U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Predskazanje o Obećanom Sinu

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehadeta, Euze i sure El-Fatihe, Hazreti Halifatul Masih (da Allah bude njegov pomagač) je rekao: 20. februara obilježava se predskazanje koje je dobio Obećani Mesija (as) u vezi s Obećanim sinom. Na današnjoj hutbi posvetit ću se da govorim na jedan aspekt predskazanja, a to je da će ‘biti ispunjen ovosvjetskim i duhovnim znanjem’.

“On će biti ispunjen ovosvjetskim i duhovnim znanjem”

Hazreti Halifatul Masih je rekao da što se tiče formalnog obrazovanja hazreti Mirze Baširuddina Mahmuda Ahmada (ra), ono nije bilo previše opsežno, jer je pohađao samo osnovnu školu. Međutim, njegova su akademska dostignuća takva da bi bila potrebna čitava serija hutbi da ih donekle opišemo. Iako se ova dostignuća ne mogu pokriti ni u jednoj hutbi, on će predstaviti uvod u ispunjenje ovog aspekta predskazanja.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je uzimao primjere raznih govora, zapisa i djela hazreti Mirze Baširuddina Mahmud Ahmada (ra) iz vremena njegove mladosti, jer je i u to vrijeme počeo pokazivati izvanredne akademske sposobnosti.

Shvatanje ljubavi prema Bogu

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je u martu 1907. godine, kada je imao samo 18 godina, hazrat Mirza Baširuddin Mahmud Ahmad (ra) napisao članak na temu ljubav prema Bogu. To pokazuje da mu je svemogući Allah usadio tu svijest od malih nogu. Usporedio je različite pojmove o Bogu u različitim religijama, i time pokazao da je Bog kojeg predstavljaju druge religije nepotpun, dok je pogled na Boga koji predstavlja Islam jedini pogled koji je cjelovit i obuhvatan, što omogućava čovjeku istinsku ljubav prema Bogu.
Rekao je da je samo Bog predstavljen Islamom, koji i danas vodi čovječanstvo kroz objave. Rekao je kad se molimo Bogu, On ne odgovara odmah, već stavlja tu osobu na iskušenja, nakon čega Bog otvara vrata Božije milosti. I onda onaj ko se moli uživa u ljepoti molitve.

Znanje o postizanju istinskog uspjeha

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je u decembru 1908. godine hazreti Mirza Baširuddin Mahmud Ahmad (ra), u dobi od 19 godina, održao govor na Dželsa Salani u Kadianu na temu postizanje istinskog uspjeha. Rekao je da se mora shvatiti da na budućem svijetu postoji vječni život. Postavio je pitanje u vezi kako ljudi preduzmu sve mjere opreza na ovom svijetu za život koji je privremen, zar se ne bi trebali i više pripremiti za život koji će trajati vječno?
Rekao je da svi svojim radom ili poslom teže uspjehu na ovom svijetu, ali postoji i druga vrsta trgovine koja možda neće uroditi plodom na ovom svijetu, ali će sigurno donijeti plod na budućem svijetu. Da bi bio uspješan u ovoj vrsti trgovine, hazreti Mirza Baširuddin Mahmud Ahmad (ra) je naveo nekoliko važnih principa kojih se moramo pridržavati:

  1. Da uvijek tražimo oproštaj za svoje grijehe
  2. Da uvijek obraćamo pažnju na obožavanje
  3. Da uvijek budemo zahvalani Bogu
  4. Da uvijek radimo dobro i podstičemo dobro
  5. Da uvijkek  pazimo na granice koje je Bog uspostavio. Slijedeći ove korake, kako je rekao, mogu dovesti do istinskog uspjeha.

Allahov Zikr 

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je na Dželsa Salani 1916. godine, dvije godine nakon što je postao halifa, hazreti Mirza Baširuddin Mahmud Ahmad (ra) održao govor u vezi Allahovog zikra. Rekao je da postoje četiri vrste Zikra:

1. Klanjanje namaza
2. Učenje Kur'ana
3. Objavljivanje i objašnjavanje Božjih svojstava drugima
4. Razmišljanje o Božjim svojstvima u samoći.

Predstavio je preko desetak načina na koje se može postati redovnim u klanjanju nafila namaza, dvadeset načina na koje se može postati redovan u namazu i desetak blagoslova koje donosi zikr na Allaha.

Svjesnost Allahovih atributa

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je u oktobru 1919. godine hazreti Mirza Baširuddin Mahmud Ahmad (ra) održao govor u Patiali, čija je tema bila Allahovi atributi, “Gospodar svih svjetova”, poznat i kao opšta Božja milost što se odnosi na sve stvari i sve ljude. U ovom govoru objasnio je kako je Svemogući Allah uspostavio sredstva za poboljšanje i napredak duše i nečije duhovnosti. Objasnio je da je pod ovim blagoslovom poslan Časni Poslanik (savs) da prosvijetli svijet, a zatim je poslan Obećani Mesija (as) da oživi tu istu poruku.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je još jedno predavanje održao 1919. godine tema je bila “Početak neslaganja u Islamu.” U ovom predavanju, hazreti Mirza Baširuddin Mahmud Ahmad (ra) je rekao da je neslaganje u Islamu nastalo petnaestak godina poslije smrti Poslanika (savs) protivnici Islama često navode ovo kao mrlju protiv Islama.

Hazreti Mirza Baširuddin Mahmud Ahmad (ra) je rekao da želi otkloniti takve lažne optužbe i na taj način predstavio detaljno objašnjenje svih događaja i njihove pozadine, razjašnjavajući zablude poput činjenice da je neslaganje nastalo kao rezultat nekih prvih ashaba Časni Poslanik (savs). Temeljno je objasnio događaje koji su se dogodili i glavne zagovornike porasta neslaganja poput Abdullaha bin Sabe i drugih protivnika i licemjera.

Međutim, bez obzira na protivljenje, hazreti Osman (ra) i drugi rani ashabi ostali su nepokolebljivi u učenju Islama i pokazali krajnju dobrotu, čak i prema neistomišljenicima. Hazreti Halifatul Masih je predstavio komentare nekih  naučnika koji nisu Ahmadi i historičara nakon što su čuli ovo predavanje ili pročitali objavljenu verziju. Poznati historičar rekao je da nikada nije vidio tako detaljnu i dobro istraženo djelo o islamskoj historiji.

Razumjevanje o Božijoj odredbi

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je još jedan govor održao 1919. godine na temu „Božija odredba”. Halifatul Masih kaže da je ovo, bez sumnje, teška tema za razumjevanje, međutim hazreti Mirza Baširuddin Mahmud Ahmad (ra) ju je predstavio na najbolji način. U vezi s tim, Halifatul Masih IV (rh) je rekao da je održao takav govor na Dželsa Salani, gdje su slušali učeni i obrazovani ljudi, kao i oni koji nisu bili obrazovani, i da je predstavio temu na takav način da i jedni i drugi su mogu shvatiti je zaista veliki uspjeh je to.

Otklonio je mnoštvo zabluda u vezi s Božijim odredbama i objasnio temu obimnim dokazima i objašnjenjima. Halifatul Masih je rekao da je to nešto o čemu se postavljaju mnoga pitanja i zato bi ljudi trebali pročitati ovu knjigu.

Savjeti muslimanskim nacijama

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je hazrat Mirza Baširuddin Ahmad (ra) održao još jedno predavanje na temu ‘Turski ugovor i buduće ponašanje muslimana’. Nakon prvog svjetskog rata, dogovori sklopljeni s muslimanskim zemljama bili su vrlo osakaćujući i nepravedni. Tako je hazreti Mirza Baširuddin Mahmud Ahmad (ra) dao dobre savjete i smjernice kako treba da postupaju muslimanske zemlje poput Turske u budućnosti.

Istaknuo je negativne aspekte sporazuma koji je potpisala Turska i predložio kako muslimani mogu izbjeći njegove štetne posljedice. Dalje je razjasnio kako muslimani mogu napredovati u svijetu. Hazreti Halifatul Masih je rekao da opis u pogledu načina na koji su zapadne zemlje postupale s muslimanskim zemljama ima određenu sličnost i danas. Rekao je da način na koji je hazreti Mirza Bašruddin Mahmud Ahmad (ra) davao upute i savjete jasno ukazuje na činjenicu da je pomoć Božija bila uz njega.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je 1920. godine hazreti Mirza Baširuddin Mahmud Ahmad (ra) održao dvodnevni govor na temu „Allahovi meleci“. Iako je ovo također teška tema, on ju je predstavio na način koji je vrlo lahko razumjeti. Objasnio je postojanje meleka; njihova svrha, njihov rad, razne vrste, i na kraju su također predstavili razni načini putem kojih se može uspostaviti veza s melecima.

Potreba za religijom

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je u martu 1921. godine hazreti Mirza Baširuddin Mahmud Ahmad (ra) održao govor na temu „Potreba za religijom.“ Osvrtao se temama, poput činjenice da neki kažu da više nema potreba za religijom, da postoje oni iz drugih religija koji predskazuju i da uspjeh Obećanog Mesije (as) nije pokazatelj njegove istine jer je Lenjin u Rusiji također bio uspješan. Odgovorio je na sve tačke vrlo stručno navodeći da se potreba za religijom temelji na postojanju Boga i Njegovom razgovoru s ljudima, a u ovo doba niko nije više razgovarao s Bogom od Obećanog Mesije (as).

Rekao je da se u pogledu ostalih koji kažu da dobijaju objave, su tvrdnje koje su iznijeli i koje se temelje isključivo na njihovom znanju i imaju aspekt nagađanja. Konačno, što se tiče uspjeha Obećanog Mesije (as), rekao je da je Obećanom Mesiji (as) bilo predskazano za njegov uspjeh prije nego što se i dogodio.

Hazreti Halifatul Masih je  rekao da je još jedna djelo hazreti Mirza Baširuddin Mahmud Ahmada (ra) bilo „Postojanje Boga“. On je vrlo detaljno objasnio koncept Boga; predstavio je koncept Boga u raznim drugim religijama u historiji i čvrsto dokazao postojanje Boga.

Poklon princu iz Walesa

Hazreti Halifatul Maish je rekao da je druga knjiga koju je napisao hazreti Mirza Baširuddin Mahmud Ahmad (ra) “Poklon princu iz Walesa” koja je poslana Edvardu VIII. U tome mu je prenio istinsku poruku Islama i pozvao ga da prihvati istinsku poruku. Princ od Walesa primio je ovu knjigu, a također je zahvalnicu poslao hazreti Mirzi Baširuddinu Mahmud Ahmadu (ra).

Ne Ahmadi su također predstavili svoje stavove o ovoj knjizi, u kojoj su izuzetno cijenili i pohvalili činjenicu da je hazreti Mirza Baširuddin Mahmud Ahmad (ra) preuzeo dužnost predstavljanja istinske poruke Islama tadašnjem monarhu.

Pozivnica svijeta u istinski Islam

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je hazreti Mirza Baširudding Mahmud Ahmad (ra) napisao knjigu pod naslovom ‘Ahmadijjat: Pravi Islam.’ Sažetak ove knjige pročitan je na konferenciji u Wembleyu 1924. godine. Ova knjiga je predstavila tako sjajne ideje da čak su i krišćanski svećenici potvrdili činjenicu da je ova knjiga iznosila takve poglede koje nikada prije nisu bile čute. U ovoj knjizi je izjavio i pojasnio da su Ahmadijat i istinski Islam jedno te isto.

Utvrdio je tip odnosa koji treba imati s Bogom, pokrivajući mnoge teme. Također je pojasnio zabludu da muslimani moraju napustiti sva ovosvjetska sredstva. Rekao je da bi pravi muslimani trebali koristiti sva raspoloživa sredstva, a zatim, nakon što su uložili svoje bogomdane sposobnosti, ostatak trebaju prepustiti Svemogućem Bogu. Dalje je dokazao da islamska učenja o uspostavljanju visokog morala nemaju premca ni u jednom drugom učenju.

Također je spomenuo kako ljudi trebaju međusobno komunicirati u društvu, i objasnio je kako globalne tenzije između zemalja treba riješiti preko učenja Časnog Kur’ana. Na kraju, hazreti Mirza Baširuddin Mahmud Ahmad (ra) pozvao je svijet da prihvati Ahmadijat.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da su ovi primjeri samo pogled u život hazreti Mirza Baširuddin  Mahmud Ahmada (ra) dok je još bio u mladosti. Iako nije imao nikakvo formalno obrazovanje, prema Božijem obećanju, bio je ispunjen i sekularnim i duhovnim znanjem.

Rekao je da ovo ne pokriva ni stoti dio onoga što je hazreti Mirza Baširuddin Mahmud Ahmad (ra) učinio i postigao. Hakifatul Masih se molio da Allah nastavi da podiže njegov status u Džennetu.

Hazreti Halifatul Masih je ponovo uputio apel za molitve za Ahmadije koji žive u Pakistanu. Molio je da Allah brzo pokvari spletke svih protivnika.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp