V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Predgovor (Razumeti islam)

Nasprotniki in kritiki islama že od nekdaj udrihajo po njem in izražajo dvome o različnih vidikih tega verstva. Nedavno so se napadi okrepili še z uporabo različnih medijev in možnosti, vključno z izdajanjem knjig s protiislamsko vsebino. Nasprotniki islam napadajo na nove in inovativne načine. Tako so na primer napačno razumevanje koncepta džihada – v zadnjih letih predmet številnih polemik – uporabili za kritiziranje islama. To je pred časom poskušal narediti tudi preminuli dr. Nabeel Qureshi. Ob branju njegovih kritik in kritik drugih odkrijemo, da ne prinašajo nič novega. Vprašanja so enaka: Ali je islam religija vojne ali miru?, Ali islam zagovarja nasilje, prelivanje krvi in nemire?, Ali dopušča preganjanje v kakršni koli obliki?

Mirza Ghulam Ahmadas iz Kadiana, Obljubljeni Mesija in Imām Mahdī našega časa, je bil imenovan od Boga, da bi oživil nedotaknjene in miroljubne islamske nauke. V ta namen je med drugim napisal veliko knjig v obrambo islama z argumenti, ki so primerni in tehtni ter razumljivo odgovarjajo na obtožbe proti islamu ter razjasnjujejo nesporazume, povezane z njim.

Zaradi vse slabe propagande in nenehnega enostranskega poročanja proti islamu danes veliko nemuslimanskega sveta verjame, da je islam religija ekstremizma in terorja. Nekateri celo trdijo, da je islam s svojimi »nasilnimi« nauki temeljni vzrok za uničevanje miru v svetu. Ob tem pozabljajo, da nobeno verstvo v svojem bistvu ne zagovarja nasilja ali prelivanja krvi. Najbolj tragična ironija je, da izmed vseh knjig najbolj izpostavljajo prav Koran in ga predstavljajo kot orodje zagovarjanja ekstremizma, nasilja in prisile.

Še večja tragedija je, da veliko muslimanskih verskih uslužbencev takšne napačne predstave podpira in jih predrzno pripisuje Koranu. V knjigi Razumeti islam ponujamo podrobne odzive na te napačne predstave in predstavljamo argumente, ki so preprosto razumljivi, učinkoviti in napisani v sodobnem slogu. Prispevati želimo k boljšemu razumevanju pravega islama v nasprotju s podobo islama, kot jo pogosto prikazujejo mediji. Ta knjiga je nastala v času, ko je nastopila velika potreba po ukvarjanju s temami, kot so agresivni džihad ali sveta vojna in zatiranje, ki zmotno veljajo za sestavni del islama.

Z vidika zapisov Obljubljenega Mesijeas prave islamske nauke o teh temah predstavljamo v korist muslimanov in nemuslimanov. Naj Alah nagradi maulānā Farhana Iqbala, dr. Tauseefa Ahmada Khana in člane kanadske raziskovalne skupine pri reviji The Review of Religions za njihov skupni trud pri nastanku te knjige! Amen! Naj Alah s to knjigo odpre srca vseh ljudi, da bi razumeli pravi islam in sprejeli njegove popolne in koristne nauke! Amen!

Sheikh Abdul Wadood
Nacionalni sekretar za Išā‘at [publikacije]
Muslimanska skupnost Ahmadija, Kanada Ramadan 2018