V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Koran

Kaj je Koran?

Koran je sveta knjiga islama in vir vodil za vse človeštvo. Sestavljen je iz 30 delov in 114 poglavij. Koran poudarja edinstvenost Boga in potrjuje resnico vseh prerokov. Prav tako potrjuje, da so bila vsa razodeta besedila ob izvoru resnična. To je edinstvena značilnost Korana, ki zagotavlja trdne temelje za pristen dialog in razumevanje med pripadniki različnih religij. Koran sprejema vidike zgodnejših naukov, ki so brezčasni in veljajo za vse človeštvo, ter jih dopolnjuje z nadaljnjimi vodili. Na ta način je Koran vsestranski zakonik življenja in vir znanja za vse ljudi. Njegovi večni nauki so danes enako pomembni, kot so bili v času razodetja pred več kot 1400 leti. Koran obsega neverjetno število tem, ki se vežejo na vse vidike našega življenja: od socialnih, ekonomskih, znanstvenih, do političnih in medverskih. Širina in globina njegovih naukov odražata neskončno znanje Alaha (arabska beseda za enega Boga) in se dotikata zgodovine, biologije človeka, narave, evolucije, genetike, jedrske energije, astronomije, življenja v drugih delih vesolja in številnih drugih tem. Kljub temu Koran ni znanstveno ali poljudnoznanstveno delo, temveč knjiga, ki človeka roti, naj razvije svoje znanje, išče resnico in s tem poveča svojo zavest o Alahu ter poglobi odnos z Njim.

Se je Koran od svojega razodetja spremenil?

Ne. Ena izmed edinstvenih značilnosti Korana je, da gre za edino Božje besedilo, ki se od razodetja ni spremenilo. Bog je v njem obljubil, da se bo besedilo ohranilo in to je edinstveno za Koran.

»Zagotovo smo Mi, ki smo razodeli to sporočilo, in zagotovo smo Mi, ki smo njeni čuvaji« (Koran 15: 10).

V času življenja Preroka Mohameda (mir in Božji blagoslov z njim) je bilo celotno besedilo Korana zapisano in zapomnilo si ga je na tisoče muslimanov. Ta dejavnost se odtlej nadaljuje. To je tudi eden od načinov ohranitve izvirnega besedila Korana.

Kdo je Koran napisal?

Korana ni napisala nobena oseba. Alah ga je v času triindvajsetih let po angelu Gabrielu v arabskem jeziku razodel Preroku Mohamedu (mir in Božji blagoslov z njim). Prerok Mohamed (mir in Božji blagoslov z njim), kot je bilo takrat za Arabce običajno, ni bil izobražen in ni znal brati in pisati. Ko je prejel ustno razodetje Korana, je besede narekoval nekaterim pisarjem. Na ta način je bilo v času življenja Preroka (mir in Božji blagoslov z njim) zapisano celotno besedilo Korana.

Je Koran namenjen samo muslimanom?

Ne. Koran navaja, da je »vodilo za krepostne« (Koran 2: 3) in »vodilo za človeštvo« (Koran 2: 186). To pomeni, da bodo vsi, ki z neomadeževanim srcem iščejo resnico, spoznali, da je Koran bogat vir vodil. Nauki Korana določajo ključna načela slehernega življenjskega področja. Koran daje popolna navodila, kako lahko človek doseže smoter svojega stvarjenja, in razlaga merilo, po katerem bo v naslednjem življenju vsakdo sojen. Vsak verz, vsaka beseda in celo vsak samoglasnik vsebuje ogromno znanja in nosi globok pomen. Hkrati se v Koranu uporabljajo izrazi, ki so zelo alegorični in polni simbolike. O duhovnih in razumskih temah, katerih namen je enako primeren za preteklost, sedanjost in prihodnost, se razpravlja na pripovedni način in s prispodobami. Zaradi svojega poetičnega sloga je Koran lahko berljiv in enostaven za pomnjenje. Vsak koncept, vsako načelo in vsak zakon, potreben za človekov moralni, intelektualni in duhovni razvoj, je razložen v Koranu. Koran prav tako za vse zagotavlja osnovno načelo verske svobode in tako človeku prepušča, da sprejme ali zavrne njegovo vodstvo z odgovornostjo le do Alaha.

Odlična molitev

Prvo poglavje, Odprtje Korana oz. Al-Fatiha vsebuje bistvo naukov celotnega Korana:

»V imenu Alaha, Milostnega, Usmiljenega. Vsa hvala pripada Alahu, Gospodarju svetov, Milostnemu, Usmiljenemu, Vladarju Sodnega dne. Le Tebe častimo in le k Tebi se zatekamo po pomoč. Vodi nas na pravo pot, na pot teh, ki si jim naklonil Svojo milost, tistih, ki niso izzvali Tvojega srda, in tistih, ki niso zablodili.« (Koran 1: 1–7).

Muslimani po vsem svetu prvo poglavje recitirajo kot del vsakodnevnih molitev. Opominja jih na Alahovo radodarnost.

Nekateri prevodi Korana

Muslimanska skupnost Ahmadija je prevedla Koran v več kot sedemdeset jezikov, vključno v bengalski, kitajski, nizozemski, angleški, francoski, nemški, korejski, japonski, perzijski in ruski jezik ter v jezika svahili in joruba. Prevod Korana je objavila tudi v braillovi pisavi.

Kaj Koran vsebuje?

Koran je za muslimane Božja beseda in vsebuje popolne smernice za človeštvo. V Koranu je veliko napisanega o Bogu, Njegovih lastnostih in človekovem odnosu z Njim. Toda vsebuje tudi smernice za svoje privržence, zgodovinska pričevanja o določenih prerokih in ljudeh, razloge za sprejetje Mohameda kot pravega Preroka in dobre vesti za vernike ter opozorila za nevernike. Vsebina Korana na splošno sodi v naslednjih pet kategorij:

  • narava duhovnega sveta;
  • pravo in zapovedi;
  • zgodovinska pričevanja;
  • modrost;
  • prerokbe.

Nekaj dejstev o Koranu

  • Vsaka beseda v Koranu je Beseda Boga, ki je bila razodeta Mohamedu (mir in Božji blagoslov z njim).
  • Vsaka beseda v Koranu je bila zabeležena takoj, ko jo je Bog razodel Mohamedu (mir in Božji blagoslov z njim).
  • Veliko od prvotnih muslimanov si je Koran zapomnilo takoj po tem, ko so bili verzi razodeti.
  • Koran je bil sestavljen in dokončan glede na Božja razodetja pod vodstvom Preroka (mir in Božji blagoslov z njim) v času njegovega življenja.

Nekaj pomembnih naukov Korana

Edinstvenost Boga
»On je Alah, Edini. Alah, Neodvisni in tisti, ki Ga vsi rotijo« (Koran 112: 2–3).

Verovanje v vse preroke
»Vsi verujejo v enega Boga in Njegove angele, v Njegove knjige in Njegove poslance. Nikakršnih razlik ne delamo med Njegovimi poslanci« (Koran 2: 286).

Verska svoboda
»V religiji ni prisile« (Koran 2: 257).

Spoštovanje vseh religij
»Zagotovo, tisti, ki verujejo, in judje in kristjani in sabijanci – kdorkoli od njih zares verjame v Boga in Poslednji dan in opravlja dobra dela, bo imel svojo nagrado pri Gospodu in ničesar jih ne bo strah niti ne bodo žalovali« (Koran 2: 63).

Enake možnosti za moške in ženske
»Zagotovo, moški, ki se predajo Bogu, in ženske, ki se predajo Bogu, vernikom in vernicam, poslušnim moškim in poslušnim ženskam ter iskrenim moškim in iskrenim ženskam, moškim, ki so trdni v svoji veri, in ženskam, ki so trdne v svoji veri, ter ponižnim moškim in ponižnim ženskam, moškim, ki delijo miloščino, in ženskam, ki delijo miloščino, moškim, ki se postijo, in ženskam, ki se postijo, ter moškim, ki varujejo svojo čistost, in ženskam, ki varujejo svojo čistost, moškim, ki se pogosto spomnijo Nanj, in ženskam, ki se pogosto spomnijo Nanj, je Alah pripravil odpuščanje in bogato nagrado« (Koran 33: 36).

Svetost življenja
»Kdorkoli je ubil osebo […], je tako, kakor da bi ubil celotno človeštvo; in kdorkoli je rešil življenje, naj bo, kot da je rešil življenje celotnega človeštva« (Koran 5: 33).

Resnica
»O vi, ki verujete! Bodite dosledni v spoštovanju pravičnosti in bodite Alahove priče, čeprav proti sebi ali proti svojim staršem in sorodnikom. Ne glede na to, ali so bogati ali revni, je Alah obzirnejši do njih kot vi. Zato se ne predajajte strastem, saj boste tako lahko ravnali pravično. Če tajite resnico ali jo izkrivljate, potem si zapomnite, da se Alah dobro zaveda, kaj delate« (Koran 4: 136).

Pravica
»O vi, ki verujete! Bodite neomajni za Alaha in pravično pričajte. Naj vas sovraštvo do drugih ne spodbudi k drugemu kot k pravičnosti. Vedno ravnajte pravično, saj to je najbližje kreposti. In bojte se Alaha. Zares, Alah ve, kaj delate« (Koran 5: 9).

Dobrodelnost
»Lepo je, če javno delite miloščino, za vas pa je boljše deliti revnim, ko nihče ne gleda; s tem se pri Alahu odkupite za svoje grehe. On dobro ve, kaj počnete« (Koran 2: 272).

Človečnost
»Zares, Alah predpisuje pravičnost in delanje dobrega drugim; in da se jim pomaga kot bližnjim …« (Koran 16: 91).

Slika: Courtesy of فراس الکحيل .