U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Pravila ponašanja na vjerskom skupu

Najveći skup muslimana u Evropi
 • Prilikom dolaska i odlaska na jedno okupljanje recite Assalamo Alaikum.
 • Ako ima dovoljno mjesta nema zamjerke da se malo raširite. Ali čim mjesto zaprisutne postane pretijesno, treba se skupiti i osobama koje dolaze napraviti mjesta.
 • Na jednom skupu ne treba jedna osoba biti otjerana kako bi se sjelo na njeno mjesto.
 • Treba sjesti ondje gdje ima mjesta. Nije kulturno skakati preko druge osobe ili uvlačitise između dvije osobe.
 • Ako vas organizatori skupa zamole da napustite isti, to trebate poštovati bezpogovora,i bez da im to zamjerite.
 • Ako neko samo privremeno napušta svoje mjesto na skupu, po povratku ima najvišepravo da zauzme svoje mjesto koje je napustio. Međutim trebao bi zauzetost svogamjesta označiti najbolje tako što će ga prekriti maramicom ili staviti neki predmet nanjega.
 • Izbjegavajte bilo kakav šapat za vrijeme okupljanja. Po potrebi prvo zatražite dozvolui izdvojite se sa sagovornikom u stranu kako bi s njim razgovarali.
 • Pažljivo slušajte govornika i ne uplićite mu se u riječ.
 • Izbjegavajte nedolična podpitanja i ne postavljajte nepotrebno mnogo pitanja.
 • Ne trebate prilikom jednog okupljanja razotkrivati slabosti i greške drugih niti isticatisvoje.
 • Ako neko nepravedno bude optužen za vrijeme jednog okupljanja, njegova senedužnost treba prikladno braniti.
 • Razmišljajte mnogo o Allahu tokom okupljanja i govorite ono što je dobro.
 • Nema zamjerke ako se prilikom sastanka upotrijebljava lagahan govor s humorom,kako bi se održala pažnja slušaoca.
 • Tek nakon što se potpuno raspravi i riješi jedan problem, treba se spomenuti sljedeći.
 • Ne trebate se bez dobrog razloga prijevremeno oprostiti sa skupa. U tom slučaju možese desiti da se bude isključen od (predstojećeg) blagoslova.
 • Ako skup želite napustiti, u svakom slučaju trebate za to tražiti dozvolu Sadr Madžlisa(Vođa skupa).
 • Ako se na okupljanju treba nešto podijeliti, trebate krenuti s desna.
 • Izbjegavajte da se na skupu sudarite, zijevate, drijemate ili pustite vjetar. I ako se tagreška desi drugoj osobi ne trebate se tome smijati.
 • Nemojte uvijek pokušavati da zauzmete počasna mjesta na skupu.
 • Na skup se treba doći u čistoj, dobroj odjeći.
 • Pokušajte koliko god možete da provedete više vremena u društvu pobožnih i poštenihljudi.
 • Napustite ona okupljanja na kojima se osporavaju i ismijavaju riječ Allahova iNjegove naredbe.
Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp