V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Ahmadija

Muslimanska skupnost Ahmadija je dinamično, hitro rastoče mednarodno gibanje znotraj islama, ki si prizadeva za njegov preporod. Muslimanska skupnost Ahmadija, ustanovljena leta 1889, je navzoča v dvesto državah, s članstvom, ki presega na desetine milijonov. Njen sedež je trenutno v Veliki Britaniji.

Muslimanska skupnost Ahmadija je edina islamska organizacija, ki verjame, da je dolgo pričakovani Mesija prišel v osebi Mirze Ghulama Ahmada (mir z njim) (1835–1908) iz Kadiana. Ahmad (mir z njim) je trdil, da metaforično pooseblja drugi prihod Jezusa (mir z njim) iz Nazareta in Božjega voditelja, čigar prihod je napovedal islamski Prerok Mohamed (mir in Božji blagoslov z njim). Vsi muslimani čakajo na prihod Mesije in Mahdija (reformatorja), katerega prihod sta napovedala Prerok Mohamed (mir in Božji blagoslov z njim) in Koran. Muslimanska skupnost Ahmadija predstavlja tiste muslimane, ki verjamejo, da se je njegov prihod že zgodil v 19. stoletju v osebi Mirze Ghulama Ahmada (mir z njim), za katerega verjamejo, da je izpolnil prerokbe Preroka Mohameda o drugem prihodu Mesije in prihoda Imama Mahdija. Ahmadovi privrženci verjamejo, da so se vse prerokbe nanašale na prihod ene osebe, ki jo je Mohamed naslavljal tako »Mesija« kakor tudi »Mahdi«. Ime ahmadija se nanaša na Ahmada, ki je bilo eno izmed imen Preroka islama Mohameda (mir in Božji blagoslov z njim).

Muslimanska skupnost Ahmadija verjame, da je Bog poslal Ahmada (mir z njim) tako kot Jezusa (mir z njim), da bi končal verske vojne, obsodil prelivanje krvi in znova vzpostavil moralnost, pravico in mir. Ahmadov (mir z njim) prihod je povzročil oživitev islama, kot je doslej še ni bilo. Z izrazitim poudarjanjem in zavzemanjem za temeljne in resnične nauke islama je le-tega očistil fanatičnih prepričanj in praks. Priznal je tudi plemenite nauke velikih verskih ustanoviteljev in svetnikov, med njimi Zaratustre, Abrahama, Mojzesa, Jezusa, Krišne, Bude, Konfucija (mir z njimi vsemi), Lao Ceja in guruja Nanaka, ter pojasnil, kako so se ti nauki udejanjili v enem in edinem pravem islamu.

Muslimanska skupnost Ahmadija je vodilna islamska organizacija, ki kategorično zavrača kakršne koli oblike terorizma. Pred več kot sto leti je Ahmad (mir z njim) nedvoumno razglasil, da agresiven »džihad z mečem« v islamu nima prostora. Svoje privržence je učil, da je namesto tega treba voditi nekrvav intelektualen »džihad s peresom«, da bi zaščitili islam. V ta namen je Ahmad (mir z njim) napisal več kot osemdeset knjig in na desettisoče pisem, priredil na stotine predavanj in se udeležil množice javnih debat. Njegov rigorozni in racionalni zagovor islama je omajal konvencionalno muslimansko prepričanje. Kljub bridkemu nasprotovanju iz nekaterih delov muslimanskega sveta muslimanska skupnost Ahmadija nadaljuje s širjenjem Ahmadovih (mir z njim) naukov zmernosti in vzdržnosti kot del prizadevanj za obnovo islama.

Muslimanska skupnost Ahmadija je tudi edina islamska organizacija, ki odobrava ločitev verske institucije od države. Pred več kot stoletjem je Ahmad (mir z njim) svoje privržence učil, naj svetost religije in tudi oblasti ščitijo tako, da postanejo krepostni verniki in lojalni državljani. Svaril je pred iracionalnimi interpretacijami Korana  in napačnimi rabami islamskega prava. Neprenehoma je izražal skrb glede zaščite pravic Božjih bitij. Muslimanska skupnost Ahmadija še danes ostaja zagovornica univerzalnih človekovih pravic in zaščitnica verskih in drugih manjšin. Zavzema se za krepitev moči in izobraževanje žensk. Njeni člani spoštujejo zakon in so med najbolj izobraženimi in dejavnimi muslimani na svetu.

Muslimanska skupnost Ahmadija je vodilna islamska organizacija z osrednjim duhovnim vodjem. Pred več kot stoletjem je Ahmad (mir z njim) svoje učence spomnil na Božjo obljubo, da bo sporočilo islama varoval s pomočjo kalifata (duhovna institucija pravnega nasledstva preroštva). Muslimanska skupnost Ahmadija verjame, da lahko le duhovno nasledstvo ohranja resnične islamske vrednote in združuje človeštvo. Pet duhovnih vodij je nasledilo Ahmada (mir z njim) od njegove smrti leta 1908. Peti in sedanji duhovni vodja muslimanske skupnosti Ahmadija, Mirza Masroor Ahmad, živi v Veliki Britaniji. Pod vodstvom duhovnih naslednikov (kalifata) je Ahmadija doslej zgradila več kot šestnajst tisoč mošej, petsto šol in trideset bolnišnic. Koran je prevedla v več kot sedemdeset jezikov. Resnične nauke islama ter sporočilo miru in strpnosti širi s pomočjo 24-urnega satelitskega televizijskega programa (MTA), po internetu (alislam.org) in s tiskom (Islam International Publications). Neodvisna dobrodelna organizacija Humanity First pa si prizadeva pomagati pri svetovnih katastrofah.

Razločevalne značilnosti:

  • Islam v osnovi uči dve stvari: služiti Bogu in služiti soljudem.
  • Islam v verskih zadevah prepoveduje nasilje in prisilo. Mnenje, da mora biti tisti, ki iz islama izstopi, umorjen, je napačno in v popolnem nasprotju z Koranom.
  • Predstava, da človek več ni zmožen osebne komunikacije z Bogom, je napačna. Razodetje se še lahko zgodi. Islam trdi, da so mistične izkušnje tudi danes realne in ne zgolj zgodbe iz preteklosti.
  • Koran ne uči ničesar, kar nasprotuje razumu. Razodetje in razum tvorita par. Islam je racionalistična vera, ki ne zavrača znanosti.
  • Predstava, da so določeni verzi v Koranu dobesedni, je zmotna. Jezik Korana je poln metafor in prispodob, zato ga ne smemo razlagati dobesedno.
  • Ločitev religije in države. Muslimani so podučeni, da morajo biti lojalni državi bivanja.
  • Vere so bile v osnovi resnične in njihovi ustanovitelji so bili pošteni služabniki in Božji preroki (kot so Krišna, Buda, Konfucij …).
  • Jezus fizično ni šel v nebesa, kot verjame veliko muslimanov. Kot človek je umrl naravne smrti. Njegov grob je v Srinagarju, Kašmir (Indija).
  • Muslimanska skupnost Ahmadija je edino muslimansko gibanje, ki deluje v okviru islamskega sistema kalifata.