U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Allah,kaligrafija

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Blagoslovljen je Onaj koji je objavio FurkanSvome robu da bude upozorenje svjetovima – Onaj čije je kraljevstvo nebesa iZemlje. A On nije uzeo sina, i nema partnera u kraljevstvu, i svaku stvar On je stvorioi oblikovao po najboljoj mjeri. A oni su uzeli mimo njega Bogove koji ništa ne stvaraju,nego su sami stvoreni, i koji nemaju moći ni da sami sebi štetu ili korist donesu, nitisu u stanju dati smrt, ni život ni oživljenje.(Časni Kur'an 25:1-4)

Nakon učenja gore navedenih ajeta iz Časnog Kur'ana, hazreti Mirza Tahir Ahmad je rekao da je odlučio govoriti na temu “Jedinstvo Allaha”. To je Allah Koji je objavio Al Furqan (koji pravi razliku između istine i neistine, drugi naziv Časnog Kur'ana) Časnog Poslanika s.a.v.s. da mu služi, koje ga je Allah proglasio opomenom za cijelo čovječanstvo.

Poruka koju je uputio hazreti Mirza Gulam Ahmad Obećani Mesija i Časni osnivač Ahmadija zajednice u islamu, bila je ista kur'anska poruka propovijedana i objašnjena od strane Časnog Poslanika s.a.v.s. islama koje smo obećali prenijeti na cijeli svijet. Allah je Gospodar i Kralj. On nema Njemu jednakog ili partnera, i on je jedini Stvoritelj svega u svemiru. On nema sina ili druga. On je odredio mjeru za svaku stvar. Žalosno je da su ljudi imenovali druge bogove osim Njega.

Allah kaže, u ajetima koje sam učio, da njihovi lažni bogovi ne samo da su stvoreni od njih samih, nego oni nisu u stanju stvoriti ništa. Oni nemaju moć nad životom i smrću. U prisustvu lažnih religija Jedinstvo Boga je oživjelo i ponovno uspostavljeno. Kada kažem lažne religije, mislim na one koje izvorno podučavaju Jedinstvu Boga, ali povremeno odstupaju od ove univerzalne istine i uvode idolopoklonička vjerovanja.

Vođe svijeta glasno izražavaju svoje rješenja za svjetske probleme, ali ja kažem, u ime Allaha, da oni nikada neće biti riješeni bez priznavanja istinite tvrdnje Časnog Poslanika Muhammeda (s.a.v.s.) i primjene učenja Časnog Kur'ana. Nema vrijednosti, inače, u njihovim zahtjevima. Veliki zadatak rješavanja problema u svijetuje u rukama Ahmadija zajednice u islamu. Ne postoji niko drugi ko može raditi taj posao.

U ranoj historiji islama, Časni Poslanik s.a.v.s. je molio za pobjedu muslimana protiv snažnih neprijatelja u bici na Badru. On je molio Allaha za pomoć, rekavši da ako ova mala skupina muslimana bude uništena (ne daj Bože) onda ne bi niko ostao da propovijeda i obožava Jednog Boga.

O Ahmadije! O Ahmadije! O Ahmadija zajednice u islamu! Vama je naređeno da ispunite ovu časnu dužnost. Ako postanete nemarni onda ćete biti odgovorni za svoje vlastito uništenje. Ako ste uništeni, onda Jedinstvo Allaha će nestati iz svijeta. Kako god, znam, da Bog nikada neće dopustiti da se to dogodi, jer On voli svoje jedinstvo,nemoguće je da će ikada dopustiti da njegovi istinski obožavaoci propadnu. Niko vam ne može naškoditi, sve dok slavite Allaha i proglašavate Njegovo Jedinstvo.Nema sile na zemlji koja to može uništiti. Priznavanje Jedinstva Boga je ne samo potrebna za spašavanje vas, nego i za cijelo čovječanstvo.

U koliko značenje jedinstva Boga pravilno razumijete, kako možete očekivati da vodite druge da vjeruju u to? Kako bi se razjasnila stvar, uputit ću vas u zapise Obećanog Mesije koji daju dubok uvid i znanje o tome što je dobio od učenja Časnog Poslanika Muhammeda s.a.v.s. koji je predstavio svijetu na jasno razumljiv način. On je unaprijedio ne novo učenje o toj temi nego obnovio učenje Časog Poslanikas.a.v.s. Tek kad duboko pijete iz ovog vrela islama, bit ćete u mogućnosti otići u svijeti opiti ljude uvjerenjem i razumijevanjem jedinstva Boga.

Moje uvjerenje je da je Jedinstvo Boga podučavano od strane svih prethodno objavljenih knjiga i da je glavni cilj i želja Božijih poslanika uvijek bila da šire tu istinu.Časni Kur'an, koji je objavljen Časnom Poslaniku s.a.v.s. islama, objašnjava ovo pitanje u više detalja nego bilo koja druga knjiga, ali i dalje nevjernici vjeruju ono što im je bilo rečeno od strane njihovih predaka. To je odgovor koji je uvijek bio unaprijeđen od strane protivnika svih Božijih poslanika.Ono što Bog želi od vas i što se tiče vašeg spašavanja, je da bi trebali vjerovati uapsolutno jedinstvo Allaha, oslobođeno bilo kakvih pridruživanja, kao što su kameni idoli, nebeska tijela ili sinovi i sl., inače potvrda vjere „nema drugog boga osim Allaha“je besmislena.

Trebali bi sami sebe pregledati, da otkrijete koja vrsta unutarnjeg idola treba da bude razbijena.Jedan od najčešćih vrsta idola je obožavanje samog sebe.  Bilo je i takvih, ali i dalje postoje ljudi, koji čine njihov vlastiti ego svojim bogom. Trebamo moliti Allaha da prevaziđemo svoje slabosti, koje, kako god nije moguće, dok god ne tražimo od Njega svjetlo i vođstvo. Kada slomite ovaj idol doživjet ćete Allahovu milost.

Ja savjetujem članove Zajednice da se očiste i razbiju u komadiće sve lažne bogove, jer dok god se ne očiste ne mogu javno izlagati punu vjeru u Jedinstvo Allaha. Obećani Mesija je rekao da ako imate punu vjeru u Allaha, onda ne bi trebali tražiti svoje potrebe od bilo koga drugog, jer Allah jedini posjeduje svu moć i nudi vam opskrbu. Ako on odluči dati ili uzeti bilo što od vas, onda niti jedna od velikih sila u svijetu nemože učiniti ništa da to spriječi. Nema velikih svjetskih planova ili konferencija, koje mogu ometati planove Allaha. To je Allah samo koji vam može pomoći u vrijeme ovo svijetskih iskušenja i kada je u pitanju čast.

Potrebno je, stoga, da vaša ljubav prema Njemu bude posebna. Obećani Mesija je objasnio različite aspekte Jedinstva Allaha. Trebali bi uzeti u obzir da je sve nestvarno i nepostojeće osim Njega. To će reći da ništa osim Njega samo po sebi nema neovisnu moć. Sve ovisi o Allahu. Ako On tako želi, on može uništiti svemir u trenutku. Takva čvrsta vjera predstavlja čistu vjeru u Jedinstvo Allaha, u čijoj ljubavi vjernik treba biti izgubljen. Svaki Ahmadi treba razumjeti stvarnost Allahovog jedinstva i očitovati to u svom životu, inače njegova tvrdnja o brizi za dobrobit čovječanstva će biti besmislena.

Časni Poslanik s.a.v.s. islama, tako je čvrst u svojoj ljubavi prema Jedinstvu Allahada svijet nije svjedočio njemu jednakog. Njegovi protivnici su ga opisali kao ludo zaljubljenog u svog Gospodara. To je stanje ljubavi prema Bogu koji je Obećani Mesija iznio u njegovim djelima.

Prenosi se da je jednom Časni Poslanik s.a.v.s.govorio o jedinstvu Allaha s takvim osjećajem i emocijama, da se pozornica na kojoj je stajao zatresla.Ponekad se postavlja pitanje kako to da čovjek prolazi kroz toliko patnje u svijetu,kad se Allah izjašnjava Dobrodušnim i Milosrdnim? Božiji odgovor je da, ako čovjek želi da On bude milosrdan i milostiv prema njemu u svakom trenutku, onda se on treba suzdržati od nepravde. Čovjek je stvorio svoje patnje svojim nepravednim i  pogrešnim djelima. Bez da se čovjek okreće Bogu i priznaje Njegovo jedinstvo, onda ne može biti sigurnosti za njega.

Tokom moje nedavne posjete Indiji, rekao sam mnogim uglednim osobama i dužnosnicima, kolektivno i individualno, da su neki ljudi imali pogrešnu ideju da sam kao predstavnik Ahmadija zajednice, došao potražiti utočište zbog progona u Pakistanu. Ja sam kategorički odbio taj prijedlog i rekao im da sam ja predstavnik Boga koji je stvoritelj čovječanstva. Nikada nemojte misliti da ja tražim ljudsko utočište. Moja zajednica i ja smo pod zaštitom Allaha, koji nas je počastio ljubavlju za pravednost. Sve dok vi ne prihvatite naše poruke Božijih poruka, nećete moći naći spas.

Rekao sam tim vođama i dužnosnicima da bi se trebali izdići iznad politike i da bi trebali pokušati poboljšati svoj odnos s Pakistanom; a dao sam istu poruku vođama Pakistana. Oni ne bi trebali ugroziti dobrobit čovječanstva.Mi smo povezani s Bogom i cijeli svijet je naša domovina. Mi smo stvoreni radi dobra.Naša poruka je ujediniti dobrotu i pravednost. Trebamo pomoći jedni drugima za unapređenje tih kvaliteta. Ja ne brinem što pakistanska ulema kaže o meni. Ja sam odgovoran samo Bogu, a ne njima. Na Sudnjem danu Bog će biti moj sudac, a ne hodže.

Obožavam samo jednog Boga, Allaha, od kojeg ovisim. Ja sam samo zabrinut za poduzimanje koraka koji će osvojiti zadovoljstvo Boga i promovisati dobrobit čovječanstva. Nažalost, današnji svijet ne razumije te praktične istine koje su temeljna učenja svih religija. Svi oni niču iz izvora Jedinstva Boga. Ljudi neshvaćaju zle aspekte ljudskih djela, koje su preuzele upravu nad čovjekom. Čovjek pati zbog svog nepravednog ponašanja i vidim širenje ove opasnosti po cijelom svijetu.

Ja govorim srcem punim strasti, kada kažem članovima Zajednice da, ako žele spasiti svijet oni bi trebali pozvati ljude na Jedinstvo Boga; i kako bi ispunili taj zadatak moraju biti spremni žrtvovati sve, ako je potrebno, čak i njihovu porodicu,imovinu i živote. To će biti od velike koristi za njih. Što se tiče situacije u pogledu čovječanstva,Obećani Mesija je rekao:

O Evropo! Ti nisi sigurna, o Azijo! Ti nisi sigurna; o vi koji živite na ostrvima, ni jedan vještački bog neće vam doći u pomoć. Ja vidim gradove da padaju i vidim nastambe u ruševinama. Jedan i Jedinstven je dugo šutio. Užasne su bile počinjene pred njegovim očima i On je ipak šutio. No, sada će On otkriti Svoje lice na strašan način.

Onaj ko ima uši neka čuje! Sahat nije daleko. Ja sam pokušao da svakoga dovedem pod Božiju sigurnost, ali odredba sudbine mora biti ispunjena. Ja sigurno kažem da se nesreća ove zemlje također približava. Dani Nuha će se također pojaviti pred vašim očima, i vi ćete svojim očima vidjeti šta se dogodilo zemlji Luta. Ali Bog je spor u srdžbi, pokajte se da vam bude pokazana milost. Onaj ko napusti Boga on je crv a ne čovjek, i onaj ko se ne boji Njega mrtav je, a ne živ. (‘Hakikat ul Wahi’ – Bit islama, tom 1, str. 148-150)

Ovo je duh i trud koji je on tražio prenoseći svoju poruku cijelom svijetu. Opet je Obećani Mesija pozvao čovječanstvo da se pokaju, tako da oni mogu pokazati Božiju milost. On je rekao da ko god ostavlja Boga, nije čovjek nego crv. On je mrtav ne živi. S druge strane, on je pozvao sve da šire Jedinstvo Boga, pokazuju milost na sve, da se suzdrže od činjenja nepravde i pokazivanja ponosa, i pomažu za dobrobit čovječanstva. Budite ljubazni i strpljivi s onima koji vas zlostavljaju.


Izvor: The Review of Religions (Pregled religija), novembar 1992.godine.
Gornji tekst je suština uvodnog obraćanja hazreti Mirza Tahir Ahmada, Vrhovnog vođe Ahmadija zajednice u islamu, 31. Jula 1992.godine, tokom trodnevnog godišnjeg skupa održanog u Islamabadu, Velika Britanija.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp