U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
novac,kamata

Ovo je kratko pitanje koje zahtijeva vrlo dug odgovor i sumnjam da imamo dovoljno vremena na ovom forumu, jer ne mogu posvetiti cijelo vrijeme jednom pitanju. Iako ne mogu biti detaljan, pokušat ću dati zadovoljavajući, ali kratak odgovor.

Pitanje se odnosi ne samo na individualne zahtjeve – pitanje kamate i zabrane u islamu je mnogo širi problem mnogo većeg utjecaja, kao dobro. Svi oni finansijski sistemi koji počivaju na kamati nazivaju se kapitalističkim sistemima. Svi oni imaju svoje slabosti – ne samo jednu, nego mnogo slabosti koje uvijek u konačnici čine da ljudi koji žive u tim područjima pate od posljedica, bilo da sami direktno sudjeluju u sistemu ili ne. Ja ne mogu govoriti opširno o tom pitanju, ali mogu vam dati jedan primjer kako bih prikazao moje gledište toga.

Društvu koje može posuditi novac na kamate je dopušteno da potroši svoju budućnost u sadašnjem vremenu. Ono što se dešava je da, na primjer, ja trebam neki novac da bih ga potrošio na luksuzni automobil, dobar hotel, kuću ili neki drugi luksuz a moja zarada je previše niska, a bezgranično sam nestrpljiv i ne mogu sačekati da zaradim dovoljno da bih ispunio svoje želje, sistem zasnovan na kamati daje mogućnost posuđivanja novca od banaka. Očigledno, ono što ja radim je da zadužujem od svoje budućnosti, pa postajem siromašniji s vremenom, a ponekad postaje gotovo nemoguće za mene da vratim dugove kojima sam se opteretio. Sada to nije samo individualni problem. Od tada, on postaje nacionalni problem i dalje postaje sve složeniji.

Industrija koja cvjeta na ovom sistemu u stvari, ispunjava dnevnu ili godišnju potrebu i širi se prema zahtjevima koji nisu prirodni nego umjetno potaknuti. Nakon nekog vremena, kupovna moć se sve više smanjuje dok ne dosegne tačku zastoja. Kupovna moć zemlje u cjelosti postaje vrlo mala i samozaduživanje postaje veliki problem koji preovladava zemljom. Industrija kao i trgovina jako pate. Rezultat toga je, da se u takvim vremenima pojavljuju ekonomske krize.

Sada, one zemlje koje imaju dovoljno mjesta za vanjsku trgovinu kojom se pomažuza vrijeme krize mogu se snalaziti neko vrijeme. Ali, kada veći broj naprednih zemalja dođe u krizu u isto vrijeme onda je nemoguće podržati takvu lažnu ekonomiju.

Finansijska kriza koja se nedavno dogodila u Engleskoj je u stvari predviđena u mom predavanju prije nekoliko godina u dvorani kraljice Elizabete II kad sam jasno naveo da će im njihov sistem kamata uvesti zemlju u puno dublje probleme nego što mogu povjerovati. To je upravo ono što se dogodilo i problem će se proširiti dalje.

Zbog političkih promjena u Istočnoj Europi, kriza u Zapadnoj Europi je odgođena za neko vrijeme iz određene razloga koje ovdje ne želim preuveličavati. Ali i to će doći.Inozemna tržišta ostat će ograničena. Njihova moć kupovine također se smanjuje.Krv je crpljena iz Afrike, tako brzo da oni sada pate od anemije – i perniciozneanemije radi toga.

Ako je utrka u Europi za stjecanje više stranih tržišta dobijena, recimo pet godina ili otprilike toliko, onda ćete shvatiti koliko će to biti snažan problem i kolika je prijetnja da će takav postati. Njemačka prolazi kroz fazu obnove svoje ekonomije uvlačeći veliki broj Nijemaca s istoka. Među njima su dostupni izvrsni eksperti i stručnjaci koji su u prošlosti plaćani vrlo malo. Oni su sada dio ekonomije Zapadne Njemačke isto je ravnopravno, tako da će nivo proizvodnje, nakon početnog šoka, porasti tako brzo da će se ostatak Europe naći u strahu od mogućeg porasta njemačke ekonomije. Tada će započeti ozbiljna utrka za inozemna tržišta.

Također, Rusija neće ostati Rusija današnjice, koja još uvijek pati od posljedica uništenja komunističkog sistema. Rusija se sama pregrupira. Njena ekonomija će ponovno prodisati. Stanje u Rusiji danas nas podsjeća na veliko djelo Miltona,Ponovni Raj, u kojoj vojske Sotone pregrupiraju se, nakon početnog šoka, da bi ponovno osvojile raj. Dakle, ne smatrajte Rusiju nekonkurentnom.

SSSR je ogromna zemlja, ili grupa zemalja zajedno, čija je ekonomija potencijalno jača nego u mnogim evropskim zemljama. Nakon što su izdvojili vijrme da se pregrupiraju i promijene njihov sistem u kapitalistički, onda je tok događaja bio sličan onima u Njemačkoj. Tako sada, zamislite situaciju u Evropi s smanjenom kupovinskom moći, povećanjem ekonomskih problema i sve veće konkurencije.Takve krize uvijek vode ka ratovima i to je temeljno načelo koje se nikada ne može negirati.

Zato se u zabranjuje kamata, Časni Kur'an kaže da ako ne odustanete od kamate,onda budite spremni na rat sa Allahom i Njegovim Poslanikom, što znači da je Božiji sistem u sukobu sa vama i da ćete morati ući u rat. Dakle, ovo je najkraći mogući odgovor koji sam mogao dati, ali može se još mnogo toga reći.

Izvor: The Review of Religions (Pregled religija),Februar, 1994.godina.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp