U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Ispitivač: Gdje je vjera – gdje je vjera kada toliko nevine djece umire i sa tolikomnogo žena se okrutno postupa i one umiru? Gdje je tu vjera u svijetu?

Hazreti Mirza Tahir Ahmad: Zašto umiru, nevino? Ko je odgovoran? Je li to nepoštenje u čovjeku ili je to Bog koji je odgovoran? Ako pošteno i iskreno istražite uzroke ljudske patnje, doći ćete do definitivnog zaključka da je čovjek taj koji je okrutan prema samom sebi zbog njegove sebičnosti, zbog njegovog ega u odnosu na njegovu rasnu i nacionalnu pripadnost, grupne interese i tako dalje. On je taj koji je odgovoran za okrutnost prema drugima živim bićima i tako se gradi okrutnost, i također je rezultat rađanja nepravilne i malformirane djece. Na kraju, čovjek je odgovoran za to.

Na primjer, ako pogledate u industriju bit ćete iznenađeni da nađete nove lijekove koji su uveliko odgovorni za malformacije djece po rođenju. Naći ćete da veliki nivo radijacije u atmosferi postaje odgovoran za mnoge dječije malformacije.Kako god, ako iskreno istražite uzroke patnji, raka kože, raka pluća i tako dalje, uvijek ćete doći do tog da je to ljudska greška, a ne Božija.

Ukoliko čovjek živi u skladu sa Božijom voljom, ova će zemlja biti raj (džennet) na zemlji – čovjek je taj koji ju je pretvorio u pakao (džehennem). Bog nije odgovoran za ovo. Zbog toga je potrebna religija, zbog toga je potreban Bog.

Ukoliko se okrenu Bogu, stvari će biti mnogo mnogo bolje nego kakve su danas. Dat ću vam jedan primjer. Religija zahtijeva od vas da dijelite ljudske poslove potpuno pravedno. Sve religije su jednoglasne u tome.To nije samo pitanje islama. Kršćanstvo, judaizam, navedite bilo koju religiju i ona će podržati isto gledište, da čovjek mora dijeliti poslove sa apsolutnom pravdom. Samo odbacite element pravde i pakao (džehennem) je rođen u ljudskim poslovima.

Gdje je pravda u Ujedinjenim narodima? Gdje je pravda za njihovo ponašanje u iračkoiranskoj aferi, iračko-kuvajtskoj aferi, bosanskoj aferi i mnogim drugim? Svugdje je čovjek odgovoran jer u ime pravde čovjek se ponaša većinom nepravedno kako bio stvario interese vlastite grupe. Tu je onda naravno patnja.

Ali Bog nije odgovoranza to. Čovjek je odgovoran jer odbacuje učenja Boga. Ukoliko na primjer, istražujete ekonomske razlike, ekonomske probleme, neke ekonomske propuste u državi, svaki put ćete naći da je to rođeno upravo ljudskom nepravdom u političkoj sferi. Tako da je svugdje čovjek taj koji je odgovoran, a ne Bog.

Ja ću navesti još jedan drugi primjer koji će jasno pokazati o čemu se radi. U slučaju Bosne i ponašanju Evrope u početku prema Bosni. Kada god je na nekom programu ili na televiziji upitano: „Zašto se ne umiješate i ne zaustavite ovu besmislenost?”Svaki evropski političar je rekao: „Ne znate koliko je to nemoguće, koliko je to zamršen problem. Ukoliko mi damo dozvolu snagama da uvedu mir u Bosni, pretvoritće se u Balkanski rat, i u Svjetski rat, bit će van kontrole.” Ovo je bilo besmisleno.

Kada je Amerika odlučila da je vojska jedino oružje koje će druga strana slušati u roku od nekoliko sedmica cijeli problem je riješen. Čovjek je licemjer. Čovjek je nepravedan i kada govori laži čak i ako je na najvišem nivou ljudskog vođstva, nesrami se govoriti laži. Zato je čovjek odgovoran za sve patnje, a ne Bog.

Izvor: The Review of Religions (Preged religija), novembar 1996.godine.

Related Questions by Topics
Related Contents from Topics
Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp