U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Dova

Prije mnogo vremena živio je jedan poslanik.Zvao se Junuz a.s.Ljudima je govorio o Allahu, ali mu oni nisu vjerovali. Nisu ga voljeli niti su ga slušali.Govorio im je kako će ih Allah toliko dugo kažnjavati sve dok ne postanu bolji ljudi. Kad ga ni tadanisu slušali, Junuz a.s. se mnogo naljutio na svoj narod pa je odlučio da ih napusti.

Ukrcao se najedan brod. Još dok je bio na palubi, desiše se poteškoće pa je posada broda izvlačenjem kockepokušala da odluči ko će biti bačen u more. Junuz a.s. je bio taj koji je izvukao kocku pa su gabacili u more.Kad je bačen u more, naišao je veliki kit i progutao ga. Ali pošto je Junuz a.s. bio poslanik i istinskivjerovao u Boga, Allah ga je u utrobi kita ostavio živim. Kada je kit bio blizu kopna, ne osjećajućise dobro, izbacio je Junuza a.s. iz sebe.

Junuz a.s. je bio bolestan i tako iscrpljen se odmarao u hladu jedne loze kao tikvine. Kada seoporavio, Allah mu naredi da se vrati svome narodu. Onda je Junuz a.s. uvidio da Allah njegovnarod nije kaznio, jer su se okanili lošega i jer su povjerovali u ono što im je Junuz a.s. prijegovorio. Allah je njima bio zadovoljan i niko više nije ismijavao Junuza a.s.

Časni Kur'an govori:

”I zaista je Junuz bio od poslanika, kad je pobjegao do natovarene lađe; i izvukao je kocku i bio od onih koji su bili izbaèeni. I riba ga proguta dok je (sam sebe) korio. I da nije bio od onih koji slave (Boga), ostao bi sigurno u njenoj utrobi do Sudnjeg dana. Onda ga Mi izbacismo na otvoreno polje, a bio je jako bolestan;  i Mi uèinismo da jedna loza, kao tikvina, izraste iznad njega. A Mi smo ga poslali stotini hiljada (ljudi), i oni su (brojem) rasli, 149. i povjerovali su; zato smo im Mi dali korist do odreðenog vremena.”(Časni Kur'an -37:140-149)

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp