U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Halifa

20.Marta 2020, pred kraj hutbe, Hazreti Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač), je rekao upute u vezi koronavirusa.
Jutros -21. Marta 2020.godine- na mom sastanku, Halifatul Masih mi je dao duboke  primjedbe u vezi  trenutnog stanja u svijetu, mišljenje stručnjaka i reakcijama društva. Halifatu Masih je rekao:

Neki Ahmadi su ovu bolest nazvali kugom. Neki kažu da je to znak, sličan znaku u vezi kuge. Prije nego kad je ta kuga izbila, Uzvišeni Allah je obavijestio Obećanog Mesiju (a.s.) Tako da je ta kuga služila kao znak [od Boga].Tada je, prije te velike epidemije kuge, Svemogući Allah obavijestio Obećanog Mesiju da će njegovi sljedbenici biti zaštićeni. Tako ta kuga i na ovaj način je postala znak.

Iako je u to vrijeme Obećani Mesija a.s. rekao da je moguće da nekoliko osoba u Kadianu mogu postati zaraženi – i neke osobe su se zapravo i zarazile kugom – međutim, Svemogući Bog je predskazao Obećanom Mesiji a.s. vremenski okvir i način njenog izbijanja. Zato je širenje ove kuge bilo znak. Uprkos tome, Obećani Mesija se nastavio moliti za svijet općenito da bude spašen od ove epidemije i molio je za Allahovu milost.

”Niti je ovaj koronavirus bio predviđen, niti sam ja ikad izrazio da je ovo znak koji se pojavio.”

Kad je Halifatul Masih rekao ove riječi, prestao je govoriti, ja sam htjeo da kažem nešto, ali je Halifa nastavio:

Vidi, 1918. godine influenza je izbila i čak se proširila do Indije, uključujući i Kadian. Bezbroj ljudi je izgubilo život. Pronalazimo i mjere predostrožnosti koje je naredio Hazreti Muslih-i-Maud (ra), na primjer, piti vodu sa cimetom itd. U stvari, i Hazreti Muslih-i-Maud (ra) je bio zaražen influenzom sa velikim poteškoćama.

Nakon toga, Halifa je ustao i krenuo prema svojoj polici sa knjigama i uzeo knjigu  Tarikh-i-Ahmadijjat-Historija Ahmedijata, tom IV. Odmah je pronašao dio koji je tražio, i rekao je:

 “Hazreti Muslih-i-Maud (ra) je čak napravio svoj testament navodeći šta treba učiniti ako bi mu se dogodilo najgore.”

Halifa je pročitao relevantni odlomak koji se proteže na dvije do tri stranice. Izvod iz ovog odlomka je u nastavku:

Historija ahmedijata

 Ne uspoređujući primjer službe džemata u toku influenze 1918. godine

Poslije Prvog svjetskog rata, 1918. godine, izbila je epidemija influenze; bilo je to kao da je ovo izbijanje influenze izazvalo više pustošenja u svijetu nego ratišta samog rata. Indiju je također jako pogodila erupcija gripa i smrt je dosegla  neviđeni nivo u toku od nekoliko dana.
Za vrijeme epidemije, pod upraviteljstva hazreti Halifatul Masih II (ra). Ahmedijja Muslimanska zajednica pružila je veliku pomoć, usluge i olakšanje široj javnosti da se suoči sa posljedicama epidemije. Bez obzira na rasu, vjeru ili vjerovanje, zajednica je pružala pomoć i olakšanje ljudima iz svih krajeva.

Ahmadi doktori i medicinari nisu samo dobrovoljno pomagali stanovništvu u Kadianu, u Indiji, nego su od grada do grada i od sela do sela osiguravali da medicinska pomoć dođe do čak najizoliranijih i uskraćenih. Ostali članovi Ahmedija zajednice su došli i služili kao medicinske sestre itd.

Zajednica je pomagala siromašne financijskim sredstvima i osiguravala zalihe i hranu. U danima epidemije Ahmadi Muslimani dobrovoljci (u koje je spadao i hazreti Sahibzada Mirza Bašir Ahmad) mukotrpno su se trudili noćima i danima, uprkos velikim poteškoćama, služili su one kojima je to bilo potrebno. U nekim slučajevima, kada je dobrovoljaca bilo malo, Ahmadi dobrovoljci koji su bili bolesni, nastavili su služiti bolesne. Oni bi sami trpjeli bol i nastavili liječiti druge sve dok ih bolest ne predvlada. žrtvovali su vlastiti odmor da bi liječili druge.

Ova služba je bila takva da su i prijatelji i neprijatelji pohvalili žrtvu i napore Ahmedijja Muslimanske zajednice. Kroz članke i govore svi su aplaudirali i prepoznali sjajan primjer koji je Ahmedija muslimanska zajednica dala svojim stalnim napornim radom, žrtvom i istrajnosti u pomaganju onima kojima je bilo potrebno u toku epidemije gripe u 1918 godine.

(Tarikh-i-Ahmadiyyat-Historija Ahmedijata, tom.IV, strana. 208-209)

Halifa je nastavio:

Ove  epidemije će se nastaviti dešavati. Apsolutno je pogrešno proglasiti svaku epidemiju Božijim znakom. Također je pogrešno reći, kao što to neki čine, da Ahmedi Muslimani nikada neće biti zaraženi od ove bolesti ili u tom slučaju, reći da „iskreni“ Ahmadi neće se zaraziti.

Ove epidemije ne mogu uvjek biti mjerilo nečijeg nivoa vjere. Testament koji je hazreti Muslih Maud napisao u toku influenza epidemije  započeo je riječima: “Ja, Mirza Baširuddin Mahmud Ahmad, sin hazreti Masih-i-Maud-a …”

”Dakle, hazreti Muslih Maud r.a. je napisao oporuku i spomenuo da je on sin Obećanog Mesije. Zarazio se bolešću i to vrlo ozbiljno. To jasno pokazuje da zaraza od određene bolesti nije kriterijum nečije vjere.”

Poslije ovoga, Halifa je opet prestao govoriti. Ali sam osjeto da će da nastavi da dalje govori, i poslije druge pauze, rekao je:

Pronađite ove detalje i objavite ih u Al Hakamu kako bi je svi mogli pročitati i da se sve zablude  odklone. Da je ovo [koronavirus] bio znak, onda bih ja prije svega objavio da je to znak.

Već duže vrijeme izdajem uputstva za preduzimanje mjera predostrožnosti i lijekova; čak i kad se virus nije proširio izvan Kine. Da sam to smatrao znakom, zaustavio bih sve da ne rade mjere predostrožnosti.

Već sam ovo rekao i dalje govorim da ljudi trebaju da se pridržavaju mjera predostrožnosti koje su im propisali stručnjaci preko vlasti u raznim zemljama.

Rekao sam predsjedniku džemata [u Velikoj Britaniji], Presjedniku Huddam-ul-Ahmadijja [u Velikoj Britaniji] i Humanity First da u toku ovih dana treba učiniti sve što je moguće za dobrobit i pomoć ljudi.

Kada objavite ovaj odlomak iz Tarikh-i-Ahmadijjat, i druge zemlje svijeta će to saznatii i presjednici tih područja mogu planirati proekte prema ovome.

Ovaj razgovor je završen sljedećim riječima:

Umjesto da se u ovom trenutku trudite dokazati da je ovo znak, Ahmadi Muslimani bi trebali slijediti mjere predostrožnosti upute u vezi sebe, njihovih porodica i džamija.”

Uzimajući u obzir mjere predostrožnosti, trebali bi da pomažu onima kojima mogu. Da bi ste postigli Allahovo zadovoljstvo, ključno je da se čovjek pobrine za Njegova stvorenja i šta je najvažnije, da molite Svemogućeg Allaha za Njegovu milost prema vama i za cijelo  čovječanstvo.

Izvor: Alhakam

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp