V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Alah, koncept Boga v islamu

Alah je arabsko ime, ki se v arabščini uporablja za Boga in dobesedno pomeni En Bog ali Edini Bog. Gre za ime Enega Vrhovnega Bitja, pri Hebrejcih znanega kot Elohim ali Jahve, v aramejščini Elah, v latinščini Deus, v grščini Teos, v angleščini God in v slovenščini Bog.

V arabščini se beseda Alah ni nikoli uporabljala za nikogar in ničesar drugega kot za Enega Boga in velja za edino pravo Božje ime. Kristjani, ki živijo v arabskem svetu, tudi uporabljajo besedo Alah. Islam uči, da je On živ Bog; živi tudi sedaj, prav tako, kakor je živel prej. Govori tudi sedaj, prav tako, kakor je govoril prej. Islam torej pomika naprej koncept vere v istega Enega Boga, ki so ga druge religije vedno sprejemale; On je isti Bog Abrahama,as Mojzesa,as Jezusaas in Mohameda.sa

Po islamu je Bog Stvarnik vesolja in predstavlja Svojo Edinost. Islam imenuje Boga Popolno Bitje, ki je izvir vseh odličnosti in prost vsakega madeža. On je Živ Bog, ki se izraža vsepovsod in ki ljubi Svoje stvarstvo in posluša svoje prošnjike. Nobena od Njegovih lastnosti ni bila suspendirana; On torej komunicira s človeštvom kot prej in ni zaprl poti, da se ga doseže brez posredovanja.

Islamska doktrina Edinosti je absolutna in nedeljiva; ni prostora za dodajanje božanstva v kakršnikoli obliki. On ni niti oče niti mati, niti nima partnerja. Ni mogoče, da bi rodil sinove ali hčere, razen v metaforičnem smislu, po katerem je celotno človeštvo Njegov otrok. Koran pravi:

Povej: On je Alah, Edini; Alah, Neodvisen in od vseh roten. On ni rodil niti ni bil rojen. In nihče ni kakor On. (Koran 112: 2–5)

On je Alah, Stvarnik, Izdelovalec, Oblikovalec. Njegova so najlepša imena. Vse, kar je v nebesih in na zemlji, ga slavi, in On je Mogočni, Modri. (Koran 59: 25)