U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Božija imena

Allah je Božije ime kojim se Bog obznanio Časnom poslaniku Muhammadu s.a.v.s (riječ “Bog” nije vlastito ime već jednostavno opća imenica.Kao takav primjer opće imenice možemo navesti čovjeka, životinju ili biljku, za koju postoji ženski i muški rod kao i množina. Za riječ Allah takvi oblici ne postoje. Takoder to nije, kako se pogrešno tvrdi, zajedno sastavljena riječ, više je vlastito ime).

Allah nije ni muško ni žensko. I kad Allah govori o Sebi kao o “Njemu” ili “On” to je tek izraz jačine, a ne spolna opredjeljenost. Allah u Časnom Kur'anu (Knjigom zakona za ljudsku prirodu i psihu koja je objavljena Časnom poslaniku Muhammadu s.a.v.s.) Sebe oslovljava sa “Mi”, dakle sa veličanstvenom množinom da bi ukazao na Svoju Veličinu, a ne na postojanje više božanstava. Allah Sebe naziva i “Rahman”,  što znači  Milostivi,  kako bi osnažio izraz milosti koji je svojstven jednoj majci, jer riječ “milost” je u  arapskom jeziku ženskog roda. Allah čije je ime puno blagoslova, predstavlja ljudima svoje osobine tako što se naziva mnogim opisnim imenima.

Njegove najbitnije osobine su “Ar-Rahman”, Milostivi, koji je bez da je za to bio zamoljen, sve stvorio kako bi se čovjek i stvaranje mogli razvijati; naziva se “Ar – Rahim”, Samilosni, da bi naglasio da On uvijek daje kada se od Njega moli. On je “Rabb- ul-Alamin”, što znači Gospodar svih svjetova, bilo da su materijalni ili ne, vidljivi ili nevidljivi svjetovi. On je “Malik – i – Yaumidin”, što znači Vladar Sudnjeg dana, kojem   će svi ljudi na Sudnjem danu morati polagati račun za ono što su činili, kad će On nagraditi, kazniti ili oprostiti djela.

On je “Svjetlost nebesa i zemlje”; “Stvoritelj”, koji za razliku od Svojih Stvorenja nije roden niti umire tako da sve što se rada i umire ne može biti Bog; On je “Istinski prijatelj vjernicima”, koji vjernike izvodi iz tmina u svjetlost; On je “Voljeni, koji voli”, koji one koji Ga slijede obilato časti ljubavlju kako na ovom tako i na budućem svijetu; On je  “Onaj koji stalno prašta”, koji oprosti kad Ga za to molimo, kada se pokajemo i nastojimo ne griješiti ponovo; On je Onaj koji svako živo biće vodi kroz različite stadije razvoja opskrbljujući ga; On je “Pomoćnik”, “Zaštitnik”, “Davaoc”, ali On je i Onaj koji kažnjava one koji idu protiv prirodnih zakona pateći se sa posljedicama svojih nedjela. Ali prema ljudima je često milostiv i pun oprosta, jer u časnom Kur'anu o Sebi  kaže:

Moja milost obuhvata sve stvari; [1]

Allah je – nema boga osim Njega – vječno Živi, Samouzdržavani, Sveodržavajući. Ne obuzima Ga drijemež, niti san. Za Njega je što je na nebesima i na Zemlji. Ko je taj ko će posredovati  kod Njega osim po Njegovom odobrenju? On zna šta je pred njima i šta je    iza njih; a oni ne obuhvataju ništa od Njegovog znanja osim onoga što On želi. Njegovo kraljevstvo obuhvata nebesa i Zemlju; i njihovo čuvanje Ga ne umara; i On je veoma Uzvišeni, Veliki.[2] 

Nema moći ni snage do u Allaha. On je Jedini, Neovisan, i Onaj koji se obožava, koji nije rodio niti je roden i niko Mu ravan nije .[3]

Njegova jedinstvenost i potpuna  jednoća ne zahtjeva postojanje sina ili partnera, On je visoko iznad toga da dijeli Svoju vlast, jer On kaže “Budi” i ono nastane i bude.
Za razliku od svih predstava, Allah nije ni Bog osvete niti Bog daljine, iako On kažnjava kada krivci nisu savjesni i kada ne razmišljaju, pa kao posljedica toga se na njih spušta kazna Božija prema ajetu 10:101, što znači kad neko ne poštuje zakonitosti, bilo one u pitanju materijalnog ili one u pitanju meduljudskih veza ili veza izmedu Boga i ljudi, prouzrokuje se nešto loše, bilo da su to bolesti ili prirodne  katastrofe. O Sebi u Časnom Kur'anu kaže:

A kad te Moji robovi pitaju za Mene, zaista sam ja blizu. Ja odgovaram na molitvu molitelja kad Me zove. Zato oni treba da se odazovu Meni i da vjeruju u Mene, da bi bili upućeni.[4]

 Allah je, dakle, Onaj koji sve čuje, Onaj koji sve vidi i Onaj koji sve zna, koji zna šta se govori javno, a šta je u nutrini čovjekovoj, bilo da se radi o skrivenim mislima ili nesvjesnom. On je takoder Onaj koji govori, “Al – Mutakallim”, koji, kome On hoće spušta vizije ili istinite snove ili glasove na način na koji On hoće. Jer nijedna  Njegova  osobina  ne prestaje da postoji i ne blijedi. On je na nebesima i na Zemlji,  jer o Sebi  u  Časnom Kur'anu kaže da je ljudima bliži od njihove žile kucavice:

A zaista smo Mi stvorili čovjeka i znamo na kakve ga vrste sumnji stavlja duša njegova (nafs), i Mi smo njemu bliži od žile kucavice.[5] 

On nagradi Svojom Ljubavlju i Prisutnošću one koji traže Njegovu blizinu, i pokazuje iznova velika čuda i  znakove  onima  kojima je  na prvom  mjestu. On je takoder  Mudri, koji ljude učini bogatim ili siromašnim, koji ih učini nasmijanim ili uplakanim, koji zlo tjera, a dobro prouzrokuje, jer On je Gospodar svega stvorenog, svih bića bilo da su to džinni, meleki ili ljudi ili nešto nepoznato čovjeku. On daje kome hoće i niko Ga u tome  ne može spriječiti; On uzima šta hoće i niko Ga ne može u tome  spriječiti.

On je Plemeniti, te ga ljudi i ostala bića spoznaju, kad im se On obraća, jer On najbolje   zna gdje da spusti Svoju objavu i svoje znakove kako bi oni koji u Njega vjeruju ostali čvrsti u slijedenju Njegovog veličanstvenog puta kako na ovom tako i na onom svijetu. Nema boga osim Allaha i niko nije vrijedan obožavanja do On, jeste prvi dio islamskog očitovanja vjere: “La ilaha illallah”, nema boga osim Allaha.

Do Njega dopire strahopoštovanje, iskrena žrtva i predana ljubav. On nije obuhvaćen nekim opipljivim ovosvjetskim oblikom i nije ograničen nekim fizičkim prostorom, Njegovo prijestolje nije od dragog kamenja niti drveta, nego je više izraz Njegove vječno postojeće i prisutne moći.

I On je Prvi i Posljednji, niko nije prije Njega i niko neće nakon Njega biti, On je Gospodar života i smrti, nutrine i vanjštine, i Njemu nije niko potreban i svi kojima se mimo Allahu mole nisu u stanju odgovoriti na molitve.

Samo On je Živi, koji sam nad Sobom postoji i Sam Sebe održava, koji Se sa 99 imena naziva, kome su svi poslanici bili potpuno poslušni i predani od Ibrahima a.s. (Abrahama)  i Isaa a.s. (Isusa) preko Krišne i Bude pa sve do Časnog poslanika Muhammada s.a.v.s. i povratka Isaa a.s. (Isusa), Ahmada mir Božiji i blagoslovi neka su na njega. I sva slava pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova, Izvoru mira.


[1] Časni Kur'an 7:157
[2] Časni Kur’an 2:256
[3] Časni Kur'an Sura:112
[4] Časni Kur'an 2:187
[5] Časni Kur'an 50:17

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp