U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Skroman čovjek plemenita djela-Chaudhry Hameedullah

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehadeta, Euze I sure El- Fatihe, Hazreti Halifatul Masih (da Allah bude njegov pomagač) je rekao da će da govori o velikom slugi zajednice Chaudhari Hameedullah Sahib, koji je preminuo 07. Februara, 2021.

Hazreti Halifatul Masih kaže da je on trenutno bio Vakil-A’la Tahrik i Džedid u Rabvi, također je služio kao Afsar Dželsa Salana vrlo dugo vremena.

Roditelji Chaudhari Hameedullah Sahiba

Hazreti Halifatul Masih je rekao da se otac od  Chaudhari Sahiba zvao Babu Muhammad Bakhsh Sahib, a njegova majka Aiša Bibi Sahiba. Chaudhari Sahib rođen je 1934. u Kadianu. Njegov otac je prihvatio  Ahmadijat pet godina prije rođenja Chaudhari Sahiba, vidjevši san, u kojem mu je Časni Poslanik (savs) naredio da prihvati Ahmadijat.

Kad je Drugi halifa (ra) uputio apel ljudima da svoj život daju u službu vjere, majka Chaudhari Sahiba odvela ga je kod Drugog halife (ra) i predstavila ga kao životnog slugu džematu. Potom je Drugi halifa (ra) dao određena uputstva u vezi sa njegovim budućim školovanjem.

Obrazovanje i početak njegove službe zajednici

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je Chaudhari Sahib predavao na Talimul Islam koledžu u Rabvai, a pod uputom Trećeg halife (rh) napustio je koledž i došao u službu Zajednice. Tada ga je Treći halifa (rh) imenovao za Nazir Zijafat. Četvrti halifa (rh) ga je postavio za Wakil-i-A‘la Tahrik-i-Džedid Rabva. Kasnije je postavljen  za Sadr Medžlis Tahrik-i-Džedid. Služio je u ovim odborima do svoje smrti. Također je služio kao Amir Mukami neko vrijeme tokom ere Trećeg halife (rh).

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je Chaudhari Sahib imao čast služiti kao predsjednik Asocijacije muslimanske omladine Ahmadijja, u vrijeme kada su sjedišta Asocijacije mladih bio središte u Rabva za cijeli svijet. Halifatul Masih je pročitao riječi Trećeg halife (rh) u vrijeme imenovanja Chaudhari Sahiba za predsjednika Udruženja mladih, u kojem je istaknuo važnost služenja istinskim duhom, bilo da je neko iz rodbinskog potomstva ili duhovnog potomstvo Obećanog Mesije (as). Ove upute koje je   Trećei halifa (rh) naveo su bile  zbog Chaudhari Sahiba. Dakle, kad god radnik zajednice, da svoj život za službu džemata ili član porodice Obećanog Mesije (as) bi trebali da razmisle o ovim riječima, oni bi također trebali moliti da Allah uzdigne status Chaudhari Hamiidullah Sahib.

Hazreti Halifatul Masih je pročitao izvještaj pročitan na oproštajnom programu održanom, po završetku mandata Chaudhari Sahiba kao predsjednika udruženja mladih, u kojem su istaknuta njegova različita dostignuća u to vrijeme. Treći halifa (rh) također je predsjedavao na tom programou, u kojem je izuzetno cijenio napore koje je Chaudhari Sahib uložio tokom svog mandata na predsjedničkom položaju i molio se da on ubuduće bude sposoban da služi u drugim svojstvima.

Služba nakon migracije u London

Hazreti Halifatul Maish je  rekao da je nakon migracije Četvrtog halfe (rh) u London, po njegovim uputama, Chaudhari Sahib boravio u Londonu više od godinu dana, gdje je odigrao vitalnu ulogu u uspostavljanju centralnih ureda u Londonu. Chaudhari Sahib ujedno je bio i predsjednik Udruženja staraca sedamnaest godina.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je nakon smrti Četvrtog halife (rh) Chaudhari Hamiidullah Sahib imao čast da bude predsjednik Odbora za izbor halife. Također je imenovan 2005. godine za predsjednika odbora  za Hilafet jubilej. Također je istakao različite usluge Chaudhari Sahiba koje se odnose na Džalsa Salanu. Hazreti Halifatul Masih e je pročitao komentare Četvrtog halife (rh) u vezi sa Chaudhar Sahibom i njegovim velikim naporima u organizaciji Džalsa Salane Kadian.

Primjer Chaudhari Sahiba kao muža i oca

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je iza Chaudhari Hamiidullah Sahiba ostala njegova supruga, sin i dvije kćeri. Pročitao je komentare supruge Chaudhari Sahiba i odličan način na koji se odnosio prema njoj. Rekla je da bi se često vraćao kući kasno iz ureda, ali on joj nikada ne bi uznemiravao, zapravo bi sam sebi zagrijavao hranu i jeo je. Rekla je da bi on rado jeo sve što mu se da i rado bi nosio odjeću koja mu se da. Rekla je da je bio vrlo brižan, i Halifatulm Masih je prokomentarisao da, kad bi svi postupali na ovaj način, većina porodičnih problema automatski riješilo. Njegova djeca su rekla da im on nije bio samo otac, već i prijatelj. Uvijek je isticao dvije stvari; klanjanje pet dnevnih namaza i slušanje hutbu od hazreti Halifatul Masiha.

Primjer Chaudhari Sahiba na svom poslu

Hazrerti Halifatul Masih je pročitao neke komentare onih koji su radili sa Chaudhari Sahibom ili pod njegovom upravom, u kojem su istakli izvrstan način na koji je Chaudhari Sahib nekada radio, kao detalje koje bi on uvažavao prije donošenja odluke i ljubaznost koju je gajio prema svima. Hazreti Halifatul Maish je rekao da bi ponekad od članova odbora u Rabvi tražio da putuju po Pakistanu i prenose njegov selam [pozdrav mira] Ahmadi domaćinstvima. Tako je Chaudhari Sahib također išao na ovakva putovanja, a ponekad je odlazio u područja u kojima automobil nije mogao voziti, pa bi domove obilazio pješice.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da bi ponekad Chaudhari Sahib i sam na odličan način obučavao osobe koje su dale život u službu džemata. Tako da je Halifatul Masih rekao da bi s vremena na vrijeme ljude koji su dali život u službu džemata slao kod Chaudhari Sahiba i tražio od njega da ih obučava. Chaudhary Sahib savjetovao bi ljude da je čuo kako Treći halifa (rh) kaže da, ako neko ikada doživi poteškoće u svom ličnom životu, treba dati više vremena služenju zajednici. Chaudhari Sahib je pokazao poslušnost Hilafatu. Kad god bi dobio bilo kakve upute od Halifatul Masiha uvijek bi ih odmah primijenio. Ponekad bi takve upute dobivao noću, ali bez obzira na vrijeme, osiguravao bi da njegovo izvršavanje započne odmah.

Poniznost Chaudhari Sahiba

Hazreti Halifatul rekao je da je Chaudhari Sahib također bio vrlo skroman. Jednom je otišao u Langar [javnu kuhinju Obećanog Mesije as) i rekao da je upravo došao sa sastanka i da je za nekoliko minuta morao otići na drugi i pitao da li ima nešto što bi mogao brzo jesti. Za njega je zagrijano nešto hrane, ali onda kada mu je odneseno, vidjeli su da je već uzeo nešto ostataka hrane koja je ostala na stolu i to pojeo, jer se bojao da će čekanjem da se hrana zagrije zakasniti na sljedeći sastanak.

Uzorna poslušnost Chaudhari Sahiba

Hazreti Halifatul Masih je rekao da postoji mnogo stvari koje bi se mogle spomenuti u vezi  Chaudhari Hamiidullah Sahib, ali uzeo je samo nekoliko zbog nedostatka vremena. Međutim, sigurno je da u svemu što je rečeno nema uveličavanja. Hazreti Halifatul Masih je rekao da je i on surađivao sa Chaudhari Sahibom, koji ga je naučio mnogim stvarima. Kad je Halifatul Maish bio  postavljen da služi kao Nazir-i-A`la, Chaudhari Sahib, prema njemu se odnosio s velikim poštovanjem. A kad je Halifatul Masih postao halifa, Chaudhari Sahib se ponašao sa poštovanjem i potpunom poslušnosti.

Hazreti Halifatul Masih se molio da Allah uzdigne njegov tatus na Ahiretu i da Allah nastavi da daje hilafetu ovakve velike pomoćnike.Halifatul Masih je opet uputio zajednici da se moli za stanje s kojim se suočavaju Ahmadi u Pakistanu.

Mjere opreza u vezi s koronavirusom

Hazreti Halifatul Masih je rekao članovima zajednice da se striktno pridržavaju različitih sigurnosnih mjera predostrožnosti u vezi s pandemijom koronavirusa. Rekao je da maske treba nositi i na pravilan način, ne smije biti da nos ostaje otvoren ili da maska jednostavno visi oko vrata, jer od toga nema koristi. Također mora se strogo pridržavati socijalnog distanciranja, jer će se u protivnom ovaj virus nastaviti širiti i da se trebaju izbjegavati nepotrebna putovanja. Hazreti Halifatul Masih se molio da se ovaj virus brzo iskorijeni i Allah izliječi sve Ahmadi i neahmadi  koji pate od ovog virusa.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da će klanjati dženazu u odsustvu Chaudhari Hamiidullah Sahibu poslije džuma namaza.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp