U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Related Contents from Topics

Hazreti Ebu Bekr r.a. II Najdraži ashab

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Poslije proučenog šehadeta, euze i sure el Fatihe, hz. Halifatul Masih (da Allah bude njegov pomagač) je rekao da će da nastavi da govori o detaljima iz života hz. Ebu Bekra (ra).

Hazreti Ebu Bekr (ra) – dragi prijatelj Časnog Poslanika (savs)

Hz. Halifatul Masih je rekao da je Časni Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dok je još uvijek boravio u Mekki, dolazio u kuću hazreti Ebu Bekra (ra) jednom ili dva puta dnevno. Jednom, kada su ga upitali ko je od muškaraca bio najdraži Časnom Poslaniku (savs), odgovorio je da je to hazreti Ebu Bekr (ra). Drugom prilikom, Časni Poslanik (savs) je rekao da je hazreti Ebu Bekr(ra) bio najbolji među ljudima osim ako dođe poslanika.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je jednom Časni Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao da ljude visokog statusa drugi vide kao zvijezde na nebu, a hazreti Ebu Bekr (ra) i hazreti Omer (ra) su među onima koji se vide na ovaj način. .

Hz. Halifatul Masih je rekao da je u vrijeme posljednjih dana bolesti Časni Poslanik (savs) rekao da niko od Ebu Bekra (ra) nije bio ljubazniji prema njemu. Da je mogao nekoga učiniti svojim halilom (prijateljem), onda bi to bio hazreti Ebu Bekr (ra). Zatim je Časni Poslanik (savs) naredio da se zatvore svi prozori koji gledaju na džamiju osim prozora hazreti Ebu Bekra (ra).

Brat u ovom i sljedećem životu

Hz. Halifatul Masih je rekao da je jednom prilikom Časni Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao da je on od hazreti Ebu Bekr(ra) i da je hazreti Ebu Bekr(ra) od njega i da su obadvoica braća  na ovom i budućem svijetu. Također se prenosi da kada bi Časni Poslanik (savs) sjedio sa ashabima, niko nije gledao direktno u njega. Međutim, hazreti Ebu Bekr (ra) i hazreti Omer (ra) bi gledali u Poslanika , a Časni Poslanik (savs) bi gledao u njih i smješio se.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je jednog dana Časni Poslanik (savs) je krenuo u džamiju, hazreti Ebu Bekr (ra) i hazreti Omer (ra) su bili sa obadvije njegove strane i držao ih je za ruke. Časni Poslanik (savs) je rekao da će oni biti upravo ovako na Sudnjem danu.

Hz Halifatul Masih je rekao da se prenosi da je Časni Poslanik (savs) rekao da svaki poslanik ima dva namjesnika (vazira) na nebu i dva na zemlji. Rekao je da su njegova dva namjesnika na nebesima Džibril i Mikail, a njegova dva namjesnika na Zemlji su hazreti Ebu Bekr (ra) i hazreti Omer (ra).

Hz. Halifatul Masih  je rekao da je Časni Poslanik (savs) išao na vrh planine Uhud i da su ga pratili hazreti Ebu Bekr (ra), hazreti Omer (ra) i hazreti Osman (ra). Planina je počela da se trese i Časni Poslanik (savs) je rekao: ‘Uhude, budi miran, jer niko osim Poslanika, istinitog (Sidika) i dva šehida ne stoji na tebi.

Hz. Halifatul Masih je rekao da postoji deset ljudi poznatih kao Ašara Mubašara kojima je Časni Poslanik (savs) dao radosnu vijest o Džennetu, među kojima je bio i Hazreti Ebu Bekr (ra). Hz. Halifatul Masih je objasnio da, iako su ovi ljudi bili veoma bliski sa Časnim Poslanikom (savs), nisu bili jedini kojima je data radosna vijest o Džennetu, u stvari ima oko 25 ashaba za koje je ova radosna vijest data. Zatim, tu su i oni koji su učestvovali u bici na Bedru i Bai'at-i-Rizvan, i njima su svima date radosne vijesti o Džennetu.

Hz. Halifatul Masih kaže da je Časni Poslanik (savs) jednom rekao da mu je Džibril pokazao vrata kroz koja će njegov narod ulaziti u Džennet. Kada je ovo čuo, hazreti Ebu Bekr (ra) je rekao da je želio da je i on bio tamo kako bi i mogao vidjeti ova vrata. Časni Poslanik (savs) je odgovorio da će hazreti Ebu Bekr (ra) biti prvi koji će ući na ta vrata.

Hz. Halifatul Masih je rekao da će nastaviti u budućnosti govorit o ovim događajima.

Dženaze

Hz. Halifatul Masih je rekao da će da predvodi dženazu slijedećim preminulim džematlijama.

Abdul Basit, je bio Emir (nacionalni predsjednik) Ahmedija muslimanske zajednice u Indoneziji. Otputovao je u Rabvu u Pakistan u 21 godini života da bi studirao na Institutu za jezike i teologiju. Nakon što je diplomirao, služio je kao misionar u Tajlandu, a zatim u Indoneziji. Ukupan period njegove službe je 40 godina. Iza njega su ostala supruga, tri sina i dvije kćeri.

Njegova supruga kaže da je on u svakom trenutku dao prednost džematu i da bi sve upute koje su stizale iz Glavnog Centra uvijek izvršio. On je dao prednost jednostavnosti i konsultovao bi administrativno tjelo kad god je trebalo donijeti odluku. Mnogo je volio Hilafet i bio je veoma pažljiv u svom poslu. Bio je vrlo tačan u odlasku u kancelariju i ako iz bilo kog razloga nije mogao doći na vrijeme, uvijek bi unaprijed obavijestio službenike. Kad god bi išao kod džematlija u posjetu, uzimao bi poklone za djecu. Čak i ako je bio uznemiren, imao bi na umu i uzimao u obzir osjećaje drugih i uvijek bi pokušavao pomoći drugima da se poboljšaju.

Uprkos svojoj bolesti, trudio se da osigura da njegov rad ne bude oštećen. Kad god bi govorio, to bi radio na način da ga svi mogu razumjeti ljudi iz svih sredina, a sve vrste ljudi su se osjećale ugodno u sjedenju i razgovoru sa njim. Također je imao dobre prijateljske veze sa onima izvan Zajednice, uključujući i izabrane zvaničnike koji su ga smatrali nacionalnom figurom. Čak su i ne-Ahmadi izrazili da su kroz njegov primjer naučili kako treba slijediti i voljeti Časnog Poslanika (savs) i uprkos tome što se Zajednica suočava sa teškim progonom, on je sve to prolazio s ljubavlju i saosjećanjem. Uvijek je pokazivao veliku lojalnost i iskrenost prema hilafetu.

Hz. Halifatul Masih je molio da mu Allah podari milost i oprost, uzdigne njegov status i da Allah nastavi da podari Zajednici takve misionare i radnike. Hz. Halifatul Masih je rekao da ga je uvijek smatrao potpuno poslušnim i nesebičnim i rekao je da misionari u Indoneziji posebno, a i misionari širom svijeta trebaju ga uzeti za primjer. Ovo nisu priče iz daleke prošlosti, već primjeri iz sadašnjosti.

Zainab Ramzan supruga Jusufa Usmana, misionara u Tanzaniji. Bila je veoma pobožna i pravedna. Bila je ljubazna prema svojim komšijama i brinula se o siromašnima. Bila je na čelu finansijskiog udjeljivanja i pružanja usluga drugima. Nekoliko godina se borila protiv raka. Iza nje su ostala tri sina i tri kćeri. Hz. Halifatul Masih se molio da joj Allah podari milost i oprost.

Haleema Begum, žena šeika Abdul Qadeera, derviša iz Kadiana. Bila je redovna u klanjanju namaza i postu, bila je pobožna  i posjedovala je visoki moral. Sve dok joj je zdravlje dozvoljavalo, podučavala je Časni Kur'an djeci u Kadianu. Bila je vrlo gostoljubiva i poslušna prema hilafetu. Iza nje su ostale tri ćerke i sin. Hz. Halifatul Masih se molio da joj Allah podari milost i oprost.

Maile Aneesa sa Kiribatija. Bila je prva muslimanka u Kiribatiju. Nekako je naišla na primjerak Časnog Kur'ana uprkos bilo je teško pronaći bilo koju knjigu u ovom dijelu svijeta. Čitanje Časnog Kur'ana imalo je dubok uticaj na nju i čak je odmah počela da nosi veo. Desilo se da je u roku od godinu dana od njenog prihvatanja islama, Hz. Halifatul Masih IV (rh) poslao Ahmadi misionara na ovo ostrvo.
Bila je poznata širom ostrva kao jedina muslimanka. Po dolasku misionara, prihvatila je Ahmadijat i počela služiti islam. Njena vjera je bila vrlo jaka, a njeno muslimansko odijelo postalo je izvor širenja. Uprkos tome da su joj se ljudi rugali, pa čak i psovali, nikada se nije pokolebala. Na mjestu gdje su svi islam vidjeli u negativnom svjetlu, ona je stajala visoka i čvrsta i branila vjeru. To je imalo dubok utjecaj na one oko sebe, uključujući političare u koji su pomagali u registraciji džemata, nešto što su prethodno odlagali zbog protivljenja.

Iako su joj se protivili i savjetovali je protiv toga, poslala je sina da studira u Ahmedija Medresi. Dogodilo se da je dok je bio tamo, dobio maleriju i na kraju preminuo. Ljudi su joj dolazili govoreći joj da to pokazuje da je islam lažan, međutim ona i njena druga djeca nisu dozvolili da ih išta odvrati. Iza nje su ostale tri ćerke i sin. Hz. Halifatul Masih je molio da im Allah podari strpljenje i omogući im da služe islam Ahmadijat kao što je to činila njihova majka.
Neka Allah blagoslovi sjeme koje je usadila i neka Allah podari džematu takve neustrašive, uzorne žene koje su predane u širenju vjere. Neka Allah podari takve majke koje su učinile veću pravdu propagiranja vjere nego čak i misionari. Neka joj Allah podari milost i oprost i uzdigne njen položaj.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp