U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Časni Kuran,O Časnom Kuranu,

Sura Tekasur arapski tekst

O vi, koji ste nemarni prema Bogu, vaša želja za svijetom učinila vas je nemarnim dok ne stignete do grobova. Griješite,a uskoro ćete znati. Zaista ćete uskoro znati. Ako posjedujete istinsku spoznaju, vidjeli biste svoj vlastiti Džehennem i shvatili biste da vodite džehennemski život. I da posjedujete još veće saznanje, vidjeli biste svojim očima sigurnosti, da je vaš život zaista džehennemski. Dolazi vrijeme kad ćete biti bačeni u Džehennem i morat ćete odgovarati za sva svoja popuštanja i pretjerivanja i, nakon što budete uhvaćeni kaznom, stići ćete do stanja savršenog uvjerenja.

Ovi ajeti pokazuju da postoje tristepena ‘jakin’ (uvjerenja): prvo se postiže kroz znanje izaključivanje, kao npr. kad neko vidi dim izdaleka i zdravimrazmišljanjem zaključi i shvati da na tom mjestu mora bitivatra. Drugi stepen ‘jakin’ (uvjerenja) postiže se kad viditevatru svojim očima. A na treći stepen stižete kad svoju ruku stavite u vatru i iz prve ruke iskusite njeno svojstvo da sprži.Ovo su onda tri stepena ‘jakin’ (uvjerenja): ‘Ilmul Jakin(uvjerenje znanjem), Ainul Jakin (uvjerenje viđenjem), i Hak-kul Jakin (osvjedočeno uvjerenje).

Ovi ajeti uče nas da se naš istinska sreća leži u Božijoj blizini i ljubavi prema Njemu. U momentu kad se osoba okrene od Njega i nakloni se prema svijetu, to je džehennemski život, i svako će ovo saznati prije ili kasnije, čak i pred samu smrt kad je blizu da napusti sva svoja svjetska bogatstva i odnose. Na drugom mjestu u Časnom Kur'anu Bog kaže:

Dva dženneta

To jest: Svako ko napušta grijeh u poštovanju prema časti i uzvišenosti Božijoj, i boji se dana kad će biti pozvan na obračun pred Njim, njemu će biti podarena dva Dženneta. Prvi džennetski život će mu biti podaren na ovom svijetu, u njemu će se ostvariti jedna čista promjena i Bog će se lično zauzeti za njega.

Drugi Džennet će biti vječan, i bit će mu dat poslije smrti, jer se bojao Boga i volio Njega više od svih zemaljskih stvari uključujući svoje vlastite želje.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp