzmemo učešče u konačnoj borbi za pobjedu, koja če biti ostvarena s dokazima i zdravim zaključivanjem, i da budemo među onima koji su istinski vjernici.

Ahmadi muslimani su prihvatili Obečanog Mesiju a.s. tako da je  njihova vjera u Boga i Časnog Poslanika s.a.v.s. dalje ojačana i oni mogu biti svjedoci slave pobjede islama. Također treba zapamtiti da bez položaja poslanstva za Obečanog Mesiju a.s. ne može biti halifata. Halifat je rođen iz poslanstva i treba raditi na propisima poslanstva. Neprekidnost sistema Ahmadija Džemata i halifata jedino može biti u slučaju kad Obečanog Mesiju a.s. prihvatimo kao Božijeg poslanika. Jedanput su se neki ljudi okupili radi bai’ata i Obečani Mesija a.s. im je dao detaljan savjet. Kratki sadržaj toga je da bai’at i pokajanje trebaju biti ne samo verbalnim ispovijedanjem nego to treba biti iz srca. Huzur je rekao da osoba koja daje zavjet bai’ata želi napraviti pobožne promjene i mi ovo doživljavamo čak i danas. Ljudi napreduju u duhovnosti, njihova pisma ovo izražavaju i oni oko njih osječaju promjene u njima. Porodice su zapanjene nad promjenama kroz koje ljudi prolaze nakon davanja zavjeta bai’ata. Obečani Mesija a.s. je također savjetovao da zavjet bai’ata ne vežemo ni sa kojim ovosvjetskim ciljem. On je rekao da osoba ne treba biti uznemireni teškočama nakon davanja bai’ata. Postepeno, istinski vjernici prevladaju nad svojim neprijateljima. Oružja pobjede su: istighfar, (traženje oprosta od Boga), pokajanje, upoznavanje s vjerskim znanjem i pet dnevnih namaza. Namaz je ključ primanja dova. Osoba treba moliti (Allaha) u toku namaza i treba izbjegavati sve što je loše, bilo da je to u pogledu Božijih prava ili prava ljudi. Huzur je rekao da ovaj savjet nije samo za novopridošle. Vjera Ahmadi muslimana treba odgovarati vremenu kad je on ili ona postali Ahmadi musliman.

Objašnjavajuči istighfar Obečani Mesija a.s. je rekao da je to traženje oprosta za svoje prošle grijehe kao i za buduče, i da dođemo u Allahovo utočište. Pokajanje je da osječamo odvratnost na griješenje u koje smo upleteni i da napravimo čvrstu riješenost da to izbjegavamo i tražimo pomoč od Boga. Što se tiče upoznavanja s religijskim znanjem, prvo i prije svega je Časni Kur’an, njegovo slijeđenje u ovo doba, zatim pisanja Obečanog Mesije a.s. u svjetlu Kur’ana i vjerodostojnih hadisa – pisanja koja dokazuju istinsku superiornost učenja islama kroz dokaze i zdravo zaključivanje. Čvrsto vjerovanje u Boga kao Stvaraoca svega, da On ima potpuno znanje o svemu što je na nebesima i na Zemlji, On ima moč nad svim i gleda nad nama svake sekunde. S ovim mislima osoba ne može uraditi nešto što je protiv Božije volje i njegova pažnja je skrenuta na pet dnevnih namaza kao i na opčenite dove. S ispunjenjem dova i Božijih obečanja čovjekovo vjerovanje jača. Kad se osoba drži ovih aspekata spontano bude privučena prema ispunjavanju Božijih prava i prava ljudi. Obečani Mesija a.s. je rekao da ako neko napravi u sebi ove revolucionarne promjene, postaje dio ove pobjede koja je određena za Obečanog Mesiju a.s.

Zaista je Božije obečanje da če pokloniti pobjedu Obečanom Mesiji  a.s., ali on savjetuje svoje sljedbenike da su ovo ‘oružja’ koja če dovesti do pobjede, inače če učešče pojedinca biti samo po imenu a ne po djelu. Svaki od nas treba nastojati i biti dio ove pobjede. Možemo biti svjedoci Allahove radosne vijesti o pobjedi svakim danom koji sviče nad Ahmadija Džematom. Jačina s kojom nam se suprotstavlja, za nas čak ne bi bilo moguče da preživimo za jedan trenutak, da i ne spominjemo kretanje koraka naprijed. Pa ipak, s Božijim obečanjima Džemat iz dana u dan napreduje. Allah je kroz objave obavjestio Obečanog Mesiju a.s. o ovom napretku. Ono što mi trebamo zapamtiti je da, dok su ove radosne vijesti apsolutno istinite, no, kad Allah daje radosne vijesti, oni koji ih prihvataju treba također da se drže nekih odgovornosti i nekih obaveza. Allah je objavio Obečanom Mesiji a.s.: ‘Ja ču nositi tvoju poruku do krajeva Zemlje.’ Sigurno je Allah taj Koji nosi ovu poruku širomsvijeta i danas je MTA veliko sredstvo u upučivanju poruke Obečanog Mesije a.s. do krajeva Zemlje. Međutim, ako mi, nakon instaliranja MTA opreme sjedimo uz to iskono i ne činimo napor da snimimo programe itd., lišavat čemo sebe ne koristeči ovo sredstvo. Ako ne koristimo široku literaturu koju nam je Obečani Mesija a.s. omogučio, nečemo ispunjavati svoje dužnosti i prema tome čemo biti griješni. Allahov posao se nastavlja. On če to urediti kroz druga sredstva. Nikada se nije dogodilo da je zajednica Božijeg poslanika napustila svoj zadatak. Ko je mogao biti draži Allahu od Časnog Poslanika s.a.v.s. Međutim, kad je on dao radosne vijesti o narukvicama kralja Kisra, njegovi ashabi su također morali podnijeti žrtve. Oni su stekli vrlo visok duhovni položaj kroz svoje izvanredno obavljanje namaza i  svoju ljubav i duboku predanost Bogu; nikakva svjetska slava za njih nije imala nikakvog značaja. Oni su srušili ešalone Kisre jer su bili čvrsti u svom vjerovanju da uprkos svjetske moči i sjaja, svjetski kraljevi ih nisu mogli ozlijediti jer je uz njih bilo Božije obečanje.

Huzur je rekao da mi danas trebamo biti ovakvi. Trebamo biti  čvrsti u svom vjerovanju da če obečanje dato Obečanom Mesiji a.s. sigurno biti ispunjeno. Ako naši krajnje ponizni napori mogu biti dio ispunjenja ovih obečanja, onda čemo steči Božije zadovoljstvo. Svaki Ahmadi musliman, radnik, treba razumjeti svoju odgovornost i  nastojati i staviti to u praksu.

Obečani Mesija a.s. je u svojoj knjizi ‘Tadhkirat-ush-Shahadatain’ napisao: ‘O svi vi ljudi, neka se zna da je ovo predskazanje Onoga Koji je stvorio nebesa i Zemlju. On če raširiti ovaj Džemat u svim zemljama. I poklonit če im pobjedu nad svakome kroz duh dokaza i zdravog zaključivanja. Ovi dani če doči; zapravo su blizu dani kad če ovo biti jedina religija u svijetu koja če biti pozivana svakim satom.  Allah če staviti ogroman i izvanredan blagoslov u ovu religiju i ovu misiju, i svaka osoba koja bude željela da je uništi bit če ponižena; i ova pobjeda če ostati dok Sudnji dan ne dođe.’ Takvo je bilo njegovo odlučno vjerovanje koje je tako izrazio zato što je Allah jedanput proglasio da če On to napraviti, i onda nije ostalo nikakve sumnje da če islam prevladati kroz Ahmadija Džemat. Naprijed spomenuti isječak je iz 1903. godine. Ovo je bilo vrijeme kad, premda je Ahmadijat bio predstavlje izvan Indije, no, nije se moglo reči da se širio. Danas je poruka islama kroz Ahmadija Džemat stigla u 198 zemalja svijeta. Allah če zaista također ispuniti drugi dio ovog predskazanja. Na nekim mjestima mi se suočavamo sa opozicijom; međutim, duše pobožne prirode u ovim oblastima privučene su našem Džematu. Na drugim mjestima ljudi su privučeni kroz našu poruku ljubavi i također kroz naš krajnje ponizne napore u služenju ljudima. Ljudima je Ahmadijat također predstavljen kroz snove i vizije i ljudi prepoznaju Mesiju. Preko MTA su navedeni dokazi i rezon kako nas je poučio Obečani Mesija a.s. i privlači ogromnu publiku. Naši klevetnici nastoje sve što mogu da ljudi ne gledaju MTA. Bez izuzetka, hodže svake zemlje govore ljudima da ne gledaju MTA i kažu im da če to oštetiti njihovo vjerovanje i da če, Bože sačuvaj, biti pod uticajem kufura (nevjerovanja). Međutim, oni koji su razumjeli našu poruku govore hodžama da takva prisilna zabrana znači da oni nemaju argumenata od sebe koje bi predstavili. Zadatak je svakog Ahmadi muslimana da razumije svoju odgovornost i da ne bude samozadovoljan da če Božije obečanje biti svakako ispunjeno. Što je veče obečanje i što su veče radosne vijesti veče su i odgovornosti koje imamo. Mi trebamo u potpunosti ispuniti dužnosti prema Bogu i dužnosti prema ljudima kao i da u potpunosti uzmemo učešče u upučivanju ove poruke drugima, koristeči svoje znanje i sposobnosti.

Allah je Obečanom Mesiji a.s. objavio:

‘Ne gubite nadu u riznice Allahove milosti. Mi smo vam dali obilje svake vrste dobra.’ (Tadhkirah, str. 579) Tako je Allah uvjerio Obečanog Mesiju a.s. i obavjestio ga da mu je bilo poklonjeno obilje dobra. Huzur je rekao da među glavnom strujom muslimana postoji uznemirenost ali oni ne vide put i razočarani su i kad njihovo uznemirenje raste oni izabiru pogrešne puteve za svoje probleme. Mi njima trebamo uputiti poruku da je obilje dobra koje je Allah darovao Svom miljeniku također podario istinskom i revnom pokloniku Njegovog miljenika, zbog poklonikove revne ljubavi za Časnog Poslanika s.a.v.s. i da mu je zbog ove njegove predanosti bio dat status poslanstva. Ako ljudi žele da otklone svoje razočarenje oni trebaju doči u okrilje Džemata ovog revnog poklonika i nači mir. Oni se trebaju zamisliti i razmisliti o tome da su se sve moči okupile zajedno da nastoje sve što mogu da potisnu i unište ovaj Džemat; no, jesu li oni uspjeli? Naprotiv, ovaj glas odjekuje svuda širom svijeta.

Obečani Mesija a.s. je takođe naveo zemljotrese kao znak njegovog  dolaska. On je rekao da ove prirodne nesreče neče stati, zapravo če se nastaviti pojavljivati, u tolikoj mjeri da če čovjek postati svjestan ove činjenice i pitat če se šta se dešava! Allah kaže da neče stati dok ljudi ne poprave svoja srca. Huzur je rekao da, ako svijet smatra prirodne nesreče tek djelom prirode i ne pridaju im važnost, onda treba da zapamtite da su ove nesreče tijesno povezane sa erom Mesije. Zadatak je Ahmadi muslimana da ojača svoju vjeru, da također upozori svijet i nastoji dovesti ljude bliže Bogu. Ljubav koju mi imamo u svojim srcima traži da nastojimo da ljude spasimo da ne budu uništeni.

U jednoj od svojih objava Allah se obratio Obečanom Mesiji a.s.  kao sinu Časnog Poslanika s.a.v.s.: ‘Ja sam s tobom. O sine Allahovog Vjerovjesnika.’ (Taghkirah, str. 707) Huzur je objasnio da je on bio Poslnaikov s.a.v.s. duhovni sin koji je trebao ispuniti njegovu misiju i ovo je također odgovornost onih koji ga prihvate. Jačina s kojom se ove prirodne nesreče pojavljuju u svijetu zadnjih godina, mi trebamo upozoriti svijet s takvom jačinom i energijom, pogotovu muslimane, jer je ova objava bila propračena drugom objavom koja je rekla: ‘Okupi zajedno sve muslimane na Zemlji na jednoj vjeri.’ (Tadhkirah, str. 707)

Huzur je rekao da se u nekim muslimanskim zemljama suočavamo  sa ograničenjima i nemožemo otvoreno prenositi poruku tamo. Ako jedno sredstvo prenošenja poruke nije na raspolaganju, s mudrošču se može primijeniti drugo. Ako na nekim mjestima nije dozvoljeno direktno prenošenje poruke, Allah nam je omogučio MTA, koja ovu poruku nosi svuda širom svijeta. Ljudi gledaju i daju zavjete bai’ata. Premda se u nekim zemljama ne suočavamo ni s kakvim zakonskim ograničenjima, no, vjerske vođe nastavljaju sa svojim suprotstavljanjem. Međutim, ljudi iz takvih mjesta također postaju naklonjeni prema našoj poruci  preko MTA. Na nekim mjestima, kao što su Afričke zemlje, gdje nema zakonskih  ograničenja, trebaju biti učinjeni veči napori; to je zadatak lokalnih džemata. Od  Boga je dato da se cijele zajednice pridružuju nama skupa sa svojim imamima u Africi.

Iznoseči objavu o okupljanju svih muslimana na jednoj vjeri, Obečani Mesija a.s. je objasnio da je to posebna naredba. Neke naredbe se odnose na Šerijat, kao one u pogledu namaza i zekata. One nose predskazanje da im se neki ljudi neče pokoravati, kao što je Jevrejima bilo rečeno da ne prepavljaju Tevrat. Tu je bio nagovještaj da če oni to činiti. Druga vrsta naredbe je ona koja stupa na snaguBožijom direktnom odredbom, kao u primjeru: “Mi rekosmo: ‘O vatro,budi hladna i budi sigurnost Ibrahimu!’ ” (21:70) Obečani Mesijaa.s. je rekao da je takva naredba bila u objavi koju je primio; to če sesigurno dogoditi. Huzur je objasnio da se ovo odnosi na Božiju naredbu ‘Kun’ (Budi) i šta god On hoče događa se. Ove naredbe se ostvaruju unutar zakona prirode. Ovo je nešto što treba biti rođeno u umu da ovaj rezultat nije trenutan. Kad Bog jednom nešto određuje, proces započinje i tako je započeo proces da ljudi postepeno dolaze u Džemat Obečanog Mesije a.s. Mi se ne trebamo opterečivati o tome kako če se ovo dogoditi na mjestima gdje se Ahmadi muslimani tretiraju niže od druge klase. To je Allahova odredba; prema tome, ona če se ispuniti.

Oni koji su slabe prirode i oni koji su naklonjeni svijetu, treba da budu sigurni da če Allahova odredba nadvladati i nema nikakvog razloga da mi u bilo koje vrijeme pokazujemo slabost. Mi se ne trebamo brinuti o posljedicama potvrđivanja svojih vjerovanja. Vjernici takve stvari smatraju ne večim od rupice zabodene iglice. Mi ne možemo dozvoliti da takve stvari stanu na put našeg vjerovanja. 99,99% pakistanskih Ahmadi muslimana se sa velikom hrabrošču suočavaju sa snažnom opozicijom. !žrtve pakistanskih i indonežanskih Ahmadi muslimana, kao i Ahmadi muslimana u zemljama gdje se događa proganjanje, otvaraju nove avenije prenošenja poruke i inšaAllah, jednog dana če muslimanski svijet kao i ostatak svijeta biti vezan za Obečanog Mesiju a.s. i biti jedan ummet.

Obečani Mesija a.s. je rekao: ‘Uzvišeni Allah me je ponavljajuči obavjestio da če mi dati mnogo veličanstvenosti i da če usaditi moju ljubav u srca i raširit če moju misiju širom cijelog svijeta i dat če mom  Džematu pobjedu nad svim drugim sektama. Ljudi mog Džemata če  steči izvanrednost u znanju i duhovnu svijest do stepena da če ušutkati  svakoga svjetlom svoje istinitosti i svojim zdravim zaključivanjem i  znakovima.’ Huzur je rekao da je ovo izvanredna radosna vijest. Da Allah dadne da ojačamo svoju vjeru, ukrasimo svoje obožavanje Allaha i pojačamo svoju vezu sa Allahom, tako da budemo pomagači Obečanog Mesije a.s. u drugoj fazi islama tako da i mi i naše buduče generacije budemo primaoci blagoslova. Zatim je Huzur najavio tri dženaze u odsustvu:

Sahibzada Rašid Latif sahib Rašedi, koji je umro 27. aprila u Los Anđelesu. On je bio unuk Sahibzade Abdul Latifa šehida. Imao je vrlo iskrenu vezu sa Džematom. Preselio se u Los Anđeles u 1965. godini. Po uputi hazreti Halifatul Mesiha IV r.a. preveo je Tadhkiratuš-Šahadetin na oblasni afganistanski jezik.

Mubarak Mahmood sahib, misionar Džemata, koji je umro 4. maja poslije duge bilesti u 43. godini života. On je diplomirao na fakultetu Džamia Ahmadija u 1989. godini i osam godina je služio džemat u Tanzaniji, ali se kasnije vratio u Rabvu. Bolovao je od raka, ali je nastavio raditi uprkos bolesti i uvijek je bio veseo i nasmijan. Iza sebe je ostavio hudovicu i tri sina. Njegovi roditelji su također živi. Muzaffer Ahmad sahib iz Šeikhpura i njegova porodica Farzana Džabin sahiba, Amtul Noor, Walid Ahmad i Tassaver Ahmad, svi su izgubili život u saobračajnoj nesreči. Muzaffer sahib je bio predsjednik Khudam (omladinske organizacije Džemata) i služio je Džemat u raznim svojstvima. Bio je iskrena i poštena osoba. Da Allah uzdigne položaj umrlih i da im oprosti.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp