V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Ahmadija v Sloveniji

Zgodovina

Imam Muhammad Din je bil prvi misijonar Muslimanske skupnosti Ahmadija, ki je obiskal Kraljevino Jugoslavijo v dvajsetih letih prejšnjega stoletja, da bi širil islamsko sporočilo. Članek o njegovi misiji je bil objavljen leta 1929 v časopisu Novi Behar. Ni pa jasno, ali je obiskal Slovenijo.

Med vojno v zgodnjih devetdesetih letih je humanitarna veja Muslimanske skupnosti Ahmadija Humanity First prišla v Slovenijo in druge države, da bi ponudila pomoč in potrebščine ljudem, ki jih je prizadela vojna. Pomagali so vsem ljudem ne glede na ozadje ali vero.

Po vojni v devetdesetih letih je Muslimanska skupnost Ahmadija znova začela širiti muslimansko sporočilo v več državah bivše Jugoslavije. Tako je bila Muslimanska skupnost Ahmadija ustanovljena leta 1996. Od takrat so različni prostovoljci iz Nemčije začeli širiti ahmadijski islam v Velenju. Kljub svojemu trudu so bili prisiljeni Velenje zapustiti zaradi nasprotovanja lokalnih muslimanov. Prostovoljci skupnosti so se preselili v Maribor, da bi nadaljevali svojo misijo. Končno je bila leta 2003 Muslimanska skupnost Ahmadija uradno registrirana kot islamska organizacija in poimenovana Društvo za informiranje o islamu. To je druga registrirana islamska organizacija v Sloveniji za Islamsko skupnostjo v Republiki Sloveniji. Od takrat je skupnost v imenu društva organizirala programe in druge dogodke.

Da bi izboljšal in koordiniral njene dejavnosti, je bil leta 2008 imenovan imam Mubashar Butt kot predstavnik Muslimanske skupnosti Ahmadija. Skupnosti je služil od leta 2008 do 2011. Od leta 2011 do 2013 je bil predsednik Muslimanske skupnosti Ahmadija imam Wasim Ahmad. Ob prihodu imama Talhe Ahmada leta 2013 je bila skupnost prva v vrsti v širjenju avtentične, razumske in sočutne vizije islama med Slovenci. Od leta 2013 do danes je imam Talha Ahmad predsednik Muslimanske skupnosti Ahmadija v Sloveniji in vodi Društvo za informiranje o islamu.

Društvo za informiranje o islamu

Muslimani mednarodne skupnosti Ahmadija v Sloveniji so 4. julija 2003 v Mariboru ustanovili Društvo za informiranje o islamu, ki je druga registrirana islamska organizacija v Sloveniji za Islamsko skupnostjo v Republiki Sloveniji.

Društvo za informiranje o islamu v prvi vrsti širi avtentično, razumsko in sočutno vizijo islama med Slovenci. Z nenehnim poudarkom tako na sledenju Bogu v duhovnem življenju kot na lojalnosti naši domovini v državljanskem življenju je Društvo za informiranje o islamu postalo model za mirno integracijo.

Cilj društva je predstaviti islamske nauke, prikazati njihovo harmonično in navdihujočo naravo z organiziranjem različnih dogodkov in programov, kot so predavanja, razstave, jezikovni tečaji, humanitarni programi in izdajanje literature. Društvo za informiranje se v celoti financira samo.

Muslimanska skupnost Ahmadija

Že več kot sto let Muslimanska skupnost Ahmadija vodi miroljubno oživljanje islama. Od takrat, ko je bila ustanovljena v Indiji leta 1889, uživa neprimerljiv zapis o miru in svojih prizadevanjih, da bi zgradili povezano družbo.

Od ustanovitve leta 1996 imamo v Sloveniji dve veji. Naši centri so odprti za vse, da bi podrli ovire in zgradili zaupanje, integracijo in povezanost z omogočanjem boljšega razumevanja islamskih prepričanj in njihovo vlogo v modernem življenju.

Leta 2003 je Muslimanska skupnost Ahmadija začela organizirati dogodke v imenu Društva za informiranje o islamu, ki je uradno registrirana skupnost v Sloveniji.

Organiziramo redne dogodke posvečene širjenju harmonije med ljudmi ne glede na vero in ozadje, kar še poudari našo odprtost kot skupnost, ki zagovarja integracijo, ki temelji na vzajemnem spoštovanju.

Naša skupnost zagovarja izobraževanje, integracijo in medverski mir. Vse vabimo, da obiščejo naše centre kot tudi naše dogodke, ki združujejo ljudi v medsebojnem razumevanju. Predani smo tudi pomoči drugim, vključevanju v lokalno skupnost in delovanju za skupno dobro.

Ne financira nas nobena država, vlada ali organizacija. Prepričani smo, da dobra dela zahtevajo žrtvovanje časa in denarja, zato se Muslimanska skupnost Ahmadija v celoti financira sama. Člani prostovoljno donirajo za delo skupnosti kot tudi za veliko dobrodelnih in humanitarnih dejavnosti, ki jih izvajamo – skoraj vse vodijo prostovoljci.

V bistvu je ‘ljubezen vsem, sovraštva nikomur’ edinstveno vodilo, ki se ga drži Muslimanska skupnost Ahmadija in sporočilo, za katerega verjamemo, da je temelj za trajni mir.