U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Hazreti Ebu Bekr r.a. II Finansjisko žrtovanje

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehaddeta, Euze I sure el Fatihe Hz. Halifatul Masih (da Allah bude njegov pomagač) je rekao da će da govori o snu koji je Ebu Bekar (ra) sanjao u vezi pada Mekke.

San hazreti Ebu Bekra (ra) u vezi Mekke

Hz. Halifatul Masih  je rekao da je hazreti Ebu Bekr (ra) rekao Časnom Poslaniku (savs) da je sanjao san u kojem se Časni Poslanik (savs) približio Mekki, a pas je došao do njih. Legao je na leđa i iz njega je počelo da teče mlijeko. Nakon toga, Časni Poslanik (savs) je rekao da je njihovo zlo uklonjeno i da je prosperitet blizu i da će stanovnici Mekke doći pod njegovu zaštitu.

Muslimani ulaze u Mekku u miru

Hazreti Halifatul Masih je rekao da su prilikom osvajanja Mekke, Časni Poslanik (savs) i muslimani ušli sa strane Arefata u Mekku. Kada je Časni Poslanik (savs) objavio svoje namjere za mir i sigurnost, hazreti Ebu Bekr (ra) je rekao da je Ebu Sufjan tražio da mu se izrazi čast. Tako je Časni Poslanik (savs) rekao da će svako ko uđe u kuću Ebu Sufjana biti zaštićen.
Zatim je časni Poslanik (savs) naredio da se idol zvani Hubal uništi.

Kada su Ebu Sufjana podsjetili da je to isti idol kojeg je on veličao na dan Uhuda, on je odgovorio da je postojao bilo koji Bog osim Boga Muhammeda(savs), onda događaji koji su se desili prilikom osvajanja Meke se nikad ne bi desili. Kasnije je Časni Poslanik (savs) sjedio u uglu Ka'be i ljudi su ga okružili. Hazreti Ebu Bekr (ra) je stajao i stražario pored Časnog Poslanika (sa).

Nevjernici se okupljaju na Huneinu

Hazreti Halifatul Masih je rekao da su se nakon osvajanja Mekke druga plemena u Arabiji plašila da će ih Časni Poslanik (sa) i muslimani osvojiti. Tako su se okupili na mjestu blizu Hunaina. Kada je Časni Poslanik (savs) saznao za ovo, on je zajedno sa vojskom od 12.000 muslimana otišao u dolinu Hunain. Tamo su nevjernici već se bili sakrili, i čim su muslimani stigli, počeli su ispaljivati strijele na muslimane.

Zbog iznenadnog napada, mnogi muslimani su se razbježali, međutim hazreti Ebu Bekr (ra) je bio među onima koji su odlučno ostali uz Časnog Poslanika (savs). Čak i kada se broj muslimana ozbiljno smanjio, do te mjere da je ostalo samo 12 muslimana, hazreti Ebu Bekr (ra) je uzeo uzde konja Časnog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem da možda ne bi trebali nastaviti, međutim Časni Poslanik (sa) mu je rekao da pusti uzde i hrabro je krenuo naprijed. Na kraju, muslimani su pobjedili neprijatelje.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da su nakon bitke kod Hunaina neki od nevjernika pobjegli u Taif da se sklone. Tako su, poslije povratka iz Hunaina, Časni Poslanik (savs) i muslimanska vojska opkolili Taif. Postoje različiti zapisi u vezi koliko je opsada trajala, inače nalazimo da je trajala od 10 do 40 dana. Časni Poslanik (savs) je sanjao san koji je ispričao hazreti Ebu Bekru (ra).

Na osnovu sna, hazreti Ebu Bekr (ra) je predložio da možda neće biti postignuto ono što su došli da postignu. Časni Poslanik (savs) se složio, a muslimanima je kasnije naređeno da se vrate.

Hazreti Ebu Bekr (ra) nadmašuje sve u finansijskom udjeljivanju

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je hazreti Ebu Bekr (ra) pratio Časnog Poslanika (savs) u toku bitke na Tabuku, Časni Poslanik (savs) mu je dao da nosi zastavu islama. Za ovu bitku, Časni Poslanik (savs) je tražio od muslimana da udjele finansijski. Hazreti Ebu Bekr (ra) je donio sve što je posjedovao Časnom Poslaniku (savs). Kada ga je Časni Poslanik (sa) upitao da li je nešto ostavio kod kuće, hazreti Ebu Bekr(ra) je rekao da je ostavio Allahovo i Poslanikovo ime.

Kasnije je hazreti Omer (ra) govorio da je namjeravao udjeliti  veću sumu od hazreti Ebu Bekra (ra), pa je polovinu svog imetka udjelo Časnom Poslaniku (savs) za ovu borbu. Međutim, kasnije je saznao da je hazreti Ebu Bekr (ra) udjelio sve što je posjedovao. Tako je hazreti Omer (ra) rekao da nikada neće moći nadmašiti nivo hazreti Ebu Bekra (ra).

Jednom je jedan ashab došao kod Časnog Poslanika (savs), hazreti Ebu Bekra (ra) i hazreti Omera (ra), su kopali mezar za hazreti Abdullaha Zul-Diđadaina. Časni Poslanik (savs) je bio u mezaru, dok su hazreti Ebu Bekr (ra) i hazreti Omer (ra) spuštali tijelo prema njemu. Kad su ga ukopali, Časni Poslanik (savs) se pomolio za njega i klanjao mu džeazu. Ovaj ashab je poželio da je on taj koji je spušten u mezar.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je  u 9. hidžretskoj Časni Poslanik (savs) imenovao hazreti Ebu Bekra (ra) za vođu hadža. Tako je hazreti Ebu Bekr (ra) zajedno sa 300 ashaba otputovao u Mekku da obavi hadž.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da će na budućim hutbama nastaviti da govori o događajima iz života hazreti Ebu Bekr(ra).

Dženaza

Hazreti Halifatul Masih je rekao da će klanjati dženazu namaz Amatul Latif Khurshid koja je boravila u Kanadi i bila je supruga rahmetli šeika Khuršida Ahmada, pomoćnika urednika Al Fazl Rabwaha. Iza nje su ostala tri sina i dvije kćeri. Jedan od njenih unuka, Waqas Khurshid, je misionar u Sjedinjenim Američkim Državama.
Hazreti Halifatul Masih je rekao da je cijela porodica veoma školovana. Služila je Zajednici u različitim odborima u Kadianu, Rabvi i Kanadi.

Učila je svu svoju djecu da, ako se ikada nešto kaže protiv džemata ili Hilifeta, da to nikada ne slušaju, a ako čuju tako nešto, nikada ne smiju ponavljati takve stvari. Posjedovala je veliko znanje, i također bi pružila veliku pomoć porodicama koje su se migrirale u Kanadu. Imala je veliku ljubav prema Hilafetu i savjetovala je svoju djecu da se uvijek mole za hilafet.

Također je uspjela podučiti mnogo djece pravilnom učenju Časnog Kur'ana. Često bi pričala priče o historiji džemata, podučavajući tako noviju generaciju u vezi historije džemata. Naučila je svoje potomstvo kako da sačuvaju svoju vjeru u zapadnom društvu.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je ona primjer kako odgajati i štititi naše buduće generacije koje žive na Zapadu, a istovremeno ih spašavati od bilo kakvog kompleksa inferiornosti. Hazret Halifatul Masih se molio da se Uzvišeni Allah ophodi prema njoj sa oprostom i milošću i omogući njenom potomstvu da nastavi njena dobra djela.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp