U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
hilafet

‘Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha Koji je Jedan i nema partnera; i svjedočim da je Muhammed Božiji rob i Božiji poslanik’.

Danas kada je navršena stogodišnjica Halifata u Ahmadija muslimanskom džematu, mi dajemo uzvišenu zakletvu u ime Uzvišenog Allaha da ćemo  nastaviti težiti da prenesemo istinsku vjeru i Ahmedijat do kraja naših života, i da ćemo prenijeti ime Časnog Poslanika Muhammeda s.a.v.s. do svih krajeva svijeta.

Kako bi ispunili ovaj uzvišeni cilj naši životi će uvijek biti posvećeni Bogu i Njegovom Poslaniku s.a.v.s., i čineći najveće žrtve uvijek ćemo uspjeti zastavu istinske vjere držati uzdignutom u svakoj  zemlji svijeta.

Također se zaklinjemo da ćemo nastaviti štititi sistem Halifata i njegovo jedinstvo do našeg posljednjeg daha; i da ćemo nastaviti opominjati našu djecu i njihova potomstva da uvijek ostanu povezani sa sistemom Halifata i da se okoriste o njegovim blagoslovima, tako da Halifat u Ahmadija džematu ostane siguran do kraja svih vremena i da se širenje istinske vjere nastavi do Sudnjeg Dana kroz Ahmadija pokret u islamu, i da se zastava Časnog Poslanika Muhammeda s.a.v.s. uzdigne i vihori iznad svih ostalih zastava svijeta.

O, Allahu, omogući nam da ispunimo ovaj zavjet. Allahumma Amin, Allahumma Amin, Allahumma Amin

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp