U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Spominjanje Časnog Poslanika s.a.v.s u Časnom Kur'anu

Muhammed Božiji Poslanik

Naš poslanik Hazreti Muhammed s.a.v.s. bio rođen u Meki u avgustu 570 godine A.D. Bilo mu je dato ime Muhammed, što znači hvaljeni. Kad je Poslaniku bilo preko trideset godina, ljubav prema Bogu ga je sve više obuzimala. Buneći se protiv mnogoboštva i mnogih poroka ljudi Meke, on je odabrao da redovito razmišlja u dvije ili tri milje udaljenoj pećini.

Kad mu je bilo četrdeset godina primio je svoju prvu objavu. U njima, prvim ajetima Kur'ana (96:2-6), bilo mu je naređeno da proglasi ime Jednog Boga, Koji  je stvorio čovjeka i zasijao sjeme Svoje ljubavi i ljubavi drugih ljudi u njegovu prirodu; i bilo je pretskazano da će svijet biti učen svakoj vrsti znanja kroz olovku. Ovi ajeti čine sažet prikaz Kur'ana.

  • Uistinu vam je došao Poslanik od vas; njega žalosti to da ćete upasti u nevolju; on žudi za vama (tražeći dobrotu); (i) vjernicima (je) samilostan, milostiv. (Časni Kur'an 9:128)
  • A Mi tebe nismo poslali osim kao milost svim svjetovima. (Časni Kur'an 9:128)
  • Zaista vam je u poslaniku lijep primjer, za onog ko se nada Allahu i Sudnjem danu i ko Allaha mnogo spominje. (Časni Kur'an- 33:22)
  • Muhammed nije otac nijednog od vas ljudi, nego Allahov Poslanik i pečat Vjerovjesnika; a Allah ima dobro znanje o svim stvarima. (Časni Kur'an 33:41)
  • O Vjerovjesniče, Mi smo tebe poslali kao svjedoka, i donosioca radosnih vijesti, i kao onog koji upozorava. (Časni Kur'an 33:46)
  • i kao onog koji poziva Allahu po Njegovoj naredbi, i kao blistavo sunce. (Časni Kur'an 33:47)
  • Allah i Njegovi meleki šalju milost na Vjerovjesnika. O vi koji vjerujete! I vi prizivajte milost (salavatima) na njega i mnogo ga pozdravljajte selamom. (Časni Kur'an 33:57)
  • On je Taj koji je poslao Poslanika Svog sa Uputom i Vjerom istinitom, da On učini da ona prevlada nad svim vjerama. A dovoljan je Allah Svjedok. (Časni Kur'an 48:29)
  • I ti nesumnjivo posjeduješ visoke moralne odlike. (Časni Kur'an 68:05)
Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp