U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Moja kuća je moja sreća

Kuća
 • Kuća (odnosno atmosfera u kući) treba biti takva, da svi ukućani u njoj nalaze smiraj.
 • Treba se lijepo ophoditi prema roditeljima i svim ostalim ukućanima. Međusobniodnos treba da bude haromoničan i pun ljubavi.
 • Ukućani trebaju izbjegavati svađe u razgovoru.Osim toga, treba se voditi računa opoložaju svih ukućana. Mlađi trebaju poštovati starije, a stariji trebaju prema mlađimada se ophode s puno ljubavi.
 • Jedni od drugih ne trebamo usvajati ružne stvari ili osobine.
 • Djeca trebaju da slušaju odrasle. A odrasli trebaju s ljubavlju da podržavaju djecu.
 • Također sa prijateljima i poznanicima ukućana se treba ljubazno ophoditi.
 • Treba se navići upotrijebljavati riječi poput: „Bismillah“, „Assalamualeikum“,„Džazakamullah“, „Mašallah“. „Alhamdulillah“ i „ Inš'a Allah“ .
 • Treba se paziti na čistoću kuće i okoline.
 • Treba se pokušati steći navika da se rano legne i rano ustaje.
 • Treba preći u naviku da se ujutro uči časni Kur'an.
 • Osim namaza u džematu u džamiji, i u kući se trebaju klanjati sunneti i nafile. Oni kojine mogu ići u džamiju trebaju se pobrinuti za to da kući na vrijeme obave namaz. Onikoji mogu ići u džamiju i tamo klanjati namaz u džematu, ostali ukućani ih trebaju nato napominjati.
 • Sunnet je Časnog Poslanika s.a.v.s. da uzme abdest prije nego što krene spavati.
 • Prije nego što se noću krene spavati treba se istresti posteljina. Nikad se ne bi trebaloići na spavanje prije nego se klanja jacija namaz, a poslije obavljanja jacije namazatreba se pokušati korisno provesti vrijeme (npr. učiti časni Kur'an napamet).
 • Treba se steći navika pranja zubi dnevno bar 2 puta ( jedanput ujutro i jedanputnavečer).
 • Po kući se treba nositi odgovarajuća odjeća.
 • Prilikom posjete gostiju treba biti srdačan i gostoprimljiv, ali se ne treba opterećivatipreko mjere i mogućnosti.
 • Kada idete nekoga posjetiti treba se voditi računa da se ne stoji neposredno ispredvrata i viri kroz špijunku, nego da se čeka ispred vrata i pita za dopuštenje da se uđe.Isto tako ne treba prejako kucati na vrata niti besprekidno zvoniti na zvonce.
 • Ako se nakon tri puta pitanja (da se uđe) ne dobije odgovor, ne treba zamjeriti i trebase vratiti.
 • Svoju kuću, svoju sobu i sve stvari koje se koriste treba održavati čistim.
 • Uređivanje kuće se ne treba zapostaviti i ako je kuća iznajmljena.
 • Pazite na to da ne pišete ili ne crtate po zidovima kuće.
 • Ne prljate zidove niti podove pljuvačkom ili drugim prožvakanim stvarima.
 • Umjesto da posvuda bacate smeće koristite kantu za smeće i po mogućnosti u svakojsobi postavite kante za otpatke.
 • Kada se nalazite u kupatilu, odnosno u toaletu ne pričajte ni s kim.
 • Vlasnici kuće trebaju paziti da kuću ne ostave na čuvanje manjoj djeci ili radnicima.Isto tako ne trebate iskorištavati radnike preko njihovih mogućnosti.
 • Svi ukućani trebaju potpuno poštovati privatni život ostalih ukućana. Na primjer, trebase voditi računa da se ne otvara i ne čita pismo adresirano na nekoga drugog i isto takone treba se ulaziti u sobu drugih bez kucanja.
 • Umjesto muzike i pjesama u kući se trebaju slušati Nazmovi stihovi(Ilahije).
 • Roditelji trebaju pokušati zajedno s djecom gledati televiziju i nakon toga razgovaratio emisiji.
 • Ne treba se sa bračnim partnerom niti sa braćom i sestrama šaliti na takav način kojinjih vrijeđa.
 • Pokušajte da ne budete uvijek strogi nego i da imate humora.
 • Izbjegavajte koliko možete probleme iz kuće da iznosite vani(drugima).
 • Ne ometajte svoje susjede bukom ili drugim stvarima.
 • Pokušajte odrediti položaj ili mjesto u svojoj kući na kojem ćete razmišljati samo oAllahu.
 • Roditelji trebaju djeci pričati lijepe priče i događaje iz kojih će nešto i naučiti.
 • Kod ulaska u kuću treba se učiti sljedeća dova:Prevod: O Allahu, molim te za Milost Tvoju prilikom ulaska i prilikom izlaska izkuće. Mi ulazimo s imenom našeg Gospodara i mi se oslanjamo na Njega.

Slika: Freepik.com

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp