U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
šejtan,džin

Pitanje: Ko su njegovo potomstvo, ‘zurrijatuhu’?

Odgovor: ‘Zurrija’ nije samo bukvalno potomak ili krvno srodstvo. ‘Zurrija’ znači ‘oni koji počinju da se šire’. Kad je šejtan počeo djelovati, bilo je samo nekoliko ljudskih bića. Kako su ‘Zurrija’ (djeca) Ademova počela da se šire, tako je više šejtana bilo stvoreno da se pridruže  ali oni nisu njegovo direktno ‘potomstvo’. Vidite, fenomen ponovnog rađanja stvari je vrlo star. Mnoge bakterije su nađene u usjevima i one odjedanput pristupaju umnožavanju tako brzo da naglo pokriju vrlo veliku oblast.
Tako da mora da je neka vrsta umnožavanja šejtana na isti način bila izumljena od Allaha. Kako se oni umnožavaju ja ne znam tačno, ali oni se ne umnožavaju kao ljudska bića, ja toliko znam.

Želim dodati još jednu stvar. Ja sam se pozvao na bakteriju. To nije bilo pozivanje nasumice i  bez svrhe, to ima izvjestni značaj. Bakterije se ne umnožavaju kroz brak, nego se zapravo dijele i umnožavaju. Ako im dadnete odgovarajuću atmosferu i hranu one će se početi dijeliti i umnožavati. Tako da je razlog što sam ja mislio o bakteriji u vezi sa šejtanom radi toga što Časni Kur'an kaže, ‘…on je bio jedan od džinna…’ (sure 18, ajet 50) a o ‘džinnu’, mi znamo iz jednog od hadisa Časnog Poslanika Muhameda a.s. da su bakterije isto tako ‘džinni’ zao što je on upozorio ljude o tome da ne uzimaju trule kosti da se očiste govoreći im da su truhle kosti hrana za ‘džinne’. Sada, u to vrijeme niko nije imao bilo ma kakvog pojma o nečemu nevidljivom za golo oko, da postoji kao vrsta u sebi.

Oni su o džinnu mislili kao o nečemu nalik duhu, no niko nije mogao zamisliti da su kosti hrana za vrlo sitna, nevidljiva stvorenja koja se sada zovu ‘bakterije’. U to vrijeme, nije postojalo ime za njih i riječ ‘džinn’ je važila za sve što je skriveno i zato je riječ ‘Džennet’ isto tako ime (za baštu) gdje je plodno rastinje tako gusto da je ispod njega mrak i sve je prekriveno. To je zašto riječ ‘Jan’ znači ‘zmija’ pošto se ona skriva pod pokrovom, i iz tog razloga je riječ ‘džinn’ isto tako primjenjiva i prikladna za velike poglavice Arabije koji se nisu htjeli pojavljivati javno nego su htjeli da žive skriveno.

Tako riječ ‘džinn’ i ‘džannal-laila’ znači to pokriva i skriva. U osnovi, ako uzmete za primjer imama Ragiba (pisanja) tamo ćete naći spomenuto da bilo šta što ne može biti viđeno golim okom je ‘džinn’. Ljudi obično vjeruju da je ‘džinn’ jedino nešto nalik duhu ili zlom demonu i takve stvari ali nam je Časni Poslanik Muhamed a.s. lično rekao da, između ostalih  značenja, jedno značenje riječi ‘džinn’ je bakterija.

Sada postoje mnoge forme bakterija koje se ne umnožavaju kroz ‘brak’, to jest da tako kažemo nemaju mušku bakteriju i žensku bakteriju. Svaka bakterija je jedinstven entitet koji se umnožava tako što se dijeli. Zato što je šejtan isto tako bio ‘džinn’ tako njegovo umnožavanje može ličiti umnožavanju bakterija, zato što su bakterije isto tako stvorene vatrom. Najstariji tipovi bakterija su nazvani ‘pyrococus’ bakterije. One su direktno stvorene zracima vatre. Zato su, kao takvima, dvije stvari zajedničke između bakterije i šejtana – oni su skriveni i zato Časni Kur'an kaže:

On i njegovo pleme vas vide odande odakle vi njega ne vidite. (Časni Kur'an 7:27)

Predstavnik: To je njegovo sljedeće pitanje.

Odgovor: Tako, on sam je nevidljiv. Kad vas bakterije napadnu, vi ih ne možete vidjeti ali one vas vide. One znaju gdje ste vi i napadaju vas. ‘Pyro-cocus’ bakterije su stvorene direktno od plamenova vatre i direktne toplote radijacije, i zato su one najstarija forma postojanja. Kad ništa nije postojalo na Zemlji, prva stvar koja je bila stvorena bile su ove ‘pyro-coctic’ bakterije i to je razlog zašto Časni Kur'an kaže nakon spominjanja stvaranja čovjeka, (15:27), ovako:

           A džinna smo Mi stvorili ranije od vatre gorućih vjetrova. (Časni Kur'an 15:27)

To jest, Bog je stvorio ‘džan’ prije nego što je stvorio čovjeka, od ‘nari-sumum’ (od vatre usijanog mlaza). Tako sve ove stvari nisu nevezane s predmetom. One su duboko povezane.

Zato, kad sam ja rekao slučajno da se šejtan možda umnožava kao bakterija, onda sam ja mislio da će možda ljudi razumjeti šta sam mislio. Postoji potpun razlog iza onog šta sam ja rekao. Tako, šejtan, zato što je ‘džan’, i zato što je on napravljen od vatre, njegov sistem umnožavanja može isto tako biti kao sistem umnožavanja bakterija.

Pitanje: Kakvo je značenje izraza ‘šejtan i njegova skupina vas mogu vidjeti odakle vi njih ne možete vidjeti.?

Odgovor: Kao bakterija, oni vas napadaju i vi ne znate odakle one dolaze a one su tamo u vama. Kad vas oni zarobe, onda vi spoznate da je prekasno.


Izvor: Ovdje slijedi nastavak odgovora na pitanje o šejtanu postavljenog na konferenciji pitanja i odgovora sa Hazret Mirza Tahir Ahmadom, koji je prvo bio prenesen na MTA televiziskom kanalu, 21. jula 1995. godine.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp