V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Predgovor k slovenski izdaji (Razumeti islam)

Se vam zdi, da je islamsko religijo in določene vidike njenih naukov težko razumeti? Zdi se, da je od 11. septembra 2001 nastalo nešteto knjig, komentarjev, člankov in govorov, ki ponujajo mnenje o islamu in muslimanih ali uvod v islamske nauke in zgodovino. Veliko je muslimanskih in nemuslimanskih piscev, ki so islam prikazali kot lepo in miroljubno religijo, ki jo je ustanovil prerok, ki je želel reformirati ljudi in znova vzpostaviti njihovo vez z Bogom. Hkrati pa je v zadnjih letih naraslo število publikacij, ki opisujejo islam kot zlobno, nasilno in zatirajočo religijo, ki ni skladna z vrednotami modernega sveta.

Ti nasprotujoči si vidiki so ustvarili težak teren za študij te hitro rastoče religije. Za povprečnega bralca je lahko težavno razumeti celo osnovna načela islama, kaj šele zahtevnejše in globlje teme njegove teologije. Zadevo pa še toliko bolj zapletejo medijska poročanja z Bližnjega vzhoda, ki so oblikovala mnenja ali sodbe o islamskih naukih. Ni skrivnost, da so v zadnjih letih muslimani in narodi, ki so večinsko muslimanski, izrekli ali naredili kaj zelo šokantnega. Taki nerazumni, okrutni, ignorantski in barbarski incidenti niso šokirali le Zahoda; povzročili so, da je veliko ljudi zmedenih glede upravičenosti za ta dejanja v islamskih naukih.

Čeprav so muslimanske skupine v Sloveniji in tujini obsodile in zavračajo taka nasilna, krivična in nepoštena dejanja, narašča število zmedenih nemuslimanov, glede islamske prakse. Še hujša je naraščajoča zamera Zahoda proti navidez islamskim vedenju in prepričanjem, ki slonijo na napačnih predstavah o veri in o katerih se nikoli ni zares govorilo.

Knjiga Razumeti islam se osredotoča na razblinjanje mitov o islamu z iskrenimi, dobro raziskanimi informacijami o islamskih temah, ki povzročajo največ tesnobe in zmede. Namen te knjige bo demistificirati to religijo in odstraniti vse tančice zmede s podrobno analizo tem, ki ljudi najbolj zmedejo.

Upamo, da bo ta »džihad s peresom« osvetlil dejanske islamske nauke miru, pluralizma in človeškega napredka. Prav tako upamo, da bo ta trud znova poudaril, kar je Prerok Mohamedsa prikazal pred 1400 leti, in sicer, da islam zagovarja univerzalno versko svobodo, univerzalne človeške pravice, intelektualne raziskave in medversko harmonijo.

Na koncu izražamo svojo iskreno hvaležnost vsem za izjemno pomoč, vodenje in podporo pri pripravi te knjige. Še posebej bi se radi zahvalili Ani Bačelić, ki je knjigo prevedla. Veseli smo in spodbujamo vaše misli in vprašanja, ki nam jih lahko pošljete na elektronski naslov info@alislam.si.

Častimo Alaha in blagoslavljamo Njegovega plemenitega Poslancasa. Amen.

Društvo za informiranje o islamu
Maribor, januar 2021