U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Hazreti Musleh Maoud r.a. II Priča o istinitosti islama

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehadeta, Euze I Sure El Fatihe, hz. Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač) je rekao svake godine, 20. februara, obilježavamo predskazanje o Musleh Maudu, predskazanje Obećanog Mesije (as) o rođenju sina, kao dokaz za one koji su rekli da islam ne posjeduje nikakve znakove. Onda je Obećani Mesija (as) rekao da će jedan od velikih znakova koji će se manifestirati kroz njega biti rođenje sina koji će živjeti dug život i pružiti velike usluge vjeri.

Hz. Halifatul Masih je rekao ne samo da je ovo predskazanje ispunjeno, već je i određeno vrijeme rođenja ovog sina predskazano i ispunjeno, zajedno sa ispunjenjem mnogih drugih znakova.

Djetinstvo hazreti Musleh Mauda (ra)

Hz. Halifatul Masih je rekao da će istaknuti aspekte iz ranog života hazreti Musleha Mauda (ra), njegovo zdravlje i način na koji se Uzvišeni Allah odnosio prema njemu.

Jedna karakteristika iz predskazanja u vezi sa obećanim sinom je bila da će živjeti dug život. Međutim, hazreti Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad (ra) opisao je da je u djetinjstvu njegovo zdravlje bilo prilično loše, do te mjere da se na momente činilo kao da se koleba između života i smrti.

Smatralo se da dijete takvog zdravlja ne može dugo živjeti. Osim toga, imao je i bolest očiju, do te mjere da praktično nije mogao vidjeti na jedno oko. Također su mu diagnozirane razne druge bolesti i poremećaji. Imao je velike poteškoće da uči, a njegovi učitelji bi se žalili Obećanom Mesiji (as), na njegov loš trud.

Hazreti Halifatul Masih je rekao ko je mogao pomisliti da će dijete tako lošeg zdravlja živjeti dug život, kao što je predskazano? Još jedana karakteristika predskazanja u vezi sina da će biti ispunjen sekularnim i duhovnim znanjem, ali nije imao baš dobre rezultate u osnovnoj školi. Međutim, hazreti Musleh Maud(ra) navodi da je ovaj dio predskazanja o sekularnom i duhovnom znanju, Allah se pobrinuo za to; pa je uprkos svom neuspjehu u školi nastavio da piše tako veličanstvena književna djela kojima nema ravnih. Dakle, ovo nam dokazuje da se za njegovo znanje Allah pobrinuo.

Obdaren znanjom od Allaha

Hz. Halifatul Masih je rekao da je hazreti Mirza Baširuddin Mahmud Ahmad (ra) predstavio primjer kako mu je sam Bog podario znanje. Jednom, dok je bio mlad, usnio je san u kojem je čuo zvonjavu jakog zvona. Zatim je vidio kako se formira okvir, a u okviru je bila i slika. Slika je počela da se kreće, a onda je slika izašla iz kadra u vidu osobe koja je rekla da je Božiji melek. Rekao je da je poslan da ga nauči značenju sure el-Fatihe.

Tako je počeo podučavati sve do ajeta ‘tebe jedinog molimo za pomoć.’ Melek je zatim rekao da su do tada svi pisali samo svoje komentare do tog ajeta. Zatim je nastavio da podučava hazreti Musleh Mauda (ra) komentaru cijele sure. Ovo je značilo da je hazreti Musleh Maudu (ra) darovano istinsko poznavanje Časnog Kur'ana. Tako je hazreti Musleh Maud (ra) uputio otvoreni izazov svijetu da niko ne može nadmetnuti se iznad njegovog poznavanja Časnog Kur'ana. To je bilo istina, jer niko nije mogao prihvatiti ovaj izazov.

Pogled novog značenja u suri el-Fatiha

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je jednom, dok je hazreti Musleh Maud(ra) bio mlad, bio pozvan da održi govor to je bilo povodom pobjede njegovog  fudbalskog tima na utakmici. Uopšte se nije pripremio za taj govor i sjetio se sna koji je video u okviru za slike. Molio je Allaha da mu podari takve detalje u vezi sure el-Fatihe koje nikada prije nije niko drugi objasnio.
Kao rezultat, Allah ga je nadahnuo znanjem u vezi ajeta ‘ a ne onih koji su zadobili Tvoje nezadovoljstvo, niti  onih koji su zalutali.’ Objasnio je da svaki musliman treba moliti da ne bude među takvim ljudima, razjašnjavajući da su ‘oni koji su su izazvali nezadovoljstvo” odnose se na jevrejski narod, a “oni koji su zalutali” odnose se na kršćane. Zato se moramo moliti da se spasimo od istih grešaka kao oni.

Na primjer, oni koji odbacuju Obećanog Mesiju (as), čine istu grešku kao i jevrejski narod iz prošlosti, a onda u vrijeme Mesije je došlo do ustanka kršćanstva, koji je odvelo ljude od prave vjere zbog njihovog nerazumijevanja. Zanimljivo je da je početno poglavlje Časnog Kur'ana objavljeno u Mekki u vrijeme kada ni Jevreji ni kršćani nisu bili posebno protiv islama. U stvari, protivnici su bili idolopoklonici tog vremena koji su se najviše protivili islamu. Dakle, zato što ih Allah nije spomenuo tj, Allah je pokazao da će idolopoklonstvo biti poraženo i da nikada neće predstavljati nikakvu pravu opasnost.

Hazreti Musleh Maud  je rekao da su mu nakon njegovog govora i iznošenja ovih tačaka dolazili razni učeni i učenjaci koji su izrazili svoje čuđenje nivoom znanja koje je iznio. Hazreti Musleh Maud (ra) je rekao da bez obzira na nivo njihovog znanja, oni nikada neće moći iznijeti komentar ili argument  koji on ne bi mogao pobiti ili objasniti u svjetlu učenja Časnog Kur’ana.

Shvatanje o postojanju Allaha još u mladim godinama

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je 1900. godine, kada je hazreti Musleh Maud (ra) imao 11 godina, počeo da se pita postoji li Bog i zašto vjeruje u Njega. Rekao je da je čak i u tom dobu mnogo razmišljao i na kraju došao do sigurnog zaključka da Bog zaista postoji. Bio je presretan zbog ovog uvjerenja i molio se Allahu da nikad ne sumnja u Njegovo postojanje. Bilo je to u isto vrijeme, hazreti Musleh Maud (ra) je nosio ogrtač Obećanog Mesije (as) i obilno se molio.

Kasnije, kad je razmišljao o istini Ahmadijatta, pomislio je da ako Allah postoji, onda je Časni Poslanik (savs) istinit. Ako je Časni Poslanik (savs) je istinit, onda je i Obećani Mesija as. Dakle, ako je Obećani Mesija as istinit, onda mora biti i Ahmadijat. Jedne noći, gledao je u zvijezde i pomislio šta se nalazi iznad zvijezda? Došao je do zaključka da iznad ima još zvijezda. Stalno je pitao šta je bilo dalje od toga, a onda je došao do zaključka, da ako se nešto poput zvijezda može činiti neprekidnim, onda je Allah sigurno neograničen.

Dakle, ovo je bio još jedan primjer kako je ovo dijete koje nije završilo ni osnovno obrazovanje, bilo ispunjeno tako zamršenim mislima i spoznajama, kao rezultat znanja koje mu je podario Allah.

Hazreti Maulvi Hakim Nuruddin (ra) je imao veliku ulogu u obrazovanju hazreti Musleh Mauda (ra)

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je Prvi halifa (ra) odigrao ključnu ulogu u obrazovanju hazreti Musleh Mauda ​​ra. Znao je da mu je vid slab i da ne može dugo čitati, pa bi zamolio hazreti Musleha Mauda (ra) da sjedne pored njega i čitao mu naglas.

Postizanje dubokog znanja uprkos očnim bolestima

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je jednom hazreti Musleh Maud (ra)  prolazio kroz tešku bolest oka pri čemu nije mogao ni da otvori oči. Vidjevši ovo stanje, Obećani Mesija (as) je postio nekoliko dana, i kada se omrsio posljedni put u tom postu, hazreti Musleh Maud (ra) je otvorio oči i rekao da može ponovo vidi.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je ipak vid hazreti Musleh Mauda (ra) na jedno oko bio izuzetno slab. Opisao je da je mogao vidjeti stazu kojom je hodao, ali nije mogao prepoznati lica ljudi. Štaviše, tim okom nije mogao čitati. Uprkos svemu, uspjeo je da dostigne duboke nivoe znanja.

Žalba u vezi njegovog rukopisa

Hazreti Halifatul Masih je rekao da se jednom neko požalio Obećanom Mesiji (as) da je rukopis hazreti Musleh Mauda (ra) bio izuzetno loš i da ne obraća dovoljno pažnje na obrazovanje svog sina. Obećani Mesija (as) je pozvao hazreti Hakima Maulvija Nuruddina (ra) i rekao mu u vezi ovoga.
Obećani Mesija (as) je zatim testirao hazreti Musleha Mauda ra, dao mu je nekoliko recenica da prepiše. Hazreti Musleh Maud ra je prepisao te recenice što pažljivije. Kada je Obećani Mesija as pogledao šta je napisao, rekao je da je u početku bio veoma zabrinut zbog primjera u vezi rukopisa, ali je rekao da je pisanje hazreti Musleh Mauda (ra) bilo vrlo slično njegovom!

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je hazreti Hakim Maulvi Nuruddin (ra) čitao naglas hazreti Musleh Maudu ra. Podučio ga je Časnom Kur'anu i prijevodu za tri mjeseca i komentarima za dva mjeseca, a zatim ga je podučio cijelom Sahih al-Buhariju u periodu od dva do tri mjeseca. Od njega je također počeo učiti medicinu zajedno sa raznim drugim vrstama znanja.

Živi znak za istinitost islama

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je literatura hazreti Musleha Mauda (ra) koji se prostiru na hiljade i hiljade stranica vrijedno blago koje moramo u potpunosti iskoristiti.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je hazreti Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad (ra) rekao da je on bio ispunjenje predskazanja o Musleh Maudu koje je dato Obećanom Mesiji as, čime se pokazao kao živi znak za vjeru Islam i njegovu istinitost. U stvari, riječi ovog predskazanja će ostati istinite sve do ispunjenja misije Obećanog Mesije as.

Korist od predskazanja o Obećanom sinu

Hazreti Halifatul Masih je rekao da obilježavanjem ovog predskazanja imamo korist samo kada shvatimo da moramo širiti pravu poruku Časnog Poslanika (savs) u cijelom svijetu, i dovesti svijet pod njegovu zastavu. Danas ne postoji niko drugi osim sljedbenici Obećanog Mesije (as) preko kojih se zastava islama i islamska poruka moze prosiriti sirom svijeta.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp