V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Sklepna beseda (Razumeti islam)

V TEJ KNJIGI OČITNO ne poskušamo Korana razložiti do potankosti. Na očitke kritikov in islamofobov smo odgovorili v celoti, a zgoščeno. Kot smo že omenili, je proučevanje Korana široka veda z veliko področji. Z odgovori na vprašanja kritikov smo se nekaterih področij le dotaknili. Upamo, da bo ta knjiga pomagala iskrenim iskalcem resnice, da bodo islam raziskovali pravično in brez predsodkov.

Za globlje proučevanje zadev, o katerih razprav­ljamo v tej knjigi, ter za polnejše in globlje razu­mevanje islama vam v branje priporočamo na­slednje knjige [v angleškem jeziku]:

  1. The Philosophy of the Teachings of Islam (Filozofija islamskih naukov),
  2. The British Government and Jihad (Britanska vlada in džihad),
  3. World Crisis and the Pathway to Peace (Svetovna kriza in pot do miru),
  4. Islam’s Response to Contemporary Issues (Odgovor islamana sodobna vprašanja),
  5. Murder in the Name of Allah (Umor v imenu Alaha),
  6. Islam and Slavery (Islam in suženjstvo).

Vse te knjige so dostopne na www.alislam.org. Molimo k Bogu, da bi prevladala resnica in bi bile neresnice izbrisane. Amen.

Mir s tistimi, ki hodijo po pravi poti!