U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
vrelo

Na drugom mjestu u Časnom Kur'anu Allah kaže:

Džennetski napitak

To jest: Ja sam za nevjernike – koji Me ne vole i koji su naklonjeni prema svijetu – pripremio lance i ovratnike, i vatru koja gori u njihovim srcima. Njihove noge su vezane lancima njihove ljubavi prema svijetu; njihova ravnodušnost prema Bogu služi kao ovratnik za njihove vratove, koji im nedozvoljava da gledaju prema gore nego ih drže naklonjenim prema svijetu, i njihova srca neprestano gore žudnjom za svijetom.

Što se tiče dobrih, njima je zapravo u samom ovom životu dat napitak začinjen kamforom – kafur, koji hladi njihovu svjetsku ljubav i želje. Njima je dato vrelo s kojeg teče ovaj napitak, i oni čine da ono teče u tekuću rijeku tako da svi koji su žedni, bilo da su daleko ili blizu, mogu piti dok se nezasite. Jedanput, kad ovo vrelo bude preokrenuto u rijeku, i snaga vjere počne rasti, i Božija ljubav pusti korijen u njihovim srcima, vjernicima onda bude dat drugi napitak, ovog puta začinjen džumbirom – zandžabil.

Napitak sa kamforom koji im je prvo dat bio je namijenjen samo da ohladi ljubav svijeta, oni sada trebaju napitak koji grije da njihova srca zapali Božijom ljubavi. Oni trebaju ovaj drugi napitak zato što samo napuštanje grijeha ne vodi savršenstvu. Ovo vrelo iz kojeg ovaj napitak teče nazvano je salsabil, što znači “pitaj o putu koji vodi Bogu”.


Časni Kuran:76:5-7 i 18:19.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp