U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Svijeće

Pitanje: Je li Allah govorio ‘Iblisu’ (šejtanu) direktno ili kroz objavu, ili na koji način?

Odgovor: Vidite, kad kažete da Allah govori, (treba da zapamtite da) On ne govori kao što mi govorimo. On je svugdje. On rukovodi stvarima i dostavlja poruku. On pobuđuje ćelije koje čuju i pobuđuje ćelije koje vide zato što, premda uši čuju i oči vide, prekinite tetivu između njih i mozga i nećete moći vidjeti, niti čuti bilo šta. Čak i da postoji greška u uhu, ako je živac dobar, tu postoji nada. No ako živac umre onda je beznačajno – samo uši i oči ne znače ništa. Ali ako živac bude podstaknut, on počinje da vidi, čak i bez pojave, sve i da nema oka.

Pobudite li neke tačke u mozgu, počet ćete da vidite. Pobudite neke tačke u mozgu, počet ćete da čujete. Zato Allah ne treba instrumente govora ili instrumente čula zato što je on svuda. ‘Oči Ga ne mogu doseći ali On se manifestuje pred očima. On je Neshvatljiv, Spoznavalac svega’. (Časni Kur'an, sure 6, ajet 103). Tako da je ovo značenje Božijeg ‘vida’ i Božijeg ‘govora’. Odatle, kakvu god da je poruku Allah htio dostaviti Iblisu ili melecima (anđelima) ili bilo kome, metodologija je ista.
Allah zna instrumente sa kojima su oni bili opskrbljeni, kroz koje može biti uspostavljena komunikacija. Da tamo nije postojao takav instrument prijema u formi ili biću šejtana i meleka (anđela) kako bi onad Bog mogao komunicirati s njima.

On je savršen Stvaraoc. On je stvorio (instrumente za) slanje stvari i primanje stvari – usta i jezik za saopštavanje poruka, uši za primanje poruka i ‘centralni kompjuter’ za razumijevanje, definisanje, smještanje poruka u ispravan red i njihovo pohranjivanje za budućnost. Tako svaka živa stvar, sve zapravo, čak neživo, ima neki kontakt s Bogom i On je neprestalno u dodiru s njima, zna šta se događa i onda, kad On želi da nešto prenese, On ne treba da govori – sve što treba da uradi je da pobudi dio tijela i primanje poruke će početi.

Predstavnik: Izgleda da je neka greška u ovom pitanju. Gospodin koji je postavio pitanje je pitao je li to direktno ili kroz objavu – kako to može biti direktno?

Odgovor: Možda objavom on misli kroz Džebraila (Gabriela). Džebrail se nikada ne spušta na šejtana. Ono što sam ja već rekao je osnovna stvar. Ali Džebrail je odgovoran za zaštitu poruka od bezbožnih (štetnih) izvora. Svaka moguća rupa u zakonu (način izigravanja i smutnje) treba da bude zatvorena. Zato je to drugačije pitanje, i ja ću na to doći kasnije, kad god bude postavljeno pitanje. Ali Bog nema potrebu za bilo kakvim posrednikom za isporučivanje Njegove poruke – to je glavno za ovo pitanje. Bog nadalje govori pčeli i upotrebljena je riječ ‘vehi’ (objava).

Tvoj Gospodar je nadahnuo pčelu govoreći: Pripremaj svoje košnice u brdima i u drvećima i u rešetkama koje oni naprave. (Časni Kur'an 16:68).

Tako proizilazi isto pitanje. Ovo nije bilo tako da je Džebrail bio poslan da objavi stvari – i kojoj je pčeli on to objavio! Stvar je u tome da je to vrlo zamršen sistem stvaranja, tako da Allah, kad god On želi da bude u vezi sa bilo čim, On tako učini sa cijelom vrstom kao cjelinom. Uopšte ne mora biti jedna pčela poglavica za to. Kad je On (Bog) ovo učinio, On je utisnuo poruku na svaku pčelu i ovo je Allahov sistem saopštavanja.

Pitanje: Opšte se smatra čašću ako Bog govori nekome. Je li čast za šejtana kad mu se Bog obrati?

Odgovor: Kad se Bog bude obratio ljudima Džehennema, hoće li to biti čast za njih?

Pitanje: Kako može šejtan koji je jedan, zavesti milione?

Odgovor: Ja sam na ovo već odgovorio time da postoje brojni šejtani koji rade pod glavnim poglavicom. Isto tako postoji ‘šejtan’, sjedi u nama – na njega se isto tako poziva kao na šejtana.


Izvor: Ovdje slijedi nastavak odgovora na pitanje o šejtanu postavljenog na konferenciji pitanja i odgovora sa Hazret Mirza Tahir Ahmadom, koji je prvo bio prenesen na MTA televiziskom kanalu, 21. jula 1995. godine.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp