V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Uvod (Razumeti islam)

V zvezi s terorizmom, ekstremizmom in radikalizacijo dela muslimanske mladine ahmadijski muslimani zavzemamo nasprotni pristop – tistega, ki ga predlaga Koran: da islamsko vero branimo s peresom. Prevzeli smo odgovornost, da svetu pokažemo, da takšni ekstremisti nikakor ne predstavljajo islama. Daleč od tega, kajti namesto da bi delovali v imenu islama, delujejo v neposrednem nasprotju z islamskimi nauki, kot so ohranjeni v treh prvotnih virih: v Koranu, v suni ali praksi Preroka Mohamedasa in v hadisih ali izrekih.

Toda kritiki islama to podlo nasilje vidijo kot dokaz za svoje trditve, da je islam nasilna in zatiralska religija. Eden teh je bil dr. Nabeel Qureshi, ki je napisal knjigo Answering Jihad: A Better Way Forward [Razumeti islam in džihad, Družina, 2016] in v kateri navaja običajne pogoste argumente kritikov islama o domnevnem nasilju v islamu. V tej knjigi se neposredno odzivamo na trditve dr. Qureshija in drugih njemu podobnih kritikov. Vprašanja, na katera odgovarjamo, niso nova, a z odgovori želimo pomagati bralcem, ki ne poznajo stališča pravega islama do teh zadev. Potrudili smo se, da bi v knjigi poudarili konkretne primere, pri katerih kritiki napačno navajajo ali predstavljajo podatke, ter primere, pri katerih kritiki posebej izberejo verze iz Korana tako, da se ti skladajo z njihovo zgodbo. Namesto, da bi pozorno raziskali islamske vire, do njih pristopajo s predhodno predstavo, da je islam nasilen.

Naj gre za nasilje in zatiranje, življenje Preroka Mohamedasa, nasilje v družini ali zatiranje žensk in vojnih ujetnikov, islamski kritiki tega prikazujejo kot nasilno in kruto religijo, ki uči vse razen miru in harmonije med ljudmi. Z analitično raziskavo konteksta, namena in ciljev teh naukov razkrijemo, da se islam trudi početi ravno nasprotno. Napredek k miru v družbi je eden izmed glavnih ciljev islama in ni samo slogan, ki so ga muslimani skovali ali prevzeli kot obrambni odziv na terorizem. Islam je bil od nekdaj religija miru, milosti, ljubezni in sočutja do človeštva.

Na naslednjih straneh bomo to jasno prikazali tako, da bomo svoje argumente in analize utemeljili neposredno v izvornih virih. Knjigo dr. Qureshija smo uporabili kot vodilo in kot izhodišče, na osnovi katerega bomo proučevali običajne in zelo pogoste obtožbe na račun islama. Vsako poglavje začnemo z enim izmed vprašanj, ki jih je postavil dr. Qureshi in kakršna nemuslimani pogosto slišijo v povezavi z islamom, in nanj odgovorimo. Odgovore povzemamo po zapisih Njegove Svetosti Hadrata Mirze Ghulama Ahmadaas, Obljubljenega Mesije in Imāma Mahdīja ter ustanovitelja Muslimanske skupnosti Ahmadija, ter iz govorov in razprav Njegove Svetosti Hadrata Mirze Masroorja Ahmadaat, islamskega kalifa in sedanjega svetovnega poglavarja Muslimanske skupnosti Ahmadija.