U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Fond Tahrik-e-Džadid II Dirljive priče finansjiskog žrtvovanja

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Nakon učenja Tešahuda, Teavvuza i sure Fatiha, Halifa hazreti Mirza Masroor Ahmad (aba) je proučio sljedeći ajet, čiji je prijevod:

”Vi nikako nećete postići dobrotu dok ne budete trošili od onog što volite; a šta god vi trošite, Allah to sigurno dobro zna.” (Časni Kur'an 3:93)

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je u ovom ajetu Allah jasno stavio do znanja da se najviši standardi vrline postižu kada osoba troši ono što voli.

Trošenje bogatstva koje volite vodi do prave vrline

Hazreti Halifa (aba) je citirao Obećanog Mesiju as koji je rekao da se istinska vrlina, koja vodi prema spasenju, može postići kada se troši iz svog najdragocjenijeg i najvoljenijeg bogatstva. Trošenje iz beskorisnog bogatstva je besmisleno, nego ono što je čoveku najdraže mora se potrošiti da bi postalo Bogu najdraže. Kako se može postići visina u rangu bez izdržavanja poteškoća?
Ashabi Časnog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem nisu slučajno stekli svoj rang, već su to učinili tek nakon velike borbe. Blago onima koji ne brinu da li će da podnose teškoće radi Allaha.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je ovo bio duh koji je Obećani Mesija as želio uliti u svoju zajednicu. Sada, postoji veliki broj ljudi u ovoj Zajednici koji svoje potrebe ostavljaju po strani i umjesto toga podnose finansijske žrtve zarad svoje vjere. Ovih dana vidimo sve veće finansijske poteškoće u svijetu, posebno u razvijenim zemljama.

Aktuelni ratovi u svijetu i nemar političara doveli su do ovih okolnosti. Ipak, uprkos tome, finansijske žrtve Ahmedi muslimana su nastavile da rastu. Ovo može biti teško za narod da shvati, ali osoba od vjere zna da rezultat takvih žrtava je da se Allahovi blagoslovi povećavaju.

Primjeri  žrtvovanja za Tahrik-e-Jadid

Hazreti Halifa (aba) je rekao da, kao što je tradicija, prva hutba u novembru označava novu godinu Tahrik-e-Jadida. Hazreti Halifa (aba) je rekao da će iznijeti neke incidente u vezi sa Tahrik-e-Jadidom.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je dobio dugu listu žena koje su žrtvovale svoj nakit i dale ga za Tahrik-e-Jadid. Jedan od početnih mandata drugog Halife (ra) na početku Tahrik-e-Jadida bio je da žene trebaju ponuditi to bogatstvo u finansijskim žrtvama umjesto da prave nakit. Međutim, može biti još teže imati nešto već u svom posjedu, a zatim ga se odreći u obliku finansijske žrtve. Takvi primjeri se nalaze u cijelom svijetu.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da ima i primjera onih koji su slabijeg finansijskog stanja, a ipak prinose novčane žrtve, nakon čega im Bog daruje svoju blagodat na načine koji ih začuđuju. Oni koji su bogati treba da izvuku pouku iz ovoga. Postoje primjeri da oni koji imaju manje imetka nude pedeset ili čak sto posto onoga što posjeduju kao finansijsku žrtvu, dok će neki bogati ljudi ponuditi samo jedan posto.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je mehaničar motocikala iz Gvineje Bisau obavješten da ponudi nešto za Tahrik-e-Jadida i da je ponudio sve što je imao u džepu. U isto vrijeme došla je njegova snaha i tražila od njega novac da napravi večeru. Pošto je već obećao iznos za Tahrik-e-Jadid, rekao joj je da ostane strpljiva. Zatim je dobio telefonski poziv iz vladinog ureda i rekao da je neko vrijeme ranije radio na njihovim motociklima, ali da nije dobio isplatu, te da bi trebao otići u kancelariju po ček. Na taj način je odmah nagrađen za svoju žrtvu, te je otišao kući i radosno ispričao porodici šta se dogodilo.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je jednog čovjeka u Tanzaniji obavijestila kompanija u kojoj radi da će biti smanjene plate za sve zaposlene. U to vrijeme je također dobio poziv da se finansijski žrtvuje za Tahrik-e-Jadid. Nije izrazio zabrinutost zbog svoje finansijske situacije, već je u potpunosti platio zalog. Sljedećeg dana iz njegove kompanije su ga obavijestili da, iako će biti smanjena plata ostalim zaposlenima, neće biti smanjenja njegova plata. On je to pripisao činjenici da je napravio finansijsku žrtvu za Tahrik-e-Jadid.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da u Australiji postoji mladić koji deset godina nije davao nikakve finansijske priloge. Nakon što je sjedio s misionarom, ponovo je počeo nuditi novčane priloge, uključujući i za Tahrik-e-Jadid. Nešto kasnije nazvao je misionara da ga obavijesti da je dobio unapređenje na poslu što je bilo potpuno neočekivano. Pripisao je to činjenici da je počeo da se žrtvuje, za šta se zakleo da to više nikada neće prestati činiti.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je u Kazahstanu, čovjek koji je redovno prinosio finansijske žrtve, otpušten sa posla. Nešto kasnije razbolio se i morao je kupiti skupe lijekove. Bio je veoma zabrinut zbog svoje finansijske situacije. Jednog dana, znajući da na računu nema ništa, odlučio je da provjeri stanje na svojoj kreditnoj kartici i na svoje zaprepaštenje otkrio je da se na njegovom bankovnom računu nalazi 190.000 u lokalnoj valuti. Saznao je da je njegova bivša firma prebacila iznos na njegov račun kao poklon za naporan rad i povjerenje koje je pokazao tokom svog zaposlenja.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da čovjek iz Senegala nije imao sredstava da ispuni svoje obećanje za Tahrik-e-Jadid jer se godina bližila kraju. Međutim, rekao je da će svakako ponuditi iznos koji je obećao, čak i ako bi to značilo prodaju njegove odjeće. Nekoliko dana kasnije, otišao je kod lokalnog misionara i zamolio ga da primi njegovu financijsku žrtvu. Rekao je da mu je kćerka nekako neočekivano poslala novac, što mu je omogućilo da ispuni svoje obećanje za Tahrik-e-Jadid.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je novi Ahmadi u Tanzaniji dao veliko obećanje za Tahrik-e-Jadid. Bio je zemljoradnik, a zbog toga što nije bilo kiše, nije bilo mnogo usjeva. Bio je veoma zabrinut kako će uspeti da ispuni svoje obećanje. Jednog dana je primio poziv od starog prijatelja sa kojim nije razgovarao jako dugo i rekao da mu šalje nešto novca. Nakon što je primio iznos, otišao je pravo kod lokalnog misionara i ispunio svoje obećanje za Tahrik-e-Jadid.

Svrha  Tahrik-e-Jadida

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je to način na koji su čak i novi Ahmedi uspostavili revnost za finansijske žrtve. Mogu li pokušaji protivnika Ahmadijata ugasiti ovo svjetlo koje je upalio Bog? Oni mogu dati sve od sebe, ali krajnji kraj protivnika Ahmadijata je predodređen da bude neuspjeh i frustracija.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je Tahrik-e-Jadid pokrenut u vrijeme kada se Ahmadija zajednica suočavala sa protivljenjem sa svih strana. Ova institucija je stvorena s primarnim fokusom na propagiranju poruke i na taj način širenju Ahmadijatske zajednice kako bi se podigla zastava islama u svakoj zemlji svijeta. Upravo u duhu podržavanja ove svrhe danas nalazimo takve primjere finansijskih žrtava.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je Ahrar pokret tvrdio da će iskorijeniti Ahmadijat sa lica zemlje; oni bi eliminisali Kadian i napravili su planove za oskrnavljenje raznih mjesta, uključujući i grob Obećanog Mesije as. Umjesto da ih vlada zaustavi, oni bi ih podržavali. U takvim okolnostima drugi Halifa ra je osmislio plan za Zajednicu, čiji je dio bio finansijsko žrtvovanje.

Kao rezultat toga, mnogi iskreni članovi Zajednice su odmah počeli da pišu drugom Halifi da su spremni da podnesu svaku žrtvu koja je potrebna. Tada je drugi Halifa formalno najavio stvaranje fonda kako bi odgovorio na napade na Zajednicu propagiranjem poruke Islama Ahmadijata. Tada je cilj bio prikupiti 27.000 Rs. za tri godine. Međutim, strast članova Zajednice bila je tolika da je iznos od 100.000 Rs. prikupljeno u roku od samo godinu dana. Ovaj duh žrtvovanja nije ostao ograničen samo na njih, jer se sada taj isti duh žrtve svjedoči širom svijeta.

Faze Tahrik-e-Jadid šeme

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je u početku drugi Halifa (ra) produžio ovu šemu sa tri na deset godina. Međutim, nakon što su vidjeli rastuću strast i revnost s kojima su članovi Zajednice nastavili da se žrtvuju, ovaj plan je postao trajna osnova.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je bilo 5.000 ljudi koji su se u početku žrtvovali prema ovoj šemi i tako postali dio Daftar Avvala (faza 1). Nakon deset godina, drugi Halifa (ra) je uspostavio Daftar Daum (faza 2), vremenski period za koji je odredio 19 godina, a zatim je također najavio da će se novi Daftar uspostavljati svakih 19 godina.

Zatim je treći Halifa (rh) najavio Daftar Siwam (faza 3), ali je njegovo osnivanje pripisano i drugom Halifi (rh). Zatim je četvrti Halifa (rh) uspostavio Daftar Chaharam (faza 4). Zatim, 2004. godine, Daftar Panjam (faza 5) je osnovao upravo on peti Halifa (aba). Hazreti Halifa (aba) je najavio da danas, nakon navršenih 19 godina, najavljuje osnivanje Daftar Shasham-a (faza 6) i da bi svi novi članovi i djeca sada trebali biti kategorizirani u ovu kategoriju.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da način na koji su blagoslovljeni oni koji prinose finansijske žrtve za Tahrik-e-Jadid dokazuje da je to božanska šema. Hazreti Halifa (aba) je rekao da također ima prostora za napredak gdje oni koji su blagoslovljeni bogatstvom mogu povećati svoje žrtve.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je danas broj naših džamija u 220 zemalja svijeta više od 9.300. Broj misijskih kuća je više od 3400. Trenutno je u izgradnji desetine džamija i misijskih kuća. Broj misionara i mualima (učitelja) u svijetu je blizu 5.000 i raste. Časni Kur'an je preveden na 77 jezika. Literatura na raznim jezicima se i dalje objavljuje, a kroz Tahrik-e-Jadid, zajedno sa drugim fondovima, također se obavlja mnogo drugog posla.

Najava 89. godine Tahrik-e-Jadida

Hazreti Halifa (aba) je objavio da je završena 89. godina Tahrik-e-Jadida i najavio početak 90. ​​godine. U prethodnoj godini,  Ahmadija Muslimanska Zajednica širom svijeta prinijela je žrtvu od 17,20 miliona funti, što je povećanje od preko 700.000 funti u odnosu na prošlu godinu. To je uprkos teškoj finansijskoj situaciji u svijetu. Pored Pakistana, pozicije zemalja prema doprinosu su sljedeće:

  1. Njemačka
  2. Britaniju
  3. Kanada
  4. SAD
  5. Bliskoistočna zemlja
  6. Indija
  7. Australija
  8. Indonezija
  9. Bliskoistočna zemlja
  10. Gana

Hazreti Halifa (aba) je zamolio da Allah blagoslovi sve one koji su prinijeli novčane žrtve i omogući im da nastave sa još većim žrtvovanjem u budućnosti.

Hazreti Halifa (aba) je pozvao da ne zaboravimo Palestince u našim dovama. Hazreti Halifa (aba) je molio da Allah brzo obezbijedi sredstva za njihovu slobodu od teških nepravdi sa kojima se suočavaju žene i djeca u Palestini.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp